1
00:00:00,000 --> 00:00:00,380

2
00:00:00,380 --> 00:00:04,050
>> COLUMNA 1: Imos escribir un programa que
solicita ao usuario int, un enteiro,

3
00:00:04,050 --> 00:00:06,520
e, a continuación, fai un pouco de análise
sobre ela, dicindo-lles se

4
00:00:06,520 --> 00:00:08,109
é positivo ou negativo.

5
00:00:08,109 --> 00:00:11,880
Para iso, imos pensar en usar o
getInt función na Biblioteca CS50,

6
00:00:11,880 --> 00:00:14,870
para o que eu vou ter
para incluír cs50.h.

7
00:00:14,870 --> 00:00:17,520
Vou prevista querendo
para imprimir algunhas cousas para

8
00:00:17,520 --> 00:00:18,310
a pantalla tamén.

9
00:00:18,310 --> 00:00:22,240
Entón, eu tamén estou indo a incluír
standardio.h.

10
00:00:22,240 --> 00:00:24,170
>> E eu estou indo agora para declarar
principal como de costume.

11
00:00:24,170 --> 00:00:29,030
int mainvoid, bosquexo aberta e
cautelarmente preto bosquexo.

12
00:00:29,030 --> 00:00:31,790
Vou agora preparado
o usuario para que int.

13
00:00:31,790 --> 00:00:35,395
Printf, agradar-me un pol

14
00:00:35,395 --> 00:00:38,260
E agora estou indo a obter
que int do usuario.

15
00:00:38,260 --> 00:00:42,650
Int, imos chamalo n, coincide getInt.

16
00:00:42,650 --> 00:00:45,480
>> Noutras palabras, no lado dereito
esta expresión, eu vou chamar a

17
00:00:45,480 --> 00:00:49,150
a función CS50 chamado getInt, que
vai facer exactamente isto.

18
00:00:49,150 --> 00:00:51,890
É, logo vai volver ese valor
dende o lado dereito da

19
00:00:51,890 --> 00:00:55,390
expresión para o lado esquerdo desta
expresión, en definitiva, almacenar

20
00:00:55,390 --> 00:00:57,960
ese valor nunha variable chamada n.

21
00:00:57,960 --> 00:01:00,130
Imos agora facer un pouco de análise.

22
00:01:00,130 --> 00:01:06,000
>> Para iso, vou empregar un
condición, ou unha rama, con se non for,

23
00:01:06,000 --> 00:01:09,860
digamos, maior que 0, entón eu estou
imos facer o seguinte.

24
00:01:09,860 --> 00:01:13,330
Abre bosquexo e cautelarmente
pechar bosquexo.

25
00:01:13,330 --> 00:01:21,020
Vou entón imprimir "escolleu
un enteiro positivo. "/ n para

26
00:01:21,020 --> 00:01:24,490
formato, citas fin, pechado
parénteses, punto e coma.

27
00:01:24,490 --> 00:01:26,810
>> Senón, eu vou querer imprimir
algo un pouco diferente.

28
00:01:26,810 --> 00:01:34,750
Entón, o resto, aberto bosquexo preto rizado
cinta, printf ", escolleu un negativo

29
00:01:34,750 --> 00:01:39,580
enteiro. "Todo ben, imos gardar
e compilar este programa.

30
00:01:39,580 --> 00:01:42,720
Fai condición de cero Intro.

31
00:01:42,720 --> 00:01:47,380
Estou de volta ao meu pisca alerta dot
slash, condición, cero, Intro.

32
00:01:47,380 --> 00:01:49,730
>> E imos facer o máis sinxelo
de sanidade verifica en primeiro lugar.

33
00:01:49,730 --> 00:01:53,310
Un como o meu int, e eu de feito
escolleu un enteiro positivo.

34
00:01:53,310 --> 00:01:57,600
Imos realizar este programa de novo co
condición, cero, Enter ", por favor, deixa

35
00:01:57,600 --> 00:02:00,210
me un int. "Intentaremos dous.

36
00:02:00,210 --> 00:02:02,240
Eu, de feito pegou un enteiro positivo.

37
00:02:02,240 --> 00:02:03,620
>> Imos negativo neste momento.

38
00:02:03,620 --> 00:02:05,890
Dot barra, condición cero.

39
00:02:05,890 --> 00:02:09,380
Negativo 1 e eu peguei
un enteiro negativo.

40
00:02:09,380 --> 00:02:10,590
Pero eu non estou preparado aínda.

41
00:02:10,590 --> 00:02:13,000
Imos tentar outro canto
caso, se quere.

42
00:02:13,000 --> 00:02:13,830
Intentaremos cero.

43
00:02:13,830 --> 00:02:18,560
>> Dot barra, condición cero,
Intro e cero.

44
00:02:18,560 --> 00:02:21,550
E oh boy, escollín
un enteiro negativo.

45
00:02:21,550 --> 00:02:25,860
Pero eu estou seguro que cero defínese
como nin positivo nin negativo.

46
00:02:25,860 --> 00:02:27,240
Entón eu vou ter que resolver iso.

47
00:02:27,240 --> 00:02:28,490