1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1
00:00:00,000 --> 00:00:05,060
>> [Glazbom]

2
00:00:05,060 --> 00:00:05,890
>> Doug LLOYD: U redu.

3
00:00:05,890 --> 00:00:08,680
Dakle, pričajmo o tome kako
koristite Linux naredbeni redak.

4
00:00:08,680 --> 00:00:11,860
Sada je CS50 IDE, ili
Činjenica, čak CS50 aparat,

5
00:00:11,860 --> 00:00:15,210
Ako ste upoznati s tim, ili
ste uzimajući stariju verziju CS50,

6
00:00:15,210 --> 00:00:17,420
je oblak-based stroj
koji traje Ubuntu,

7
00:00:17,420 --> 00:00:20,259
što je jedan od mnogih okusa
Linux operativnog sustava.

8
00:00:20,259 --> 00:00:22,300
Linux operativni sustav
preferiraju programera,

9
00:00:22,300 --> 00:00:25,690
jer to je samo hladnije, zar ne?

10
00:00:25,690 --> 00:00:29,170
>> Mnogi moderni Linux distribucija
ima grafičko korisničko sučelje,

11
00:00:29,170 --> 00:00:33,710
koji također nazivamo GUI, G-U-I, na
omogućuju jednostavan miš-based navigaciju,

12
00:00:33,710 --> 00:00:36,920
što ste vjerojatno upoznati s,
ako ste Windows ili Mac korisnik,

13
00:00:36,920 --> 00:00:39,961
kretanje miša,
dvostrukim klikom na ikone, i tako dalje.

14
00:00:39,961 --> 00:00:42,210
Ipak, iako, kao programer,
i iako IDE

15
00:00:42,210 --> 00:00:44,800
sadrži sposobnost
učiniti neke grafičko korisničko

16
00:00:44,800 --> 00:00:47,400
stvari, pa i
povlačenjem, i sve to,

17
00:00:47,400 --> 00:00:50,197
i dalje ćete biti koristeći svoj
terminala prozor prilično često.

18
00:00:50,197 --> 00:00:52,280
A vi možete učiniti mnoge od
iste zadatke koje možete

19
00:00:52,280 --> 00:00:53,905
učiniti s mišem s tipkovnice naredbe.

20
00:00:53,905 --> 00:00:56,821
A mi ćemo govoriti malo
o tome što neke od tih naredbi

21
00:00:56,821 --> 00:00:58,050
su sada.

22
00:00:58,050 --> 00:01:02,490
>> Sada, ove naredbe mogu se koristiti
na bilo Unix-based upravljanje

23
00:01:02,490 --> 00:01:06,790
sustav, koji uključuje i Linux,
ali također uključuje Mac OS.

24
00:01:06,790 --> 00:01:12,930
Ako vam se otvoriti terminal na vašem Mac,
možete koristiti ove točne naredbe.

25
00:01:12,930 --> 00:01:15,705
Windows ima Command
Brz, ali neke od naredbi

26
00:01:15,705 --> 00:01:17,871
su malo drugačiji, tako da
ne zapravo radi,

27
00:01:17,871 --> 00:01:20,080
jer Windows nije
Unix baziran sustav.

28
00:01:20,080 --> 00:01:22,620
>> Tako ćemo pogledati neke
tih Linux naredbi.

29
00:01:22,620 --> 00:01:26,100
Prvi koji ćete
vjerojatno koristiti dosta je LS.

30
00:01:26,100 --> 00:01:30,410
To je mala sam, nakon čega slijedi
mala s, što je kratica za popis.

31
00:01:30,410 --> 00:01:33,720
A što je popis naredba se je to
daje vam čitanje svih datoteka

32
00:01:33,720 --> 00:01:35,670
i mape u trenutnoj imenik.

33
00:01:35,670 --> 00:01:39,430
Tako možete vidjeti sve što možete
doći do odakle ste trenutno.

34
00:01:39,430 --> 00:01:41,545
>> Tako sam otvorio ovdje CS50 IDE.

35
00:01:41,545 --> 00:01:44,540
I ja ću zoom-u u
Drugi da vam se bliži pogled,

36
00:01:44,540 --> 00:01:47,240
ali ovdje je široka slika
onoga IDE izgleda.

37
00:01:47,240 --> 00:01:49,580
S lijeve strane, možete vidjeti imamo
file drvo, koje ste vjerojatno

38
00:01:49,580 --> 00:01:52,663
upoznati s, dvoklik i
datoteke i mape, i sve to.

39
00:01:52,663 --> 00:01:54,694
Dakle, to je još uvijek tu
u CS50 aparata.

40
00:01:54,694 --> 00:01:57,860
U centru u vrhu gdje ste
će biti pisanje koda, jednom

41
00:01:57,860 --> 00:01:58,960
kliknete na datoteku.

42
00:01:58,960 --> 00:02:00,900
I na dnu,
ima prozor terminala,

43
00:02:00,900 --> 00:02:04,040
koji je mjesto gdje možemo izvršiti
ove terminal naredbe.

44
00:02:04,040 --> 00:02:07,460
>> Idem zoom-u
a nad glavom ovdje,

45
00:02:07,460 --> 00:02:12,360
vam pokazati kako, u stvari, ja mogu
kliknite na tim datotekama i mapama.

