1
00:00:00,000 --> 00:00:00,320

2
00:00:00,320 --> 00:00:03,260
ALTAVEU 1: Anem a escriure un programa amb un
interfície gràfica d'usuari que inclou

3
00:00:03,260 --> 00:00:05,180
una finestra i un botó there in

4
00:00:05,180 --> 00:00:06,540
Anem a començar.

5
00:00:06,540 --> 00:00:10,690
>> En primer lloc, deixa anar per davant i declaro 1 g
finestra, cridant a la finestra variable.

6
00:00:10,690 --> 00:00:13,510
I assignar a la mateixa, el retorn
valor de la nova g finestra.

7
00:00:13,510 --> 00:00:15,230
Què crearà una instància de la nostra finestra.

8
00:00:15,230 --> 00:00:19,530
I a continuació, especifiquem un ample de 320
píxels, i l'alçada de 240 píxels.

9
00:00:19,530 --> 00:00:22,160
Una mica arbitràriament, però petita
prou perquè càpiga a la pantalla.

10
00:00:22,160 --> 00:00:24,060
Ara anem a crear una instància de botó g.

11
00:00:24,060 --> 00:00:27,530
No només amb una etiqueta que l'usuari
veuran, però també amb una única

12
00:00:27,530 --> 00:00:28,150
identificador.

13
00:00:28,150 --> 00:00:32,560
Un comando de trucada acció, que la voluntat
de fet la identificació exclusiva d'aquest botó.

14
00:00:32,560 --> 00:00:37,680
g Botó, botó, rep el retorn
valor de nou el botó g.

15
00:00:37,680 --> 00:00:40,940
I és una etiqueta, en,
botó simplement,.

16
00:00:40,940 --> 00:00:47,380
I després anem a comandament d'acció del conjunt,
passant en aquest botó i un únic,

17
00:00:47,380 --> 00:00:49,870
i alguna paraula arbitrària què, premeu.

18
00:00:49,870 --> 00:00:55,440
Ara anem a afegir el botó a una regió
de la finestra, evitant en la finestra,

19
00:00:55,440 --> 00:00:59,630
i el botó, i un identificador per
la regió sud de la finestra -

20
00:00:59,630 --> 00:01:03,020
que d'acord amb la portàtil de Stanford
biblioteca, és la part inferior

21
00:01:03,020 --> 00:01:04,170
de la pantalla.

22
00:01:04,170 --> 00:01:07,000
>> I ara anem a deliberadament
induir un bucle infinit.

23
00:01:07,000 --> 00:01:10,250

24
00:01:10,250 --> 00:01:12,600
Dins d'aquest bucle anem
escoltar per dues coses.

25
00:01:12,600 --> 00:01:15,680
Un, si l'usuari ha triat
per tancar la finestra.

26
00:01:15,680 --> 00:01:19,010
I dos, si l'usuari té
fet clic en aquest botó específic.

27
00:01:19,010 --> 00:01:22,960
En primer lloc, anem a declarar
un esdeveniment g d'acció, anomenat

28
00:01:22,960 --> 00:01:24,190
l'esdeveniment variable.

29
00:01:24,190 --> 00:01:31,480
I assignar a la mateixa, el valor de retorn
d'esperar per a l'esdeveniment, esdeveniment action.

30
00:01:31,480 --> 00:01:34,460
>> I ara anem a veure si aquest esdeveniment
és el tancament d'una finestra.

31
00:01:34,460 --> 00:01:40,040
Si, rebre, esdeveniment, tipus, el pas d'una
esdeveniment, igual, iguals, finestra

32
00:01:40,040 --> 00:01:40,955
subratllar tancat.

33
00:01:40,955 --> 00:01:44,630
Una constant especial declarat al
Stanford biblioteca portàtil que

34
00:01:44,630 --> 00:01:47,170
representa exactament això, la
tancament d'una finestra.

35
00:01:47,170 --> 00:01:49,820
Llavors em vaig a sortir d'aquest
bucle infinit en cas contrari, de manera que

36
00:01:49,820 --> 00:01:51,770
arribar al final de la funció.

37
00:01:51,770 --> 00:01:58,460
En cas contrari, vaig a comprovar si
string compari d'aconseguir, acció,

38
00:01:58,460 --> 00:02:02,990
mandats, passant d'un esdeveniment, coma, cita
fi de la cita, feu clic a - que únic

39
00:02:02,990 --> 00:02:04,570
identificador d'abans -

40
00:02:04,570 --> 00:02:06,360
és igual, és igual a zero.

41
00:02:06,360 --> 00:02:13,290
Llavors, vaig a imprimir alguna cosa
es va fer clic al botó arbitrària, com.

42
00:02:13,290 --> 00:02:17,220
>> En altres paraules, si en assabentar-se que un
botó s'ha fet clic, i aquest esdeveniment

43
00:02:17,220 --> 00:02:20,690
indica que el botó s'ha fet clic
va ser l'un amb l'identificador únic

44
00:02:20,690 --> 00:02:24,180
de cometes clic, llavors vull
reportar tant a la pantalla.

45
00:02:24,180 --> 00:02:25,780
Ara bé, en aquest cas, només
disposarà d'un botó.

46
00:02:25,780 --> 00:02:29,040
Però per si de cas la meva sol · licitud havia
diversos botons, aquesta tècnica seria

47
00:02:29,040 --> 00:02:32,130
em permeto distingir entre
els diversos botons.

48
00:02:32,130 --> 00:02:36,465
Fora d'aquest llaç, ara, me'n vaig a
procedirà a tancar g finestra, passant

49
00:02:36,465 --> 00:02:40,280
a la finestra com el seu argument,
i després tornar a zero.

50
00:02:40,280 --> 00:02:43,930
>> Ara anem a guardar, compilar,
i executar aquest programa.

51
00:02:43,930 --> 00:02:47,690
Feu el botó, botó de barra de punts.

52
00:02:47,690 --> 00:02:49,640
Aquí està la meva finestra, hi ha el botó.

53
00:02:49,640 --> 00:02:51,720
Seguirem endavant i feu clic a
al botó.

54
00:02:51,720 --> 00:02:52,810
I es va fer clic al botó.

55
00:02:52,810 --> 00:02:54,400
Anem clic a això de nou.

56
00:02:54,400 --> 00:02:55,310
Button s'ha fet clic.

57
00:02:55,310 --> 00:02:59,160
>> Ara farem clic a la X a la part superior
cantonada dreta per tancar la finestra,

58
00:02:59,160 --> 00:03:01,400
i sortim d'aquest bucle
i tornem a zero.

59
00:03:01,400 --> 00:03:03,638