1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1
00:00:00,000 --> 00:00:05,060
>> [REPRODUCCIÓ DE MÚSICA]

2
00:00:05,060 --> 00:00:05,890
>> DOUG LLOYD: OK.

3
00:00:05,890 --> 00:00:08,680
Així que anem a parlar de com
utilitzar la línia d'ordres de Linux.

4
00:00:08,680 --> 00:00:11,860
Ara, el CS50 IDE, o en
De fet, fins i tot un aparell de CS50,

5
00:00:11,860 --> 00:00:15,210
si està familiaritzat amb això, o
vostè està prenent una versió antiga del CS50,

6
00:00:15,210 --> 00:00:17,420
és una màquina basada en el núvol
que corre Ubuntu,

7
00:00:17,420 --> 00:00:20,259
que és un dels molts sabors
del sistema operatiu Linux.

8
00:00:20,259 --> 00:00:22,300
Sistema operatiu Linux és
afavorida pels programadors,

9
00:00:22,300 --> 00:00:25,690
perquè és només més fresc, no?

10
00:00:25,690 --> 00:00:29,170
>> Moltes distribucions modernes de Linux
tenir interfícies gràfiques d'usuari,

11
00:00:29,170 --> 00:00:33,710
que també anomenem interfícies gràfiques d'usuari, G-U-I, a
permetre la navegació basat en el ratolí fàcil,

12
00:00:33,710 --> 00:00:36,920
que probablement estigui familiaritzat amb,
si vostè és un usuari de Windows o Mac,

13
00:00:36,920 --> 00:00:39,961
movent el punter del ratolí,
fer doble clic a les icones, i així successivament.

14
00:00:39,961 --> 00:00:42,210
Encara però, com a programador,
i encara que l'IDE

15
00:00:42,210 --> 00:00:44,800
conté la capacitat de
fer alguna cosa d'usuari gràfica

16
00:00:44,800 --> 00:00:47,400
coses, clic, i
arrossegant, i tot això,

17
00:00:47,400 --> 00:00:50,197
vostè encara va a utilitzar el seu
finestra de terminal bastant freqüència.

18
00:00:50,197 --> 00:00:52,280
I vostè pot fer moltes de les
mateixes tasques que pot

19
00:00:52,280 --> 00:00:53,905
fer amb un ratolí amb comandaments de teclat.

20
00:00:53,905 --> 00:00:56,821
I anem a parlar una mica
sobre el que algunes de les ordres

21
00:00:56,821 --> 00:00:58,050
són ara.

22
00:00:58,050 --> 00:01:02,490
>> Ara, aquestes comandes es poden utilitzar
en qualsevol operatiu basat en Unix

23
00:01:02,490 --> 00:01:06,790
sistema, que inclou Linux,
però també inclou Mac OS.

24
00:01:06,790 --> 00:01:12,930
Si vostè obre Terminal al teu Mac,
pot utilitzar aquestes comandes exactes.

25
00:01:12,930 --> 00:01:15,705
Windows també té Comando
Prompt, però algunes de les ordres

26
00:01:15,705 --> 00:01:17,871
són lleugerament diferents, per la qual
no funciona en realitat,

27
00:01:17,871 --> 00:01:20,080
perquè Windows no és
un sistema basat en Unix.

28
00:01:20,080 --> 00:01:22,620
>> Així que donem una ullada a alguns
d'aquests comandaments de Linux.

29
00:01:22,620 --> 00:01:26,100
El primer que et vaig a
probablement faci servir molt és ls.

30
00:01:26,100 --> 00:01:30,410
Aquesta és una l minúscula, seguida d'una
minúscula s, que és l'abreviatura de la llista.

31
00:01:30,410 --> 00:01:33,720
I el que la comanda list fa és que
li dóna una lectura de tots els arxius

32
00:01:33,720 --> 00:01:35,670
i carpetes en el directori actual.

33
00:01:35,670 --> 00:01:39,430
Així es pot veure tot el que pugui
arribar des d'on es troba actualment.

34
00:01:39,430 --> 00:01:41,545
>> Així que m'he obert aquí l'IDE CS50.

35
00:01:41,545 --> 00:01:44,540
I jo faré un zoom-in en un
segon per donar-li un cop d'ull més de prop,

36
00:01:44,540 --> 00:01:47,240
però aquí està el panorama general
del que l'IDE es sembla.

37
00:01:47,240 --> 00:01:49,580
A l'esquerra, es pot veure que tenim
un arbre d'arxius, que és probable que estiguis

38
00:01:49,580 --> 00:01:52,663
familiaritzat amb, doble clic, i
arxius i carpetes, i totes aquestes coses.

39
00:01:52,663 --> 00:01:54,694
Així que això és encara allà
en l'aparell CS50.

40
00:01:54,694 --> 00:01:57,860
Al centre de la part superior és on estàs
va escriure el seu codi, un cop

41
00:01:57,860 --> 00:01:58,960
fer clic en un arxiu.

42
00:01:58,960 --> 00:02:00,900
I a la part inferior, es
tenir una finestra de terminal,

43
00:02:00,900 --> 00:02:04,040
que és on podem executar
aquests comandaments de terminal.

