1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1
00:00:00,000 --> 00:00:05,060
>> [Παίζει μουσική]

2
00:00:05,060 --> 00:00:05,890
>> DOUG LLOYD: OK.

3
00:00:05,890 --> 00:00:08,680
Ας μιλήσουμε για το πώς να
χρησιμοποιήστε τη γραμμή εντολών του Linux.

4
00:00:08,680 --> 00:00:11,860
Τώρα, ο CS50 IDE, ή σε
Πράγματι, ακόμη και μια συσκευή CS50,

5
00:00:11,860 --> 00:00:15,210
αν είστε εξοικειωμένοι με αυτό, ή
παίρνετε μια παλαιότερη έκδοση του CS50,

6
00:00:15,210 --> 00:00:17,420
Είναι μια μηχανή που βασίζεται σε σύννεφο
η οποία τρέχει Ubuntu,

7
00:00:17,420 --> 00:00:20,259
η οποία είναι μία από τις πολλές γεύσεις
του λειτουργικού συστήματος Linux.

8
00:00:20,259 --> 00:00:22,300
Το λειτουργικό σύστημα Linux είναι
ευνοείται από τους προγραμματιστές,

9
00:00:22,300 --> 00:00:25,690
επειδή είναι απλά πιο δροσερές, έτσι δεν είναι;

10
00:00:25,690 --> 00:00:29,170
>> Πολλές σύγχρονες διανομές Linux
έχουν γραφικές διεπαφές χρήστη,

11
00:00:29,170 --> 00:00:33,710
το οποίο καλούμε και τα γραφικά περιβάλλοντα, G-U-Ι, να
επιτρέπουν την εύκολη πλοήγηση ποντίκι-based,

12
00:00:33,710 --> 00:00:36,920
το οποίο είστε πιθανώς εξοικειωμένοι με,
αν είστε Windows ή Mac χρήστη,

13
00:00:36,920 --> 00:00:39,961
κινείται γύρω από το ποντίκι σας,
διπλό κλικ σε εικονίδια, και ούτω καθεξής.

14
00:00:39,961 --> 00:00:42,210
Ακόμα και αν, ως προγραμματιστής,
και ακόμη και αν η IDE

15
00:00:42,210 --> 00:00:44,800
περιέχει τη δυνατότητα να
κάνετε κάποια Graphical User

16
00:00:44,800 --> 00:00:47,400
πράγματα, κλικ, και
σύροντας, και όλα αυτά,

17
00:00:47,400 --> 00:00:50,197
θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν σας
παράθυρο τερματικού αρκετά συχνά.

18
00:00:50,197 --> 00:00:52,280
Και μπορείτε να κάνετε πολλά από τα
ίδια καθήκοντα που μπορείτε να

19
00:00:52,280 --> 00:00:53,905
κάνετε με ένα ποντίκι με εντολές στο πληκτρολόγιο.

20
00:00:53,905 --> 00:00:56,821
Και θα πάμε να μιλήσουμε λίγο
τι ορισμένες από αυτές τις εντολές

21
00:00:56,821 --> 00:00:58,050
είναι τώρα.

22
00:00:58,050 --> 00:01:02,490
>> Τώρα, μπορεί να χρησιμοποιούνται αυτές οι εντολές
σε οποιοδήποτε λειτουργικό βασισμένο στο Unix

23
00:01:02,490 --> 00:01:06,790
σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει Linux,
αλλά επίσης περιλαμβάνει το Mac OS.

24
00:01:06,790 --> 00:01:12,930
Εάν ανοίξει το τερματικό στο Mac σας,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ακριβείς εντολές.

25
00:01:12,930 --> 00:01:15,705
Τα Windows διαθέτουν επίσης Command
Προτροπή, αλλά κάποιες από τις εντολές

26
00:01:15,705 --> 00:01:17,871
είναι ελαφρώς διαφορετικές, έτσι
αυτό δεν λειτουργεί πραγματικά,

27
00:01:17,871 --> 00:01:20,080
επειδή τα Windows δεν είναι
ένα σύστημα βασισμένο στο Unix.

28
00:01:20,080 --> 00:01:22,620
>> Έτσι, ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά
αυτών των εντολών του Linux.

29
00:01:22,620 --> 00:01:26,100
Το πρώτο που θα
χρησιμοποιήσει κατά πάσα πιθανότητα πάρα πολλά είναι ls.

30
00:01:26,100 --> 00:01:30,410
Αυτό είναι ένα πεζό l, που ακολουθείται από ένα
το πεζό γράμμα s, η οποία είναι μικρή για τη λίστα.

31
00:01:30,410 --> 00:01:33,720
Και ποια είναι η εντολή list που κάνει είναι να
σας δίνει μια ανάγνωση όλων των αρχείων

32
00:01:33,720 --> 00:01:35,670
και τους φακέλους στον τρέχοντα κατάλογο σας.

33
00:01:35,670 --> 00:01:39,430
Έτσι, μπορείτε να δείτε ό, τι μπορείτε
για να πάρει από εκεί που σήμερα είναι.

34
00:01:39,430 --> 00:01:41,545
>> Έτσι έχω ανοίξει εδώ το IDE CS50.

35
00:01:41,545 --> 00:01:44,540
Και Πάω να zoom-in σε ένα
δευτερόλεπτο για να σας δώσει μια πιο προσεκτική ματιά,

36
00:01:44,540 --> 00:01:47,240
αλλά εδώ είναι η γενική εικόνα
του τι είναι η IDE μοιάζει.

37
00:01:47,240 --> 00:01:49,580
Στα αριστερά, μπορείτε να δείτε έχουμε
ένα δέντρο αρχείο, το οποίο είστε πιθανώς

38
00:01:49,580 --> 00:01:52,663
εξοικειωμένοι με, διπλό κλικ, και
αρχεία και φακέλους, και όλα αυτά τα πράγματα.

39
00:01:52,663 --> 00:01:54,694
Έτσι ώστε να είναι ακόμα εκεί
στη συσκευή CS50.

40
00:01:54,694 --> 00:01:57,860
Στο κέντρο στην κορυφή είναι όπου είστε
πρόκειται να γράφει τον κωδικό σας, μία φορά

41
00:01:57,860 --> 00:01:58,960
κάνετε κλικ σε ένα αρχείο.

42
00:01:58,960 --> 00:02:00,900
Και στο κάτω μέρος, εμείς
έχουν ένα παράθυρο τερματικού,

43
00:02:00,900 --> 00:02:04,040
η οποία είναι όπου μπορούμε να εκτελέσουμε
Αυτές οι εντολές τερματικού.

44
00:02:04,040 --> 00:02:07,460
>> Πάω να zoom-in
και το κεφάλι πάνω εδώ, απλά

45
00:02:07,460 --> 00:02:12,360
για να σας δείξω ότι, στην πραγματικότητα, δεν μπορώ
κάντε κλικ σε αυτά τα αρχεία και φακέλους.

