1
00:00:00,000 --> 00:00:03,290
>> DAVID J. Malan: Tak to poslední program měl
chyba, kdy se hlásil, že 0

2
00:00:03,290 --> 00:00:07,220
je negativní, i když technicky
0 není ani pozitivní, ani negativní.

3
00:00:07,220 --> 00:00:08,000
Ale není problém.

4
00:00:08,000 --> 00:00:11,820
Můžeme opravit tuto chybu tím, že vloží další
podmiňují do našeho programu.

5
00:00:11,820 --> 00:00:14,500
>> Konkrétně, na řádku 12
Jdu stiskněte klávesu Enter.

6
00:00:14,500 --> 00:00:19,560
A pak přidat else if a rovná
se rovná 0, otevřený kudrnaté

7
00:00:19,560 --> 00:00:21,900
rovnátka, v blízkosti je složená závorka.

8
00:00:21,900 --> 00:00:24,650
>> Nyní si všimnete, že jsem řekl,
a zadaný rovná rovná jako

9
00:00:24,650 --> 00:00:26,050
na rozdíl od právě rovná.

10
00:00:26,050 --> 00:00:29,880
Teď je to prostě proto, že C je již
pomocí jediného rovnítko as

11
00:00:29,880 --> 00:00:33,630
tzv. operátor přiřazení a
aby bylo možno určit hodnotu zprava

12
00:00:33,630 --> 00:00:35,950
na, řekněme, proměnné na levé straně.

13
00:00:35,950 --> 00:00:39,700
Ale v tomto případě vlastně chceme
testovat n rovnosti s 0.

14
00:00:39,700 --> 00:00:43,950
A k tomu, že v C, se prostě musí
pamatovat používat dvě rovnítka.

15
00:00:43,950 --> 00:00:47,340
>> No, pokud je n skutečně equal
0, jdu vytisknout

16
00:00:47,340 --> 00:00:48,730
následující místo.

17
00:00:48,730 --> 00:00:53,690
Vytisknout F, jste si vybral 0.

18
00:00:53,690 --> 00:00:54,700
Uložte svůj soubor.

19
00:00:54,700 --> 00:00:59,090
A teď pojďme sestavit tento
jako podmínky 1.

20
00:00:59,090 --> 00:01:02,670
>> Zpět na můj blikající řádku, jdu
spustit program s dot lomítkem,

21
00:01:02,670 --> 00:01:04,180
podmínky 1.

22
00:01:04,180 --> 00:01:06,970
A jdem na to stejný rozum
zkontrolujte znovu jako předtím.

23
00:01:06,970 --> 00:01:09,750
1 pro mého int, což je
opravdu pozitivní.

24
00:01:09,750 --> 00:01:14,480
Pojďme znovu to jak podmínek 1 s
druhý vstup, řekněme, negativní 1,

25
00:01:14,480 --> 00:01:16,180
který je skutečně negativní.

26
00:01:16,180 --> 00:01:18,060
>> Nyní pojďme vyzkoušet s 0.

27
00:01:18,060 --> 00:01:19,575
tečka lomítko, podmínky 1.

28
00:01:19,575 --> 00:01:20,715
Enter.

29
00:01:20,715 --> 00:01:22,665
0 a -

30
00:01:22,665 --> 00:01:23,435
Uf.

31
00:01:23,435 --> 00:01:25,670
Opravdu jsem si vybral 0 tentokrát.

32
00:01:25,670 --> 00:01:27,330