1
00:00:00,000 --> 00:00:00,520

2
00:00:00,520 --> 00:00:03,530
>> Spreker: Kom ons skryf 'n program wat
vra die gebruiker om twee toue en

3
00:00:03,530 --> 00:00:07,170
dan verslae of daardie snare
dieselfde is of nie dieselfde nie.

4
00:00:07,170 --> 00:00:10,290
Ek het reeds begin om ons hier af deur
roep printf twee keer en roep

5
00:00:10,290 --> 00:00:14,520
GetString twee keer, die stoor van die opbrengs
waardes in s en t, onderskeidelik.

6
00:00:14,520 --> 00:00:17,960
>> Nou, my instink hierdie twee te vergelyk
snare sou wees om die bekende te gebruik

7
00:00:17,960 --> 00:00:19,160
gelykheid operateur -

8
00:00:19,160 --> 00:00:22,070
As s gelyk gelyk t.

9
00:00:22,070 --> 00:00:28,120
Toe ek gaan om voort te gaan en uit te druk
out "Jy getik dieselfde ding!

10
00:00:28,120 --> 00:00:35,190
Anders, as dit is nie waar nie, ek is net
gaan printf te tik ("Jy getik

11
00:00:35,190 --> 00:00:37,880
verskillende dinge!

12
00:00:37,880 --> 00:00:38,850
>> Redelik eenvoudig -

13
00:00:38,850 --> 00:00:41,820
Ek is eenvoudig te vergelyk s teen
t, en as hulle gelyk is,

14
00:00:41,820 --> 00:00:43,250
uit te druk so veel.

15
00:00:43,250 --> 00:00:45,450
Kom ons stel en die uitvoering van hierdie program.

16
00:00:45,450 --> 00:00:51,950
Maak vergelyk 0. / Vergelyk
0, iets sê, hallo,

17
00:00:51,950 --> 00:00:54,200
iets sê, hallo.

18
00:00:54,200 --> 00:00:56,870
>> Ongelukkig is die program dink ek het
getik verskillende dinge, selfs al het ek

19
00:00:56,870 --> 00:00:59,530
duidelik getik "hallo" die
dieselfde manier twee keer.

20
00:00:59,530 --> 00:01:00,850
Nou, hoekom sou dit wees?

21
00:01:00,850 --> 00:01:03,750
>> Wel, dit blyk dat al hierdie
tyd, het snare 'n bietjie meer was

22
00:01:03,750 --> 00:01:06,780
kompleks as 'n reeks van karakters
onder die kap.

23
00:01:06,780 --> 00:01:11,450
In werklikheid, 'n string is 'n muis of 'n
adres, spesifiek die adres

24
00:01:11,450 --> 00:01:14,640
van die eerste karakter in daardie
volgorde van die karakters.

25
00:01:14,640 --> 00:01:18,640
>> En so as ons dit vergelyk s teen t
met die gelyke gelyk teken, ons is

26
00:01:18,640 --> 00:01:23,200
eintlik vra, is hierdie adres
gelyk gelyk aan hierdie adres?

27
00:01:23,200 --> 00:01:26,850
En dit is nie van plan om die saak te wees as
die gebruiker het in twee verskillende getik

28
00:01:26,850 --> 00:01:30,370
snare en ons het GetString genoem twee keer
om hulle te kry, want die geheue

29
00:01:30,370 --> 00:01:34,480
dat GetString gebruik die eerste te slaan
string kan hier in die geheue, maar die

30
00:01:34,480 --> 00:01:37,120
geheue wat GetString gebruik te stoor
die tweede string gaan

31
00:01:37,120 --> 00:01:38,760
hier in die geheue wees.

32
00:01:38,760 --> 00:01:42,380
En natuurlik, dan die twee stukke
geheue het verskillende adresse vir

33
00:01:42,380 --> 00:01:44,220
hul heel eerste karakters.

34
00:01:44,220 --> 00:01:46,120
>> So is s gelyk gelyk aan t?

35
00:01:46,120 --> 00:01:46,885
Wel, nee.

36
00:01:46,885 --> 00:01:50,510
As s en t wys aan verskillende
stukke van die geheue, as hulle sou wees deur

37
00:01:50,510 --> 00:01:54,140
roep GetString twee keer, hulle is nie,
in werklikheid, gaan dieselfde wees.

38
00:01:54,140 --> 00:01:57,700
So lyk dit die geval te wees wat aan
vergelyk twee snare in die intuïtiewe

39
00:01:57,700 --> 00:02:01,050
manier wat ons verwag, karakter vir
karakter, moet ons 'n ander tegniek

40
00:02:01,050 --> 00:02:02,300
geheel en al.

41
00:02:02,300 --> 00:02:03,902