1
00:00:00,000 --> 00:00:00,370

2
00:00:00,370 --> 00:00:02,450
>> ЗВУЧНИК 1: Ајде да ги погледнеме во друга
програма Сум бил на работа.

3
00:00:02,450 --> 00:00:05,200
Овојпат се работеше две Muppet на
игра Марко Поло.

4
00:00:05,200 --> 00:00:07,580
А игра во која едно лице вели
Marco, на која други

5
00:00:07,580 --> 00:00:09,330
лице реагира Поло.

6
00:00:09,330 --> 00:00:12,360
>> Оваа програма ќе ни овозможи да
воведе нов програмирање конструкција

7
00:00:12,360 --> 00:00:13,670
познат како настани.

8
00:00:13,670 --> 00:00:17,650
При што еден од овие Muppet е се случува
да бидат во можност да се емитува настан, па да

9
00:00:17,650 --> 00:00:20,790
зборуваат, означувајќи дека
тој рече Марко.

10
00:00:20,790 --> 00:00:24,500
Другите Muppet меѓувреме се случува да се
се слуша за тој настан, а со тоа

11
00:00:24,500 --> 00:00:27,450
одговарајќи на други велејќи Марко.

12
00:00:27,450 --> 00:00:28,660
Па ајде да ги разгледаме.

13
00:00:28,660 --> 00:00:30,600
>> Тука имаме портокал
Скрипти muppet е.

14
00:00:30,600 --> 00:00:33,720
И она што тој го прави е, кога
зелено знаме е кликнато тој е

15
00:00:33,720 --> 00:00:35,100
засекогаш прави следново.

16
00:00:35,100 --> 00:00:39,650
Ако го тастерот space е притиснато, отколку што е
случува да се каже Марко за две секунди

17
00:00:39,650 --> 00:00:40,510
на екранот.

18
00:00:40,510 --> 00:00:44,250
Но тој е, исто така, ќе се емитува
нешто што произволно ќе свика

19
00:00:44,250 --> 00:00:45,920
Настанот во овој случај.

20
00:00:45,920 --> 00:00:46,860
И тоа е тоа.

21
00:00:46,860 --> 00:00:50,400
>> И во секое време јас хит на просторот бар, тој е
не само што ќе каже Марко на

22
00:00:50,400 --> 00:00:53,170
екран, тој се случува да се емитува
тој настан.

23
00:00:53,170 --> 00:00:56,950
Сега, за едноставност сум вика дека
Настанот настан, но јас би можел да се јави

24
00:00:56,950 --> 00:00:58,100
тоа повеќето ништо.

25
00:00:58,100 --> 00:01:01,300
Бидејќи меѓувреме сини Muppet е
ќе треба да се слуша за тој настан

26
00:01:01,300 --> 00:01:05,010
со следниве многу едноставен код.

27
00:01:05,010 --> 00:01:09,540
>> Сето ова Muppet прави е врз
добивањето тој случај тој се случува да се каже

28
00:01:09,540 --> 00:01:11,420
Поло за две секунди.

29
00:01:11,420 --> 00:01:14,090
Всушност, во секое време тој добива
тој случај тој се случува да

30
00:01:14,090 --> 00:01:16,200
велат Поло на екранот.

31
00:01:16,200 --> 00:01:18,810
Па таму ќе ја имаат, со само неколку
на парчиња тука, и уште неколку

32
00:01:18,810 --> 00:01:22,810
мозаик парчиња таму, имаме две
Muppet е игра Марко Поло.

33
00:01:22,810 --> 00:01:26,030
>> Ајде да видиме што се случува кога
ние кликнете на зеленото знаме.

34
00:01:26,030 --> 00:01:30,110
Одам да мора да сега ја погоди простор
бар, така што портокалова Muppet вели -

35
00:01:30,110 --> 00:01:31,550
и така што сината Muppet потоа вели -

36
00:01:31,550 --> 00:01:34,713