46
00:02:12,360 --> 00:02:17,010
Με τόση σαφήνεια, όπου σήμερα είμαι, έχω
δύο φακέλους, που ονομάζεται pset0 και pset1,

47
00:02:17,010 --> 00:02:20,520
και τρία αρχεία, που ονομάζεται
Γεια σας, μία που ονομάζεται hello.c,

48
00:02:20,520 --> 00:02:22,870
και μία που ονομάζεται hello.txt.

49
00:02:22,870 --> 00:02:27,100
>> Έτσι, ας προχωρήσουμε προς τα κάτω στο τερματικό
παράθυρο και να πάρετε μια πιο προσεκτική ματιά.

50
00:02:27,100 --> 00:02:31,010
Γι 'αυτό ακριβώς μίλησα, και πάλι, για το
γεγονός ότι έχουμε τρία αρχεία και δύο

51
00:02:31,010 --> 00:02:32,970
φακέλους στον τρέχοντα κατάλογο.

52
00:02:32,970 --> 00:02:37,080
Αν ήμουν τύπου LS, η οποία και πάλι
είναι η εντολή στη λίστα

53
00:02:37,080 --> 00:02:40,870
τα περιεχόμενα του τρέχοντος
κατάλογο, και στη συνέχεια πατήστε Enter,

54
00:02:40,870 --> 00:02:47,220
κοίτα τι βλέπω, γειά σου, hello.c,
hello.txt, pset0 και pset1.

55
00:02:47,220 --> 00:02:49,620
>> pset0 και pset1 είναι
χρώματος μπλε, για να δείξει

56
00:02:49,620 --> 00:02:52,420
να σας πω ότι αυτά είναι κατάλογοι
ότι θα μπορούσαμε να περιηγηθείτε σε.

57
00:02:52,420 --> 00:02:54,503
Και θα μάθουμε λίγο
λίγο για το πώς να πλοηγηθείτε

58
00:02:54,503 --> 00:02:56,290
σε καταλόγους σε ένα λεπτό.

59
00:02:56,290 --> 00:03:00,920
Και κάθε άλλο πράγμα είναι χρώματος μαύρου,
αν είναι ένα αρχείο κειμένου ή ένα πηγαίο κώδικα

60
00:03:00,920 --> 00:03:03,590
αρχείο, και το πράσινο, αν
είναι ένα εκτελέσιμο αρχείο.

61
00:03:03,590 --> 00:03:06,367
Έτσι ξεκάθαρα, αυτό σημαίνει ότι
θα μπορούσε να τρέξει ένα πρόγραμμα που ονομάζεται, γεια σου.

62
00:03:06,367 --> 00:03:07,950
Αυτό είναι ό, τι το πράσινο εκεί μέσα.

63
00:03:07,950 --> 00:03:10,080
Αλλά βασικά, πληκτρολογώντας το
εντολή ls επέτρεψε

64
00:03:10,080 --> 00:03:13,470
Θέλω να δούμε ό, τι υπάρχει
στον τρέχοντα κατάλογο μου, η οποία

65
00:03:13,470 --> 00:03:17,940
ταιριάζει με αυτό που βλέπουμε εδώ, στην
γραφική απεικόνιση του ίδιου.

66
00:03:17,940 --> 00:03:19,940
Η επόμενη εντολή που 'll
Πιθανόν να χρησιμοποιείτε αρκετά

67
00:03:19,940 --> 00:03:24,792
Είναι cd, πεζά γ, δ πεζό,
η οποία είναι μικρή για τον κατάλογο αλλαγής.

68
00:03:24,792 --> 00:03:27,500
Αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε ό, τι ήμουν
μιλάμε για ένα δευτερόλεπτο πριν, η οποία

69
00:03:27,500 --> 00:03:31,150
είναι να περιηγηθείτε ανάμεσα
καταλόγους με την εντολή

70
00:03:31,150 --> 00:03:33,700
γραμμή, σε αντίθεση με
διπλό κλικ σε φακέλους.

71
00:03:33,700 --> 00:03:37,250
Έτσι, αν πληκτρολογήσετε cd και, στη συνέχεια,
το όνομα ενός καταλόγου,

72
00:03:37,250 --> 00:03:40,890
μπορούμε να μπει σε αυτόν τον κατάλογο.

73
00:03:40,890 --> 00:03:44,680
>> Παρεμπιπτόντως, γνωρίζω ότι το όνομα
του τρέχοντος καταλόγου είναι πάντα

74
00:03:44,680 --> 00:03:48,670
τελεία και το όνομα του καταλόγου
ένα επίπεδο πάνω στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα,

75
00:03:48,670 --> 00:03:54,820
αυτό είναι το όνομα του φακέλου στον
του φακέλου στον οποίο μας είναι, τελεία, dot--

76
00:03:54,820 --> 00:03:56,851
ή σε ποιο φάκελο μας είναι, είναι τελεία, τελεία.

77
00:03:56,851 --> 00:03:59,350
Και αν είστε περίεργοι για πάντα
το όνομα του καταλόγου σας,

78
00:03:59,350 --> 00:04:03,430
μπορείτε να πληκτρολογήσετε ΑΜΕΑ, το οποίο ανέρχεται
για την παρούσα κατάλογο εργασίας.

79
00:04:03,430 --> 00:04:06,827
Θα ρίξουμε μια ματιά σε όλα αυτά
τώρα, με τον τίτλο πίσω στον IDE CS50.

80
00:04:06,827 --> 00:04:08,160
Έτσι είμαι πίσω στο χώρο εργασίας μου τώρα.

81
00:04:08,160 --> 00:04:11,930
Και εγώ θα zoom-in και πάλι για το
τερματικό, έτσι μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά

82
00:04:11,930 --> 00:04:14,209
σε μετακινείται στην IDE.

83
00:04:14,209 --> 00:04:16,250
Έτσι, Πάω να απαριθμήσει η
περιεχόμενα του καταλόγου μου

84
00:04:16,250 --> 00:04:19,220
και πάλι, ακριβώς για να τροχιστεί
μας για το πού βρισκόμαστε.

85
00:04:19,220 --> 00:04:21,740
Έτσι, αν τύπου LS, το οποίο
είναι για τη λίστα και πάλι,

86
00:04:21,740 --> 00:04:24,160
Βλέπω ότι μπορώ να πάρω για να pset0 και pset1.

87
00:04:24,160 --> 00:04:26,420
Αυτοί είναι οι κατάλογοι
Μπορώ να πάρω από εδώ.

88
00:04:26,420 --> 00:04:30,400
Γνωρίζω ότι, επειδή το IDE παρέχει
μένα μια ιδέα από το χρωματισμό τους μπλε.

