1
00:00:00,000 --> 00:00:00,330

2
00:00:00,330 --> 00:00:02,860
>> DAVID MALAN: nin bir proqram yazmaq edək
Bir üçün istifadəçi ister ki, PHP

3
00:00:02,860 --> 00:00:05,350
tam və sonra müəyyən
ki, tam olub

4
00:00:05,350 --> 00:00:07,690
, müsbət 0, və ya mənfi.

5
00:00:07,690 --> 00:00:11,480
Burada şərait-1.php, mən artıq var
us açılması tərəfindən açılmış və kazanılmış

6
00:00:11,480 --> 00:00:13,160
bir PHP tag bağlanması.

7
00:00:13,160 --> 00:00:17,320
Ilk bir dəyişən elan edək,
sadəcə $ n etməklə.

8
00:00:17,320 --> 00:00:20,260
Dollar işarəsi bu göstərir ki,
biz ki, bir dəyişən, və bildiriş

9
00:00:20,260 --> 00:00:21,770
bir veri növü təmin etmək lazımdır.

10
00:00:21,770 --> 00:00:24,900
>> İndi adlı funksiyası zəng
ruhu oxşar olan readLine,

11
00:00:24,900 --> 00:00:29,300
C. üçün CS50 kitabxana GetString
Amma readLine də mübahisə edir

12
00:00:29,300 --> 00:00:32,600
ki had ki, tez ifadə
istifadəçi göstərmək istəyirəm.

13
00:00:32,600 --> 00:00:36,660
Məsələn, mən istərdim
tam edin.

14
00:00:36,660 --> 00:00:38,910
>> İndi istifadəçi daxil təhlil edək.

15
00:00:38,910 --> 00:00:45,860
N 0 daha çox, onda print edək
printf ilə, bir seçilmiş

16
00:00:45,860 --> 00:00:48,880
müsbət sayı.

17
00:00:48,880 --> 00:00:56,750
n 0 bərabərdir əgər başqa, onda edək print
printf ilə, siz 0 seçilmiş.

18
00:00:56,750 --> 00:01:01,560
Və nəhayət, sayı başqa varsa
ehtimalla mənfi nin çap edək

19
00:01:01,560 --> 00:01:06,680
printf ilə, siz seçilmiş
mənfi nömrəsi.

20
00:01:06,680 --> 00:01:11,540
>> Indi bu faylı saxlamaq və süzmək
PHP tərcüməçi vasitəsilə -

21
00:01:11,540 --> 00:01:13,053
php şərait-1.php.

22
00:01:13,053 --> 00:01:16,010

23
00:01:16,010 --> 00:01:17,230
Mən tam rica ediyorum.

24
00:01:17,230 --> 00:01:19,510
Necə 50 haqqında?

25
00:01:19,510 --> 00:01:20,960
A müsbət sayı.

26
00:01:20,960 --> 00:01:23,195
>> 0'lık, demək, yenidən run edək.

27
00:01:23,195 --> 00:01:24,500
I 0 seçilmiş.

28
00:01:24,500 --> 00:01:27,640
Ilə yenidən run edək,
, mənfi 50 deyirlər.

29
00:01:27,640 --> 00:01:29,430
Mən həqiqətən mənfi seçilmiş.

30
00:01:29,430 --> 00:01:34,330
Amma ən əhəmiyyətlisi, yalnız qeyd
Bu syntax C. necə oxşar

31
00:01:34,330 --> 00:01:35,526