1
00:00:00,000 --> 00:00:00,430

2
00:00:00,430 --> 00:00:02,540
>> DAVID J. MALAN: Mari kita menghalusi kami
percetakan aksara ASCII hanya

3
00:00:02,540 --> 00:00:03,380
sedikit.

4
00:00:03,380 --> 00:00:07,490
Oleh kerana watak-watak yang hanya nombor
di bawah hud, ia ternyata bahawa

5
00:00:07,490 --> 00:00:11,220
walaupun dalam membina gelung kami, kami
sebenarnya boleh melelar bukan sahaja lebih

6
00:00:11,220 --> 00:00:14,360
hanya Ints, tetapi juga lebih
yang aksara diri mereka sendiri.

7
00:00:14,360 --> 00:00:18,290
>> Dalam erti kata lain, saya boleh memberitahu
komputer untuk memulakan iterating dari atas A

8
00:00:18,290 --> 00:00:22,400
melalui Z bukan juga perlu tahu
lebih atau berurusan dengan kesetaraan

9
00:00:22,400 --> 00:00:25,960
A menjadi 65 dan Z menjadi 90.

10
00:00:25,960 --> 00:00:29,650
Dalam erti kata lain, saya boleh mengimplemen semula
program ini seperti berikut.

11
00:00:29,650 --> 00:00:33,190
>> Untuk char, mari kita memanggilnya c, sama.

12
00:00:33,190 --> 00:00:36,520
Dan sekarang saya ingin mula iterating
apabila watak sama quote,

13
00:00:36,520 --> 00:00:38,620
unquote, A. Dan notis
sebut harga tunggal.

14
00:00:38,620 --> 00:00:43,250
Ini merupakan satu aksara
dan tidak rentetan aksara satu.

15
00:00:43,250 --> 00:00:44,240
>> Koma bertitik.

16
00:00:44,240 --> 00:00:48,850
Mari kita melelar selagi c kurang
daripada atau sama dengan modal Z, juga

17
00:00:48,850 --> 00:00:49,720
tunggal yang disebut harga.

18
00:00:49,720 --> 00:00:53,290
Dan pada setiap lelaran gelung ini,
mari kita kenaikan c sendiri.

19
00:00:53,290 --> 00:00:55,880
Kerana sekali lagi, pada akhir
hari itu, c hanya nombor

20
00:00:55,880 --> 00:00:56,700
di bawah hood.

21
00:00:56,700 --> 00:00:59,470
Dan dengan itu kita juga boleh memanipulasi
ia seperti itu.

22
00:00:59,470 --> 00:01:05,540
>> Sekarang di dalam gelung ini, mari kita cetak
keluar peratus bahawa saya adalah peratus

23
00:01:05,540 --> 00:01:07,460
c, garis sendeng terbalik n.

24
00:01:07,460 --> 00:01:13,900
Dan pasangkan sekarang untuk i hasil daripada
pemutus c, char, kepada int an, diikuti

25
00:01:13,900 --> 00:01:16,400
oleh c sendiri.

26
00:01:16,400 --> 00:01:17,260
>> Koma bertitik.

27
00:01:17,260 --> 00:01:18,210
Simpan fail saya.

28
00:01:18,210 --> 00:01:20,280
Dan mari kita menyusun dan menjalankan.

29
00:01:20,280 --> 00:01:25,790
Buat ASCII 1 dot slash ASCII 1.

30
00:01:25,790 --> 00:01:32,740
Dan, menatal sandaran, kita lihat bahawa 65
sekali lagi A, 66 sekali lagi B, dan semua

31
00:01:32,740 --> 00:01:36,110
ke bawah kepada 90 sekali lagi Z.

32
00:01:36,110 --> 00:01:37,383