1
00:00:00,000 --> 00:00:00,330

2
00:00:00,330 --> 00:00:03,230
>> Speak: Ata agora, en programas temos
escrito, temos declarado como principal

3
00:00:03,230 --> 00:00:04,940
int void main.

4
00:00:04,940 --> 00:00:07,600
E todo ese tempo, ese baleiro ten
simplemente foi especificando que a

5
00:00:07,600 --> 00:00:10,870
programa non tomar calquera
Argumentos da liña de comandos.

6
00:00:10,870 --> 00:00:14,180
Noutras palabras, cando un usuario executa un
programa, el ou ela pode ofrecer ordes

7
00:00:14,180 --> 00:00:18,130
argumentos de liña escribindo adicional
palabras ou frases despois do programa

8
00:00:18,130 --> 00:00:19,420
nome na liña.

9
00:00:19,420 --> 00:00:22,980
>> Ben, se quere que o seu programa
ter argumentos de liña de comandos, un ou

10
00:00:22,980 --> 00:00:26,960
máis desas palabras, necesitamos substituír
anular con un par de argumentos.

11
00:00:26,960 --> 00:00:28,630
Entón, imos facelo.

12
00:00:28,630 --> 00:00:32,170
Incluír CS50.h.

13
00:00:32,170 --> 00:00:35,760
Incluír io.h. defecto

14
00:00:35,760 --> 00:00:40,830
Int, principal, e agora, en vez de baleiro,
Eu estou indo para especificar un int chamado

15
00:00:40,830 --> 00:00:45,800
argc, e unha matriz de
cordas chamado argv.

16
00:00:45,800 --> 00:00:48,240
>> Agora, argc e argv son
simplemente convencións.

17
00:00:48,240 --> 00:00:50,530
Poderiamos ter chamar estes argumentos
máis calquera cousa que queiramos.

18
00:00:50,530 --> 00:00:54,050
Pero o que é importante é que argc é
un int, porque, por definición, é

19
00:00:54,050 --> 00:00:57,810
vai ter a conta de argumentos,
o número de palabras en total, que o

20
00:00:57,810 --> 00:00:59,830
usuario escribiu no seu alerta.

21
00:00:59,830 --> 00:01:04,310
>> Argv, con todo, o argumento do vector, é
vai realmente ser unha matriz almacenar

22
00:01:04,310 --> 00:01:08,460
todas as palabras que o usuario ten
ingresaran no seu alerta.

23
00:01:08,460 --> 00:01:10,920
Seguiremos a facer algo agora
cunha ou máis destas

24
00:01:10,920 --> 00:01:12,090
Argumentos da liña de comandos.

25
00:01:12,090 --> 00:01:16,440
En particular, imos adiante e imprimir
calquera palabra que o usuario escribe

26
00:01:16,440 --> 00:01:20,380
despois do nome do programa
na liña.

27
00:01:20,380 --> 00:01:26,940
>> Abra o soporte, soporte pechado, print
f, s por cento, barra invertida n, coma.

28
00:01:26,940 --> 00:01:30,930
E agora eu teño che dicir o que f impresión
valor para conectar a ese espazo reservado.

29
00:01:30,930 --> 00:01:35,030
Eu quero que a primeira palabra que o usuario ten
ingresaran despois do nome do programa.

30
00:01:35,030 --> 00:01:39,550
E así eu vou especificar
soporte argv 1, pechado

31
00:01:39,550 --> 00:01:41,250
parénteses, punto e coma.

32
00:01:41,250 --> 00:01:43,710
>> Agora, por un soporte e non o soporte 0?

33
00:01:43,710 --> 00:01:47,410
Ben, ao parecer, gardados automaticamente
en argv 0 será o

34
00:01:47,410 --> 00:01:49,040
nome real do programa.

35
00:01:49,040 --> 00:01:52,600
Así, a primeira palabra que o usuario escribe
despois do nome do programa é, polo

36
00:01:52,600 --> 00:01:55,410
convención, será
almacenado en argv 1.

37
00:01:55,410 --> 00:01:58,800
>> Imos agora compilar e
executar este programa.

38
00:01:58,800 --> 00:02:08,080
Fai argv 0 punto barra argv 0, e
agora unha palabra como Ola, entrar.

39
00:02:08,080 --> 00:02:09,330
E aí temos que, Olá

40
00:02:09,330 --> 00:02:11,332