1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1
00:00:00,000 --> 00:00:05,060
>> [השמעת מוסיקה]

2
00:00:05,060 --> 00:00:05,890
>> דאג LLOYD: אישור.

3
00:00:05,890 --> 00:00:08,680
אז בואו נדבר על איך
להשתמש בשורת הפקודה של לינוקס.

4
00:00:08,680 --> 00:00:11,860
עכשיו, IDE CS50, או ב
למעשה, אפילו מכשיר CS50,

5
00:00:11,860 --> 00:00:15,210
אם אתה מכיר את זה, או
אתה לוקח בגרסה ישנה יותר של CS50,

6
00:00:15,210 --> 00:00:17,420
הוא מכונה מבוסס ענן
אשר פועל אובונטו,

7
00:00:17,420 --> 00:00:20,259
שהוא אחד מטעמים הרבים
של מערכת ההפעלה לינוקס.

8
00:00:20,259 --> 00:00:22,300
מערכת ההפעלה לינוקס היא
מועדף על ידי מתכנתים,

9
00:00:22,300 --> 00:00:25,690
כי זה פשוט קריר, נכון?

10
00:00:25,690 --> 00:00:29,170
>> הפצות לינוקס מודרניות רבות
יש ממשק משתמש גרפי,

11
00:00:29,170 --> 00:00:33,710
שבו אנו קוראים גם GUIs, G-U-אני, ל
לאפשר ניווט מבוסס עכבר קל,

12
00:00:33,710 --> 00:00:36,920
שאתה בוודאי מכיר,
אם אתה משתמש ב- Windows או Mac,

13
00:00:36,920 --> 00:00:39,961
נע סביב העכבר,
לחיצה כפולה על סמלים, וכן הלאה.

14
00:00:39,961 --> 00:00:42,210
עדיין אף, כמתכנת,
ואף על פי שIDE

15
00:00:42,210 --> 00:00:44,800
מכיל את היכולת
לעשות קצת משתמש גרפי

16
00:00:44,800 --> 00:00:47,400
דברים, לחיצה, ו
גרירה, וכל זה,

17
00:00:47,400 --> 00:00:50,197
יהיה לך להיות עדיין משתמש
חלון מסוף די לעתים קרובות.

18
00:00:50,197 --> 00:00:52,280
ואתה יכול לעשות הרבה של
אותן משימות שאתה יכול

19
00:00:52,280 --> 00:00:53,905
לעשות עם עכבר עם פקודות מקלדת.

20
00:00:53,905 --> 00:00:56,821
ואנחנו הולכים לדבר קצת
על מה חלק מהפקודות האלה

21
00:00:56,821 --> 00:00:58,050
הם עכשיו.

22
00:00:58,050 --> 00:01:02,490
>> עכשיו, ניתן להשתמש בפקודות אלה
בכל הפעלה מבוססת יוניקס

23
00:01:02,490 --> 00:01:06,790
מערכת, הכוללת לינוקס,
אבל כוללת גם מערכת ההפעלה Mac OS.

24
00:01:06,790 --> 00:01:12,930
אם אתה פותח את המסוף ב- Mac שלך,
אתה יכול להשתמש בפקודות אלה מדויקים.

25
00:01:12,930 --> 00:01:15,705
Windows יש גם פיקוד
שורת, אבל חלק מהפקודות

26
00:01:15,705 --> 00:01:17,871
הם מעט שונים, כך
זה לא באמת עובד,

27
00:01:17,871 --> 00:01:20,080
מכיוון ש- Windows לא
מערכת מבוססת יוניקס.

28
00:01:20,080 --> 00:01:22,620
>> אז בואו נסתכל על כמה
של פקודות לינוקס אלה.

29
00:01:22,620 --> 00:01:26,100
הראשון כי אתה
כנראה להשתמש די הרבה הוא LS.

30
00:01:26,100 --> 00:01:30,410
זה L קטנה, ואחריו
אותיות קטנות של, שהוא קיצור של רשימה.

31
00:01:30,410 --> 00:01:33,720
ומה את פקודת הרשימה עושה זה
נותן לך קריאת נתונים של כל הקבצים

32
00:01:33,720 --> 00:01:35,670
ותיקיות בספרייה הנוכחית שלך.

33
00:01:35,670 --> 00:01:39,430
שלך כדי שתוכל לראות את כל מה יכול
להגיע מאיפה אתה ברגע זה.

34
00:01:39,430 --> 00:01:41,545
>> אז אני כבר פתחתי כאן IDE CS50.

35
00:01:41,545 --> 00:01:44,540
ואני הולך להתמקד-ב
שני כדי לתת לך מבט מקרוב,

36
00:01:44,540 --> 00:01:47,240
אבל הנה התמונה הרחבה
ממה שנראה כמו IDE.