46
00:02:12,360 --> 00:02:17,010
Pa jasno, gdje sam trenutno ja imam
dvije mape, nazivaju pset0 i pset1,

47
00:02:17,010 --> 00:02:20,520
i tri datoteke, jedna se zove
Pozdrav, jedan se zove hello.c,

48
00:02:20,520 --> 00:02:22,870
a jedna se zove hello.txt.

49
00:02:22,870 --> 00:02:27,100
>> Pa krenimo do terminala
prozor i dobiti izbliza.

50
00:02:27,100 --> 00:02:31,010
Dakle, samo smo razgovarali, opet, o
Činjenica da imamo tri datoteke i dva

51
00:02:31,010 --> 00:02:32,970
mape u trenutnoj imenik.

52
00:02:32,970 --> 00:02:37,080
Ako sam tip ls, što opet
je naredba za popis

53
00:02:37,080 --> 00:02:40,870
sadržaj struje
katalog, a onda sam pritisnite Enter,

54
00:02:40,870 --> 00:02:47,220
tražiti ono što vidim, pozdravi, hello.c,
hello.txt, pset0 i pset1.

55
00:02:47,220 --> 00:02:49,620
>> pset0 i pset1 su
plave boje, navesti

56
00:02:49,620 --> 00:02:52,420
vama da oni su direktoriji
da bismo mogli ploviti u.

57
00:02:52,420 --> 00:02:54,503
A mi ćemo naučiti nešto
malo o tome kako ploviti

58
00:02:54,503 --> 00:02:56,290
u vodi u minutu.

59
00:02:56,290 --> 00:03:00,920
I svaka druga stvar je obojena crna,
ako je tekstualna datoteka ili izvorni kod

60
00:03:00,920 --> 00:03:03,590
podnijeti, i zelena, ako
to je izvršna datoteka.

61
00:03:03,590 --> 00:03:06,367
Pa jasno, to znači da sam
mogao pokrenuti program koji se zove, pozdrav.

62
00:03:06,367 --> 00:03:07,950
To je ono što zelena tamo znači.

63
00:03:07,950 --> 00:03:10,080
Ali u osnovi, upisivanjem
Je li naredba je dopušteno

64
00:03:10,080 --> 00:03:13,470
mi da pogledate sve što postoji
u mom trenutnom direktoriju, što

65
00:03:13,470 --> 00:03:17,940
odgovara onome što smo vidjeli ovdje, u
grafički prikaz iste.

66
00:03:17,940 --> 00:03:19,940
Sljedeći naredba da ćete
vjerojatno koristiti dosta

67
00:03:19,940 --> 00:03:24,792
je cd, mala c, d mala slova,
što je kratica za promjenu direktorij.

68
00:03:24,792 --> 00:03:27,500
To nam omogućuje da učinite ono što sam bio
Riječ je o drugoj prije, što

69
00:03:27,500 --> 00:03:31,150
je za kretanje
imenicima na zapovijed

70
00:03:31,150 --> 00:03:33,700
linije, za razliku od
dvoklik na mapama.

71
00:03:33,700 --> 00:03:37,250
Dakle, ako mi tip CD, a zatim
naziv direktorija,

72
00:03:37,250 --> 00:03:40,890
možemo ući u taj direktorij.

73
00:03:40,890 --> 00:03:44,680
>> Kao na stranu, znam da je ime
struje imenik je uvijek

74
00:03:44,680 --> 00:03:48,670
točka i naziv imenika
jednu razinu iznad gdje smo sada,

75
00:03:48,670 --> 00:03:54,820
da je naziv mape u
što je naša mapa, točka, dot--

76
00:03:54,820 --> 00:03:56,851
ili u kojima je naša mapa, je točka, točka.

77
00:03:56,851 --> 00:03:59,350
A ako ste ikada znatiželjan o
naziv svog imenika,

78
00:03:59,350 --> 00:04:03,430
možete upisati OSI, koja stoji
za sadašnje radno direktorij.

79
00:04:03,430 --> 00:04:06,827
Mi ćemo se pogled na sve njih
sada, tarifni natrag u CS50 IDE.

80
00:04:06,827 --> 00:04:08,160
Zato sam se vratio u moj radni prostor sada.

81
00:04:08,160 --> 00:04:11,930
A ja ću zoom-u ponovno na
terminala, tako da možemo pogledati

82
00:04:11,930 --> 00:04:14,209
na kretanje unutar IDE.

83
00:04:14,209 --> 00:04:16,250
Zato ću na popis
Sadržaj mog imenika

84
00:04:16,250 --> 00:04:19,220
opet, samo da naoštri
nas u kojoj smo.

85
00:04:19,220 --> 00:04:21,740
Dakle, ako sam tip LS, koji je
je za popis ponovno,

86
00:04:21,740 --> 00:04:24,160
Vidim da mogu doći do pset0 i pset1.

87
00:04:24,160 --> 00:04:26,420
Oni su direktoriji
Ja mogu dobiti ovdje.

88
00:04:26,420 --> 00:04:30,400
Znam da je, jer IDE daje
mi trag bojanje im plave.

89
00:04:30,400 --> 00:04:33,295
>> Recimo da želim
doći u moj pset1 imenik,

90
00:04:33,295 --> 00:04:35,310
jer ja radim na problemu postaviti 1.

91
00:04:35,310 --> 00:04:41,380
Ja mogu upisati cd-- opet, za kratko
promijeniti directory-- prostor, pset1.

