1
00:00:00,000 --> 00:00:03,160
>> DAVID J. Malan: Predpokladajme, že chceme napísať
program, ktorý sa pýta každý vo

2
00:00:03,160 --> 00:00:06,740
priestor pre ich vek, a potom vytlačí
na to, ako staré títo ľudia budú

3
00:00:06,740 --> 00:00:07,520
rok teda?

4
00:00:07,520 --> 00:00:09,900
Teraz, samozrejme aritmetika pre tento
Problém bude pomerne

5
00:00:09,900 --> 00:00:10,660
jednoduché.

6
00:00:10,660 --> 00:00:14,090
Ale zaujímavá otázka je, ak budeme
neviem dopredu, koľko ľudí

7
00:00:14,090 --> 00:00:16,790
sa bude v tejto miestnosti, ako
mohli by sme ísť o ukladaní

8
00:00:16,790 --> 00:00:17,980
všetky ich veku?

9
00:00:17,980 --> 00:00:19,680
Dobre, poďme sa pozrieť.

10
00:00:19,680 --> 00:00:22,760
>> Začnime tým, že prvé výzvy
používateľ, ako som to urobil tu, pre

11
00:00:22,760 --> 00:00:26,410
počet ľudí v miestnosti pomocou
vezmi_int a do-while, aby

12
00:00:26,410 --> 00:00:28,220
získať celé číslo n

13
00:00:28,220 --> 00:00:32,310
Predpokladajme, že teraz sa chcem opýtať, každý takýto
osoba na izbe na ich veku.

14
00:00:32,310 --> 00:00:35,820
No, môj inštinkt by bolo použiť
slučka k tomu, že výzvy, ale tiež som

15
00:00:35,820 --> 00:00:37,840
Potrebujete miesto pre uloženie
vek týchto ľudí.

16
00:00:37,840 --> 00:00:40,760
A moja prvá inštinkt, že by
použiť premennú pre prvý

17
00:00:40,760 --> 00:00:43,690
vek osoby, iné premenné
pre vek druhej osoby,

18
00:00:43,690 --> 00:00:44,780
druh pozdĺž liniek.

19
00:00:44,780 --> 00:00:46,230
Int vek -

20
00:00:46,230 --> 00:00:48,850
dobre, nazvime to 1 pre
prvý človek.

21
00:00:48,850 --> 00:00:51,480
Int veku 2 pre druhú osobu.

22
00:00:51,480 --> 00:00:53,980
Int vek 3 pre tretiu osobu.

23
00:00:53,980 --> 00:00:56,750
>> Ale počkaj, to nie je možná
najlepšou cestou ísť dole.

24
00:00:56,750 --> 00:01:00,620
Pretože ja neviem, dopredu
písanie a zostavovaní tohto programu, ako

25
00:01:00,620 --> 00:01:02,330
veľa užívateľov tam sa bude.

26
00:01:02,330 --> 00:01:06,590
A navyše, v prípade, že je toľko, koľko
100 užívatelia, vyhlasujúce 100 premenných

27
00:01:06,590 --> 00:01:10,350
nejako čudne pomenovaný ako to robí nie
pocit, že to najlepšie dizajn.

28
00:01:10,350 --> 00:01:14,430
>> No, našťastie existuje iný
typ premennej s názvom poľa, ktoré

29
00:01:14,430 --> 00:01:18,710
nám umožňuje ukladať ľubovoľný počet ints
vnútri nej, aj keď nevieme,

30
00:01:18,710 --> 00:01:22,190
pri písaní môjho programu, koľko
Tieto ints budeme potrebovať.

31
00:01:22,190 --> 00:01:25,970
Takže poďme ustúpiť a odstránenie týchto
niekoľko ints, a namiesto toho ho nahradiť

32
00:01:25,970 --> 00:01:29,620
sa jedna premenná s názvom,
povedať, vekové kategórie, množné číslo.

33
00:01:29,620 --> 00:01:33,420
Ale poďme ďalej špecifikovať na tejto linke
kódu v hranatých zátvorkách, ktoré sme

34
00:01:33,420 --> 00:01:35,460
Ak n ints.