44
00:02:04,040 --> 00:02:07,460
>> Vaig a fer un zoom-in
i el cap aquí, només

45
00:02:07,460 --> 00:02:12,360
per demostrar que, de fet, no puc
feu clic als arxius i carpetes.

46
00:02:12,360 --> 00:02:17,010
Així que està clar, on actualment sóc, tinc
dues carpetes, anomenades pset0 i pset1,

47
00:02:17,010 --> 00:02:20,520
i tres arxius, un anomenat
hola, un anomenat hello.c,

48
00:02:20,520 --> 00:02:22,870
I l'un hello.txt.

49
00:02:22,870 --> 00:02:27,100
>> Així que anem a moure cap avall a la terminal
finestra i aconseguir una mirada més propera.

50
00:02:27,100 --> 00:02:31,010
Així que acabem de parlar, un cop més, sobre la
fet que tenim tres arxius i dos

51
00:02:31,010 --> 00:02:32,970
carpetes en el directori actual.

52
00:02:32,970 --> 00:02:37,080
Si escric ls, que de nou
és la comanda per llistar

53
00:02:37,080 --> 00:02:40,870
el contingut de l'actual
directori, i després em va colpejar Enter,

54
00:02:40,870 --> 00:02:47,220
mira el que veig, hola, hello.c,
hello.txt, pset0 i pset1.

55
00:02:47,220 --> 00:02:49,620
>> pset0 i pset1 són
de color blau, per indicar

56
00:02:49,620 --> 00:02:52,420
a vostè que aquests són els directoris
que podríem navegar en.

57
00:02:52,420 --> 00:02:54,503
I anem a aprendre una mica
poc sobre com navegar

58
00:02:54,503 --> 00:02:56,290
en directoris en un minut.

59
00:02:56,290 --> 00:03:00,920
I tota la resta és de color negre,
si es tracta d'un arxiu de text o un codi font

60
00:03:00,920 --> 00:03:03,590
presentar, i verd, si
que és un arxiu executable.

61
00:03:03,590 --> 00:03:06,367
Així que està clar, això vol dir que jo
podria executar un programa anomenat, hola.

62
00:03:06,367 --> 00:03:07,950
Això és el que significa la verda allà.

63
00:03:07,950 --> 00:03:10,080
Però, bàsicament, escrivint el
comanda ls ha permès

64
00:03:10,080 --> 00:03:13,470
jo miro tot el que existeix
en el meu directori actual, que

65
00:03:13,470 --> 00:03:17,940
coincideix amb el que veiem aquí, al
visualització gràfica de la mateixa.

66
00:03:17,940 --> 00:03:19,940
El següent comanda podràs
probablement utilitzar una mica

67
00:03:19,940 --> 00:03:24,792
és cd, minúscules c, d minúscula,
que és l'abreviatura de canvi de directori.

68
00:03:24,792 --> 00:03:27,500
Això ens permet fer el que era
parlant d'un segon darrere, que

69
00:03:27,500 --> 00:03:31,150
és per navegar entre
directoris en la comanda

70
00:03:31,150 --> 00:03:33,700
línia, en contraposició a
fer doble clic a les carpetes.

71
00:03:33,700 --> 00:03:37,250
Així que si escrivim cd i després
el nom d'un directori,

72
00:03:37,250 --> 00:03:40,890
podem entrar en aquest directori.

73
00:03:40,890 --> 00:03:44,680
>> Sigui dit de passada, saber que el nom
del directori actual és sempre

74
00:03:44,680 --> 00:03:48,670
punt, i el nom del directori
un nivell per sobre d'on estem ara,

75
00:03:48,670 --> 00:03:54,820
que és el nom de la carpeta a
que la nostra carpeta és, punt, dot--

76
00:03:54,820 --> 00:03:56,851
o en els que la nostra carpeta és, és punt, punt.

77
00:03:56,851 --> 00:03:59,350
I si alguna vegada curiositat per
el nom del seu directori,

78
00:03:59,350 --> 00:04:03,430
pot escriure pwd, que destaca
per al directori de treball actual.

79
00:04:03,430 --> 00:04:06,827
Anem a fer una ullada a tots ells
Ara, en la partida de tornada a la IDE CS50.

80
00:04:06,827 --> 00:04:08,160
Així que estic de tornada en el meu espai de treball ara.

81
00:04:08,160 --> 00:04:11,930
I vaig a zoom-in de nou en el
terminal, de manera que podem fer una ullada

82
00:04:11,930 --> 00:04:14,209
en moure 'dins de l'IDE.

83
00:04:14,209 --> 00:04:16,250
Així que vaig a enumerar la
contingut de la meva directori

84
00:04:16,250 --> 00:04:19,220
de nou, només per remolido
nosaltres en on som.

85
00:04:19,220 --> 00:04:21,740
Així que si escric ls, que
és per a la llista de nou,

86
00:04:21,740 --> 00:04:24,160
Veig que puc arribar a pset0 i pset1.

87
00:04:24,160 --> 00:04:26,420
Aquests són els directoris
Jo puc arribar des d'aquí.

88
00:04:26,420 --> 00:04:30,400
Ho sé, perquè l'IDE dóna
jo ni idea de per acolorir blau.