92
00:04:41,380 --> 00:04:43,334
I ako sam pogodio Enter, primijetiti što se događa.

93
00:04:43,334 --> 00:04:45,000
To ne izgleda kao puno se dogodilo.

94
00:04:45,000 --> 00:04:50,510
Ali ako pogledate upit, sada
govori mi da sam u ~ / radni prostor / pset1.

95
00:04:50,510 --> 00:04:55,510
Ja sam upravljao u pset1
mapu koja je u mom radnom prostoru.

96
00:04:55,510 --> 00:05:00,560
>> A ako upišete ls, vidim neke
različite stvari ovdje, zar ne?

97
00:05:00,560 --> 00:05:03,810
Ovo nije ista
popis koji sam vidio prije.

98
00:05:03,810 --> 00:05:05,350
Ja sam upravljao u pset1.

99
00:05:05,350 --> 00:05:08,560
I tako sada, kada sam tip ls, ja sam
uzimajući kontekst što mogu

100
00:05:08,560 --> 00:05:12,600
vidi unutar pset1 mape.

101
00:05:12,600 --> 00:05:16,056
>> Sada ću upisati kontrolu
Ja, koji je upravo briše ekran.

102
00:05:16,056 --> 00:05:18,180
A ja ću nabrojati
Sadržaj imeniku

103
00:05:18,180 --> 00:05:18,880
opet, samo tako da možete vidjeti.

104
00:05:18,880 --> 00:05:20,730
Samo sam htio to učiniti
rasprodati neke stvari

105
00:05:20,730 --> 00:05:22,521
da si vidio ispod
a da se to spriječi

106
00:05:22,521 --> 00:05:24,660
ide predaleko dolje izvan dometa.

107
00:05:24,660 --> 00:05:28,440
>> Sada, rekao sam ranije da, ako želim
za navigaciju na trenutni direktorij,

108
00:05:28,440 --> 00:05:31,580
Ja mogu upisati cd prostor točku.

109
00:05:31,580 --> 00:05:32,080
Hit Enter.

110
00:05:32,080 --> 00:05:33,330
To ne čini ništa, zar ne?

111
00:05:33,330 --> 00:05:35,480
Ja sam promjenu direktorija
na trenutni direktorij.

112
00:05:35,480 --> 00:05:37,813
Nećeš uvijek će
pronaći potrebu za jednu točku,

113
00:05:37,813 --> 00:05:39,540
ali će povremeno.

114
00:05:39,540 --> 00:05:41,950
>> Recimo da želim
premjestiti na višu razinu.

115
00:05:41,950 --> 00:05:44,450
Želim se vratiti na
moj radni prostor katalog.

116
00:05:44,450 --> 00:05:49,800
Ja ne mogu upisati cd radni prostor,
ne postoji takva datoteka ili mapa.

117
00:05:49,800 --> 00:05:52,780
A razlog that--
ako sam tip LS još jedan time--

118
00:05:52,780 --> 00:05:58,060
je da ne postoji katalog zove
Radni prostor unutar moje pset1 imenik.

119
00:05:58,060 --> 00:06:00,275
Idem da razbistrim
opet zaslon s kontrolnom l.

120
00:06:00,275 --> 00:06:02,150
Sjeti se što sam rekao
ranije, međutim, da smo

121
00:06:02,150 --> 00:06:04,010
se kretati natrag s točkom, točka.

122
00:06:04,010 --> 00:06:05,880
To je naziv matičnog imenik.

123
00:06:05,880 --> 00:06:10,727
Dakle, ako sam tip CD, prostor, točka,
točka, a zatim pritisnite Enter,

124
00:06:10,727 --> 00:06:11,810
Sada pogledajte što se dogodilo.

125
00:06:11,810 --> 00:06:15,250
Moj naredbeni redak mi govori da sam
natrag u mom ~ / radni prostor imenik.

126
00:06:15,250 --> 00:06:19,360
Preselio sam se za jednu razinu,
Zahvaljujući dot, točku.

127
00:06:19,360 --> 00:06:23,400
>> Sada, recimo da sam uz uporabu
operativni sustav koji je zasnovan na Linuxu,

128
00:06:23,400 --> 00:06:25,440
ali ne mora nužno
reci mi gdje sam ja.

129
00:06:25,440 --> 00:06:28,370
Ovaj se događa da nam kažu da je
Ja sam u ~ / radni prostor upravo sada,

130
00:06:28,370 --> 00:06:29,280
Pravo na redak.

131
00:06:29,280 --> 00:06:31,940
Ali mogao sam biti potpuno
izgubljen u nered mape,

132
00:06:31,940 --> 00:06:34,946
i nemam pojma gdje sam i
nema pojma gdje želim se vratiti na.

133
00:06:34,946 --> 00:06:36,320
Postoje dvije stvari koje mogu učiniti.

134
00:06:36,320 --> 00:06:40,920
>> Prije svega, ja mogu shvatiti
gdje sam ja, pokušajte OSI.

135
00:06:40,920 --> 00:06:42,720
To je moj sadašnji radni direktorij.

136
00:06:42,720 --> 00:06:45,830
I ako sam pogodio, to Upišite
govori mi točno gdje sam.

