1
00:00:00,000 --> 00:00:00,330

2
00:00:00,330 --> 00:00:02,860
>> DAVID Malan: Poďme napísať program
PHP, ktorý vyzve užívateľa k

3
00:00:02,860 --> 00:00:05,350
číslo a potom určuje
či sa, že číslo je

4
00:00:05,350 --> 00:00:07,690
pozitívny, 0, alebo negatívne.

5
00:00:07,690 --> 00:00:11,480
Tu v podmienkach-1.php, som už
dostal nás začala otvorením a

6
00:00:11,480 --> 00:00:13,160
uzavretie tag PHP.

7
00:00:13,160 --> 00:00:17,320
Poďme si najprv deklarovať premennú,
jednoducho tým, že robí $ n

8
00:00:17,320 --> 00:00:20,260
Znak dolára znamená, že sa jedná
variabilný, a oznámenie, že my nie

9
00:00:20,260 --> 00:00:21,770
je potrebné poskytnúť dátový typ.

10
00:00:21,770 --> 00:00:24,900
>> Poďme sa teraz voláme funkciu nazvanú
readline, ktorý je podobný v duchu

11
00:00:24,900 --> 00:00:29,300
na GetString vo CS50 knižnice pre C
Ale readline tiež berie argument

12
00:00:29,300 --> 00:00:32,600
ktorý určuje riadok, ktorý by ste
Páči sa zobrazí užívateľovi.

13
00:00:32,600 --> 00:00:36,660
Napríklad, rád by som
číslo, prosím.

14
00:00:36,660 --> 00:00:38,910
>> Poďme sa teraz analyzovať vstup užívateľa.

15
00:00:38,910 --> 00:00:45,860
Ak n je väčšie ako 0, potom sa poďme tlač
sa s printf, ste si vybral

16
00:00:45,860 --> 00:00:48,880
kladné číslo.

17
00:00:48,880 --> 00:00:56,750
else if n rovné 0, potom sa poďme tlač
sa s printf, ste si vybral 0.

18
00:00:56,750 --> 00:01:01,560
A konečne, inak, ak je číslo
pravdepodobne negatívne, poďme vytlačiť

19
00:01:01,560 --> 00:01:06,680
s printf, si vybral
záporné číslo.

20
00:01:06,680 --> 00:01:11,540
>> Poďme sa teraz tento súbor uložiť a odovzdať ho
až do PHP interpretru -

21
00:01:11,540 --> 00:01:13,053
php podmienky-1.php.

22
00:01:13,053 --> 00:01:16,010

23
00:01:16,010 --> 00:01:17,230
Rád by som celé číslo, prosím.

24
00:01:17,230 --> 00:01:19,510
Ako sa o 50 rokov?

25
00:01:19,510 --> 00:01:20,960
Kladné číslo.

26
00:01:20,960 --> 00:01:23,195
>> Poďme ho spustiť znova, povedzme, 0.

27
00:01:23,195 --> 00:01:24,500
Som si vybral 0.

28
00:01:24,500 --> 00:01:27,640
Poďme ho spustiť znova,
povedať, negatívny 50.

29
00:01:27,640 --> 00:01:29,430
A ja som naozaj vybral záporné číslo.

30
00:01:29,430 --> 00:01:34,330
Ale všimnite, čo je najdôležitejšie, len
ako podobný táto syntax je C.

31
00:01:34,330 --> 00:01:35,526