1
00:00:00,000 --> 00:00:00,430

2
00:00:00,430 --> 00:00:02,540
>> David J. MALAN: Chcę udoskonalić nasze
drukowanie tylko znaków ASCII

3
00:00:02,540 --> 00:00:03,380
trochę.

4
00:00:03,380 --> 00:00:07,490
Ponieważ znaki są po prostu numery
pod maską, okazuje się, że

5
00:00:07,490 --> 00:00:11,220
nawet w naszej pętli konstruktu my
może faktycznie iteracji nie tylko nad

6
00:00:11,220 --> 00:00:14,360
tylko ints, ale także na
same znaki.

7
00:00:14,360 --> 00:00:18,290
>> Innymi słowy, mogę powiedzieć,
Komputer do początku iteracji od A do

8
00:00:18,290 --> 00:00:22,400
do Z, a nie nawet wiedzieć
bardziej lub radzić sobie z równoważności

9
00:00:22,400 --> 00:00:25,960
od bycia 65 i Z jest 90.

10
00:00:25,960 --> 00:00:29,650
Innymi słowy, mogę reimplement
ten program w następujący sposób.

11
00:00:29,650 --> 00:00:33,190
>> Na char, nazwijmy to C jest równa.

12
00:00:33,190 --> 00:00:36,520
A teraz chciałbym zacząć Iterowanie
gdy charakter równa ofertę,

13
00:00:36,520 --> 00:00:38,620
cytatu, A. I anons
pojedyncze cytaty.

14
00:00:38,620 --> 00:00:43,250
To jest rzeczywiście jeden znak
i nie jeden ciąg znaków.

15
00:00:43,250 --> 00:00:44,240
>> Średnik.

16
00:00:44,240 --> 00:00:48,850
Miejmy iteracji, dopóki C jest mniejsza
niż lub równa kapitału Z, również

17
00:00:48,850 --> 00:00:49,720
pojedyncze cudzysłowy.

18
00:00:49,720 --> 00:00:53,290
I na każdej iteracji tej pętli
niech przyrost c sobie.

19
00:00:53,290 --> 00:00:55,880
Ponieważ ponownie na końcu
dzień, c jest tylko numer

20
00:00:55,880 --> 00:00:56,700
pod wyciągiem.

21
00:00:56,700 --> 00:00:59,470
I tak możemy manipulować
je jako takie.

22
00:00:59,470 --> 00:01:05,540
>> Drukuj teraz wewnątrz pętli, niech
z tego procent i jest procent

23
00:01:05,540 --> 00:01:07,460
c, odwrotny ukośnik n.

24
00:01:07,460 --> 00:01:13,900
I podłączyć się do i wynik
odlewania c, char, do int, następnie

25
00:01:13,900 --> 00:01:16,400
o c siebie.

26
00:01:16,400 --> 00:01:17,260
>> Średnik.

27
00:01:17,260 --> 00:01:18,210
Zapisać swój plik.

28
00:01:18,210 --> 00:01:20,280
I niech to skompilować i uruchomić.

29
00:01:20,280 --> 00:01:25,790
Dodać 1 kropka slash ASCII ASCII 1.

30
00:01:25,790 --> 00:01:32,740
I przewijanie z powrotem w górę, widzimy, że 65
Ponownie, 66 jest znowu B i wszystkich

31
00:01:32,740 --> 00:01:36,110
w dół do 90 jest ponownie Z.

32
00:01:36,110 --> 00:01:37,383