137
00:06:45,830 --> 00:06:49,400
Sad / home / ubuntu je
daleko govoreći, tilda,

138
00:06:49,400 --> 00:06:51,290
koji je tvoj dom katalog.

139
00:06:51,290 --> 00:06:56,540
Ali to mi govori da sam u
Home / Ubuntu / radni prostor, ili ~ / radni prostor.

140
00:06:56,540 --> 00:07:00,700
>> Idem za navigaciju na
moj pset1 katalog opet,

141
00:07:00,700 --> 00:07:02,229
a ja ću navesti sadržaj.

142
00:07:02,229 --> 00:07:04,770
A ja vidim da imam još jedan
katalog tamo, zovu dodataka.

143
00:07:04,770 --> 00:07:09,020
Tako ću CD na statista, a
onda ću razbistriti zaslon.

144
00:07:09,020 --> 00:07:11,540
>> Pa sad, ja sam prilično daleko, zar ne?

145
00:07:11,540 --> 00:07:13,680
Što ako želim natrag
u radni prostor odmah?

146
00:07:13,680 --> 00:07:15,138
Postoji par stvari koje sam mogao učiniti.

147
00:07:15,138 --> 00:07:18,750
Mogao bih upisati CD, točka, točka, slash, točka,
točka, premjestiti na višu razinu, a zatim

148
00:07:18,750 --> 00:07:19,640
druga razina.

149
00:07:19,640 --> 00:07:21,090
No, to je vrsta neugodno.

150
00:07:21,090 --> 00:07:24,990
>> Dakle, ako sam ikada htio vratiti na
samo moj dom imenik, tilda,

151
00:07:24,990 --> 00:07:27,690
Ja mogu upisati CD s ništa nakon toga.

152
00:07:27,690 --> 00:07:29,224
Cd, Enter.

153
00:07:29,224 --> 00:07:30,140
I sada, ja sam u tilda.

154
00:07:30,140 --> 00:07:34,310
A ako želim doći do radnog prostora,
Ja samo mogu upisati cd radni prostor.

155
00:07:34,310 --> 00:07:36,770
A to je kako radite
mijenja direktorije

156
00:07:36,770 --> 00:07:42,080
u CS50 IDE ili bilo Linux
operativnog sustava u naredbenom retku.

157
00:07:42,080 --> 00:07:42,580
U redu.

158
00:07:42,580 --> 00:07:45,610
Sljedeći koji bi mogli
doći u ruci je mkdir,

159
00:07:45,610 --> 00:07:48,709
što je kratica za napraviti katalog,
ako trebam stvoriti novu mapu.

160
00:07:48,709 --> 00:07:50,750
Ako ste upoznati s
operacijski sustav GUI,

161
00:07:50,750 --> 00:07:51,820
možda desni klik.

162
00:07:51,820 --> 00:07:54,500
A onda, kad kontekstni izbornik
pops gore, odaberite Nova mapa.

163
00:07:54,500 --> 00:07:56,250
To je vjerojatno kako
ste to učinili prije.

164
00:07:56,250 --> 00:08:00,979
Ali, mi također može stvoriti
imenicima na naredbenog retka.

165
00:08:00,979 --> 00:08:02,020
Dakle, vratili smo se u IDE.

166
00:08:02,020 --> 00:08:08,020
Ja ću zoom-u na terminalu i
popis sadržaj mog imenika

167
00:08:08,020 --> 00:08:11,882
opet, samo da nam se dati
referentni okvir.

168
00:08:11,882 --> 00:08:14,340
Recimo da je, sada, ja sam
završio rad na problemu postavljen 0

169
00:08:14,340 --> 00:08:15,580
i bez problema postaviti 1.

170
00:08:15,580 --> 00:08:19,390
Dakle, želim stvoriti novi katalog
raditi na problemu za postavljanje 2.

171
00:08:19,390 --> 00:08:20,420
Kako ću to učiniti?

172
00:08:20,420 --> 00:08:24,132
>> Pa, opet, mogao sam desni klik u
lijevoj strani postoji i odaberite Nova mapa

173
00:08:24,132 --> 00:08:25,340
i stvoriti pset2 imenik.

174
00:08:25,340 --> 00:08:26,240
To će raditi previše.

175
00:08:26,240 --> 00:08:28,615
Ali onda sam to učiniti u
naredbenog retka prilično brzo,

176
00:08:28,615 --> 00:08:35,049
Upisivanjem mkdir, space-- I.
upisali u n, but-- prostora pset2.

177
00:08:35,049 --> 00:08:38,659
Ako sam pritisnite Enter, a zatim sam se popis
Sadržaj mog imenika opet,

178
00:08:38,659 --> 00:08:40,710
Vidim da je, izgleda, sada
Imam pset2 mapu.

179
00:08:40,710 --> 00:08:43,110
I mogu se kretati u
da pomoću cd i raditi

180
00:08:43,110 --> 00:08:45,614
sav posao moram učiniti za pset2.

181
00:08:45,614 --> 00:08:48,530
Usput, ja ću samo pop više
Ovdje jako brzo u datoteku stabla.

182
00:08:48,530 --> 00:08:53,494
A možete vidjeti da je, također, u
grafički File Explorer,

183
00:08:53,494 --> 00:08:56,160
možemo vidjeti da je pset2 katalog
Također je tamo stvorio.

184
00:08:56,160 --> 00:08:58,537
I ja mogu kretati na njega,
koristite GUI, kao dobro.