89
00:04:30,400 --> 00:04:33,295
>> Diguem que vull
entrar al meu directori pset1,

90
00:04:33,295 --> 00:04:35,310
perquè estic treballant en el problema d'ajust 1.

91
00:04:35,310 --> 00:04:41,380
Puc escriure cd-- de nou, l'abreviatura de
canviar directory-- espai, pset1.

92
00:04:41,380 --> 00:04:43,334
I si prem enter, observi el que succeeix.

93
00:04:43,334 --> 00:04:45,000
No es veu com han passat moltes coses.

94
00:04:45,000 --> 00:04:50,510
Però si ens fixem en l'indicador, ara
em diu que estic a ~ / espai de treball / pset1.

95
00:04:50,510 --> 00:04:55,510
He navegat en el pset1
carpeta que estava dins de la meva àrea de treball.

96
00:04:55,510 --> 00:05:00,560
>> I si escric ls, veig alguns
coses diferents aquí, oi?

97
00:05:00,560 --> 00:05:03,810
Aquest no és el mateix
llista que vaig veure abans.

98
00:05:03,810 --> 00:05:05,350
He navegat en pset1.

99
00:05:05,350 --> 00:05:08,560
I ara, quan escric ls, estic
aconseguir el context del que puc

100
00:05:08,560 --> 00:05:12,600
veure des de dins de la carpeta pset1.

101
00:05:12,600 --> 00:05:16,056
>> Ara, vaig a escriure de control
l, el que simplement esborra la pantalla.

102
00:05:16,056 --> 00:05:18,180
I jo vaig a enumerar la
contingut del directori

103
00:05:18,180 --> 00:05:18,880
de nou, només perquè pugui veure.

104
00:05:18,880 --> 00:05:20,730
Només volia fer-li això a
aclarir algunes de les coses

105
00:05:20,730 --> 00:05:22,521
que va veure a baix
i per evitar que això

106
00:05:22,521 --> 00:05:24,660
d'anar massa lluny fora de rang.

107
00:05:24,660 --> 00:05:28,440
>> Ara, he dit abans que, si vull
per navegar fins al directori actual,

108
00:05:28,440 --> 00:05:31,580
Puc escriure cd espai de punts.

109
00:05:31,580 --> 00:05:32,080
Hit Retorn.

110
00:05:32,080 --> 00:05:33,330
No fa res, oi?

111
00:05:33,330 --> 00:05:35,480
Estic canviant directoris
en el directori actual.

112
00:05:35,480 --> 00:05:37,813
No sempre vas a
trobar una necessitat d'un sol punt,

113
00:05:37,813 --> 00:05:39,540
però de tant en tant.

114
00:05:39,540 --> 00:05:41,950
>> Diguem que vull
per pujar un nivell.

115
00:05:41,950 --> 00:05:44,450
Vull tornar a
el meu directori espai de treball.

116
00:05:44,450 --> 00:05:49,800
No puc escriure espai de treball de cd,
no hi ha tal arxiu o directori.

117
00:05:49,800 --> 00:05:52,780
I la raó de que-
si escric ls d'un temps-- més

118
00:05:52,780 --> 00:05:58,060
és que no hi ha cap directori anomenat
espai de treball a l'interior del meu directori pset1.

119
00:05:58,060 --> 00:06:00,275
Vaig a netejar el meu
pantalla de nou amb el control de l.

120
00:06:00,275 --> 00:06:02,150
Recordeu el que vaig dir
abans, però, que ens

121
00:06:02,150 --> 00:06:04,010
pot navegar de tornada amb el punt, punt.

122
00:06:04,010 --> 00:06:05,880
Aquest és el nom del directori pare.

123
00:06:05,880 --> 00:06:10,727
Així que si escric cd, espai, punt,
punt, i després premeu Enter,

124
00:06:10,727 --> 00:06:11,810
ara mira el que va passar.

125
00:06:11,810 --> 00:06:15,250
El meu símbol del sistema em diu que sóc
de tornada al meu directori ~ / espai de treball.

126
00:06:15,250 --> 00:06:19,360
Em vaig mudar a un nivell,
gràcies a punt, punt.

127
00:06:19,360 --> 00:06:23,400
>> Ara, diguem que estic fent servir un
sistema operatiu que està basat en Linux,

128
00:06:23,400 --> 00:06:25,440
però no necessàriament
digues-me on sóc.

129
00:06:25,440 --> 00:06:28,370
Aquest passa a dir-nos que
Estic a ~ / espai de treball en aquest moment,

130
00:06:28,370 --> 00:06:29,280
dreta en l'indicador.

131
00:06:29,280 --> 00:06:31,940
Però podria ser completament
perduda en un embolic de les carpetes,

132
00:06:31,940 --> 00:06:34,946
i no tinc ni idea d'on estic i
ni idea d'on vull tornar a.

133
00:06:34,946 --> 00:06:36,320
Hi ha dues coses que puc fer.

134
00:06:36,320 --> 00:06:40,920
>> En primer lloc, jo puc entendre
on sóc, escrivint pwd.

135
00:06:40,920 --> 00:06:42,720
Aquesta és la meva directori de treball actual.

136
00:06:42,720 --> 00:06:45,830
I si prem enter, es
em diu exactament on sóc.