89
00:04:30,400 --> 00:04:33,295
>> Ας πούμε ότι θέλω να
μπει σε κατάλογο pset1 μου,

90
00:04:33,295 --> 00:04:35,310
επειδή δουλεύω στο πρόβλημα που 1.

91
00:04:35,310 --> 00:04:41,380
Μπορώ να πληκτρολογήσετε cd-- πάλι, μικρή για
αλλάξετε directory-- χώρο, pset1.

92
00:04:41,380 --> 00:04:43,334
Κι αν πατήσω το enter, παρατηρήστε τι συμβαίνει.

93
00:04:43,334 --> 00:04:45,000
Δεν μοιάζει με πολλά έχουν συμβεί.

94
00:04:45,000 --> 00:04:50,510
Αλλά αν δει κανείς στη γραμμή, τώρα
μου λέει ότι είμαι στο ~ / χώρο εργασίας / pset1.

95
00:04:50,510 --> 00:04:55,510
Έχω πλοηγείται στο pset1
φάκελο που ήταν εντός του χώρου εργασίας μου.

96
00:04:55,510 --> 00:05:00,560
>> Και αν τύπου LS, βλέπω μερικούς
διαφορετικά τα πράγματα εδώ, έτσι δεν είναι;

97
00:05:00,560 --> 00:05:03,810
Αυτό δεν είναι το ίδιο
λίστα που είδα πριν.

98
00:05:03,810 --> 00:05:05,350
Έχω πλοηγηθεί σε pset1.

99
00:05:05,350 --> 00:05:08,560
Και έτσι τώρα, όταν πληκτρολογώ ls, είμαι
να πάρει το πλαίσιο του τι μπορώ να

100
00:05:08,560 --> 00:05:12,600
δείτε μέσα από το φάκελο pset1.

101
00:05:12,600 --> 00:05:16,056
>> Τώρα, είμαι πρόκειται να πληκτρολογήσετε τον έλεγχο
l, η οποία ανοίγει μόνο στην οθόνη.

102
00:05:16,056 --> 00:05:18,180
Και Πάω να απαριθμήσει η
περιεχόμενα του καταλόγου

103
00:05:18,180 --> 00:05:18,880
και πάλι, ακριβώς έτσι μπορείτε να δείτε.

104
00:05:18,880 --> 00:05:20,730
Ήθελα απλώς να το κάνουμε αυτό για να
ξεκαθαρίσουμε μερικά από τα πράγματα

105
00:05:20,730 --> 00:05:22,521
ότι είδατε κάτω από
και για να αποφευχθεί αυτό

106
00:05:22,521 --> 00:05:24,660
από το να πηγαίνουν πάρα πολύ μακριά κάτω από τη σειρά.

107
00:05:24,660 --> 00:05:28,440
>> Τώρα, είπα προηγουμένως ότι, αν θέλω
να περιηγηθείτε στον τρέχοντα κατάλογο,

108
00:05:28,440 --> 00:05:31,580
Μπορώ να πληκτρολογήσετε cd χώρο dot.

109
00:05:31,580 --> 00:05:32,080
Πατήστε Enter.

110
00:05:32,080 --> 00:05:33,330
Δεν κάνει τίποτα, σωστά;

111
00:05:33,330 --> 00:05:35,480
Αλλάζω καταλόγους
στον τρέχοντα κατάλογο.

112
00:05:35,480 --> 00:05:37,813
Δεν πρόκειται πάντα για να
βρείτε μια ανάγκη για μια ενιαία dot,

113
00:05:37,813 --> 00:05:39,540
αλλά θα σας περιστασιακά.

114
00:05:39,540 --> 00:05:41,950
>> Ας πούμε ότι θέλω
για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο.

115
00:05:41,950 --> 00:05:44,450
Θέλω να πάρω πίσω στο
κατάλογο χώρο εργασίας μου.

116
00:05:44,450 --> 00:05:49,800
Δεν μπορώ να πληκτρολογήσω cd χώρο εργασίας,
δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος.

117
00:05:49,800 --> 00:05:52,780
Και ο λόγος για that--
αν τύπου LS ένα ακόμη time--

118
00:05:52,780 --> 00:05:58,060
είναι ότι δεν υπάρχει κανένας κατάλογος που ονομάζεται
χώρο εργασίας στο εσωτερικό του καταλόγου pset1 μου.

119
00:05:58,060 --> 00:06:00,275
Πάω να καθαρίσει μου
διαλογή και πάλι με τον έλεγχο l.

120
00:06:00,275 --> 00:06:02,150
Θυμηθείτε τι είπα
νωρίτερα, ωστόσο, ότι

121
00:06:02,150 --> 00:06:04,010
μπορείτε να περιηγηθείτε πίσω με τελεία, τελεία.

122
00:06:04,010 --> 00:06:05,880
Αυτό είναι το όνομα της μητρικής κατάλογο.

123
00:06:05,880 --> 00:06:10,727
Έτσι, αν πληκτρολογήσετε cd, το διάστημα, τελεία,
dot, και στη συνέχεια πατήστε Enter,

124
00:06:10,727 --> 00:06:11,810
τώρα δούμε τι συνέβη.

125
00:06:11,810 --> 00:06:15,250
Γραμμή εντολών μου μου λέει ότι είμαι
πίσω στον κατάλογο ~ / χώρο εργασίας μου.

126
00:06:15,250 --> 00:06:19,360
Ανέβηκε ένα επίπεδο,
χάρη στην τελεία, τελεία.

127
00:06:19,360 --> 00:06:23,400
>> Τώρα, ας πούμε ότι είμαι με τη χρήση ενός
λειτουργικό σύστημα που είναι βασισμένο στο Linux,

128
00:06:23,400 --> 00:06:25,440
αλλά δεν αναγκαστικά
πες μου πού είμαι.

129
00:06:25,440 --> 00:06:28,370
Αυτός συμβαίνει να μας πει ότι
Είμαι στο ~ / χώρο εργασίας αυτή τη στιγμή,

130
00:06:28,370 --> 00:06:29,280
δεξιά στη γραμμή.

131
00:06:29,280 --> 00:06:31,940
Αλλά θα μπορούσα να είμαι απόλυτα
έχασε σε ένα χάος των φακέλων,

132
00:06:31,940 --> 00:06:34,946
και δεν έχω καμία ιδέα για το πού είμαι και
Δεν έχω ιδέα πού θέλω να πάρω πίσω στο.

133
00:06:34,946 --> 00:06:36,320
Υπάρχουν δύο πράγματα που μπορώ να κάνω.

134
00:06:36,320 --> 00:06:40,920
>> Πρώτα απ 'όλα, δεν μπορώ να καταλάβω
από πού είμαι, πληκτρολογώντας pwd.

135
00:06:40,920 --> 00:06:42,720
Αυτό είναι παρόντες κατάλογο εργασίας μου.

