1
00:00:00,000 --> 00:00:03,160
>> DAVID J. Malan: Supozoni se ne duam të shkruani
një program që kërkon të gjithë në

2
00:00:03,160 --> 00:00:06,740
një vend për moshën e tyre, dhe pastaj shtyp
se si e vjetër ata njerëz do të jetë një

3
00:00:06,740 --> 00:00:07,520
vit kështu?

4
00:00:07,520 --> 00:00:09,900
Tani, natyrisht aritmetike për këtë
Problemi do të jetë në mënyrë të drejtë

5
00:00:09,900 --> 00:00:10,660
drejtpërdrejtë.

6
00:00:10,660 --> 00:00:14,090
Por pyetja interesante është, në qoftë se ne
nuk e di që më parë se sa njerëz

7
00:00:14,090 --> 00:00:16,790
do të jetë në këtë dhomë, se si
mund të shkojmë në lidhje me ruajtjen

8
00:00:16,790 --> 00:00:17,980
të gjitha moshave të tyre?

9
00:00:17,980 --> 00:00:19,680
E pra, le të marrin një sy.

10
00:00:19,680 --> 00:00:22,760
>> Le të fillojmë duke parë duke bërë që
përdoruesit, siç kam bërë këtu, për

11
00:00:22,760 --> 00:00:26,410
Numri i njerëzve në dhomë duke përdorur
getInt dhe një lak do-ndërsa në mënyrë të

12
00:00:26,410 --> 00:00:28,220
të marrë një n numër i plotë.

13
00:00:28,220 --> 00:00:32,310
Supozoni se ne tani duam të pyes çdo të tillë
person në dhomë për moshën e tyre.

14
00:00:32,310 --> 00:00:35,820
E pra, instinktet e mia do të jetë për të përdorur një
lak për të bërë këtë duke bërë, por unë edhe

15
00:00:35,820 --> 00:00:37,840
nevojë për një vend për të ruajtur
moshave këtyre njerëzve është.

16
00:00:37,840 --> 00:00:40,760
Dhe instinktet e mia të para nuk do të
për të përdorur një variabël për të parë

17
00:00:40,760 --> 00:00:43,690
mosha e personit, një tjetër e ndryshueshme
për moshën e personit të dytë,

18
00:00:43,690 --> 00:00:44,780
lloj përgjatë linjave.

19
00:00:44,780 --> 00:00:46,230
Mosha int -

20
00:00:46,230 --> 00:00:48,850
mirë, le të thërrasë atë për 1
personi i parë.

21
00:00:48,850 --> 00:00:51,480
Int mosha 2 per personin dytë.

22
00:00:51,480 --> 00:00:53,980
Int mosha 3 për personin e tretë.

23
00:00:53,980 --> 00:00:56,750
>> Por prisni një minutë, kjo nuk është ndoshta
rruga më e mirë për të shkuar poshtë.

24
00:00:56,750 --> 00:01:00,620
Sepse unë nuk e di paraprakisht të
shkrim dhe përpilimin e këtij programi si

25
00:01:00,620 --> 00:01:02,330
shumë përdorues atje do të jetë.

26
00:01:02,330 --> 00:01:06,590
Dhe për më tepër, në qoftë se ka deri në
100 përdoruesve, që deklarojnë 100 variabla

27
00:01:06,590 --> 00:01:10,350
lloj me emrin kaq të çuditshme si kjo nuk ka
ndjehen si dizajn shumë më të mirë.

28
00:01:10,350 --> 00:01:14,430
>> E pra, fatmirësisht ekziston një tjetër
Lloji i ndryshore të quajtur një grup që

29
00:01:14,430 --> 00:01:18,710
na lejon për të ruajtur çdo numër të ints
në brendësi të saj, edhe nëse ne nuk e dimë

30
00:01:18,710 --> 00:01:22,190
kur shkrim programin tim se sa
Ints e tilla që ne do të jeni nevojë.

31
00:01:22,190 --> 00:01:25,970
Pra, le të backtrack dhe fshini këto
disa Ints, dhe në vend të zëvendësuar atë

32
00:01:25,970 --> 00:01:29,620
me një ndryshore të quajtur,
thonë, moshat, shumësi.

33
00:01:29,620 --> 00:01:33,420
Por le të mëtejshëm të specifikojë në këtë linjë
e kodit në kllapa katrore që ne

34
00:01:33,420 --> 00:01:35,460
dëshironi ints n.