137
00:06:45,830 --> 00:06:49,400
Ara / home / ubuntu és el
molt lluny de dir, accent,

138
00:06:49,400 --> 00:06:51,290
que és el seu directori personal.

139
00:06:51,290 --> 00:06:56,540
Però em diu que estic en
casa / ubuntu / àrea de treball, o ~ / espai de treball.

140
00:06:56,540 --> 00:07:00,700
>> Vaig a navegar fins
el meu directori pset1 de nou,

141
00:07:00,700 --> 00:07:02,229
i jo vaig a mostrar el contingut.

142
00:07:02,229 --> 00:07:04,770
I veig que tinc un altre
directori d'allà, va trucar extres.

143
00:07:04,770 --> 00:07:09,020
Així que vaig a cd en extres, i
llavors jo vaig a netejar la meva pantalla.

144
00:07:09,020 --> 00:07:11,540
>> Així que ara, estic bastant lluny, oi?

145
00:07:11,540 --> 00:07:13,680
I si vull fer una còpia
a l'espai de treball immediatament?

146
00:07:13,680 --> 00:07:15,138
Hi ha un parell de coses que podria fer.

147
00:07:15,138 --> 00:07:18,750
Jo podria escriure cd, punt, punt, ratlla vertical, de punt,
de punt, per pujar un nivell i després

148
00:07:18,750 --> 00:07:19,640
un altre nivell.

149
00:07:19,640 --> 00:07:21,090
Però això és una mica molest.

150
00:07:21,090 --> 00:07:24,990
>> Així que si mai vull tornar a
només el meu directori home, accent,

151
00:07:24,990 --> 00:07:27,690
Puc escriure cd sense res després d'ella.

152
00:07:27,690 --> 00:07:29,224
Cd, Retorn.

153
00:07:29,224 --> 00:07:30,140
I ara, estic en accent.

154
00:07:30,140 --> 00:07:34,310
I si vull arribar a l'àrea de treball,
Només puc escriure espai de treball cd.

155
00:07:34,310 --> 00:07:36,770
I així és com es treballa
directoris canviants

156
00:07:36,770 --> 00:07:42,080
dins de l'IDE CS50 o qualsevol Linux
sistema operatiu a la línia d'ordres.

157
00:07:42,080 --> 00:07:42,580
Tot bé.

158
00:07:42,580 --> 00:07:45,610
El proper que podria
molt útil és mkdir,

159
00:07:45,610 --> 00:07:48,709
que és curt per fer un directori,
si he de crear una nova carpeta.

160
00:07:48,709 --> 00:07:50,750
Si vostè està familiaritzat amb
el sistema operatiu GUI,

161
00:07:50,750 --> 00:07:51,820
és possible que feu clic dret.

162
00:07:51,820 --> 00:07:54,500
I llavors, quan el menú de context
apareix, seleccioneu Carpeta nova.

163
00:07:54,500 --> 00:07:56,250
Aquesta és probablement la forma
ho has fet abans.

164
00:07:56,250 --> 00:08:00,979
Però també podem crear
directoris a la línia d'ordres.

165
00:08:00,979 --> 00:08:02,020
Així que estem de tornada a l'IDE.

166
00:08:02,020 --> 00:08:08,020
Vaig zoom-in a la terminal i
llistar el contingut del meu directori

167
00:08:08,020 --> 00:08:11,882
de nou, només per donar-nos
un marc de referència.

168
00:08:11,882 --> 00:08:14,340
Diguem que, ara, no tinc
Va acabar de treballar en conjunt de problemes 0

169
00:08:14,340 --> 00:08:15,580
i el problema de conjunt 1.

170
00:08:15,580 --> 00:08:19,390
Així que vull crear un nou directori
per treballar en un problema per al conjunt 2.

171
00:08:19,390 --> 00:08:20,420
Com puc fer això?

172
00:08:20,420 --> 00:08:24,132
>> Bé, de nou, vaig poder fer clic dret a l'
costat esquerre allà i triï Nova carpeta

173
00:08:24,132 --> 00:08:25,340
i crear un directori PSet2.

174
00:08:25,340 --> 00:08:26,240
Això funcionaria també.

175
00:08:26,240 --> 00:08:28,615
Però llavors jo també ho faig al
línia d'ordres amb força rapidesa,

176
00:08:28,615 --> 00:08:35,049
escrivint mkdir, em espai--
escrit en n, però- espai PSet2.

177
00:08:35,049 --> 00:08:38,659
Si em va colpejar Enter i després enumero la
contingut del meu directori nou,

178
00:08:38,659 --> 00:08:40,710
Veig que, mira, ara
Tinc una carpeta PSet2.

179
00:08:40,710 --> 00:08:43,110
I puc navegar en
que l'ús de cd i fer

180
00:08:43,110 --> 00:08:45,614
tota la feina que ha de fer per PSet2.

181
00:08:45,614 --> 00:08:48,530
Per cert, vaig a esclatar sobre
aquí realment ràpidament a l'arbre de fitxers.

182
00:08:48,530 --> 00:08:53,494
I es pot veure que, també, en
l'Explorador d'arxius gràfics,

183
00:08:53,494 --> 00:08:56,160
podem veure que el directori PSet2
També s'ha creat allà.