136
00:06:42,720 --> 00:06:45,830
Κι αν πατήσω το enter, το
μου λέει ακριβώς πού είμαι.

137
00:06:45,830 --> 00:06:49,400
Τώρα / home / ubuntu είναι η
μακρύ δρόμο για να πούμε, περισπωμένη,

138
00:06:49,400 --> 00:06:51,290
το οποίο είναι οικείο σας κατάλογο.

139
00:06:51,290 --> 00:06:56,540
Αλλά αυτό μου λέει ότι είμαι σε
home / ubuntu / χώρο εργασίας, ή ~ / χώρου εργασίας.

140
00:06:56,540 --> 00:07:00,700
>> Πάω να περιηγηθείτε σε
κατάλογο pset1 μου και πάλι,

141
00:07:00,700 --> 00:07:02,229
και Πάω να δείτε τα περιεχόμενα.

142
00:07:02,229 --> 00:07:04,770
Και βλέπω ότι έχω ένα άλλο
κατάλογο εκεί, που ονομάζεται extras.

143
00:07:04,770 --> 00:07:09,020
Έτσι, Πάω να cd σε έξτρα, και
τότε Πάω να καθαρίσετε την οθόνη μου.

144
00:07:09,020 --> 00:07:11,540
>> Έτσι τώρα, είμαι αρκετά μακριά μέσα, σωστά;

145
00:07:11,540 --> 00:07:13,680
Τι γίνεται αν θέλω να δημιουργήσετε αντίγραφα
στο χώρο εργασίας αμέσως;

146
00:07:13,680 --> 00:07:15,138
Υπάρχουν μερικά πράγματα που θα μπορούσα να κάνω.

147
00:07:15,138 --> 00:07:18,750
Θα μπορούσα να πληκτρολογήσετε cd, τελεία, τελεία, κάθετος, τελεία,
dot, να ανεβάσουμε ένα επίπεδο και στη συνέχεια,

148
00:07:18,750 --> 00:07:19,640
ένα άλλο επίπεδο.

149
00:07:19,640 --> 00:07:21,090
Αλλά αυτό είναι το είδος των ενοχλητικό.

150
00:07:21,090 --> 00:07:24,990
>> Έτσι, αν ποτέ θέλετε να πάρετε πίσω στο
μόλις μου κατάλογο, περισπωμένη,

151
00:07:24,990 --> 00:07:27,690
Μπορώ να πληκτρολογήσετε cd με τίποτα μετά από αυτό.

152
00:07:27,690 --> 00:07:29,224
Cd, Enter.

153
00:07:29,224 --> 00:07:30,140
Και τώρα, είμαι σε περισπωμένη.

154
00:07:30,140 --> 00:07:34,310
Και αν θέλω να φτάσετε στο χώρο εργασίας,
Μπορώ απλά να πληκτρολογήσετε cd χώρο εργασίας.

155
00:07:34,310 --> 00:07:36,770
Και αυτό είναι το πώς εργάζεστε
αλλάζοντας καταλόγους

156
00:07:36,770 --> 00:07:42,080
εντός του IDE CS50 ή οποιοδήποτε Linux
λειτουργικό σύστημα στη γραμμή εντολών.

157
00:07:42,080 --> 00:07:42,580
Εντάξει.

158
00:07:42,580 --> 00:07:45,610
Το επόμενο που θα μπορούσε να
να έρθει σε πρακτικό είναι mkdir,

159
00:07:45,610 --> 00:07:48,709
η οποία είναι μικρή για να κάνει έναν κατάλογο,
αν χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο.

160
00:07:48,709 --> 00:07:50,750
Εάν είστε εξοικειωμένοι με
το λειτουργικό σύστημα GUI,

161
00:07:50,750 --> 00:07:51,820
μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ.

162
00:07:51,820 --> 00:07:54,500
Και στη συνέχεια, όταν το μενού περιβάλλοντος
σκάει επάνω, επιλέξτε Νέος φάκελος.

163
00:07:54,500 --> 00:07:56,250
Αυτό είναι πιθανώς το πώς
έχετε κάνει πριν.

164
00:07:56,250 --> 00:08:00,979
Αλλά μπορούμε επίσης να δημιουργήσει
καταλόγους στη γραμμή εντολών.

165
00:08:00,979 --> 00:08:02,020
Έτσι, είμαστε πίσω στο IDE.

166
00:08:02,020 --> 00:08:08,020
Θα zoom-in στο τερματικό και
δείτε τα περιεχόμενα του καταλόγου μου

167
00:08:08,020 --> 00:08:11,882
και πάλι, ακριβώς για να μας δώσει
ένα πλαίσιο αναφοράς.

168
00:08:11,882 --> 00:08:14,340
Ας πούμε ότι, τώρα, έχω
τελείωσε την δουλειά της για το πρόβλημα που 0

169
00:08:14,340 --> 00:08:15,580
και το πρόβλημα που 1.

170
00:08:15,580 --> 00:08:19,390
Θέλω, λοιπόν, να δημιουργήσετε ένα νέο κατάλογο
για να εργαστεί για το πρόβλημα που 2.

171
00:08:19,390 --> 00:08:20,420
Πώς το κάνω αυτό?

172
00:08:20,420 --> 00:08:24,132
>> Λοιπόν, και πάλι, θα μπορούσα να κάντε δεξί κλικ στο
αριστερή πλευρά εκεί και επιλέξτε Νέος φάκελος

173
00:08:24,132 --> 00:08:25,340
και να δημιουργήσει έναν κατάλογο pset2.

174
00:08:25,340 --> 00:08:26,240
Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει πάρα πολύ.

175
00:08:26,240 --> 00:08:28,615
Στη συνέχεια, όμως εγώ επίσης να το κάνετε κατά τη
γραμμή εντολών αρκετά γρήγορα,

176
00:08:28,615 --> 00:08:35,049
πληκτρολογώντας mkdir, space-- μου
δακτυλογραφημένες σε Ν, but-- χώρο pset2.

177
00:08:35,049 --> 00:08:38,659
Αν πατήσω το enter και τότε η λίστα
περιεχόμενα του καταλόγου μου και πάλι,

178
00:08:38,659 --> 00:08:40,710
Βλέπω ότι, κοιτάξτε, τώρα
Έχω ένα φάκελο pset2.

179
00:08:40,710 --> 00:08:43,110
Και μπορώ να περιηγηθείτε σε
ότι η χρήση του CD και να κάνουμε

180
00:08:43,110 --> 00:08:45,614
όλες οι εργασίες που πρέπει να κάνω για pset2.

181
00:08:45,614 --> 00:08:48,530
Παρεμπιπτόντως, εγώ απλά θα σκάσει πάνω
εδώ πολύ γρήγορα στο δέντρο αρχείο.