37
00:01:47,240 --> 00:01:49,580
בצד השמאל, אתה יכול לראות שיש לנו
עץ קובץ, שאתה כנראה

38
00:01:49,580 --> 00:01:52,663
מכיר, לחיצה כפולה, ו
קבצים ותיקיות, וכל הדברים האלה.

39
00:01:52,663 --> 00:01:54,694
אז זה עדיין שם
במכשיר CS50.

40
00:01:54,694 --> 00:01:57,860
במרכז בחלק העליון שבו אתה נמצא
הולך להיות כתיבת הקוד שלך, פעם אחת

41
00:01:57,860 --> 00:01:58,960
אתה לוחץ על קובץ.

42
00:01:58,960 --> 00:02:00,900
ובתחתית, אנחנו
יש חלון מסוף,

43
00:02:00,900 --> 00:02:04,040
המקום שבו אנו יכולים לבצע
פקודות מסוף אלה.

44
00:02:04,040 --> 00:02:07,460
>> אני הולך להתמקד-ב
ומעל הראש כאן, רק

45
00:02:07,460 --> 00:02:12,360
כדי להראות לך את זה, למעשה, אני יכול
לחץ על קבצים ותיקיות אלה.

46
00:02:12,360 --> 00:02:17,010
אז ברור, שבו אני נמצא כרגע, יש לי
שתי תיקיות, שנקראו pset0 וpset1,

47
00:02:17,010 --> 00:02:20,520
ושלושה קבצים, אחד בשם
שלום, אחד בשם hello.c,

48
00:02:20,520 --> 00:02:22,870
ואחד בשם hello.txt.

49
00:02:22,870 --> 00:02:27,100
>> אז בואו נעבור אל המסוף
חלון ולקבל מבט מקרוב.

50
00:02:27,100 --> 00:02:31,010
אז אנחנו פשוט דיברנו, שוב, על
עובדה שיש לנו שלושה קבצים ושני

51
00:02:31,010 --> 00:02:32,970
תיקיות בספרייה הנוכחית.

52
00:02:32,970 --> 00:02:37,080
אם אני מקליד LS, ששוב
היא את הפקודה לרשימה

53
00:02:37,080 --> 00:02:40,870
התוכן הנוכחי
ספרייה, ולאחר מכן אני מכה על Enter,

54
00:02:40,870 --> 00:02:47,220
תראה מה אני רואה, שלום, hello.c,
hello.txt, pset0 וpset1.

55
00:02:47,220 --> 00:02:49,620
>> pset0 וpset1 הם
צבע כחול, כדי לציין

56
00:02:49,620 --> 00:02:52,420
לך כי אלה הם ספריות
שנוכל לנווט ל.

57
00:02:52,420 --> 00:02:54,503
ואנחנו תלמדו קצת
קצת על איך לנווט

58
00:02:54,503 --> 00:02:56,290
לספריות בדקה.

59
00:02:56,290 --> 00:03:00,920
וכל דבר אחר הוא בצבע שחור,
אם זה קובץ טקסט או קוד מקור

60
00:03:00,920 --> 00:03:03,590
להגיש, וירוק, אם
זה קובץ הפעלה.

61
00:03:03,590 --> 00:03:06,367
אז ברור, זה אומר שאני
יכול להפעיל תכנית בשם, שלום.

62
00:03:06,367 --> 00:03:07,950
זה מה שירוק אחד יש משמעות.

63
00:03:07,950 --> 00:03:10,080
אבל בעצם, הקלדה
פקודת ls אפשרה

64
00:03:10,080 --> 00:03:13,470
לי להסתכל על כל מה שקיים
בספרייה הנוכחית שלי, ש

65
00:03:13,470 --> 00:03:17,940
תואם את מה שאנחנו רואים כאן, ב
תצוגה גרפית של אותו.

66
00:03:17,940 --> 00:03:19,940
הפקודה הבאה ש
כנראה להשתמש לא מעט

67
00:03:19,940 --> 00:03:24,792
הוא CD, האותיות הקטנות ג, ד אותיות קטנות,
שהוא קצר לשינוי ספרייה.

68
00:03:24,792 --> 00:03:27,500
זה מאפשר לנו לעשות את מה שאני היה
מדבר על שנייה לפני ש

69
00:03:27,500 --> 00:03:31,150
הוא לנווט בין
ספריות בפקודה

70
00:03:31,150 --> 00:03:33,700
קו, בניגוד ל
לחיצה כפולה על תיקיות.

71
00:03:33,700 --> 00:03:37,250
אז אם אנחנו מקלידים תקליטור ולאחר מכן
שמו של מדריך,

72
00:03:37,250 --> 00:03:40,890
אנחנו יכולים להיכנס לספרייה ש.

73
00:03:40,890 --> 00:03:44,680
>> במאמר מוסגר, יודע ששם
של הספרייה הנוכחית היא תמיד

74
00:03:44,680 --> 00:03:48,670
נקודה, ואת שמו של המדריך
רמה אחת מעל שבו אנו נמצאים כעת,

75
00:03:48,670 --> 00:03:54,820
שהוא השם של התיקייה ב
שהתיקייה שלנו היא, נקודה, dot--

76
00:03:54,820 --> 00:03:56,851
או שבתיקייה שלנו היא, הוא נקודה, נקודה.

