1
00:00:00,000 --> 00:00:00,230

2
00:00:00,230 --> 00:00:02,830
>> SPEAKER: Mari kita memperbaiki yang
Contoh terakhir ini sedikit lagi.

3
00:00:02,830 --> 00:00:06,410
Kali ini, daripada menggunakan amaran yang
fungsi, yang mewujudkan tetingkap yang

4
00:00:06,410 --> 00:00:10,330
berbeza estetika dari pelayar untuk
penyemak imbas, mari kita sebaliknya menerapkan

5
00:00:10,330 --> 00:00:14,160
harga saham terkini dalam saya
halaman sendiri - iaitu, di dalam

6
00:00:14,160 --> 00:00:15,610
daripada dom halaman.

7
00:00:15,610 --> 00:00:20,590
>> Perhatikan di sini, dalam ajax-2.html, saya telah
ditambah satu baris tambahan yang

8
00:00:20,590 --> 00:00:25,900
menyatakan kolon Harga, diikuti dengan
span, yang merupakan jenis seperti pembahagian yang

9
00:00:25,900 --> 00:00:28,480
halaman, tetapi ia tidak
memecahkan ke barisan baru.

10
00:00:28,480 --> 00:00:32,830
Dan span yang mempunyai sifat ID yang
nilai adalah harga, dan beberapa lalai

11
00:00:32,830 --> 00:00:36,630
teks dalam ini membuka dan menutup
tag yang hanya berkata untuk menjadi

12
00:00:36,630 --> 00:00:37,540
ditentukan.

13
00:00:37,540 --> 00:00:42,080
>> Sementara itu, di sini di kepala halaman saya,
Saya mempunyai tag skrip seperti sebelum ini.

14
00:00:42,080 --> 00:00:46,640
Saya membina URL untuk quote.php,
lulus dalam simbol sebagai HTTP satu

15
00:00:46,640 --> 00:00:51,110
getParameter, dan saya menyeru ini jQuery
getJSON berfungsi sebagai sebelum ini.

16
00:00:51,110 --> 00:00:55,510
Tetapi garis kod yang saya kini akan
untuk menulis apabila saya menerima data

17
00:00:55,510 --> 00:01:01,590
dari quote.php, sebagai objek JSON, adalah
tanda dolar, quote, unquote, paun,

18
00:01:01,590 --> 00:01:05,880
harga, dengan itu menyatakan bahawa saya ingin
untuk mendapatkan unsur dari dom saya, yang

19
00:01:05,880 --> 00:01:08,070
pengecam unik adalah harga.

20
00:01:08,070 --> 00:01:12,420
>> Dan saya ingin untuk kemudian memanggil fungsi atau
kaedah dalam yang dipanggil html,

21
00:01:12,420 --> 00:01:16,930
yang mengatakan mengemaskini HTML itu
elemen menjadi, dalam kes ini,

22
00:01:16,930 --> 00:01:19,110
data.price.

23
00:01:19,110 --> 00:01:21,700
>> Sekarang mari kita simpan fail tersebut dan membuka
laman ini dalam pelayar saya.

24
00:01:21,700 --> 00:01:24,570

25
00:01:24,570 --> 00:01:31,830
http://localhost/ajax-2.html--

26
00:01:31,830 --> 00:01:34,930
ada bentuk yang sama, tetapi ini
masa dengan harga di bawahnya.

27
00:01:34,930 --> 00:01:38,980
Mari kita menaip simbol seperti FB untuk
Facebook dan jenis Dapatkan Quote.

28
00:01:38,980 --> 00:01:42,900
Dan bukannya melihat tetingkap amaran ini
masa, kita bukannya melihat dalam halaman saya

29
00:01:42,900 --> 00:01:44,860
harga saham terkini dom Facebook.

30
00:01:44,860 --> 00:01:46,110