182
00:08:48,530 --> 00:08:53,494
Και μπορείτε να δείτε ότι, επίσης, σε
η γραφική Explorer αρχείου,

183
00:08:53,494 --> 00:08:56,160
μπορούμε να δούμε ότι ο κατάλογος pset2
Έχει επίσης δημιουργηθεί εκεί.

184
00:08:56,160 --> 00:08:58,537
Και μπορώ να πλοηγηθείτε σε αυτό,
χρησιμοποιώντας το γραφικό περιβάλλον, καθώς και.

185
00:08:58,537 --> 00:09:00,870
Την επόμενη φορά και αυτό είναι
κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται να έρθει σε πρακτικό

186
00:09:00,870 --> 00:09:03,650
είναι CP, η οποία είναι μικρή για αντιγραφή.

187
00:09:03,650 --> 00:09:06,960
Αντιγραφή, σε αντίθεση με όλα τα άλλα
εντολές που έχουμε δει στο παρελθόν,

188
00:09:06,960 --> 00:09:11,800
παίρνει δύο επιχειρήματα, μια πηγή, η
όνομα του αρχείου που θέλετε να αντιγράψετε,

189
00:09:11,800 --> 00:09:15,810
και ένας προορισμός, όπου μπορείτε
θέλετε να αντιγράψετε το αρχείο στο.

190
00:09:15,810 --> 00:09:19,490
Είναι αρκετά εύκολο να αντιγράψετε
ένα αρχείο, οπότε ας το κάνουμε αυτό.

191
00:09:19,490 --> 00:09:20,640
>> Έτσι, είμαστε πίσω στο IDE.

192
00:09:20,640 --> 00:09:24,540
Πάω να δείτε τα περιεχόμενα
του τρέχοντος καταλόγου μου με ls.

193
00:09:24,540 --> 00:09:28,310
Τώρα, ας πούμε ότι θέλω
για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο της hello.txt.

194
00:09:28,310 --> 00:09:32,120
Και πάλι, από το δέντρο για το αρχείο
αριστερά, το γραφικό περιβάλλον,

195
00:09:32,120 --> 00:09:35,969
Θα μπορούσα να κάντε δεξί κλικ στο hello.txt,
δημιουργήστε ένα αντίγραφο, το αντίγραφο επικόλληση.

196
00:09:35,969 --> 00:09:38,260
Αλλά μπορώ να το κάνω αρκετά γρήγορα
στη γραμμή εντολών πάρα πολύ.

197
00:09:38,260 --> 00:09:42,520
>> Ας πούμε ότι θέλετε να αντιγράψετε
hello.txt να hi.txt.

198
00:09:42,520 --> 00:09:45,850
Μπορώ να cp, το διάστημα, hello.txt.

199
00:09:45,850 --> 00:09:48,850
Αυτό είναι το αρχείο προέλευσης μου, έτσι ώστε ο λόγος
Πάω να επιλέξουν εκείνη πρώτα.

200
00:09:48,850 --> 00:09:51,058
Και τότε θα πρέπει να ονομάσετε το
αρχείο προορισμού, hi.txt.

201
00:09:51,058 --> 00:09:53,690

202
00:09:53,690 --> 00:09:54,620
Χτύπησα Enter.

203
00:09:54,620 --> 00:09:57,930
Κι αν δείτε τα περιεχόμενα του μου
κατάλογο και πάλι, υπάρχει hi.txt.

204
00:09:57,930 --> 00:09:59,220
Έκανα ένα αντίγραφό του.

205
00:09:59,220 --> 00:10:01,090
Και στην πραγματικότητα, αν πήγα
σε hi.txt, θα μπορούσα

206
00:10:01,090 --> 00:10:04,030
δείτε ότι θα ήταν μια ακριβής
επαναλάβει όλα όσα

207
00:10:04,030 --> 00:10:08,330
υπήρχε στο αρχείο hello.txt μου.

208
00:10:08,330 --> 00:10:09,790
>> Έτσι, αυτό είναι το πώς μπορείτε να αντιγράψετε ένα αρχείο.

209
00:10:09,790 --> 00:10:12,680
Τι γίνεται όμως αν θέλετε να
αντιγράψετε ολόκληρο τον κατάλογο;

210
00:10:12,680 --> 00:10:16,510
Έτσι, για ένα δευτερόλεπτο, ας ρίξουμε μια ματιά
σε ό, τι είναι στον κατάλογο pset0 μου.

211
00:10:16,510 --> 00:10:23,950
Αν μου cd pset0 και δείτε τα περιεχόμενα,
Έχω έναν κατάλογο που ονομάζεται, δείγμα,

212
00:10:23,950 --> 00:10:26,252
και ένα αρχείο το μηδέν, scratch.sb2.

213
00:10:26,252 --> 00:10:27,210
Έτσι, αυτό είναι καλό να γνωρίζουμε.

214
00:10:27,210 --> 00:10:29,800
Οπότε ας ξεκαθαρίσουμε την οθόνη,
και είμαι πρόκειται να πάει πίσω

215
00:10:29,800 --> 00:10:32,870
στον κατάλογο χώρο εργασίας μου για ένα δευτερόλεπτο.

216
00:10:32,870 --> 00:10:36,630
>> Ας πούμε ότι, τώρα, θέλω να
δημιουργήστε ένα αντίγραφο του καταλόγου pset0 μου.

217
00:10:36,630 --> 00:10:42,940
Δεν μπορώ να πω ορ pset0
pset3, για παράδειγμα.

218
00:10:42,940 --> 00:10:46,220
Μπορείτε να πάρετε αυτό το παράξενο μήνυμα,
παραλείποντας pset0 κατάλογο.

219
00:10:46,220 --> 00:10:47,439
Γιατί έχετε αυτό το μήνυμα;

220
00:10:47,439 --> 00:10:49,730
Λοιπόν, αποδεικνύεται ότι, όταν
Έχετε έναν κατάλογο που

221
00:10:49,730 --> 00:10:53,150
έχει άλλα πράγματα στο εσωτερικό του,
η εντολή cp πραγματικά δεν έχει

222
00:10:53,150 --> 00:10:55,590
απαραίτητα ξέρουν τι να κάνουν με αυτό.

223
00:10:55,590 --> 00:10:59,670
>> Πρέπει να ρητά
πείτε το Linux, το τερματικό,

224
00:10:59,670 --> 00:11:03,720
Θέλω να αντιγράψετε το
κατάλογο pset0 και αντίγραφο

225
00:11:03,720 --> 00:11:07,530
κάθε φάκελο που υπάρχει μέσα
από αυτό και όλα τα αρχεία που

226
00:11:07,530 --> 00:11:08,750
υπάρχει στο εσωτερικό του.

227
00:11:08,750 --> 00:11:13,270
Με άλλα λόγια, θα πρέπει να
αναδρομικά βυθίζονται σε pset0

228
00:11:13,270 --> 00:11:15,660
και να κάνει ένα αντίγραφο του τα πάντα εκεί.