35
00:01:35,460 --> 00:01:39,570
Dhe për këtë arsye, ne do kolektivisht
referohen këto ints si moshave.

36
00:01:39,570 --> 00:01:43,490
>> Tani në vetëm një moment unë do të jetë në gjendje të merrni
në secilin prej ints në këtë grup

37
00:01:43,490 --> 00:01:47,270
në mënyrë të ngjashme me mënyrën e kllapa katrore
simbol, duke filluar në 0.

38
00:01:47,270 --> 00:01:51,720
Pra, le të vazhdojë tani në një lak për të
menjëhershëm të përdoruesit për moshat e tyre.

39
00:01:51,720 --> 00:01:54,780
Për int marr 0.

40
00:01:54,780 --> 00:01:59,464
I është më pak se N, numri i njerëzve
në dhomë, unë plus plus.

41
00:01:59,464 --> 00:02:06,610
>> Dhe tani në këtë lak, le të themi
mosha printf e numrit personi, I qind

42
00:02:06,610 --> 00:02:09,430
është një placeholder, presje.

43
00:02:09,430 --> 00:02:13,210
Dhe tani, në vend se të fillojë numërimi nga
0 në programin e vetë, le të në

44
00:02:13,210 --> 00:02:17,180
paktën shtim I nga 1 në mënyrë që a normal
personi duke përdorur këtë program

45
00:02:17,180 --> 00:02:20,120
nuk ka për të numëruar si një
forca shkencëtar kompjuteri.

46
00:02:20,120 --> 00:02:26,130
Le të bëjmë tani moshave, kllapa I, duke
specifikuar që mosha i-th në tonë

47
00:02:26,130 --> 00:02:31,480
grup i moshave do të merrni
vlera e kthimit e getInt.

48
00:02:31,480 --> 00:02:37,800
>> Tani nën këtë lak, le të vazhdojë
të supozohet se disa kohë kalon.

49
00:02:37,800 --> 00:02:41,690
Dhe tani le të vazhdojë në një lak
që në fakt të moshës të gjithë në dhomë

50
00:02:41,690 --> 00:02:42,800
me një vit.

51
00:02:42,800 --> 00:02:48,110
Pra, përsëri, për int kam marrë 0, unë është më pak
N se, numri i njerëzve në

52
00:02:48,110 --> 00:02:49,680
dhomë, unë plus plus.

53
00:02:49,680 --> 00:02:57,210
>> Dhe tani brenda këtij lak, le të themi
printf një vit nga tani numri personi,

54
00:02:57,210 --> 00:03:00,990
për qind unë është një placeholder, do të
jenë, qind I është një tjetër

55
00:03:00,990 --> 00:03:03,210
placeholder, vjeç.

56
00:03:03,210 --> 00:03:07,230
Dhe pastaj në prizë në ato
placeholders, le të parë të them unë plus

57
00:03:07,230 --> 00:03:11,220
1, kështu që përsëri ne të fillojë numërimi
për përdoruesit nga 1.

58
00:03:11,220 --> 00:03:18,630
Dhe pastaj le të plug në moshën e atij personi
si mosha kllapa I plus 1, në këtë mënyrë

59
00:03:18,630 --> 00:03:23,740
specifikuar shkoni merrni moshën e I-th në tonë
grup i moshave, shtoni 1 në të, dhe pastaj të

60
00:03:23,740 --> 00:03:28,370
futur këtë shumë në placeholder tonë,
Paren ngushtë, pikëpresje.

61
00:03:28,370 --> 00:03:33,280
>> Le tani hartuar këtë program me make
moshave, dhe le të drejtuar atë me dot

62
00:03:33,280 --> 00:03:34,990
çaj moshave.

63
00:03:34,990 --> 00:03:38,770
Dhe mendoj se ka vetëm tre
njerëz në dhomë, dhe dikush është 18,

64
00:03:38,770 --> 00:03:40,700
dikush është 19, dikush është 20.

65
00:03:40,700 --> 00:03:45,350
Dhe, në një vit, secili nga ata njerëz
do të jetë 19, 20, dhe 21,

66
00:03:45,350 --> 00:03:46,600
respektivisht.

67
00:03:46,600 --> 00:03:48,948