184
00:08:56,160 --> 00:08:58,537
I puc navegar a la mateixa,
mitjançant la GUI també.

185
00:08:58,537 --> 00:09:00,870
La propera vegada i això és
probablement vindrà molt bé

186
00:09:00,870 --> 00:09:03,650
és cp, que és l'abreviatura per a la còpia.

187
00:09:03,650 --> 00:09:06,960
Copieu, a diferència de tots els altres
comandes que hem vist abans,

188
00:09:06,960 --> 00:09:11,800
pren dos arguments, una font, la
nom del fitxer que voleu copiar,

189
00:09:11,800 --> 00:09:15,810
i un destí, on
vol copiar el fitxer.

190
00:09:15,810 --> 00:09:19,490
És bastant fàcil de copiar
un arxiu, de manera que farem això.

191
00:09:19,490 --> 00:09:20,640
>> Així que estem de tornada a l'IDE.

192
00:09:20,640 --> 00:09:24,540
Vaig a enumerar els continguts
de la meva directori actual amb ls.

193
00:09:24,540 --> 00:09:28,310
Ara, diguem que vull
per fer una còpia de hello.txt.

194
00:09:28,310 --> 00:09:32,120
Un cop més, des de l'arbre d'arxius en el
a l'esquerra, la interfície gràfica,

195
00:09:32,120 --> 00:09:35,969
Podia fer clic dret sobre hello.txt,
fer una còpia, enganxa la còpia.

196
00:09:35,969 --> 00:09:38,260
Però puc fer-ho bastant ràpid
en la línia d'ordres també.

197
00:09:38,260 --> 00:09:42,520
>> Diguem que vull copiar
hello.txt a hi.txt.

198
00:09:42,520 --> 00:09:45,850
Puc cp, espai, hello.txt.

199
00:09:45,850 --> 00:09:48,850
Aquesta és la meva arxiu d'origen, així que per això
Vaig a triar que un primer.

200
00:09:48,850 --> 00:09:51,058
I després he de nomenar el
arxiu de destinació, hi.txt.

201
00:09:51,058 --> 00:09:53,690

202
00:09:53,690 --> 00:09:54,620
Vaig colpejar Retorn.

203
00:09:54,620 --> 00:09:57,930
I si enumero el contingut del meu
directori nou, no està hi.txt.

204
00:09:57,930 --> 00:09:59,220
Vaig fer una còpia de la mateixa.

205
00:09:59,220 --> 00:10:01,090
I de fet, si em vaig anar
en hi.txt, vaig poder

206
00:10:01,090 --> 00:10:04,030
veure que seria una exacta
duplicats de tot el que

207
00:10:04,030 --> 00:10:08,330
existit en el meu arxiu hello.txt.

208
00:10:08,330 --> 00:10:09,790
>> Així que així és com es copia un arxiu.

209
00:10:09,790 --> 00:10:12,680
Però el que si vols
copiar un directori complet?

210
00:10:12,680 --> 00:10:16,510
Així que per un segon, anem a fer una ullada
al que hi ha a la directori pset0.

211
00:10:16,510 --> 00:10:23,950
Si jo pset0 cd i la llista dels continguts,
Tinc un directori anomenat, mostra,

212
00:10:23,950 --> 00:10:26,252
i un arxiu de zero, scratch.sb2.

213
00:10:26,252 --> 00:10:27,210
Així que això és bo saber-ho.

214
00:10:27,210 --> 00:10:29,800
Així que anem a aclarir la pantalla,
i vaig a tornar

215
00:10:29,800 --> 00:10:32,870
al meu directori d'espai de treball durant un segon.

216
00:10:32,870 --> 00:10:36,630
>> Diguem que, ara, vull
fer una còpia del meu directori pset0.

217
00:10:36,630 --> 00:10:42,940
No puc dir pset0 cp
pset3, per exemple.

218
00:10:42,940 --> 00:10:46,220
Vostè rep aquest missatge estrany,
ometent directori pset0.

219
00:10:46,220 --> 00:10:47,439
Per què apareix el missatge?

220
00:10:47,439 --> 00:10:49,730
Bé, resulta que, quan
vostè té un directori que

221
00:10:49,730 --> 00:10:53,150
té altres coses a l'interior de la mateixa,
la comanda cp en realitat no

222
00:10:53,150 --> 00:10:55,590
necessàriament saber què fer amb ella.

223
00:10:55,590 --> 00:10:59,670
>> Hem de explícitament
dir-li a Linux, la terminal,

224
00:10:59,670 --> 00:11:03,720
Vull que copiar el
directori pset0 i còpia

225
00:11:03,720 --> 00:11:07,530
cada carpeta que hi ha dins
de la mateixa i tots els arxius que

226
00:11:07,530 --> 00:11:08,750
existeix dins d'ella.

227
00:11:08,750 --> 00:11:13,270
En altres paraules, et necessito
recursivament bussejar en pset0

228
00:11:13,270 --> 00:11:15,660
i fer una còpia de tot el que existeix.

229
00:11:15,660 --> 00:11:25,280
>> Si jo vull fer això, el que jo puc fer
és cp-r, per recursiva, pset3 pset0.

230
00:11:25,280 --> 00:11:26,850
Hit Retorn.