229
00:11:15,660 --> 00:11:25,280
>> Αν θέλω να το κάνω αυτό, τι μπορώ να κάνω
Είναι CP-r, για αναδρομική, pset0 pset3.

230
00:11:25,280 --> 00:11:26,850
Πατήστε Enter.

231
00:11:26,850 --> 00:11:29,290
Τώρα, αν η λίστα
περιεχόμενα του καταλόγου μου,

232
00:11:29,290 --> 00:11:32,180
Βλέπω ότι υπάρχει η pset3
κατάλογο που μπορώ να συνεργαστώ μαζί της.

233
00:11:32,180 --> 00:11:36,990
Και αν βάζω σε pset3 τώρα και
Στη συνέχεια δείτε τα περιεχόμενα, κοίτα,

234
00:11:36,990 --> 00:11:39,594
υπάρχει δείγμα και scratch.sb2 πάλι.

235
00:11:39,594 --> 00:11:40,510
Έτσι ώστε να είναι αρκετά δροσερό.

236
00:11:40,510 --> 00:11:43,819
Έτσι, αυτό είναι το πώς μπορείτε να αντιγράψετε μια ολόκληρη
κατάλογο, και όχι μόνο ένα ενιαίο αρχείο.

237
00:11:43,819 --> 00:11:45,860
Έτσι, εάν θέλετε να αντιγράψετε ένα
κατάλογο, απλά να θυμάστε

238
00:11:45,860 --> 00:11:49,830
να χρησιμοποιήσετε το -r σημαία όταν είστε
σε συνεργασία με την εντολή cp.

239
00:11:49,830 --> 00:11:50,330
Εντάξει.

240
00:11:50,330 --> 00:11:52,320
Έτσι έχω αντιγράψει ένα αρχείο, αλλά
Το έχω κάνει κατά λάθος.

241
00:11:52,320 --> 00:11:53,695
Και τώρα, θέλω να απαλλαγούμε από αυτό.

242
00:11:53,695 --> 00:11:54,850
Πώς το κάνω αυτό?

243
00:11:54,850 --> 00:11:56,830
Και πάλι, αν είστε εξοικειωμένοι
με μια διεπαφή GUI,

244
00:11:56,830 --> 00:11:58,310
μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ
και απλά επιλέξτε Διαγραφή.

245
00:11:58,310 --> 00:12:00,630
Και αυτό θα το στείλει για να το
απορριμμάτων ή το Recycle Bin.

246
00:12:00,630 --> 00:12:03,320
Αλλά στη γραμμή εντολών, μπορούμε
μπορεί απλά να πληκτρολογήσετε rm, για αφαίρεση,

247
00:12:03,320 --> 00:12:05,580
και στη συνέχεια το όνομα του
το αρχείο που θέλουμε να ξεφορτωθούμε.

248
00:12:05,580 --> 00:12:08,614
>> Τώρα, RM είναι πολύ προσεκτικοί.

249
00:12:08,614 --> 00:12:11,280
Κάνει πολλή διπλού ελέγχου,
για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε πραγματικά

250
00:12:11,280 --> 00:12:12,377
θέλετε να διαγράψετε το αρχείο.

251
00:12:12,377 --> 00:12:15,460
Δεν θέλω να κάνω λάθη,
γιατί δεν υπάρχει κανένας Recycle Bin εδώ.

252
00:12:15,460 --> 00:12:17,010
Μόλις διαγράψετε ένα αρχείο, θα φύγει.

253
00:12:17,010 --> 00:12:18,710
Και πραγματικά δεν υπάρχει τρόπος να τον ανακτήσει.

254
00:12:18,710 --> 00:12:20,730
Γι 'αυτό και πρέπει να είναι αρκετά
προσεκτικοί, κι έτσι RM

255
00:12:20,730 --> 00:12:23,110
πρόκειται να είναι πολύ προσεκτικοί για εμάς.

256
00:12:23,110 --> 00:12:27,120
>> Ας πάμε πίσω στο IDE
και να απαλλαγούμε από αυτό το αρχείο hi.txt

257
00:12:27,120 --> 00:12:29,640
ότι δημιουργήθηκε πριν από ένα λεπτό με το αντίγραφο.

258
00:12:29,640 --> 00:12:30,560
Έτσι, είμαστε στο IDE.

259
00:12:30,560 --> 00:12:33,180
Και εγώ δείτε τα περιεχόμενα του καταλόγου μου
και πάλι, ακριβώς για να μας δώσει κάποιο πλαίσιο.

260
00:12:33,180 --> 00:12:36,500
Θέλω να πω, μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει hi.txt,
η οποία θα δημιουργηθεί πριν από λίγο.

261
00:12:36,500 --> 00:12:38,196
Τώρα, θέλω να απαλλαγούμε από αυτό.

262
00:12:38,196 --> 00:12:38,820
Πώς μπορώ να το κάνω;

263
00:12:38,820 --> 00:12:39,810
>> Και πάλι, μόνο Rm.

264
00:12:39,810 --> 00:12:46,220
Έτσι μπορώ να πληκτρολογήσετε rm hi.txt και πατήστε Enter.

265
00:12:46,220 --> 00:12:47,970
Και υπάρχει RM ον
πολύ προσεκτικοί για εμάς

266
00:12:47,970 --> 00:12:50,178
και να διασφαλίσουμε ότι πράγματι
θέλετε να διαγράψετε αυτό το αρχείο.

267
00:12:50,178 --> 00:12:52,784
Είστε σίγουροι ότι θέλετε να καταργήσετε
τακτική άδειο hi.txt αρχείο;

268
00:12:52,784 --> 00:12:55,200
Αυτό είναι ακριβώς όπως ένα λειτουργικό
σύστημα, όπως τα Windows ή Mac,

269
00:12:55,200 --> 00:12:56,310
ότι μπορεί να
εξοικειωμένοι με βρεθώ

270
00:12:56,310 --> 00:12:58,770
αυτό το κουτί λέει είσαι πραγματικά
βέβαιοι ότι θέλετε να το κάνετε αυτό.

271
00:12:58,770 --> 00:13:01,228
>> Είμαι πολύ σίγουρος ότι θέλω σε αυτό,
έτσι Πάω να πληκτρολογήσετε, yes--

272
00:13:01,228 --> 00:13:04,390
ή θα μπορούσατε επίσης να
Τύπος y-- και πατήστε Enter.

273
00:13:04,390 --> 00:13:08,620
Κι αν δείτε τα περιεχόμενα του μου
κατάλογο και πάλι, hi.txt έχει φύγει.

274
00:13:08,620 --> 00:13:10,000
Δεν είναι κακό, έτσι δεν είναι;

275
00:13:10,000 --> 00:13:12,410
Ας πατήστε Control L, μόνο
για να απαλλαγούμε από όλα αυτά τα πράγματα

276
00:13:12,410 --> 00:13:14,900
και να μας πάρει πίσω στο
το πάνω μέρος της οθόνης.