185
00:08:58,537 --> 00:09:00,870
Sljedeći put, a to je
Vjerojatno će doći u ruci

186
00:09:00,870 --> 00:09:03,650
je cp, što je kratica za kopiju.

187
00:09:03,650 --> 00:09:06,960
Kopiranje, za razliku od svih ostalih
Naredbe koje smo vidjeli,

188
00:09:06,960 --> 00:09:11,800
traje dva argumenta, a izvor,
naziv datoteke koju želite kopirati,

189
00:09:11,800 --> 00:09:15,810
i odredište, gdje se
želite kopirati datoteku.

190
00:09:15,810 --> 00:09:19,490
To je prilično jednostavan za kopiranje
datoteka, tako da ćemo to učiniti.

191
00:09:19,490 --> 00:09:20,640
>> Dakle, vratili smo se u IDE.

192
00:09:20,640 --> 00:09:24,540
Idem na popis sadržaja
moje trenutne imenik sa ls.

193
00:09:24,540 --> 00:09:28,310
Sada, recimo da želim
napraviti kopiju hello.txt.

194
00:09:28,310 --> 00:09:32,120
Opet, iz datoteke stabla na
lijevo, grafičko sučelje,

195
00:09:32,120 --> 00:09:35,969
Mogao sam desni klik na hello.txt,
napraviti kopiju, zalijepite kopiju.

196
00:09:35,969 --> 00:09:38,260
Ali ja mogu to učiniti vrlo brzo
u naredbenom retku previše.

197
00:09:38,260 --> 00:09:42,520
>> Recimo da želite kopirati
hello.txt na hi.txt.

198
00:09:42,520 --> 00:09:45,850
Mogu CP, prostor, hello.txt.

199
00:09:45,850 --> 00:09:48,850
To je moja izvorna datoteka, pa zato
Idem odabrati da je jedan prvi.

200
00:09:48,850 --> 00:09:51,058
I onda moram imenovati
odredište varalica, hi.txt.

201
00:09:51,058 --> 00:09:53,690

202
00:09:53,690 --> 00:09:54,620
Ja pritisnite Enter.

203
00:09:54,620 --> 00:09:57,930
A ako sam popis sadržaja mom
katalog opet, tu je hi.txt.

204
00:09:57,930 --> 00:09:59,220
Sam napravio kopiju.

205
00:09:59,220 --> 00:10:01,090
A u stvari, ako sam otišao
u hi.txt, što sam mogao

206
00:10:01,090 --> 00:10:04,030
vidim da bi to bilo točno
dvostruke svega što

207
00:10:04,030 --> 00:10:08,330
postojao u mom hello.txt datoteke.

208
00:10:08,330 --> 00:10:09,790
>> Dakle, to je kako kopirate datoteku.

209
00:10:09,790 --> 00:10:12,680
Ali što ako želite
kopirajte cijeli direktorij?

210
00:10:12,680 --> 00:10:16,510
Tako je za drugi, neka je pogledati
na ono što je u mojoj pset0 imenik.

211
00:10:16,510 --> 00:10:23,950
Ako sam cd pset0 i popis sadržaja,
Imam katalog zove, uzorak,

212
00:10:23,950 --> 00:10:26,252
i ogrebotina datoteke, scratch.sb2.

213
00:10:26,252 --> 00:10:27,210
Dakle, to je dobro znati.

214
00:10:27,210 --> 00:10:29,800
Tako ćemo očistiti ekran,
i ja ću se vratiti

215
00:10:29,800 --> 00:10:32,870
na moj radni prostor imenik za sekundu.

216
00:10:32,870 --> 00:10:36,630
>> Recimo da je, sada, želim
napraviti kopiju mog pset0 imenik.

217
00:10:36,630 --> 00:10:42,940
Ne mogu samo reći CP pset0
pset3, na primjer.

218
00:10:42,940 --> 00:10:46,220
Možete dobiti ovaj čudan poruku,
izostavljajući imenik pset0.

219
00:10:46,220 --> 00:10:47,439
Zašto ste dobili tu poruku?

220
00:10:47,439 --> 00:10:49,730
Pa, ispada da, kad
imate katalog koji

221
00:10:49,730 --> 00:10:53,150
ima i druge stvari unutar nje,
CP naredba ne stvarno

222
00:10:53,150 --> 00:10:55,590
nužno znati što učiniti s njom.

223
00:10:55,590 --> 00:10:59,670
>> Moramo izričito
reci Linux, terminal,

224
00:10:59,670 --> 00:11:03,720
Želim da kopirati
pset0 imenik i kopija

225
00:11:03,720 --> 00:11:07,530
svaki mapa koji postoji unutar
to i svake datoteke

226
00:11:07,530 --> 00:11:08,750
postoji unutar njega.

227
00:11:08,750 --> 00:11:13,270
Drugim riječima, trebam se
rekurzivno zaroniti u pset0

228
00:11:13,270 --> 00:11:15,660
i napraviti kopiju svega tamo.

229
00:11:15,660 --> 00:11:25,280
>> Ako želim raditi, što mogu učiniti
je cp-r, za rekurzivni, pset0 pset3.

230
00:11:25,280 --> 00:11:26,850
Hit Enter.

