1
00:00:00,000 --> 00:00:00,470

2
00:00:00,470 --> 00:00:02,640
>> David J. MALAN: Chcę wdrożyć
program wykorzystuje

3
00:00:02,640 --> 00:00:06,280
Biblioteka CS50, przy użyciu funkcji zwanej
uzyskać int, którego celem w życiu jest

4
00:00:06,280 --> 00:00:09,960
nie tylko to, by coraz int,
lub liczbę całkowitą od użytkownika.

5
00:00:09,960 --> 00:00:14,350
Cóż, po raz pierwszy skorzystać z tej funkcji
muszą zawierać CS50 biblioteki

6
00:00:14,350 --> 00:00:17,480
nagłówek pliku, który możemy zrobić z
ostry include.

7
00:00:17,480 --> 00:00:22,470
>> Niech dalej, jak często, m.in.
średnia io.h tak, że mamy dostęp

8
00:00:22,470 --> 00:00:24,410
do funkcji, takich jak printf.

9
00:00:24,410 --> 00:00:29,450
Załóżmy teraz zadeklarować główną, sam, z int
Głównym nieważne, otwarty nawias klamrowy oraz

10
00:00:29,450 --> 00:00:31,780
zapobiegawczo zamknij nawias klamrowy.

11
00:00:31,780 --> 00:00:35,740
I niech teraz przystąpić do monitowania użytkownika
dla dwóch liczb całkowitych, a wezwanie niech

12
00:00:35,740 --> 00:00:38,210
nich, ze względu na
dyskusja, x i y.

13
00:00:38,210 --> 00:00:42,140
I niech w końcu dodać te dwie wartości,
X i Y, razem tak, aby

14
00:00:42,140 --> 00:00:45,060
wdrożyć bardzo najprostsze
kalkulatorów.

15
00:00:45,060 --> 00:00:50,080
>> printf, proszę mi dać int.

16
00:00:50,080 --> 00:00:52,780
A teraz musimy rzeczywiście dostać
że int od użytkownika.

17
00:00:52,780 --> 00:00:57,670
Aby to zrobić, mam zamiar oświadczyć
zmienną x, co przydzielania

18
00:00:57,670 --> 00:01:01,390
część pamięci w komputerze
dla tej zmiennej, x.

19
00:01:01,390 --> 00:01:05,740
A teraz pozwól mi przypisać, używając
operator przypisania, wartość zwracana,

20
00:01:05,740 --> 00:01:07,800
że tak powiem, z get int.

21
00:01:07,800 --> 00:01:11,440
Inaczej mówiąc, z prawej strony
z tej wypowiedzi, nazwijmy dostać

22
00:01:11,440 --> 00:01:16,630
int, która jest zadeklarowana w funkcji
CS50.h, i pozwala na uzyskanie int zrobić

23
00:01:16,630 --> 00:01:20,490
podnoszenia ciężkich uzyskania int jakoś
od użytkownika, zwrot,

24
00:01:20,490 --> 00:01:24,210
że tak powiem, a następnie przechowywanie go z
prawa strona tego wyrażenia

25
00:01:24,210 --> 00:01:26,680
do lewej strony
tego wyrażenia.

26
00:01:26,680 --> 00:01:29,570
>> Niech następny zrobić to samo, to
Czas uzyskania wartości dla

27
00:01:29,570 --> 00:01:31,440
zmiennej o nazwie r.

28
00:01:31,440 --> 00:01:36,760
printf, proszę dać mi jeszcze int.

29
00:01:36,760 --> 00:01:40,220
int y, tym samym deklarując nowy
zmienna, tym razem nazywane

30
00:01:40,220 --> 00:01:43,660
r, równa się dostać int.

31
00:01:43,660 --> 00:01:47,010
Innymi słowy, mogę zadzwonić get int
wiele razy, i za każdym razem jest to

32
00:01:47,010 --> 00:01:50,690
zamierza powrócić niezależnie całkowitą
Filmaster faktycznie wpisane.

33
00:01:50,690 --> 00:01:53,920
>> Na koniec dodajmy X i Y razem.

34
00:01:53,920 --> 00:02:02,620
printf, to suma% d do% d, tak w
Innymi słowy, mam zamiar podłączyć

35
00:02:02,620 --> 00:02:06,400
Wartości x i y dla tych,
wartości zastępcze.

36
00:02:06,400 --> 00:02:10,720
% D jest dobrze,% d.

37
00:02:10,720 --> 00:02:13,710
Innymi słowy, jeśli dodam jeden int
do innego int, zamierzam

38
00:02:13,710 --> 00:02:14,810
aby uzyskać trzeci int.

39
00:02:14,810 --> 00:02:18,750
Dlatego mam zamiar użyć jedną trzecią
umieścić uchwyt na int.

40
00:02:18,750 --> 00:02:22,540
>> Okres, odwrotny ukośnik n, żeby umieścić nowy
linia na ekranie tak, by przesunąć

41
00:02:22,540 --> 00:02:25,160
kursor w dół schludnie, blisko cytatów.

42
00:02:25,160 --> 00:02:28,490
>> Teraz printf, w tym przypadku, będzie
musiał podjąć pewne dodatkowe

43
00:02:28,490 --> 00:02:30,200
argumenty, trzy, w rzeczywistości.

44
00:02:30,200 --> 00:02:33,580
Ponieważ w tym pierwszym argumentem, mam
wymienione trzy place posiadaczy.

45
00:02:33,580 --> 00:02:36,470
Więc mam zamiar rozdzielić te
argumenty, jak zawsze, z przecinkami.

46
00:02:36,470 --> 00:02:40,200
Pierwszy taki argument będzie
x, druga taka argumentacja będzie

47
00:02:40,200 --> 00:02:43,950
być y i trzecią tego argumentu
będzie dobrze, tylko

48
00:02:43,950 --> 00:02:46,910
wyrażenie arytmetyczne, x oraz y.

49
00:02:46,910 --> 00:02:51,730
Mam zamiar zamknąć moją listę argumentów z
nawiasy, średnik, Save My

50
00:02:51,730 --> 00:02:54,140
pliku, a teraz skompilować ten program.

51
00:02:54,140 --> 00:02:56,730
>> Dodać dodatek Enter.

52
00:02:56,730 --> 00:02:58,300
Jestem z powrotem w moim migającym wierszu.

53
00:02:58,300 --> 00:03:02,040
Niech teraz go uruchomić - dot
slash dodatek Enter.

54
00:03:02,040 --> 00:03:03,250
Proszę dać mi int.

55
00:03:03,250 --> 00:03:04,820
Zacznijmy od 1.

56
00:03:04,820 --> 00:03:06,160
Proszę dać mi jeszcze int.

57
00:03:06,160 --> 00:03:07,460
Chodźmy z 2.

58
00:03:07,460 --> 00:03:11,060
I miejmy nadzieję, suma 1 i 2 to 3.

59
00:03:11,060 --> 00:03:12,980