277
00:13:14,900 --> 00:13:18,520
>> Τώρα, υπάρχει ένας τρόπος για να
RM βραχυκύκλωμα, έτσι

278
00:13:18,520 --> 00:13:20,090
ότι δεν μας κάνει αυτή την ερώτηση.

279
00:13:20,090 --> 00:13:22,060
Εμείς γνωρίζουμε πραγματικά θέλουμε
για να απαλλαγούμε από αυτό το αρχείο,

280
00:13:22,060 --> 00:13:23,490
και εμείς δεν θέλουν καν
να τεθεί το ερώτημα.

281
00:13:23,490 --> 00:13:24,720
Πώς θα το κάνουμε αυτό;

282
00:13:24,720 --> 00:13:27,180
Λοιπόν, μπορούμε να καθορίσουμε ένα
επιπλέον σημαία, όπως ακριβώς και εμείς

283
00:13:27,180 --> 00:13:30,400
έκανε με cp όπου
θα μπορούσε να προσθέσει την -r σημαία,

284
00:13:30,400 --> 00:13:32,800
να αντιγράψετε αναδρομικά σε έναν κατάλογο.

285
00:13:32,800 --> 00:13:35,630
Υπάρχει μια άλλη σημαία
για rm, η οποία είναι -F,

286
00:13:35,630 --> 00:13:39,470
το οποίο είναι να αναγκάσει RM να κάνει ακριβώς
τι είμαστε το λέω να το κάνετε.

287
00:13:39,470 --> 00:13:44,610
>> Ας πούμε ότι, τώρα, θέλω
για να απαλλαγούμε από το αρχείο hello.txt μου.

288
00:13:44,610 --> 00:13:46,490
Δεν θέλω αυτό το ένα είτε.

289
00:13:46,490 --> 00:13:47,370
Τι μπορώ να κάνω?

290
00:13:47,370 --> 00:13:54,710
Λοιπόν, μπορώ να rm -f hello.txt.

291
00:13:54,710 --> 00:13:57,530
Τι νομίζετε ότι είναι
πρόκειται να συμβεί εδώ;

292
00:13:57,530 --> 00:13:58,030
Έφυγε.

293
00:13:58,030 --> 00:13:59,363
Δεν μου ζητήσει ακόμα το ερώτημα.

294
00:13:59,363 --> 00:14:03,600
Και στην πραγματικότητα, αν δείτε τα περιεχόμενα
του καταλόγου μου και πάλι, θα φύγει.

295
00:14:03,600 --> 00:14:05,750
Δεν υπάρχει αναίρεση εδώ.

296
00:14:05,750 --> 00:14:09,554
hello.txt έχει φύγει, και δεν ήμουν
ακόμη και με ρώτησε αν ήθελα να το διαγράψει.

297
00:14:09,554 --> 00:14:11,595
Τι γίνεται αν θέλω να ξεφορτωθούν
της σε ολόκληρο τον κατάλογο;

298
00:14:11,595 --> 00:14:14,180

299
00:14:14,180 --> 00:14:17,039
Ο τρόπος που το κάνουμε αυτό είναι
πολύ παρόμοια με την αντιγραφή.

300
00:14:17,039 --> 00:14:19,080
Αν θέλετε να διαγράψετε ένα
κατάλογο, δεν έχετε μόνο

301
00:14:19,080 --> 00:14:22,121
θέλετε να διαγράψετε τον κατάλογο, που θέλετε
να διαγράψει τα πάντα στο εσωτερικό του.

302
00:14:22,121 --> 00:14:26,250
Και έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε -r, να
αναδρομικά διαγράψετε ένα κατάλογο.

303
00:14:26,250 --> 00:14:28,600
>> Ας rm -r pset2.

304
00:14:28,600 --> 00:14:31,870
Δεν είμαι πραγματικά εργάζονται για pset2,
ώστε να μπορώ να απαλλαγούμε από αυτόν τον κατάλογο.

305
00:14:31,870 --> 00:14:33,040
Χτύπησα Enter.

306
00:14:33,040 --> 00:14:35,050
Θέλω να αφαιρέσετε
Ο κατάλογος, pset2;

307
00:14:35,050 --> 00:14:37,160
Ναι.

308
00:14:37,160 --> 00:14:41,150
Κι αν δείτε τα περιεχόμενα του
κατάλογο μου και πάλι, θα φύγει.

309
00:14:41,150 --> 00:14:41,650
Εντάξει?

310
00:14:41,650 --> 00:14:43,739
>> Μία ακόμη παραλλαγή αυτού του θέματος.

311
00:14:43,739 --> 00:14:46,280
Γι 'αυτό θα καθαρίσετε ξανά την οθόνη,
να θέσει τα πάντα στην κορυφή.

312
00:14:46,280 --> 00:14:47,420
Hit ls.

313
00:14:47,420 --> 00:14:49,890
Τώρα, θέλω να ξεφορτωθούν
του καταλόγου pset3 μου,

314
00:14:49,890 --> 00:14:52,810
και ξέρω πραγματικά θέλω να
να απαλλαγούμε από τον κατάλογο pset3 μου.

315
00:14:52,810 --> 00:15:00,120
Μπορώ αναδρομικά και διά της βίας
αφαίρεση του καταλόγου pset3 μου.

316
00:15:00,120 --> 00:15:03,900
>> Τώρα, θα πάμε να είναι πραγματικά
προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε rm -rf.

317
00:15:03,900 --> 00:15:06,784
Όπως μπορείτε να προγραμματίσετε περισσότερα, θα είναι
κάτι που απλά κάνει πολύ γρήγορα.

318
00:15:06,784 --> 00:15:08,200
Και στην πραγματικότητα, το κάνω όλη την ώρα.

319
00:15:08,200 --> 00:15:10,380
Αλλά μπορεί να οδηγήσει σε κάποια
καταστροφικές συνέπειες,

320
00:15:10,380 --> 00:15:12,340
αν κατά λάθος
διαγράψετε το λάθος πράγμα.

321
00:15:12,340 --> 00:15:15,089
Έτσι σας θέλω να γνωρίζουν ότι
Αυτή είναι μια επιλογή στη διάθεσή σας,

322
00:15:15,089 --> 00:15:17,220
αλλά το χρησιμοποιούν με φειδώ,
και το χρησιμοποιούν με σύνεση.

323
00:15:17,220 --> 00:15:20,910
>> Ξέρω για ένα γεγονός δεν δουλεύω
σχετικά με το πρόβλημα που μου 3 πια, οπότε είμαι

324
00:15:20,910 --> 00:15:22,550
πρόκειται να απαλλαγούμε από όλα αυτά τα αρχεία.