77
00:03:56,851 --> 00:03:59,350
ואם אתה אי פעם סקרן לגבי
שמו של המדריך שלך,

78
00:03:59,350 --> 00:04:03,430
ניתן להקליד מע"צ, העומד
לספריית עבודה הנוכחית.

79
00:04:03,430 --> 00:04:06,827
אנחנו נסתכל על כל אלה
עכשיו, על ידי בדרך חזרה לIDE CS50.

80
00:04:06,827 --> 00:04:08,160
אז אני שוב בסביבת העבודה שלי עכשיו.

81
00:04:08,160 --> 00:04:11,930
ואני זום-בשוב על
מסוף, כדי שנוכל להעיף מבט

82
00:04:11,930 --> 00:04:14,209
במסתובב בתוך IDE.

83
00:04:14,209 --> 00:04:16,250
אז אני הולך לרשימה
תוכן של הספרייה שלי

84
00:04:16,250 --> 00:04:19,220
שוב, רק כדי reground
שלנו באיפה אנחנו נמצאים.

85
00:04:19,220 --> 00:04:21,740
אז אם אני מקליד LS, ש
הוא לרשימה שוב,

86
00:04:21,740 --> 00:04:24,160
אני רואה שאני יכול להגיע לpset0 וpset1.

87
00:04:24,160 --> 00:04:26,420
אלה הם הספריות
אני יכול להגיע לכאן.

88
00:04:26,420 --> 00:04:30,400
אני יודע את זה, כי IDE נותן
שלי מושג על ידי צביעתם כחולה.

89
00:04:30,400 --> 00:04:33,295
>> נניח שאני רוצה
להיכנס לספריית pset1,

90
00:04:33,295 --> 00:04:35,310
בגלל שאני עובד על בעיה להגדיר 1.

91
00:04:35,310 --> 00:04:41,380
אני יכול להקליד cd-- שוב, קצר ל
לשנות directory-- חלל, pset1.

92
00:04:41,380 --> 00:04:43,334
ואם אני Enter, שם לב מה קורה.

93
00:04:43,334 --> 00:04:45,000
זה לא נראה כמו הרבה קרה.

94
00:04:45,000 --> 00:04:50,510
אבל אם אתה מסתכל על הפקודה, זה עכשיו
אומר לי שאני ב~ / סביבת עבודה / pset1.

95
00:04:50,510 --> 00:04:55,510
אני מנווט לpset1
תיקייה שהיה בתוך סביבת העבודה שלי.

96
00:04:55,510 --> 00:05:00,560
>> ואם אני מקליד LS, אני רואה כמה
דברים שונים כאן, נכון?

97
00:05:00,560 --> 00:05:03,810
זה לא אותו הדבר
רשימה שראיתי לפני.

98
00:05:03,810 --> 00:05:05,350
אני מנווט לpset1.

99
00:05:05,350 --> 00:05:08,560
אז עכשיו, כשאני מקליד LS, אני
מקבל את ההקשר של מה אני יכול

100
00:05:08,560 --> 00:05:12,600
לראות מתוך תיקיית pset1.

101
00:05:12,600 --> 00:05:16,056
>> עכשיו, אני הולך להקליד שליטה
l, שרק מנקה את המסך.

102
00:05:16,056 --> 00:05:18,180
ואני הולך לרשימה
תכולת הספרייה

103
00:05:18,180 --> 00:05:18,880
שוב, רק כדי שתוכל לראות.

104
00:05:18,880 --> 00:05:20,730
אני רק רציתי לעשות את זה ל
לנקות את חלק מהדברים

105
00:05:20,730 --> 00:05:22,521
שראית למטה
וכדי למנוע את זה

106
00:05:22,521 --> 00:05:24,660
מהולך רחוק מדי למטה מחוץ לטווח.

107
00:05:24,660 --> 00:05:28,440
>> עכשיו, שאמרתי קודם לכן, שאם אני רוצה
כדי לנווט לספרייה הנוכחית,

108
00:05:28,440 --> 00:05:31,580
אני יכול להקליד נקודת חלל CD.

109
00:05:31,580 --> 00:05:32,080
לחץ על Enter.

110
00:05:32,080 --> 00:05:33,330
זה לא עושה שום דבר, נכון?

111
00:05:33,330 --> 00:05:35,480
אני משנה את הספריות
לספרייה הנוכחית.

112
00:05:35,480 --> 00:05:37,813
אתה תמיד לא הולך
למצוא צורך בנקודה אחת,

113
00:05:37,813 --> 00:05:39,540
אבל מדי פעם יהיה.

114
00:05:39,540 --> 00:05:41,950
>> נניח שאני רוצה
כדי לעלות רמה אחת.