231
00:11:26,850 --> 00:11:29,290
Sada, ako sam popisati
Sadržaj mog imenika,

232
00:11:29,290 --> 00:11:32,180
Vidim da je pset3
katalog da mogu raditi.

233
00:11:32,180 --> 00:11:36,990
A ako cd sam u pset3 sada i
zatim popis sadržaja, izgleda,

234
00:11:36,990 --> 00:11:39,594
postoji uzorak i scratch.sb2 opet.

235
00:11:39,594 --> 00:11:40,510
Dakle, to je prilično cool.

236
00:11:40,510 --> 00:11:43,819
Dakle, to je kako možete kopirati cijelu
imenik, a ne samo jednu datoteku.

237
00:11:43,819 --> 00:11:45,860
Dakle, ako želite kopirati
katalog, samo zapamtite

238
00:11:45,860 --> 00:11:49,830
koristiti -r zastavu kad ste
rad s CP naredbe.

239
00:11:49,830 --> 00:11:50,330
U redu.

240
00:11:50,330 --> 00:11:52,320
Tako sam kopirati datoteku, ali
Ja sam to učinio greškom.

241
00:11:52,320 --> 00:11:53,695
I sada, želim da biste dobili osloboditi od njega.

242
00:11:53,695 --> 00:11:54,850
Kako ću to učiniti?

243
00:11:54,850 --> 00:11:56,830
Opet, ako ste upoznati
sa GUI sučelje,

244
00:11:56,830 --> 00:11:58,310
možete desnom tipkom miša
i samo odabrati Izbriši.

245
00:11:58,310 --> 00:12:00,630
I to će ga poslati na
smeće ili koš za smeće.

246
00:12:00,630 --> 00:12:03,320
No, u naredbeni redak, mi
možete samo upisati RM, za ukloniti,

247
00:12:03,320 --> 00:12:05,580
a zatim naziv
file želimo riješiti.

248
00:12:05,580 --> 00:12:08,614
>> Sada, RM je vrlo oprezni.

249
00:12:08,614 --> 00:12:11,280
To čini puno provjerili,
kako bi bili sigurni da ste zapravo

250
00:12:11,280 --> 00:12:12,377
želite izbrisati datoteku.

251
00:12:12,377 --> 00:12:15,460
Ona ne želi napraviti nikakve pogreške,
jer nema koša za smeće ovdje.

252
00:12:15,460 --> 00:12:17,010
Nakon što smo brisanje datoteke, to je nestalo.

253
00:12:17,010 --> 00:12:18,710
I tamo je stvarno nema načina da ga se oporavi.

254
00:12:18,710 --> 00:12:20,730
Dakle, moramo biti prilično
Pazite, i tako rm

255
00:12:20,730 --> 00:12:23,110
će biti jako oprezni i za nas.

256
00:12:23,110 --> 00:12:27,120
>> Dakle, vratimo se na IDE
i dobili osloboditi od taj hi.txt datoteke

257
00:12:27,120 --> 00:12:29,640
koje sam stvorio minute uz primjerak.

258
00:12:29,640 --> 00:12:30,560
Tako smo u IDE.

259
00:12:30,560 --> 00:12:33,180
I popis sadržaj mog imenika
opet, samo da nam dati neki kontekst.

260
00:12:33,180 --> 00:12:36,500
Mislim, možete vidjeti da postoji hi.txt,
koje sam stvorio malo prije.

261
00:12:36,500 --> 00:12:38,196
Sada, želim da biste dobili osloboditi od njega.

262
00:12:38,196 --> 00:12:38,820
Kako to učiniti?

263
00:12:38,820 --> 00:12:39,810
>> Opet, samo RM.

264
00:12:39,810 --> 00:12:46,220
Dakle, ja mogu upisati rm hi.txt i pritisnite Enter.

265
00:12:46,220 --> 00:12:47,970
A tu je rm biće
jako oprezni za nas

266
00:12:47,970 --> 00:12:50,178
i da smo zapravo
želite izbrisati ovu datoteku.

267
00:12:50,178 --> 00:12:52,784
Želite li zaista ukloniti
redovito prazna datoteka hi.txt?

268
00:12:52,784 --> 00:12:55,200
To je baš kao i upravljanje
sustava, kao što su Windows ili Mac,

269
00:12:55,200 --> 00:12:56,310
što bi moglo biti
upoznati s iskakanje gore

270
00:12:56,310 --> 00:12:58,770
ta kutija kaže se stvarno
sigurni da želite to učiniti.

271
00:12:58,770 --> 00:13:01,228
>> Prilično sam siguran da želim to,
pa ću upisati, yes--

272
00:13:01,228 --> 00:13:04,390
ili sam mogao samo
upišite y-- i pritisnite Enter.

273
00:13:04,390 --> 00:13:08,620
A ako sam popis sadržaja mom
katalog opet, hi.txt je otišao.

274
00:13:08,620 --> 00:13:10,000
Nije loše, zar ne?

275
00:13:10,000 --> 00:13:12,410
Idemo pritisnite Upravljačka L, samo
riješiti sve ove stvari

276
00:13:12,410 --> 00:13:14,900
i dobiti nas natrag
na vrhu zaslona.

277
00:13:14,900 --> 00:13:18,520
>> Sada, postoji način da se
kratkog spoja rm, tako

278
00:13:18,520 --> 00:13:20,090
da ne pitajte nas to pitanje.