325
00:15:22,550 --> 00:15:26,420
Και ξέρω ότι δεν θέλω να σας ζητηθεί
κάθε φορά αν θέλω να διαγράψετε

326
00:15:26,420 --> 00:15:30,640
ένα αρχείο, έτσι Πάω να rm -rf pset3.

327
00:15:30,640 --> 00:15:32,640
Μήπως δεν με ρωτούν ακόμη και αν
ήθελε να απαλλαγούμε από αυτό.

328
00:15:32,640 --> 00:15:33,840
Χτύπησα ls.

329
00:15:33,840 --> 00:15:35,680
pset3 έχει φύγει.

330
00:15:35,680 --> 00:15:39,730
Έτσι ώστε να είναι όλα παραλλαγές που
μπορεί να χρησιμοποιήσει για να απαλλαγούμε από τα αρχεία με rm.

331
00:15:39,730 --> 00:15:43,620
>> Η εντολή της γραμμής εντολών που τελευταία είναι
Θα αρκετά χρήσιμο για σας

332
00:15:43,620 --> 00:15:46,391
είναι mv, η οποία είναι μικρή για κίνηση.

333
00:15:46,391 --> 00:15:48,960
Move είναι ουσιαστικά ισοδύναμο με μετονομάσετε.

334
00:15:48,960 --> 00:15:53,870
Κινείται ένα αρχείο από μια τοποθεσία σε
άλλη, η πηγή προς τον προορισμό.

335
00:15:53,870 --> 00:15:59,400
Ας δούμε όπου η χρήση μπορεί να κινηθούν
είναι βολικό στο παράθυρο τερματικού.

336
00:15:59,400 --> 00:16:02,070
>> Έτσι, είμαι σε pset1 μου
κατάλογο, και έχω παρατηρήσει

337
00:16:02,070 --> 00:16:03,860
κάτι έχει πάει λίγο λάθος.

338
00:16:03,860 --> 00:16:08,620
Δούλευα σε άπληστους το πρόβλημά μου,
αλλά κατά λάθος το ονόμασε Greddy.

339
00:16:08,620 --> 00:16:11,380
Έτσι, όταν προσπαθώ και να τρέξει μέσα
check50, αυτό δεν λειτουργεί πραγματικά.

340
00:16:11,380 --> 00:16:12,630
Έχω δύο επιλογές.

341
00:16:12,630 --> 00:16:16,220
Θα μπορούσαμε να κάνουμε ό, τι έχουμε κάνει στο παρελθόν,
η οποία είναι να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του αρχείου.

342
00:16:16,220 --> 00:16:23,960
Θα μπορούσα να αντιγράψετε greddy.c
να greedy.c, σωστά;

343
00:16:23,960 --> 00:16:25,580
Πατήστε Enter.

344
00:16:25,580 --> 00:16:28,180
Βλέπω ότι και τα δύο αρχεία υπάρχουν.

345
00:16:28,180 --> 00:16:36,337
Και τότε θα μπορούσα να RM,
για την αφαίρεση, greddy.c.

346
00:16:36,337 --> 00:16:37,170
Που παίρνει απαλλαγούμε από αυτό.

347
00:16:37,170 --> 00:16:40,920
Έτσι ώστε θα μπορούσε να λειτουργήσει, αφού επιβεβαιώσω
ότι θέλω να απαλλαγούμε από αυτό.

348
00:16:40,920 --> 00:16:44,770
Και έχω την αποτελεσματική
μετονομάστηκε greddy.c να greedy.c.

349
00:16:44,770 --> 00:16:48,460
Μου αντιγραφεί, και, στη συνέχεια,
αφαιρείται το πρωτότυπο.

350
00:16:48,460 --> 00:16:50,170
>> Αλλά αυτό είναι μια διαδικασία πολλών σταδίων.

351
00:16:50,170 --> 00:16:51,670
Και βεβαίως, υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος.

352
00:16:51,670 --> 00:16:52,420
Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει.

353
00:16:52,420 --> 00:16:55,810
Ας χτυπήσει Ελέγχου L,
ακριβώς για να φέρει πίσω αυτό επάνω,

354
00:16:55,810 --> 00:16:58,680
και δείτε τα περιεχόμενα
του καταλόγου μου και πάλι.

355
00:16:58,680 --> 00:17:00,350
>> Έτσι, ας πούμε, OH, έκανα ένα λάθος.

356
00:17:00,350 --> 00:17:03,470
Εγώ πραγματικά πραγματικά ήθελε
να αμφισβητήσει την greddy.c αρχείο.

357
00:17:03,470 --> 00:17:11,369
Σε μονομιάς, μπορώ να πληκτρολογήσετε
μετακινήσετε greedy.c να greddy.c.

358
00:17:11,369 --> 00:17:12,470
Πατήστε Enter.

359
00:17:12,470 --> 00:17:15,210
Και τώρα, δεν είχα
να αντιγράψετε και να το αφαιρέσετε,

360
00:17:15,210 --> 00:17:16,880
Απλά ήταν σε θέση να το μετονομάσετε.

361
00:17:16,880 --> 00:17:18,710
One-stop shopping.

362
00:17:18,710 --> 00:17:21,160
>> Τώρα, υπάρχουν πολλές άλλες
βασικά βοηθητικά προγράμματα γραμμής εντολών

363
00:17:21,160 --> 00:17:22,640
ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με
η γραμμή εντολών του Linux.

364
00:17:22,640 --> 00:17:24,990
Και εμείς θα πρέπει να συζητήσουμε πολλά
από αυτούς στο μέλλον σε CS50.

365
00:17:24,990 --> 00:17:27,948
Αλλά για τώρα, απλά να πάρει τα πόδια σας
υγρό με την εργασία με αυτό το τερματικό

366
00:17:27,948 --> 00:17:30,540
περιβάλλον, αυτές οι πέντε εντολές
θα πρέπει να έχετε αρκετά μακριά

367
00:17:30,540 --> 00:17:34,990
στην πλοήγηση γύρω και
που εργάζονται με αρχεία στο IDE σας

368
00:17:34,990 --> 00:17:37,770
ή με όποιο σύστημα βασισμένο στο Linux
το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.

369
00:17:37,770 --> 00:17:40,580
>> Αν είστε περίεργοι και θέλετε να
κοιτάξουμε μπροστά λίγο σε μερικά

370
00:17:40,580 --> 00:17:43,420
από τις εντολές της γραμμής εντολών
θα πρέπει να χρησιμοποιούν στο μέλλον,

371
00:17:43,420 --> 00:17:46,930
Εδώ είναι μια λίστα με ένα ζευγάρι
από τις πιο συνηθισμένες.

372
00:17:46,930 --> 00:17:47,820
Είμαι ο Νταγκ Lloyd.

373
00:17:47,820 --> 00:17:49,860
Αυτό είναι CS50.

374
00:17:49,860 --> 00:17:52,598