115
00:05:41,950 --> 00:05:44,450
אני רוצה לחזור ל
ספריית סביבת העבודה שלי.

116
00:05:44,450 --> 00:05:49,800
אני לא יכול להקליד סביבת עבודה CD,
אין כזה קובץ או ספרייה.

117
00:05:49,800 --> 00:05:52,780
והסיבה ללראות--
אם אני מקליד LS time-- אחד יותר

118
00:05:52,780 --> 00:05:58,060
הוא שאין ספרייה בשם
סביבת עבודה פנימית של ספריית pset1.

119
00:05:58,060 --> 00:06:00,275
אני הולך לנקות אותי
מסך שוב עם L שליטה.

120
00:06:00,275 --> 00:06:02,150
זכור מה שאמרתי
מוקדם יותר, אם כי, אנו ש

121
00:06:02,150 --> 00:06:04,010
יכול לנווט חזרה עם נקודה, נקודה.

122
00:06:04,010 --> 00:06:05,880
זה השם של ספריית האב.

123
00:06:05,880 --> 00:06:10,727
אז אם אני מקליד CD, חלל, נקודה,
נקודה, ולאחר מכן לוחצת על Enter,

124
00:06:10,727 --> 00:06:11,810
עכשיו להסתכל על מה שקרה.

125
00:06:11,810 --> 00:06:15,250
הפקודה שלי אומרת לי שאני
חזרה בספרייה ~ / סביבת העבודה שלי.

126
00:06:15,250 --> 00:06:19,360
עברתי רמה אחת למעלה,
הודות לנקודה, נקודה.

127
00:06:19,360 --> 00:06:23,400
>> עכשיו, נניח שאני משתמש
מערכת הפעלה שהיא מבוסס לינוקס,

128
00:06:23,400 --> 00:06:25,440
אך לא בהכרח
תגיד לי איפה שאני.

129
00:06:25,440 --> 00:06:28,370
אחד זה קורה כדי לספר לנו ש
אני ב~ / סביבת עבודה עכשיו,

130
00:06:28,370 --> 00:06:29,280
ימין בשורת.

131
00:06:29,280 --> 00:06:31,940
אבל אני יכול להיות לגמרי
איבד בבלגן של תיקיות,

132
00:06:31,940 --> 00:06:34,946
ואין לי מושג איפה אני ו
אין לי מושג איפה אני רוצה לחזור ל.

133
00:06:34,946 --> 00:06:36,320
יש שני דברים שאני יכול לעשות.

134
00:06:36,320 --> 00:06:40,920
>> קודם כל, אני יכול להבין
איפה אני, על ידי הקלדת מע"צ.

135
00:06:40,920 --> 00:06:42,720
זה ספריית העבודה הנוכחית שלי.

136
00:06:42,720 --> 00:06:45,830
ואם אני Enter, זה
אומר לי בדיוק איפה אני.

137
00:06:45,830 --> 00:06:49,400
עכשיו / בית / אובונטו הוא
עוד דרך לומר, טילדה,

138
00:06:49,400 --> 00:06:51,290
אשר היא תיקיית הבית שלך.

139
00:06:51,290 --> 00:06:56,540
אבל זה אומר לי שאני ב
בית / אובונטו / סביבת עבודה, או ~ / סביבת עבודה.

140
00:06:56,540 --> 00:07:00,700
>> אני הולך לניווט ל
ספריית pset1 שוב,

141
00:07:00,700 --> 00:07:02,229
ואני הולך לפרט את התוכן.

142
00:07:02,229 --> 00:07:04,770
ואני רואה שיש לי עוד
ספרייה שם, בשם תוספות.

143
00:07:04,770 --> 00:07:09,020
אז אני הולך לCD לתוספות, ו
אז אני הולך לנקות את המסך שלי.

144
00:07:09,020 --> 00:07:11,540
>> אז עכשיו, אני די הרבה ב, נכון?

145
00:07:11,540 --> 00:07:13,680
מה אם אני רוצה לגבות
לסביבת עבודה באופן מיידי?

146
00:07:13,680 --> 00:07:15,138
יש כמה דברים שאני יכול לעשות.

147
00:07:15,138 --> 00:07:18,750
אני יכול להקליד CD, נקודה, נקודה, לקצץ, נקודה,
נקודה, כדי לעלות רמה אחת ולאחר מכן

148
00:07:18,750 --> 00:07:19,640
רמה אחרת.

149
00:07:19,640 --> 00:07:21,090
אבל זה סוג של מעצבן.

150
00:07:21,090 --> 00:07:24,990
>> אז אם אני אי פעם רוצה לחזור ל
רק שלי ספריית הבית, טילדה,

151
00:07:24,990 --> 00:07:27,690
אני יכול להקליד CD עם שום דבר אחרי זה.

152
00:07:27,690 --> 00:07:29,224
CD, Enter.

153
00:07:29,224 --> 00:07:30,140
ועכשיו, אני בטילדה.