231
00:11:26,850 --> 00:11:29,290
Ara, si enumero la
contingut de la meva directori,

232
00:11:29,290 --> 00:11:32,180
Veig aquí està el pset3
directori que puc treballar.

233
00:11:32,180 --> 00:11:36,990
I si cd I en pset3 ara i
a continuació, una llista del contingut, mira,

234
00:11:36,990 --> 00:11:39,594
no hi ha mostra i scratch.sb2 de nou.

235
00:11:39,594 --> 00:11:40,510
Així que això és molt bo.

236
00:11:40,510 --> 00:11:43,819
Així que així és com es pot copiar una sencera
directori, i no només un únic arxiu.

237
00:11:43,819 --> 00:11:45,860
Així que si vol copiar un
directori, només recorda

238
00:11:45,860 --> 00:11:49,830
a col·locar la bandera -r quan estàs
treballant amb la comanda cp.

239
00:11:49,830 --> 00:11:50,330
Tot bé.

240
00:11:50,330 --> 00:11:52,320
Així que m'he copiat un arxiu, però
Ho he fet per error.

241
00:11:52,320 --> 00:11:53,695
I ara, vull desfer-me d'ell.

242
00:11:53,695 --> 00:11:54,850
Com puc fer això?

243
00:11:54,850 --> 00:11:56,830
De nou, si vostè està familiaritzat
amb una interfície gràfica d'usuari,

244
00:11:56,830 --> 00:11:58,310
vostè pot fer clic dret
i simplement escolliu Elimina.

245
00:11:58,310 --> 00:12:00,630
I que va a enviar a la
escombraries o la Paperera de reciclatge.

246
00:12:00,630 --> 00:12:03,320
Però en la línia d'ordres, que
Només pot escriure rm, per eliminar,

247
00:12:03,320 --> 00:12:05,580
i després el nom de la
arxivem volem eliminar.

248
00:12:05,580 --> 00:12:08,614
>> Ara, rm és molt acurat.

249
00:12:08,614 --> 00:12:11,280
Fa un munt de de doble control,
per assegurar-se que en realitat

250
00:12:11,280 --> 00:12:12,377
vol eliminar el fitxer.

251
00:12:12,377 --> 00:12:15,460
No vol cometre cap error,
perquè no hi ha paperera de reciclatge aquí.

252
00:12:15,460 --> 00:12:17,010
Un cop esborrem un arxiu, s'ha anat.

253
00:12:17,010 --> 00:12:18,710
I realment no hi ha manera de recuperar-lo.

254
00:12:18,710 --> 00:12:20,730
Així que hem de ser molt
cura, i així rm

255
00:12:20,730 --> 00:12:23,110
serà molt acurat per a nosaltres.

256
00:12:23,110 --> 00:12:27,120
>> Així que anem a tornar a l'IDE
i desfer d'aquest arxiu hi.txt

257
00:12:27,120 --> 00:12:29,640
que vaig crear fa un minut amb la còpia.

258
00:12:29,640 --> 00:12:30,560
Així que estem en l'IDE.

259
00:12:30,560 --> 00:12:33,180
I enumero el contingut del meu directori
de nou, només per donar-nos una mica de context.

260
00:12:33,180 --> 00:12:36,500
Vull dir, es pot veure que hi ha hi.txt,
que vaig crear fa una estona.

261
00:12:36,500 --> 00:12:38,196
Ara, vull desfer-me d'ell.

262
00:12:38,196 --> 00:12:38,820
Com ho faig?

263
00:12:38,820 --> 00:12:39,810
>> Un cop més, de la mateixa manera rm.

264
00:12:39,810 --> 00:12:46,220
Així que puc escriure hi.txt rm i premeu Enter.

265
00:12:46,220 --> 00:12:47,970
I no ser rm
molta cura per a nosaltres

266
00:12:47,970 --> 00:12:50,178
i assegurar-se que en realitat
voler eliminar aquest arxiu.

267
00:12:50,178 --> 00:12:52,784
Realment voleu eliminar
hi.txt arxiu buit regular?

268
00:12:52,784 --> 00:12:55,200
Això és igual que un operatiu
sistema, com Windows o Mac,

269
00:12:55,200 --> 00:12:56,310
que podria ser
familiaritzats amb apareixent

270
00:12:56,310 --> 00:12:58,770
aquesta caixa diu són realment
Segur que vols fer això.

271
00:12:58,770 --> 00:13:01,228
>> Estic bastant segur que vull això,
així que vaig a escriure, sí--

272
00:13:01,228 --> 00:13:04,390
O podria també acaba
escrigui I- i prem Enter.

273
00:13:04,390 --> 00:13:08,620
I si enumero el contingut del meu
Directori de nou, hi.txt s'ha anat.

274
00:13:08,620 --> 00:13:10,000
No està malament, no?

275
00:13:10,000 --> 00:13:12,410
Anem prement Control L, just
per desfer-se de totes aquestes coses

276
00:13:12,410 --> 00:13:14,900
i fer-nos tornar al
la part superior de la pantalla.

277
00:13:14,900 --> 00:13:18,520
>> Ara, hi ha una manera de
rm curtcircuit, per la qual

278
00:13:18,520 --> 00:13:20,090
que no ens demana aquesta pregunta.

