1
00:00:00,000 --> 00:00:03,290
>> DAVID J. Malan: Així que l'últim programa va tenir
una fallada mitjançant el qual va informar que 0

2
00:00:03,290 --> 00:00:07,220
és negatiu, tot i que tècnicament
0 és ni positiu ni negatiu.

3
00:00:07,220 --> 00:00:08,000
Però no és un problema.

4
00:00:08,000 --> 00:00:11,820
Podem corregir aquest error mitjançant la inserció d'un altre
condicionar en el nostre programa.

5
00:00:11,820 --> 00:00:14,500
>> En concret, en la línia 12
Vaig a pressionar Enter.

6
00:00:14,500 --> 00:00:19,560
I a continuació, afegir més si i és igual
és igual a 0, arrissat oberta

7
00:00:19,560 --> 00:00:21,900
cotilla, prop claudàtor.

8
00:00:21,900 --> 00:00:24,650
>> Ara et donaràs compte que et vaig dir:
i amb tipus igual a igual com

9
00:00:24,650 --> 00:00:26,050
en lloc de només a igual.

10
00:00:26,050 --> 00:00:29,880
Ara això és simplement perquè C és ja
utilitzant un sol signe igual com

11
00:00:29,880 --> 00:00:33,630
denominada operador d'assignació i, en
Per assignar un valor a partir de la dreta

12
00:00:33,630 --> 00:00:35,950
a una, per exemple, variable de l'esquerra.

13
00:00:35,950 --> 00:00:39,700
Però en aquest cas, que realment volem
per provar n per la igualtat amb 0.

14
00:00:39,700 --> 00:00:43,950
I per fer això en C, només ha
recordar que utilitzar dos signes igual.

15
00:00:43,950 --> 00:00:47,340
>> Bé, si n ho fa de fet la igualtat de la igualtat
0, vaig a imprimir

16
00:00:47,340 --> 00:00:48,730
la propera vegada.

17
00:00:48,730 --> 00:00:53,690
Imprimir F, que va recollir 0.

18
00:00:53,690 --> 00:00:54,700
Guardar el meu arxiu.

19
00:00:54,700 --> 00:00:59,090
I ara anem a compilar aquest
com condicions 1.

20
00:00:59,090 --> 00:01:02,670
>> De tornada al meu ràpida parpellejar, em vaig
per executar el programa amb barra de punt,

21
00:01:02,670 --> 00:01:04,180
condicions 1.

22
00:01:04,180 --> 00:01:06,970
I farem això mateix el seny
pots tornar com abans.

23
00:01:06,970 --> 00:01:09,750
1 per a la meva int, que és
En efecte positiu.

24
00:01:09,750 --> 00:01:14,480
Anem, torneu a executar aquesta mesura que les condicions 1 amb
una segona entrada de, per exemple, 1 negatiu,

25
00:01:14,480 --> 00:01:16,180
que és de fet negatiu.

26
00:01:16,180 --> 00:01:18,060
>> Ara anem a provar amb 0.

27
00:01:18,060 --> 00:01:19,575
dot slash, condicions 1.

28
00:01:19,575 --> 00:01:20,715
Intro.

29
00:01:20,715 --> 00:01:22,665
0 i -

30
00:01:22,665 --> 00:01:23,435
uf.

31
00:01:23,435 --> 00:01:25,670
Jo a la veritat vaig recollir 0 aquest moment.

32
00:01:25,670 --> 00:01:27,330