154
00:07:30,140 --> 00:07:34,310
ואם אני רוצה להגיע לסביבת עבודה,
אני רק יכול להקליד סביבת עבודה CD.

155
00:07:34,310 --> 00:07:36,770
וככה אתה עובד
ספריות שינוי

156
00:07:36,770 --> 00:07:42,080
בתוך IDE CS50 או כל ינוקס
מערכת הפעלה בשורת הפקודה.

157
00:07:42,080 --> 00:07:42,580
בסדר.

158
00:07:42,580 --> 00:07:45,610
הבא שאולי
שימושי הוא mkdir,

159
00:07:45,610 --> 00:07:48,709
שהוא קצר עבור להפוך ספרייה,
אם אני צריך ליצור תיקייה חדשה.

160
00:07:48,709 --> 00:07:50,750
אם אתה מכיר
מערכת ההפעלה GUI,

161
00:07:50,750 --> 00:07:51,820
אתה לחץ לחיצה ימנית עשוי.

162
00:07:51,820 --> 00:07:54,500
ולאחר מכן, כאשר תפריט ההקשר
צץ, לבחור תיקייה חדשה.

163
00:07:54,500 --> 00:07:56,250
זה כנראה איך
עשית את זה לפני.

164
00:07:56,250 --> 00:08:00,979
אבל אנחנו יכולים גם ליצור
ספריות בשורת הפקודה.

165
00:08:00,979 --> 00:08:02,020
אז אנחנו שוב בIDE.

166
00:08:02,020 --> 00:08:08,020
אני זום-אין במסוף ו
רשימה של תוכן הספרייה שלי

167
00:08:08,020 --> 00:08:11,882
שוב, רק כדי לתת לנו
מסגרת התייחסות.

168
00:08:11,882 --> 00:08:14,340
נניח ש, עכשיו, יש לי
סיימתי לעבוד על בעיה להגדיר 0

169
00:08:14,340 --> 00:08:15,580
והבעיה להגדיר 1.

170
00:08:15,580 --> 00:08:19,390
אז אני רוצה ליצור ספרייה חדשה
לעבוד על לבעיה להגדיר 2.

171
00:08:19,390 --> 00:08:20,420
איך אני עושה את זה?

172
00:08:20,420 --> 00:08:24,132
>> ובכן שוב, אני יכול-לחץ לחיצה ימנית, ב
בצד שמאל יש ולבחור תיקייה חדשה

173
00:08:24,132 --> 00:08:25,340
וליצור ספריית pset2.

174
00:08:25,340 --> 00:08:26,240
שיעבוד מדי.

175
00:08:26,240 --> 00:08:28,615
אבל אז אני גם עושה את זה ב
שורת הפקודה די מהר,

176
00:08:28,615 --> 00:08:35,049
על ידי ההקלדה אני mkdir, space--
הקליד n, but-- pset2 החלל.

177
00:08:35,049 --> 00:08:38,659
אם אני על Enter ולאחר מכן אני ברשימה
תוכן של הספרייה שלי שוב,

178
00:08:38,659 --> 00:08:40,710
אני רואה את זה, נראה, עכשיו
יש לי תיקיית pset2.

179
00:08:40,710 --> 00:08:43,110
ואני יכול לנווט ל
שבאמצעות CD ולעשות

180
00:08:43,110 --> 00:08:45,614
כל העבודה שאני צריך לעשות לpset2.

181
00:08:45,614 --> 00:08:48,530
אגב, אני פשוט אקפוץ
כאן באמת במהירות לעץ הקובץ.

182
00:08:48,530 --> 00:08:53,494
ואתה יכול לראות את זה, גם, ב
סייר קבצים הגרפי,

183
00:08:53,494 --> 00:08:56,160
אנו יכולים לראות כי ספריית pset2
גם נוצר שם.

184
00:08:56,160 --> 00:08:58,537
ואני יכול לנווט אליו,
באמצעות GUI גם כן.

185
00:08:58,537 --> 00:09:00,870
בפעם הבאה, וזה
כנראה הולך להיות שימושי

186
00:09:00,870 --> 00:09:03,650
הוא cp, שהוא קיצור של עותק.

187
00:09:03,650 --> 00:09:06,960
העתק, בניגוד לכל אחר
פקודות שראינו בעבר,

188
00:09:06,960 --> 00:09:11,800
לוקח שני טיעונים, מקור,
שמו של הקובץ שברצונך להעתיק,

189
00:09:11,800 --> 00:09:15,810
ויעד, שבו אתה
רוצה להעתיק את הקובץ ל.

190
00:09:15,810 --> 00:09:19,490
זה די קל להעתיק
קובץ, אז בואו נעשה את זה.

191
00:09:19,490 --> 00:09:20,640
>> אז אנחנו שוב בIDE.

192
00:09:20,640 --> 00:09:24,540
אני הולך לפרט את התוכן
של הספרייה הנוכחית שלי עם LS.

