1
00:00:00,000 --> 00:00:00,230

2
00:00:00,230 --> 00:00:02,830
>> SPEAKER: Laten we verbeteren op dat
laatste voorbeeld een beetje verder.

3
00:00:02,830 --> 00:00:06,410
Deze keer, in plaats van de signalering
functie die een venster ontstaat dat

4
00:00:06,410 --> 00:00:10,330
varieert esthetisch van browser tot
browser, laten we in plaats daarvan insluiten de

5
00:00:10,330 --> 00:00:14,160
laatste beurskoers binnenkant van mijn
pagina zelf - dat wil zeggen, binnen

6
00:00:14,160 --> 00:00:15,610
van de pagina's dom.

7
00:00:15,610 --> 00:00:20,590
>> Let hier op, in ajax-2.html, ik heb
voegde een extra regel dat

8
00:00:20,590 --> 00:00:25,900
specificeert Price colon, gevolgd door een
overspanning, dat is een soort van een divisie

9
00:00:25,900 --> 00:00:28,480
van de pagina, maar het niet
pauze op een nieuwe regel.

10
00:00:28,480 --> 00:00:32,830
En die spanwijdte heeft een ID attribuut waarvan
waarde is de prijs, en een aantal standaard

11
00:00:32,830 --> 00:00:36,630
tekst binnen van deze open en dicht
tags die gewoon zegt te zijn

12
00:00:36,630 --> 00:00:37,540
bepaald.

13
00:00:37,540 --> 00:00:42,080
>> Ondertussen, hier in mijn pagina's hoofd,
Ik heb een script-tag als voorheen.

14
00:00:42,080 --> 00:00:46,640
Ik construeer een URL om quote.php,
passeren in een symbool zoals een HTTP

15
00:00:46,640 --> 00:00:51,110
getParameter, en ik roep jQuery
getJSON functie als voorheen.

16
00:00:51,110 --> 00:00:55,510
Maar de lijn van de code die ik ga nu
te schrijven wanneer ik de gegevens ontvangen

17
00:00:55,510 --> 00:01:01,590
van quote.php, als een JSON object, is
dollarteken, citaat, unquote, pond,

18
00:01:01,590 --> 00:01:05,880
prijs, waarin wordt vastgelegd dat ik zou willen
te element krijg van mijn dom, waarvan

19
00:01:05,880 --> 00:01:08,070
unieke identifier is de prijs.

20
00:01:08,070 --> 00:01:12,420
>> En ik wil dan bel een functie of
methode binnenkant van die zogenaamde html,

21
00:01:12,420 --> 00:01:16,930
die zegt het actualiseren van de HTML-code van dat
element, in dit geval,

22
00:01:16,930 --> 00:01:19,110
data.price.

23
00:01:19,110 --> 00:01:21,700
>> Laten we nu het bestand opslaan en openen
deze pagina in mijn browser.

24
00:01:21,700 --> 00:01:24,570

25
00:01:24,570 --> 00:01:31,830
http://localhost/ajax-2.html--

26
00:01:31,830 --> 00:01:34,930
er is dat dezelfde vorm, maar dit
tijd met een prijs eronder.

27
00:01:34,930 --> 00:01:38,980
Laten we typen een symbool zoals FB
Facebook en het type Offerte aanvragen.

28
00:01:38,980 --> 00:01:42,900
En dan zie je een waarschuwingsvenster deze
tijd, we in plaats daarvan zien in mijn pagina's

29
00:01:42,900 --> 00:01:44,860
dom Facebook de laatste beurskoers.

30
00:01:44,860 --> 00:01:46,110