279
00:13:20,090 --> 00:13:22,060
Mi stvarno znati što želimo
riješiti tu datoteku,

280
00:13:22,060 --> 00:13:23,490
a mi ni ne želim
da se postavi pitanje.

281
00:13:23,490 --> 00:13:24,720
Kako ćemo to učiniti?

282
00:13:24,720 --> 00:13:27,180
Pa, možemo specificirati
dodatni zastava, baš mi se sviđa

283
00:13:27,180 --> 00:13:30,400
učinio s CP gdje smo
mogao dodati -r zastavu,

284
00:13:30,400 --> 00:13:32,800
da rekurzivno kopirati u imenik.

285
00:13:32,800 --> 00:13:35,630
Postoji još jedna zastava
za RM, koji je f,

286
00:13:35,630 --> 00:13:39,470
što je prisiliti rm učiniti upravo
ono što smo to govorim za napraviti.

287
00:13:39,470 --> 00:13:44,610
>> Dakle, recimo da je, sada, želim
da biste dobili osloboditi od moje hello.txt datoteke.

288
00:13:44,610 --> 00:13:46,490
Ne želim da je jedan bilo.

289
00:13:46,490 --> 00:13:47,370
Što mogu učiniti?

290
00:13:47,370 --> 00:13:54,710
Pa, ja mogu rm -f hello.txt.

291
00:13:54,710 --> 00:13:57,530
Što mislite je
će se dogoditi ovdje?

292
00:13:57,530 --> 00:13:58,030
Nestalo je.

293
00:13:58,030 --> 00:13:59,363
Nije ni me pitati pitanje.

294
00:13:59,363 --> 00:14:03,600
A u stvari, ako sam popis sadržaja
moje imenik opet, to je nestalo.

295
00:14:03,600 --> 00:14:05,750
Nema poništiti ovdje.

296
00:14:05,750 --> 00:14:09,554
hello.txt je otišao, a ja nisam bio
čak i pitao ako sam htjela da ga izbrisati.

297
00:14:09,554 --> 00:14:11,595
Što ako želim riješiti
od cijelog imenika?

298
00:14:11,595 --> 00:14:14,180

299
00:14:14,180 --> 00:14:17,039
Način na koji je to
vrlo slično kopirati.

300
00:14:17,039 --> 00:14:19,080
Ako želite izbrisali
imenik, vi ne samo

301
00:14:19,080 --> 00:14:22,121
želite izbrisati imenik, želite
izbrisati sve unutar njega.

302
00:14:22,121 --> 00:14:26,250
I tako koristite -r, na
rekurzivno brisanje direktorija.

303
00:14:26,250 --> 00:14:28,600
>> Tako ćemo rm -r pset2.

304
00:14:28,600 --> 00:14:31,870
Nisam zapravo radi na pset2,
tako da možete dobiti osloboditi od taj direktorij.

305
00:14:31,870 --> 00:14:33,040
Ja pritisnite Enter.

306
00:14:33,040 --> 00:14:35,050
Da li želite ukloniti
imenik, pset2?

307
00:14:35,050 --> 00:14:37,160
Da.

308
00:14:37,160 --> 00:14:41,150
A ako sam popis sadržaj
moj katalog opet, to je nestalo.

309
00:14:41,150 --> 00:14:41,650
U redu?

310
00:14:41,650 --> 00:14:43,739
>> Još jedna varijacija na ovu temu.

311
00:14:43,739 --> 00:14:46,280
Dakle, ja ću opet brisanje zaslona,
staviti sve na vrhu.

312
00:14:46,280 --> 00:14:47,420
Hit LS.

313
00:14:47,420 --> 00:14:49,890
Sada, želim se riješiti
moje pset3 imenik,

314
00:14:49,890 --> 00:14:52,810
i ja znam želim
dobili osloboditi od moje pset3 imenik.

315
00:14:52,810 --> 00:15:00,120
Ja mogu rekurzivno i prisilno
ukloniti moje pset3 imenik.

316
00:15:00,120 --> 00:15:03,900
>> Sada, ti si idući u biti jako
oprezni kada koristite rm-rf.

317
00:15:03,900 --> 00:15:06,784
Kao što ste programirati više, to će biti
nešto što samo učiniti vrlo brzo.

318
00:15:06,784 --> 00:15:08,200
A u stvari, ja to radim cijelo vrijeme.

319
00:15:08,200 --> 00:15:10,380
Ali, to može dovesti do neke
katastrofalne posljedice,

320
00:15:10,380 --> 00:15:12,340
Ako slučajno
izbrisati krivu stvar.

321
00:15:12,340 --> 00:15:15,089
Dakle, želim da budete svjesni da
to je opcija dostupna na vas,

322
00:15:15,089 --> 00:15:17,220
ali ga koristiti rijetko,
i koristiti ga s oprezom.

323
00:15:17,220 --> 00:15:20,910
>> Znam za činjenicu Ne radim
na moj problem postaviti 3 više, pa sam

324
00:15:20,910 --> 00:15:22,550
ide da biste dobili osloboditi od svih tih datoteka.

325
00:15:22,550 --> 00:15:26,420
I znam da ne želim biti pitani
svaki put ako želim izbrisati

326
00:15:26,420 --> 00:15:30,640
datoteka, pa ću rm-rf pset3.

327
00:15:30,640 --> 00:15:32,640
Nije ni me pitati ako sam
htjela dobili osloboditi od njega.

