1
00:00:00,000 --> 00:00:00,470

2
00:00:00,470 --> 00:00:02,640
>> DAVID J. MALAN: Katsotaanpa toteuttaa
ohjelma, joka hyödyntää

3
00:00:02,640 --> 00:00:06,280
CS50 kirjasto, käyttäen nimisen toiminnon
saada int, jonka tarkoitus elämässä on

4
00:00:06,280 --> 00:00:09,960
tehdä juuri sitä, saada int,
tai kokonaisluku, käyttäjältä.

5
00:00:09,960 --> 00:00:14,350
No, käyttää tätä toimintoa ensin
täytyy sisällyttää CS50 kirjaston

6
00:00:14,350 --> 00:00:17,480
header-tiedosto, jonka voimme tehdä
terävä include-lause.

7
00:00:17,480 --> 00:00:22,470
>> Katsotaanpa seuraavaksi, kuten me usein teemme, kuuluu
standardi io.h niin että meillä on pääsy

8
00:00:22,470 --> 00:00:24,410
toiminnon, kuten printf.

9
00:00:24,410 --> 00:00:29,450
Katsotaanpa nyt julistaa tärkein, itse int
Tärkein mitätön, avoin kihara ahdin, ja

10
00:00:29,450 --> 00:00:31,780
preemptively lähellä kihara ahdin.

11
00:00:31,780 --> 00:00:35,740
Ja katsotaanpa nyt edetä pyytää käyttäjältä
kaksi kokonaislukuja, ja Soitetaan

12
00:00:35,740 --> 00:00:38,210
ne, vuoksi
keskusteluihin, x ja y.

13
00:00:38,210 --> 00:00:42,140
Ja antaa lisää lopuksi näiden kahden arvot,
x ja y, yhteen niin, että

14
00:00:42,140 --> 00:00:45,060
toteuttaa hyvin yksinkertaisin
laskimia.

15
00:00:45,060 --> 00:00:50,080
>> printf, antakaa minulle int.

16
00:00:50,080 --> 00:00:52,780
Ja nyt meidän täytyy itse saada
että int käyttäjältä.

17
00:00:52,780 --> 00:00:57,670
Voit tehdä tämän, aion julistaa
muuttuja nimeltä x, mikä jaettaessa

18
00:00:57,670 --> 00:01:01,390
Joissakin tietokoneen muistin
Tämän muuttujan, x.

19
00:01:01,390 --> 00:01:05,740
Ja nyt haluan antaa käyttäen
sijoitusoperaattori, palauttaa arvon,

20
00:01:05,740 --> 00:01:07,800
niin sanotusti GET int.

21
00:01:07,800 --> 00:01:11,440
Toisin sanoen, oikealla puolella
Tämän ilmaisun, kutsukaamme saada

22
00:01:11,440 --> 00:01:16,630
int, joka on funktio ilmoitettu
CS50.h ja anna get int tehdä

23
00:01:16,630 --> 00:01:20,490
raskainta saada int jotenkin
käyttäjältä, palauttamalla sen,

24
00:01:20,490 --> 00:01:24,210
niin sanotusti, ja sitten tallentaa sen
oikealla puolella tämän ilmaisun

25
00:01:24,210 --> 00:01:26,680
osaksi vasemmalla puolella
tämän ilmaisun.

26
00:01:26,680 --> 00:01:29,570
>> Katsotaanpa seuraavaksi tehdä sama asia, tämä
aika saada vastinetta

27
00:01:29,570 --> 00:01:31,440
muuttuja nimeltä y.

28
00:01:31,440 --> 00:01:36,760
printf, antakaa minulle toinen int.

29
00:01:36,760 --> 00:01:40,220
int y, mikä julistaa uuden
muuttuja, tällä kertaa nimeltään

30
00:01:40,220 --> 00:01:43,660
y, vastaa saada int.

31
00:01:43,660 --> 00:01:47,010
Toisin sanoen, voin soittaa get int
useita kertoja, ja joka kerta, kun se on

32
00:01:47,010 --> 00:01:50,690
aio palata tahansa kokonaisluku
käyttäjä on todellisuudessa kirjoittanut.

33
00:01:50,690 --> 00:01:53,920
>> Lopuksi, nyt lisätä x ja y yhdessä.

34
00:01:53,920 --> 00:02:02,620
printf, tämä summa% d ja% d, joten
Toisin sanoen, aion kytkeä

35
00:02:02,620 --> 00:02:06,400
arvot x ja y niille
paikkamerkki arvoja.

36
00:02:06,400 --> 00:02:10,720
% D on hyvin,% d.

37
00:02:10,720 --> 00:02:13,710
Toisin sanoen, jos voin lisätä yhden int
toiseen int, aion

38
00:02:13,710 --> 00:02:14,810
saada kolmasosa int.

39
00:02:14,810 --> 00:02:18,750
Siksi aion käyttää kolmannen
aseta pidike int.

40
00:02:18,750 --> 00:02:22,540
>> Ajan, kenoviiva n, vain laittaa uusi
viivaa näytössä liikkumaan

41
00:02:22,540 --> 00:02:25,160
kohdistin alas siististi, lähellä lainaus.

42
00:02:25,160 --> 00:02:28,490
>> Nyt, printf, tässä tapauksessa on menossa
täytyy ottaa joitakin ylimääräisiä

43
00:02:28,490 --> 00:02:30,200
argumentteja, kolme, itse asiassa.

44
00:02:30,200 --> 00:02:33,580
Koska siinä ensimmäinen väite, olen
mainitsi kolme paikka haltijoille.

45
00:02:33,580 --> 00:02:36,470
Joten aion erottaa näitä
argumentit, kuten aina, pilkuilla.

46
00:02:36,470 --> 00:02:40,200
Ensimmäinen tällainen väite tulee olemaan
x, toinen tällainen väite on menossa

47
00:02:40,200 --> 00:02:43,950
olla y, ja kolmas tällainen väite
tulee olemaan, hyvin, vain

48
00:02:43,950 --> 00:02:46,910
aritmeettinen lauseke, x plus y.

49
00:02:46,910 --> 00:02:51,730
Aion suljen parametrilistaus kanssa
suluissa, puolipiste, Pelasta

50
00:02:51,730 --> 00:02:54,140
tiedostoon, ja nyt kääntää tämän ohjelman.

51
00:02:54,140 --> 00:02:56,730
>> Tee lisätoiminto Enter.

52
00:02:56,730 --> 00:02:58,300
Olen takaisin minun vilkkua ajallaan.

53
00:02:58,300 --> 00:03:02,040
Katsotaanpa nyt käyttää sitä - dot
slash lisätoiminto Enter.

54
00:03:02,040 --> 00:03:03,250
Antakaa minulle int.

55
00:03:03,250 --> 00:03:04,820
Aloitetaan 1.

56
00:03:04,820 --> 00:03:06,160
Antakaa minulle toinen int.

57
00:03:06,160 --> 00:03:07,460
Mennään 2.

58
00:03:07,460 --> 00:03:11,060
Ja toivottavasti summa 1 ja 2 on 3.

59
00:03:11,060 --> 00:03:12,980