193
00:09:24,540 --> 00:09:28,310
עכשיו, נניח שאני רוצה
כדי ליצור עותק של hello.txt.

194
00:09:28,310 --> 00:09:32,120
שוב, מעץ הקובץ ב
עזב, הממשק הגרפי,

195
00:09:32,120 --> 00:09:35,969
אני יכול לחץ לחיצה ימנית על hello.txt,
ליצור עותק, להדביק את העותק.

196
00:09:35,969 --> 00:09:38,260
אבל אני יכול לעשות את זה די מהר
בשורת הפקודה מדי.

197
00:09:38,260 --> 00:09:42,520
>> נניח שאני רוצה להעתיק
hello.txt לhi.txt.

198
00:09:42,520 --> 00:09:45,850
אני יכול CP, חלל, hello.txt.

199
00:09:45,850 --> 00:09:48,850
זה קובץ המקור שלי, אז זה למה
אני הולך לבחור שאחד ראשונה.

200
00:09:48,850 --> 00:09:51,058
ואז אני צריך שם
קובץ יעד, hi.txt.

201
00:09:51,058 --> 00:09:53,690

202
00:09:53,690 --> 00:09:54,620
אני מכה על Enter.

203
00:09:54,620 --> 00:09:57,930
ואם אני ברשימת התוכן שלי
ספרייה שוב, יש hi.txt.

204
00:09:57,930 --> 00:09:59,220
אני עשיתי את עותק שלו.

205
00:09:59,220 --> 00:10:01,090
ולמעשה, אם הלכתי
לhi.txt, שיכולתי

206
00:10:01,090 --> 00:10:04,030
רואה שזה יהיה מדויק
לשכפל של כל מה ש

207
00:10:04,030 --> 00:10:08,330
קיים בקובץ hello.txt.

208
00:10:08,330 --> 00:10:09,790
>> אז ככה אתה מעתיק קובץ.

209
00:10:09,790 --> 00:10:12,680
אבל מה אם אתה רוצה
להעתיק כל ספרייה?

210
00:10:12,680 --> 00:10:16,510
אז לרגע, בואו נסתכל
במה בספרייה pset0.

211
00:10:16,510 --> 00:10:23,950
אם pset0 cd אני ולפרט את התוכן,
יש לי ספרייה בשם, מדגם,

212
00:10:23,950 --> 00:10:26,252
וקובץ מאפס, scratch.sb2.

213
00:10:26,252 --> 00:10:27,210
אז זה טוב לדעת.

214
00:10:27,210 --> 00:10:29,800
אז בואו לנקות את המסך,
ואני הולך לחזור

215
00:10:29,800 --> 00:10:32,870
לספריית סביבת העבודה שלי לרגע.

216
00:10:32,870 --> 00:10:36,630
>> נניח ש, עכשיו, אני רוצה
ליצור עותק של ספריית pset0.

217
00:10:36,630 --> 00:10:42,940
אני לא יכול פשוט להגיד pset0 cp
pset3, למשל.

218
00:10:42,940 --> 00:10:46,220
אתה מקבל הודעה מוזרה זו,
השמטת pset0 ספרייה.

219
00:10:46,220 --> 00:10:47,439
למה אתה מקבל את הודעה?

220
00:10:47,439 --> 00:10:49,730
ובכן, מתברר ש, כאשר
יש לך ספרייה ש

221
00:10:49,730 --> 00:10:53,150
יש דברים אחרים בתוכו,
פקודת cp לא ממש

222
00:10:53,150 --> 00:10:55,590
בהכרח יודע מה לעשות עם זה.

223
00:10:55,590 --> 00:10:59,670
>> אנחנו צריכים באופן מפורש
לספר לינוקס, המסוף,

224
00:10:59,670 --> 00:11:03,720
אני רוצה שתעתיק
ספריית pset0 ועותק

225
00:11:03,720 --> 00:11:07,530
כל תיקייה שקיימת בתוך
שלו וכל קובץ ש

226
00:11:07,530 --> 00:11:08,750
קיים בתוכו.

227
00:11:08,750 --> 00:11:13,270
במילים אחרות, אני צריך ש
באופן רקורסיבי לצלול לתוך pset0

228
00:11:13,270 --> 00:11:15,660
וליצור עותק של כל מה שיש ב.

229
00:11:15,660 --> 00:11:25,280
>> אם אני רוצה לעשות את זה, מה אני יכול לעשות
הוא CP-R, לpset3 רקורסיבית, pset0.

230
00:11:25,280 --> 00:11:26,850
לחץ על Enter.

231
00:11:26,850 --> 00:11:29,290
עכשיו, אם אני ברשימה
תוכן של הספרייה שלי,

232
00:11:29,290 --> 00:11:32,180
אני רואה שיש pset3
ספרייה שאני יכול לעבוד איתו.