279
00:13:20,090 --> 00:13:22,060
Realment sabem que volem
per desfer d'aquest arxiu,

280
00:13:22,060 --> 00:13:23,490
i ni tan sols volem
que es va fer la pregunta.

281
00:13:23,490 --> 00:13:24,720
Com ho fem?

282
00:13:24,720 --> 00:13:27,180
Bé, podem especificar un
indicador addicional, igual que

283
00:13:27,180 --> 00:13:30,400
va fer amb cp on
podria afegir la bandera -r,

284
00:13:30,400 --> 00:13:32,800
copiar de forma recursiva en un directori.

285
00:13:32,800 --> 00:13:35,630
Hi ha una altra bandera
per a RM, que és -f,

286
00:13:35,630 --> 00:13:39,470
que és a la força rm per fer exactament
el que estem dient és que fer.

287
00:13:39,470 --> 00:13:44,610
>> Així que diguem que, ara, vull
per desfer del meu arxiu hello.txt.

288
00:13:44,610 --> 00:13:46,490
No vull que un tampoc.

289
00:13:46,490 --> 00:13:47,370
Què puc fer?

290
00:13:47,370 --> 00:13:54,710
Bé, puc rm hello.txt -f.

291
00:13:54,710 --> 00:13:57,530
Què creus que és
passarà aquí?

292
00:13:57,530 --> 00:13:58,030
Ha marxat.

293
00:13:58,030 --> 00:13:59,363
Ni tan sols em faci la pregunta.

294
00:13:59,363 --> 00:14:03,600
I de fet, si enumero els continguts
de la meva directori de nou, s'ha anat.

295
00:14:03,600 --> 00:14:05,750
No hi ha desfer aquí.

296
00:14:05,750 --> 00:14:09,554
hello.txt s'ha anat, i jo no era
fins i tot se li va preguntar si volia eliminar-lo.

297
00:14:09,554 --> 00:14:11,595
I si vull desfer-me
d'un directori complet?

298
00:14:11,595 --> 00:14:14,180

299
00:14:14,180 --> 00:14:17,039
La forma de fer-ho que és
molt similar a copiar.

300
00:14:17,039 --> 00:14:19,080
Si voleu eliminar un
directori, no ho fa només

301
00:14:19,080 --> 00:14:22,121
vol eliminar el directori, que desitja
per esborrar tot l'interior de la mateixa.

302
00:14:22,121 --> 00:14:26,250
I pel que utilitzar -r, a
recursiva eliminar un directori.

303
00:14:26,250 --> 00:14:28,600
>> Així que anem a rm PSet2 -r.

304
00:14:28,600 --> 00:14:31,870
No estic realment treballant en PSet2,
perquè pugui desfer-se d'aquest directori.

305
00:14:31,870 --> 00:14:33,040
Vaig colpejar Retorn.

306
00:14:33,040 --> 00:14:35,050
¿Vull treure
directori, PSet2?

307
00:14:35,050 --> 00:14:37,160
Sí, ho faig.

308
00:14:37,160 --> 00:14:41,150
I si enumero els continguts de
el meu directori nou, s'ha anat.

309
00:14:41,150 --> 00:14:41,650
Tot bé?

310
00:14:41,650 --> 00:14:43,739
>> Una variació més sobre aquest tema.

311
00:14:43,739 --> 00:14:46,280
Així que vaig a netejar la pantalla de nou,
posar tot a la part superior.

312
00:14:46,280 --> 00:14:47,420
Hit ls.

313
00:14:47,420 --> 00:14:49,890
Ara, vull desfer
de la meva directori pset3,

314
00:14:49,890 --> 00:14:52,810
i jo realment sé que vull
desfer del meu directori pset3.

315
00:14:52,810 --> 00:15:00,120
Puc recursiva i la força
treure el meu directori pset3.

316
00:15:00,120 --> 00:15:03,900
>> Ara, vostè va a ser realment
compte quan vostè està utilitzant rm -rf.

317
00:15:03,900 --> 00:15:06,784
Com programar més, serà
una cosa que vostè acaba de fer molt ràpidament.

318
00:15:06,784 --> 00:15:08,200
I de fet, ho faig tot el temps.

319
00:15:08,200 --> 00:15:10,380
Però pot conduir a una certa
conseqüències desastroses,

320
00:15:10,380 --> 00:15:12,340
si accidentalment
eliminar les coses malament.

321
00:15:12,340 --> 00:15:15,089
Així que vull que siguis conscient que
aquesta és una opció disponible per a vostè,

322
00:15:15,089 --> 00:15:17,220
però utilitzar-lo amb moderació,
i usar-lo amb precaució.

323
00:15:17,220 --> 00:15:20,910
>> Sé que és un fet, no estic treballant
en el meu conjunt de problemes 3 més, així que estic

324
00:15:20,910 --> 00:15:22,550
va a desfer-se de tots aquests arxius.

325
00:15:22,550 --> 00:15:26,420
I sé que no vull que se li pregunti
cada vegada si vull eliminar

326
00:15:26,420 --> 00:15:30,640
un arxiu, així que vaig a rm -rf pset3.

327
00:15:30,640 --> 00:15:32,640
Ni tan sols preguntar-me si jo
volia desfer-se'n.

