1
00:00:00,000 --> 00:00:00,380

2
00:00:00,380 --> 00:00:04,050
>> SPEAKER 1: Mari kita menulis program yang
menggesa pengguna untuk int, integer,

3
00:00:04,050 --> 00:00:06,520
dan kemudian melakukan sedikit analisis
di atasnya, memberitahu mereka sama ada

4
00:00:06,520 --> 00:00:08,109
ia positif atau negatif.

5
00:00:08,109 --> 00:00:11,880
Untuk melakukan ini, mari kita merancang untuk menggunakan
getint fungsi di Perpustakaan CS50,

6
00:00:11,880 --> 00:00:14,870
yang mana saya akan perlu
untuk memasukkan cs50.h.

7
00:00:14,870 --> 00:00:17,520
Saya akan menjangka yang ingin
untuk mencetak beberapa perkara yang perlu

8
00:00:17,520 --> 00:00:18,310
skrin juga.

9
00:00:18,310 --> 00:00:22,240
Jadi saya juga akan termasuk
standardio.h.

10
00:00:22,240 --> 00:00:24,170
>> Dan saya kini akan mengisytiharkan
utama seperti biasa.

11
00:00:24,170 --> 00:00:29,030
int mainvoid, menyokong kerinting terbuka, dan
pendakap kerinting preemptively dekat.

12
00:00:29,030 --> 00:00:31,790
Saya akan kini segera
pengguna untuk int itu.

13
00:00:31,790 --> 00:00:35,395
Printf, sila me an masuk

14
00:00:35,395 --> 00:00:38,260
Dan saya kini akan mendapat
yang int daripada pengguna.

15
00:00:38,260 --> 00:00:42,650
Int, mari kita memanggilnya n, sama getint.

16
00:00:42,650 --> 00:00:45,480
>> Dalam erti kata lain, di sebelah kanan
ungkapan ini, saya akan memanggil

17
00:00:45,480 --> 00:00:49,150
fungsi CS50 yang dipanggil getint, yang
akan melakukan perkara tersebut.

18
00:00:49,150 --> 00:00:51,890
Ia kemudian akan kembali nilai yang
dari sebelah kanan ini

19
00:00:51,890 --> 00:00:55,390
ungkapan untuk sebelah kiri ini
bersuara, akhirnya menyimpan

20
00:00:55,390 --> 00:00:57,960
nilai yang dalam pembolehubah yang dipanggil n.

21
00:00:57,960 --> 00:01:00,130
Mari sekarang kita buat sedikit analisis.

22
00:01:00,130 --> 00:01:06,000
>> Untuk ini, saya akan menggunakan
syarat, atau cawangan, dengan jika n adalah,

23
00:01:06,000 --> 00:01:09,860
katakan, lebih besar daripada 0, maka saya
akan melakukan yang berikut.

24
00:01:09,860 --> 00:01:13,330
Buka pendakap kerinting dan preemptively
menutup pendakap kerinting.

25
00:01:13,330 --> 00:01:21,020
Saya akan kemudian mencetak "yang anda pilih
integer positif. "/ n untuk

26
00:01:21,020 --> 00:01:24,490
format, quote rapat, ditutup
kurungan, koma bertitik.

27
00:01:24,490 --> 00:01:26,810
>> Yang lain, saya akan mahu untuk mencetak
sesuatu yang berbeza.

28
00:01:26,810 --> 00:01:34,750
Jadi lain, terbuka pendakap kerinting kerinting rapat
menyokong, printf, "anda pilih negatif

29
00:01:34,750 --> 00:01:39,580
integer. "Baiklah, mari kita menyimpan
dan menyusun program ini.

30
00:01:39,580 --> 00:01:42,720
Membuat keadaan sifar Enter.

31
00:01:42,720 --> 00:01:47,380
Saya kembali pada berkelip dot segera saya
slash, syarat, sifar, Enter.

32
00:01:47,380 --> 00:01:49,730
>> Dan mari kita buat yang paling mudah
kewarasan memeriksa pertama.

33
00:01:49,730 --> 00:01:53,310
Satu sebagai int saya, dan saya memang
dipilih integer positif.

34
00:01:53,310 --> 00:01:57,600
Mari kita menjalankan program ini sekali lagi dengan
keadaan, sifar, Masukkan, "sila berikan

35
00:01:57,600 --> 00:02:00,210
saya int satu. "Mari kita cuba dua.

36
00:02:00,210 --> 00:02:02,240
Saya memang dipilih integer positif.

37
00:02:02,240 --> 00:02:03,620
>> Mari kita pergi negatif masa ini.

38
00:02:03,620 --> 00:02:05,890
Dot slash, syarat, sifar.

39
00:02:05,890 --> 00:02:09,380
Negatif 1 dan saya mengambil
integer negatif.

40
00:02:09,380 --> 00:02:10,590
Tetapi saya tidak dilakukan lagi.

41
00:02:10,590 --> 00:02:13,000
Mari kita cuba sudut lain
kes, jika anda akan.

42
00:02:13,000 --> 00:02:13,830
Mari kita cuba sifar.

43
00:02:13,830 --> 00:02:18,560
>> Dot slash, syarat, sifar,
Masukkan, dan sifar.

44
00:02:18,560 --> 00:02:21,550
Dan oh lelaki, saya mengambil
integer negatif.

45
00:02:21,550 --> 00:02:25,860
Tetapi saya cukup pasti sifar ditakrifkan
sesuatu yang tidak positif mahupun negatif.

46
00:02:25,860 --> 00:02:27,240
Jadi saya akan perlu menetapkan ini.

47
00:02:27,240 --> 00:02:28,490