233
00:11:32,180 --> 00:11:36,990
ואם אני cd לpset3 עכשיו ו
אז רשימה של התוכן, להסתכל,

234
00:11:36,990 --> 00:11:39,594
יש מדגם וscratch.sb2 שוב.

235
00:11:39,594 --> 00:11:40,510
אז זה די מגניב.

236
00:11:40,510 --> 00:11:43,819
אז ככה אתה יכול להעתיק כל
ספרייה, ולא רק קובץ יחיד.

237
00:11:43,819 --> 00:11:45,860
אז אם אתה רוצה להעתיק
ספרייה, רק לזכור

238
00:11:45,860 --> 00:11:49,830
להשתמש בדגל -r כשאתה
עבודה עם פקודת cp.

239
00:11:49,830 --> 00:11:50,330
בסדר.

240
00:11:50,330 --> 00:11:52,320
אז אני כבר העתקתי קובץ, אבל
אני כבר עשיתי את זה בטעות.

241
00:11:52,320 --> 00:11:53,695
ועכשיו, אני רוצה להיפטר ממנו.

242
00:11:53,695 --> 00:11:54,850
איך אני עושה את זה?

243
00:11:54,850 --> 00:11:56,830
שוב, אם אתה מכיר
עם ממשק GUI,

244
00:11:56,830 --> 00:11:58,310
יכול לחץ לחיצה ימנית עליך
ורק לבחור מחק.

245
00:11:58,310 --> 00:12:00,630
וזה ישלח אותו ל
אשפה או את סל המיחזור.

246
00:12:00,630 --> 00:12:03,320
אבל בשורת הפקודה, אנחנו
יכול פשוט להקליד rm, להסרה,

247
00:12:03,320 --> 00:12:05,580
ולאחר מכן את שמו של
קובץ שאנחנו רוצים להיפטר ממנו.

248
00:12:05,580 --> 00:12:08,614
>> עכשיו, rm הוא מאוד זהיר.

249
00:12:08,614 --> 00:12:11,280
הוא עושה הרבה פעמיים בדיקה,
כדי לוודא שאתה באמת

250
00:12:11,280 --> 00:12:12,377
רוצה למחוק את הקובץ.

251
00:12:12,377 --> 00:12:15,460
זה לא רוצה לעשות טעויות,
כי אין סל מיחזור כאן.

252
00:12:15,460 --> 00:12:17,010
ברגע שאנו מוחקים קובץ, הוא נעלם.

253
00:12:17,010 --> 00:12:18,710
ובאמת אין דרך לשחזר את זה.

254
00:12:18,710 --> 00:12:20,730
אז אנחנו צריכים להיות די
זהיר, וכך RM

255
00:12:20,730 --> 00:12:23,110
הולך להיות מאוד זהיר עבורנו.

256
00:12:23,110 --> 00:12:27,120
>> אז בואו נחזור לIDE
ולהיפטר מזה קובץ hi.txt

257
00:12:27,120 --> 00:12:29,640
שיצרתי לפני דקה עם עותק.

258
00:12:29,640 --> 00:12:30,560
אז אנחנו בIDE.

259
00:12:30,560 --> 00:12:33,180
ואני ברשימת התכולה של הספרייה שלי
שוב, רק כדי לתת לנו קצת רקע.

260
00:12:33,180 --> 00:12:36,500
אני מתכוון, אתה יכול לראות שיש hi.txt,
שאני יצרתי לפני זמן קצר.

261
00:12:36,500 --> 00:12:38,196
עכשיו, אני רוצה להיפטר ממנו.

262
00:12:38,196 --> 00:12:38,820
איך אני עושה את זה?

263
00:12:38,820 --> 00:12:39,810
>> שוב, רק RM.

264
00:12:39,810 --> 00:12:46,220
אז אני יכול להקליד hi.txt rm ולחץ על Enter.

265
00:12:46,220 --> 00:12:47,970
ויש ישות RM
באמת זהיר עבורנו

266
00:12:47,970 --> 00:12:50,178
ולוודא שאנחנו באמת
רוצה למחוק קובץ זה.

267
00:12:50,178 --> 00:12:52,784
האם אתה באמת רוצה להסיר
hi.txt קובץ הריק רגיל?

268
00:12:52,784 --> 00:12:55,200
זה בדיוק כמו הפעלה
מערכת, כמו Windows או Mac,

269
00:12:55,200 --> 00:12:56,310
שאתה יכול להיות
מכיר צץ

270
00:12:56,310 --> 00:12:58,770
תיבה שאומרת שאתה באמת
בטוח שאתה רוצה לעשות את זה.

271
00:12:58,770 --> 00:13:01,228
>> אני די בטוח שאני רוצה זה,
אז אני הולך להקליד, yes--

272
00:13:01,228 --> 00:13:04,390
או שאני יכול גם פשוט
הקלד y-- ולחץ על Enter.

273
00:13:04,390 --> 00:13:08,620
ואם אני ברשימת התוכן שלי
ספרייה שוב, hi.txt נעלמה.

