1
00:00:00,000 --> 00:00:00,430

2
00:00:00,430 --> 00:00:02,540
>> DAVID J. Malan: Pojďme vylepšit naše
tisk ASCII znaky jen

3
00:00:02,540 --> 00:00:03,380
trochu.

4
00:00:03,380 --> 00:00:07,490
Protože znaky jsou prostě čísla
pod kapotou, se ukazuje, že

5
00:00:07,490 --> 00:00:11,220
i v našem konstrukce cyklu se
může skutečně iterovat nejen nad

6
00:00:11,220 --> 00:00:14,360
jen ints, ale i přes
samotné znaky.

7
00:00:14,360 --> 00:00:18,290
>> Jinými slovy, mohl bych říct,
počítač spustit iterací od A až

8
00:00:18,290 --> 00:00:22,400
až Z, nikoli ještě vědět
více zabývají rovnocennosti

9
00:00:22,400 --> 00:00:25,960
z je 65 a Z je 90..

10
00:00:25,960 --> 00:00:29,650
Jinými slovy, mohu reimplement
tento program takto.

11
00:00:29,650 --> 00:00:33,190
>> Pro char, nazvěme to c, rovná.

12
00:00:33,190 --> 00:00:36,520
A teď bych chtěl začít iterace
když charakter se rovná cenovou nabídku,

13
00:00:36,520 --> 00:00:38,620
konec citátu, A. a oznámení
jednotlivé citace.

14
00:00:38,620 --> 00:00:43,250
To je opravdu jeden znak
a ne jeden znakový řetězec.

15
00:00:43,250 --> 00:00:44,240
>> Středník.

16
00:00:44,240 --> 00:00:48,850
Pojďme iterovat tak dlouho, c je méně
než nebo rovnající se kapitálu Z, i

17
00:00:48,850 --> 00:00:49,720
jeden citoval.

18
00:00:49,720 --> 00:00:53,290
A na každém opakování tohoto cyklu,
pojďme zvýšit c samo o sobě.

19
00:00:53,290 --> 00:00:55,880
Vzhledem k tomu, opět na konci roku
den, c je jen číslo

20
00:00:55,880 --> 00:00:56,700
pod kapotou.

21
00:00:56,700 --> 00:00:59,470
A tak se také můžeme manipulovat
to jako takový.

22
00:00:59,470 --> 00:01:05,540
>> Nyní v této smyčky, pojďme tisk
z tohoto procenta i je procent

23
00:01:05,540 --> 00:01:07,460
c, zpětné lomítko n.

24
00:01:07,460 --> 00:01:13,900
A připojte nyní i výsledek
lití c, char, na int, následoval

25
00:01:13,900 --> 00:01:16,400
o c samo o sobě.

26
00:01:16,400 --> 00:01:17,260
>> Středník.

27
00:01:17,260 --> 00:01:18,210
Uložte svůj soubor.

28
00:01:18,210 --> 00:01:20,280
A pojďme zkompilovat a spustit.

29
00:01:20,280 --> 00:01:25,790
Udělat ASCII 1 tečka lomítko ASCII 1.

30
00:01:25,790 --> 00:01:32,740
A rolování zpět, vidíme, že 65
opět, 66 je opět B, a všechny

31
00:01:32,740 --> 00:01:36,110
směrem dolů na 90 je opět Z.

32
00:01:36,110 --> 00:01:37,383