1
00:00:00,000 --> 00:00:00,280

2
00:00:00,280 --> 00:00:02,240
>> DAVID Malan: Ara anem a refinar
aquest programa una mica més lluny.

3
00:00:02,240 --> 00:00:06,510
No seria bo si pogués ToUpper
una lletra en majúscules, si minúscula i

4
00:00:06,510 --> 00:00:08,880
si no és en minúscules, passi
a través de sense canvis?

5
00:00:08,880 --> 00:00:12,110
En altres paraules, podria reemplaçar
el meu if-else bloc amb una

6
00:00:12,110 --> 00:00:13,960
trucada a ToUpper?

7
00:00:13,960 --> 00:00:16,000
>> Bé, per respondre a aquesta pregunta,
Serà millor que consultar als

8
00:00:16,000 --> 00:00:17,630
documentació per ToUpper.

9
00:00:17,630 --> 00:00:22,100
Per a això, anem a obrir una terminal més gran
fora de la finestra del gedit, i

10
00:00:22,100 --> 00:00:26,060
a continuació, escriviu l'home ToUpper, de manera que
el que significa que m'agradaria obrir el

11
00:00:26,060 --> 00:00:29,060
denominada pàgina del manual de
la ToUpper funció.

12
00:00:29,060 --> 00:00:31,580
En prémer la tecla Enter, veig
una pantalla com aquesta.

13
00:00:31,580 --> 00:00:34,750
I ara compte que sembla que tenen
combinat la documentació per ToUpper

14
00:00:34,750 --> 00:00:37,010
superior amb que per tolower.

15
00:00:37,010 --> 00:00:38,010
Però no importa.

16
00:00:38,010 --> 00:00:41,640
>> Es donarà compte de que en virtut de la sinopsi
Recordo que, en efecte, per utilitzar aquesta

17
00:00:41,640 --> 00:00:45,220
funció, que ha d'incloure la
ctype.h arxiu de capçalera.

18
00:00:45,220 --> 00:00:49,520
A sota d'això, es veu que és ToUpper
declarat com tornar un int i

19
00:00:49,520 --> 00:00:52,720
acceptar un int, que és una mica
curiós, ja que fins ara, he estat

20
00:00:52,720 --> 00:00:54,370
manipular només caràcters.

21
00:00:54,370 --> 00:00:55,310
Però això està bé.

22
00:00:55,310 --> 00:00:59,070
Resulta que això és només una
convenció, i encara podem utilitzar com a c

23
00:00:59,070 --> 00:01:01,990
encara que és un char, tot i que
està declarada com int.

24
00:01:01,990 --> 00:01:05,850
>> Ara, en la descripció aquí, veig que
ToUpper converteix la lletra c a

25
00:01:05,850 --> 00:01:07,980
majúscules si és possible.

26
00:01:07,980 --> 00:01:11,520
I baix valor de retorn, veig que
el valor retornat és el de la

27
00:01:11,520 --> 00:01:15,320
carta convertida, oc, si el
conversió no era possible.

28
00:01:15,320 --> 00:01:17,120
I aquí hi ha la visió
Que estava buscant.

29
00:01:17,120 --> 00:01:21,060
Si c no és, de fet, una minúscula
carta, sembla que ToUpper

30
00:01:21,060 --> 00:01:23,450
simplement passar-ho endavant sense canvis.

31
00:01:23,450 --> 00:01:25,750
>> Així que ara anem a tornar al meu codi.

32
00:01:25,750 --> 00:01:30,480
I ara anem a eliminar la totalitat de
aquest bloc condicional i reemplaçar,

33
00:01:30,480 --> 00:01:40,240
simplement, amb printf% c comes
ToUpper de s abraçadora tanco parin

34
00:01:40,240 --> 00:01:45,120
prop parin punt i coma, per tant
el que significa que m'agradaria reemplaçar% c

35
00:01:45,120 --> 00:01:49,050
amb la capitalització de la
èsima lletra en si si la i-èsima

36
00:01:49,050 --> 00:01:50,530
carta de s està en minúscules.

37
00:01:50,530 --> 00:01:53,710
O fins i tot si no ho és, serà
passat a través de sense canvis.

38
00:01:53,710 --> 00:01:58,790
>> Ara anem a compilar aquest programa amb
fer capitalize2, i executar-lo amb

39
00:01:58,790 --> 00:02:01,800
capitalize2, de nou, en escriure hola.

40
00:02:01,800 --> 00:02:03,800
I, en efecte, tornem majúscules.

41
00:02:03,800 --> 00:02:05,090
Anem de nou Tipus David.

42
00:02:05,090 --> 00:02:06,340
I és, també, és majúscula.

43
00:02:06,340 --> 00:02:09,380