35
00:01:35,460 --> 00:01:39,570
A preto budeme spoločne
odkazujú na tieto ints ako vekov.

36
00:01:39,570 --> 00:01:43,490
>> Teraz za chvíľu budem môcť dostať
v každom z ints v tomto poli

37
00:01:43,490 --> 00:01:47,270
podobne prostredníctvom hranatých zátvorkách
notácie, začína na 0.

38
00:01:47,270 --> 00:01:51,720
Takže poďme pokračovať dnes v slučke
vyzve užívateľa k ich veku.

39
00:01:51,720 --> 00:01:54,780
Pre int mám 0.

40
00:01:54,780 --> 00:01:59,464
Aj je menšie ako N, počet ľudí, ktorí
v miestnosti, som plus plus.

41
00:01:59,464 --> 00:02:06,610
>> Teraz v rámci tejto slučky, povedzme
printf vek osoba čísla, percentá Aj

42
00:02:06,610 --> 00:02:09,430
je zástupný symbol, čiarka.

43
00:02:09,430 --> 00:02:13,210
A teraz, skôr než začať počítať od
0 v samotnom programe, poďme na

44
00:02:13,210 --> 00:02:17,180
aspoň prírastok Aj o 1 tak, že normálne
Osoba, ktorá používa tento program

45
00:02:17,180 --> 00:02:20,120
nemusí počítať ako
počítačový vedec moc.

46
00:02:20,120 --> 00:02:26,130
Poďme teraz robiť veku, držiak Aj, čím sa
upresňuje, že vek i-tý v našej

47
00:02:26,130 --> 00:02:31,480
Pole vekov sa dostane
Návratová hodnota vezmi_int.

48
00:02:31,480 --> 00:02:37,800
>> Teraz pod touto slučkou, poďme pokračovať
predpokladať, že nejaký čas ubieha.

49
00:02:37,800 --> 00:02:41,690
A poďme teraz pokračovať v ďalšej slučke
na každého v miestnosti vlastne starneme

50
00:02:41,690 --> 00:02:42,800
o jeden rok.

51
00:02:42,800 --> 00:02:48,110
Takže ešte raz, pre int som dostal 0, I je menej
ako N, počet ľudí v

52
00:02:48,110 --> 00:02:49,680
pokoj, ja a navyše.

53
00:02:49,680 --> 00:02:57,210
>> A teraz vnútri tejto slučky, povedzme
printf rok od teraz osoba čísla,

54
00:02:57,210 --> 00:03:00,990
percent som je zástupný symbol, bude
byť, percento Aj je ďalší

55
00:03:00,990 --> 00:03:03,210
symbol, rokov.

56
00:03:03,210 --> 00:03:07,230
A potom sa zapojte do tých
zástupné symboly, poďme sa najprv povedať, že som navyše

57
00:03:07,230 --> 00:03:11,220
1, takže opäť začneme počítať
pre užívateľov od 1.

58
00:03:11,220 --> 00:03:18,630
A potom sa poďme zapojte veku danej osoby
ako starne držiaku Aj plus 1, čím sa

59
00:03:18,630 --> 00:03:23,740
s uvedením Choď veku i-teho v našej
rad vekov, pridajte 1 k nemu, a potom

60
00:03:23,740 --> 00:03:28,370
vložte túto sumu do nášho zástupný symbol,
zatvoriť zátvorka, bodkočiarka.

61
00:03:28,370 --> 00:03:33,280
>> Poďme sa teraz skompilovať tento program s make
veku, a poďme spustiť s bodkou

62
00:03:33,280 --> 00:03:34,990
lomítko veku.

63
00:03:34,990 --> 00:03:38,770
A predpokladám, že tam sú len tri
ľudia v miestnosti, a niekto je 18,

64
00:03:38,770 --> 00:03:40,700
niekto 19, niekto 20.

65
00:03:40,700 --> 00:03:45,350
No, v roku, každý z tých ľudí,
bude 19, 20, a 21,

66
00:03:45,350 --> 00:03:46,600
v tomto poradí.

67
00:03:46,600 --> 00:03:48,948