1
00:00:00,000 --> 00:00:00,430

2
00:00:00,430 --> 00:00:02,540
>> David J. Malan: Idemo na usavršavanju
ispis ASCII znakova samo

3
00:00:02,540 --> 00:00:03,380
malo.

4
00:00:03,380 --> 00:00:07,490
Budući da su likovi jednostavno brojevi
Ispod haube, ispada da

5
00:00:07,490 --> 00:00:11,220
čak i unutar naše petlje konstrukt smo
zapravo mogu ponoviti ne samo tijekom

6
00:00:11,220 --> 00:00:14,360
Samo Ints, ali i tijekom
sami znakova.

7
00:00:14,360 --> 00:00:18,290
>> Drugim riječima, ne bih mogao reći
Računalo će pokrenuti iterating od A do

8
00:00:18,290 --> 00:00:22,400
do Z, a ne ni znati
više nositi s ekvivalencije

9
00:00:22,400 --> 00:00:25,960
u biti 65 i Z je 90.

10
00:00:25,960 --> 00:00:29,650
Drugim riječima, ja mogu reimplement
ovaj program kao što slijedi.

11
00:00:29,650 --> 00:00:33,190
>> Za char, nazovimo to C, jednako.

12
00:00:33,190 --> 00:00:36,520
I sada bih želio započeti iterating
kad je lik jednako citat,

13
00:00:36,520 --> 00:00:38,620
završiti citat, A. I obavijest
jednostruke navodnike.

14
00:00:38,620 --> 00:00:43,250
To je zaista jedan znak
a ne jedan niz znakova.

15
00:00:43,250 --> 00:00:44,240
>> Zarez.

16
00:00:44,240 --> 00:00:48,850
Ajmo ponoviti, tako dugo dok je c manje
od ili jednak glavnog Z, također

17
00:00:48,850 --> 00:00:49,720
jednom citirao.

18
00:00:49,720 --> 00:00:53,290
I na svakom ponavljanju ove petlje,
neka je prirast c sebe.

19
00:00:53,290 --> 00:00:55,880
Jer opet, na kraju
dan, c je samo broj

20
00:00:55,880 --> 00:00:56,700
ispod poklopca motora.

21
00:00:56,700 --> 00:00:59,470
I tako smo se također može manipulirati
ona kao takva.

22
00:00:59,470 --> 00:01:05,540
>> Sada unutar ove petlje, neka je print
iz toga posto sam je posto

23
00:01:05,540 --> 00:01:07,460
c, kosih crta n.

24
00:01:07,460 --> 00:01:13,900
I priključiti se sada za i rezultat
lijevanje c, ugljen koji se na int, a slijede

25
00:01:13,900 --> 00:01:16,400
by c sebe.

26
00:01:16,400 --> 00:01:17,260
>> Zarez.

27
00:01:17,260 --> 00:01:18,210
Spremi moj dosje.

28
00:01:18,210 --> 00:01:20,280
I neka je prikupljanje i trčanje.

29
00:01:20,280 --> 00:01:25,790
Provjerite ASCII 1 točka kose crte ASCII 1.

30
00:01:25,790 --> 00:01:32,740
A, pomicanje natrag, vidimo da je 65
je ponovno, 66 je opet B, a sve

31
00:01:32,740 --> 00:01:36,110
putu prema dolje do 90 je opet Z.

32
00:01:36,110 --> 00:01:37,383