328
00:15:32,640 --> 00:15:33,840
Sam pogodio LS.

329
00:15:33,840 --> 00:15:35,680
pset3 je otišao.

330
00:15:35,680 --> 00:15:39,730
Dakle, to je sve varijacije koje
možete koristiti da biste dobili osloboditi od datoteka s RM.

331
00:15:39,730 --> 00:15:43,620
>> Posljednji naredbenog retka naredbe koje je
ide prilično korisno za vas

332
00:15:43,620 --> 00:15:46,391
je MV, koji je kratko za potez.

333
00:15:46,391 --> 00:15:48,960
Potez je zapravo ekvivalent za promjenu naziva.

334
00:15:48,960 --> 00:15:53,870
Ona se seli datoteke s jednog mjesta na
drugo, izvor na odredište.

335
00:15:53,870 --> 00:15:59,400
Da vidimo gdje pomoću potez mogao
biti pri ruci u prozor terminala.

336
00:15:59,400 --> 00:16:02,070
>> Dakle, ja sam u mojoj pset1
imenik, a ja sam primijetio

337
00:16:02,070 --> 00:16:03,860
nešto je krenulo malo krivo.

338
00:16:03,860 --> 00:16:08,620
Radio sam na moj pohlepni problema,
ali sam slučajno nazvali GReddy.

339
00:16:08,620 --> 00:16:11,380
Dakle, kad sam probati i pokrenite ga kroz
check50, to zapravo ne rade.

340
00:16:11,380 --> 00:16:12,630
Imam nekoliko mogućnosti.

341
00:16:12,630 --> 00:16:16,220
Mogli bismo učiniti ono što smo učinili prije,
što je napraviti kopiju datoteke.

342
00:16:16,220 --> 00:16:23,960
Mogao sam kopirati greddy.c
da greedy.c, zar ne?

343
00:16:23,960 --> 00:16:25,580
Hit Enter.

344
00:16:25,580 --> 00:16:28,180
Vidim da su obje datoteke su tamo.

345
00:16:28,180 --> 00:16:36,337
A onda sam mogla RM,
ukloniti, greddy.c.

346
00:16:36,337 --> 00:16:37,170
To dobiva osloboditi od njega.

347
00:16:37,170 --> 00:16:40,920
Tako da će raditi, nakon što sam potvrditi
da želim dobili osloboditi od njega.

348
00:16:40,920 --> 00:16:44,770
I ja se učinkovito
preimenovan greddy.c na greedy.c.

349
00:16:44,770 --> 00:16:48,460
Ja ga kopirati, a zatim
ukloniti original.

350
00:16:48,460 --> 00:16:50,170
>> Ali to je proces od nekoliko koraka.

351
00:16:50,170 --> 00:16:51,670
I svakako, postoji bolji način.

352
00:16:51,670 --> 00:16:52,420
U stvari, ne postoji.

353
00:16:52,420 --> 00:16:55,810
Tako ćemo hit kontrole L,
samo dovesti natrag u ovu gore,

354
00:16:55,810 --> 00:16:58,680
i popis sadržaja
moje imenik ponovno.

355
00:16:58,680 --> 00:17:00,350
>> Tako recimo, oh, pogriješio sam.

356
00:17:00,350 --> 00:17:03,470
Ja zapravo stvarno htjela
nazvati tu datoteku greddy.c.

357
00:17:03,470 --> 00:17:11,369
U jednom naletu, ja mogu upisati
premjestiti greedy.c na greddy.c.

358
00:17:11,369 --> 00:17:12,470
Hit Enter.

359
00:17:12,470 --> 00:17:15,210
A sada, nisam imao
kopirati i ukloniti ga,

360
00:17:15,210 --> 00:17:16,880
Upravo sam bio u mogućnosti da ga preimenovati.

361
00:17:16,880 --> 00:17:18,710
Jedan-stop shopping.

362
00:17:18,710 --> 00:17:21,160
>> Sada, postoji mnogo drugih
Osnovni naredbenog retka komunalije

363
00:17:21,160 --> 00:17:22,640
koje možete koristiti s
Linux naredbenog retka.

364
00:17:22,640 --> 00:17:24,990
A mi ćemo se raspravlja mnogo
od njih u budućnosti u CS50.

365
00:17:24,990 --> 00:17:27,948
No, za sada, samo dobivanje svoje noge
mokri od rada s ovim terminalom

366
00:17:27,948 --> 00:17:30,540
okoliš, te pet naredbe
trebao dobiti prilično daleko

367
00:17:30,540 --> 00:17:34,990
u kretanju oko te
rad s datotekama u vašem IDE

368
00:17:34,990 --> 00:17:37,770
ili što god Linux-based
operacijski sustav koji koristite.

369
00:17:37,770 --> 00:17:40,580
>> Ako ste znatiželjni i želite
gledati naprijed malo neke

370
00:17:40,580 --> 00:17:43,420
naredbenog retka naredbe za
ćemo koristiti u budućnosti,

371
00:17:43,420 --> 00:17:46,930
Ovdje je popis nekoliko
od najčešćih one.

372
00:17:46,930 --> 00:17:47,820
Ja sam Doug Lloyd.

373
00:17:47,820 --> 00:17:49,860
Ovo je CS50.

374
00:17:49,860 --> 00:17:52,598