1
00:00:00,000 --> 00:00:00,330

2
00:00:00,330 --> 00:00:03,230
>> SPEAKER: Do sedaj v programih ki smo jih
napisan, smo razglasila glavni kot

3
00:00:03,230 --> 00:00:04,940
int main praznino.

4
00:00:04,940 --> 00:00:07,600
In ves ta čas, da je nična
enostavno se navede, da

5
00:00:07,600 --> 00:00:10,870
Program ne odgovarja za kakršnokoli
Argumenti linija poveljevanja.

6
00:00:10,870 --> 00:00:14,180
Z drugimi besedami, ko uporabnik zažene
Program, on ali ona lahko zagotovi ukaz

7
00:00:14,180 --> 00:00:18,130
Argumenti vrstice s pisanjem dodatna
besede ali besedne zveze po programu je

8
00:00:18,130 --> 00:00:19,420
ime na poziv.

9
00:00:19,420 --> 00:00:22,980
>> No, če ne želite, da vaš program na
sprejme argumente ukazni vrstici, eno ali

10
00:00:22,980 --> 00:00:26,960
več takih besed, smo morali zamenjati
izničijo z nekaj argumentov.

11
00:00:26,960 --> 00:00:28,630
Torej, kaj je to.

12
00:00:28,630 --> 00:00:32,170
Vključi CS50.h.

13
00:00:32,170 --> 00:00:35,760
Vključujejo standardno io.h.

14
00:00:35,760 --> 00:00:40,830
Int, glavno, in zdaj namesto neveljavne,
Bom določite int imenovano

15
00:00:40,830 --> 00:00:45,800
argc, in niz
strune imenuje argv.

16
00:00:45,800 --> 00:00:48,240
>> Zdaj, argc in argv so
preprosto konvencij.

17
00:00:48,240 --> 00:00:50,530
Lahko bi poklical te argumente
Najbolj karkoli hočemo.

18
00:00:50,530 --> 00:00:54,050
Toda, kaj je pomembno je, da je argc
int, saj po definiciji, je

19
00:00:54,050 --> 00:00:57,810
dogaja, da vsebujejo števila argumentov,
število besed skupaj, da

20
00:00:57,810 --> 00:00:59,830
Uporabnik je tipkal na njegovo ali njeno poziv.

21
00:00:59,830 --> 00:01:04,310
>> Argv, medtem, argument vektor, je
bo dejansko niz shranjevanje

22
00:01:04,310 --> 00:01:08,460
vse besede, ki jih ima uporabnik
tipkal na njegovo ali njeno poziv.

23
00:01:08,460 --> 00:01:10,920
Kaj je nadaljevati nekaj storiti zdaj
z enim ali več izmed njih

24
00:01:10,920 --> 00:01:12,090
Argumenti linija poveljevanja.

25
00:01:12,090 --> 00:01:16,440
Še posebej, gremo naprej in print
ne glede beseda uporabnik vnese

26
00:01:16,440 --> 00:01:20,380
po imenu programa
Ob pozivu.

27
00:01:20,380 --> 00:01:26,940
>> Oklepaj, zaprti oklepaj, tiskanje
f, i odstotka, backslash n, vejica.

28
00:01:26,940 --> 00:01:30,930
In zdaj moram povedati tisk f, kaj
Vrednost priključite na to ogrado.

29
00:01:30,930 --> 00:01:35,030
Želim prvo besedo, ki je uporabnik
tipkal po imenu programa.

30
00:01:35,030 --> 00:01:39,550
In tako bom opredeliti
argv nosilec 1, zaprta

31
00:01:39,550 --> 00:01:41,250
oklepaj, podpičje.

32
00:01:41,250 --> 00:01:43,710
>> Zakaj nosilec 1 in ne nosilec 0?

33
00:01:43,710 --> 00:01:47,410
No, izkazalo se je, se samodejno shranijo
v argv 0 se bo

34
00:01:47,410 --> 00:01:49,040
Dejansko ime programa.

35
00:01:49,040 --> 00:01:52,600
Torej, prva beseda, da uporabnik vnese
ko ime programa, je po

36
00:01:52,600 --> 00:01:55,410
Konvencija, bo
shranjeni v argv 1.

37
00:01:55,410 --> 00:01:58,800
>> Pojdimo zdaj zbira in
zagon tega programa.

38
00:01:58,800 --> 00:02:08,080
Naredite argv 0 dot slash argv 0 in
Zdaj beseda kot zdravo, vnesite.

39
00:02:08,080 --> 00:02:09,330
In tam jo imamo, pozdravljena.

40
00:02:09,330 --> 00:02:11,332