DAVID J. MALAN: Mari kita menghalusi kami percetakan aksara ASCII hanya sedikit. Oleh kerana watak-watak yang hanya nombor di bawah hud, ia ternyata bahawa walaupun dalam membina gelung kami, kami sebenarnya boleh melelar bukan sahaja lebih hanya Ints, tetapi juga lebih yang aksara diri mereka sendiri. 

Dalam erti kata lain, saya boleh memberitahu komputer untuk memulakan iterating dari atas A melalui Z bukan juga perlu tahu lebih atau berurusan dengan kesetaraan A menjadi 65 dan Z menjadi 90. Dalam erti kata lain, saya boleh mengimplemen semula program ini seperti berikut. 

Untuk char, mari kita memanggilnya c, sama. Dan sekarang saya ingin mula iterating apabila watak sama quote, unquote, A. Dan notis sebut harga tunggal. Ini merupakan satu aksara dan tidak rentetan aksara satu. 

Koma bertitik. Mari kita melelar selagi c kurang daripada atau sama dengan modal Z, juga tunggal yang disebut harga. Dan pada setiap lelaran gelung ini, mari kita kenaikan c sendiri. Kerana sekali lagi, pada akhir hari itu, c hanya nombor di bawah hood. Dan dengan itu kita juga boleh memanipulasi ia seperti itu. 

Sekarang di dalam gelung ini, mari kita cetak keluar peratus bahawa saya adalah peratus c, garis sendeng terbalik n. Dan pasangkan sekarang untuk i hasil daripada pemutus c, char, kepada int an, diikuti oleh c sendiri. 

Koma bertitik. Simpan fail saya. Dan mari kita menyusun dan menjalankan. Buat ASCII 1 dot slash ASCII 1. Dan, menatal sandaran, kita lihat bahawa 65 sekali lagi A, 66 sekali lagi B, dan semua ke bawah kepada 90 sekali lagi Z.