328
00:15:32,640 --> 00:15:33,840
Vaig colpejar ls.

329
00:15:33,840 --> 00:15:35,680
pset3 s'ha anat.

330
00:15:35,680 --> 00:15:39,730
Així que això és totes les variacions que
pot utilitzar per desfer-se dels arxius amb rm.

331
00:15:39,730 --> 00:15:43,620
>> La comanda de línia de comandes que és l'última
anar a bastant útil per a vostè

332
00:15:43,620 --> 00:15:46,391
és mv, que és l'abreviatura de moviment.

333
00:15:46,391 --> 00:15:48,960
Move és bàsicament equivalent a canviar el nom.

334
00:15:48,960 --> 00:15:53,870
Es mou un arxiu d'un lloc a
una altra, l'origen a la destinació.

335
00:15:53,870 --> 00:15:59,400
Anem a veure, on l'ús d'un poder moviment
ser útil a la finestra de terminal.

336
00:15:59,400 --> 00:16:02,070
>> Així que estic en el meu pset1
directori, i m'he adonat

337
00:16:02,070 --> 00:16:03,860
alguna cosa ha anat una mica malament.

338
00:16:03,860 --> 00:16:08,620
Jo estava treballant en el meu problema cobdiciós,
però accidentalment ho vaig nomenar GReddy.

339
00:16:08,620 --> 00:16:11,380
Així que quan intento executar a través de
check50, en realitat no funciona.

340
00:16:11,380 --> 00:16:12,630
Tinc un parell d'opcions.

341
00:16:12,630 --> 00:16:16,220
Podríem fer el que hem fet abans,
que és fer una còpia de l'arxiu.

342
00:16:16,220 --> 00:16:23,960
Vaig poder copiar greddy.c
a greedy.c, oi?

343
00:16:23,960 --> 00:16:25,580
Hit Retorn.

344
00:16:25,580 --> 00:16:28,180
Veig que tots dos arxius hi són.

345
00:16:28,180 --> 00:16:36,337
I llavors jo podria RM,
per eliminar, greddy.c.

346
00:16:36,337 --> 00:16:37,170
Que es desfà d'ell.

347
00:16:37,170 --> 00:16:40,920
Així que vol treballar, després que confirmo
que vull desfer-me d'ell.

348
00:16:40,920 --> 00:16:44,770
I efectivament tinc
greddy.c reanomenat a greedy.c.

349
00:16:44,770 --> 00:16:48,460
El vaig copiar, i després
eliminat l'original.

350
00:16:48,460 --> 00:16:50,170
>> Però això és un procés de múltiples passos.

351
00:16:50,170 --> 00:16:51,670
I, certament, no hi ha una millor manera.

352
00:16:51,670 --> 00:16:52,420
De fet, no existeix.

353
00:16:52,420 --> 00:16:55,810
Així que anem a colpejar Control de L,
només per portar aquesta còpia de seguretat,

354
00:16:55,810 --> 00:16:58,680
i mostrar el contingut
de la meva directori de nou.

355
00:16:58,680 --> 00:17:00,350
>> Així que diguem que, oh, he comès un error.

356
00:17:00,350 --> 00:17:03,470
De fet, em volia
trucar a aquest arxiu greddy.c.

357
00:17:03,470 --> 00:17:11,369
D'un sol cop, puc escriure
moure greedy.c a greddy.c.

358
00:17:11,369 --> 00:17:12,470
Hit Retorn.

359
00:17:12,470 --> 00:17:15,210
I ara, jo no tenia
copiar i eliminar-ho,

360
00:17:15,210 --> 00:17:16,880
Jo només era capaç de canviar el seu nom.

361
00:17:16,880 --> 00:17:18,710
Una finestreta única.

362
00:17:18,710 --> 00:17:21,160
>> Ara, hi ha un munt d'altres
serveis bàsics de línia de comandaments

363
00:17:21,160 --> 00:17:22,640
que es pot utilitzar amb
la línia d'ordres de Linux.

364
00:17:22,640 --> 00:17:24,990
I estarem discutint molt
d'ells en el futur en el CS50.

365
00:17:24,990 --> 00:17:27,948
Però per ara, només aconseguir els seus peus
humida amb el treball amb aquest terminal

366
00:17:27,948 --> 00:17:30,540
ambient, aquests cinc ordres
ha de aconseguir-bastant lluny

367
00:17:30,540 --> 00:17:34,990
en la navegació de la volta i
treballar amb arxius en el seu IDE

368
00:17:34,990 --> 00:17:37,770
o en el que sigui basat en Linux
sistema operatiu que utilitzeu.

369
00:17:37,770 --> 00:17:40,580
>> Si tens curiositat i vols
mirar cap endavant una mica en algun

370
00:17:40,580 --> 00:17:43,420
dels comandaments de la línia d'ordres
que utilitzarà en el futur,

371
00:17:43,420 --> 00:17:46,930
aquí tens una llista d'una parella
dels més comuns.

372
00:17:46,930 --> 00:17:47,820
Sóc Doug Lloyd.

373
00:17:47,820 --> 00:17:49,860
Això és CS50.

374
00:17:49,860 --> 00:17:52,598