274
00:13:08,620 --> 00:13:10,000
לא רע, נכון?

275
00:13:10,000 --> 00:13:12,410
בואו L בקרת העיתונות, רק
להיפטר מכל הדברים האלה

276
00:13:12,410 --> 00:13:14,900
ולקבל אותנו בחזרה ב
החלק העליון של המסך.

277
00:13:14,900 --> 00:13:18,520
>> עכשיו, יש דרך ל
rm הקצר, כך

278
00:13:18,520 --> 00:13:20,090
שזה לא שואל אותנו את שאלה הזאת.

279
00:13:20,090 --> 00:13:22,060
אנחנו באמת יודעים שאנחנו רוצים
להיפטר מקובץ ש,

280
00:13:22,060 --> 00:13:23,490
ואנחנו אפילו לא רוצים
להישאל השאלה.

281
00:13:23,490 --> 00:13:24,720
איך אנחנו עושים את זה?

282
00:13:24,720 --> 00:13:27,180
ובכן, אנחנו יכולים לציין
דגל נוסף, בדיוק כמונו

283
00:13:27,180 --> 00:13:30,400
עשיתי עם cp בנו
יכול להוסיף דגל -r,

284
00:13:30,400 --> 00:13:32,800
כדי להעתיק באופן רקורסיבי לספרייה.

285
00:13:32,800 --> 00:13:35,630
יש דגל נוסף
לrm, שהוא -f,

286
00:13:35,630 --> 00:13:39,470
אשר הוא להכריח rm לעשות בדיוק
מה שאנחנו אומרים לו לעשות.

287
00:13:39,470 --> 00:13:44,610
>> אז בואו נגיד ש, עכשיו, אני רוצה
להיפטר מקובץ hello.txt.

288
00:13:44,610 --> 00:13:46,490
גם אני לא רוצה שאחד.

289
00:13:46,490 --> 00:13:47,370
מה אני יכול לעשות?

290
00:13:47,370 --> 00:13:54,710
ובכן, אני יכול RM hello.txt -f.

291
00:13:54,710 --> 00:13:57,530
מה אתה חושב הוא
הולך לקרות כאן?

292
00:13:57,530 --> 00:13:58,030
זה נעלם.

293
00:13:58,030 --> 00:13:59,363
אפילו לא שאל אותי את השאלה.

294
00:13:59,363 --> 00:14:03,600
ולמעשה, אם אני ברשימת התוכן
של הספרייה שלי שוב, הוא נעלם.

295
00:14:03,600 --> 00:14:05,750
אין לבטל כאן.

296
00:14:05,750 --> 00:14:09,554
hello.txt נעלם, ואני לא היה
אפילו שאל אם אני רוצה למחוק אותו.

297
00:14:09,554 --> 00:14:11,595
מה אם אני רוצה להיפטר
של כל ספרייה?

298
00:14:11,595 --> 00:14:14,180

299
00:14:14,180 --> 00:14:17,039
הדרך בה אתה עושה את זה היא
דומה מאוד להעתקה.

300
00:14:17,039 --> 00:14:19,080
אם ברצונך למחוק
ספרייה, שאתה עושה לא רק

301
00:14:19,080 --> 00:14:22,121
רוצה למחוק את הספרייה, אתה רוצה
כדי למחוק את כל מה שבתוכה.

302
00:14:22,121 --> 00:14:26,250
ואז אתה משתמש ב-r, ל
באופן רקורסיבי למחוק ספרייה.

303
00:14:26,250 --> 00:14:28,600
>> אז בואו RM pset2 -r.

304
00:14:28,600 --> 00:14:31,870
אני לא ממש עובד על pset2,
אז אני יכול להיפטר מספרייה ש.

305
00:14:31,870 --> 00:14:33,040
אני מכה על Enter.

306
00:14:33,040 --> 00:14:35,050
האם אני רוצה להסיר
הספרייה, pset2?

307
00:14:35,050 --> 00:14:37,160
כן אני כן.

308
00:14:37,160 --> 00:14:41,150
ואם אני רשימה של התוכן
הספרייה שלי שוב, הוא נעלם.

309
00:14:41,150 --> 00:14:41,650
בסדר?

310
00:14:41,650 --> 00:14:43,739
>> וריאציה יותר אחד על נושא זה.

311
00:14:43,739 --> 00:14:46,280
אז אני לנקות את המסך שוב,
לשים את הכל בחלק העליון.

312
00:14:46,280 --> 00:14:47,420
הכה LS.

313
00:14:47,420 --> 00:14:49,890
עכשיו, אני רוצה להיפטר
של ספריית pset3,

314
00:14:49,890 --> 00:14:52,810
ואני באמת יודע שאני רוצה
להיפטר מספריית pset3.

315
00:14:52,810 --> 00:15:00,120
באופן רקורסיבי וכוח שאני יכול
להסיר את ספריית pset3.

316
00:15:00,120 --> 00:15:03,900
>> עכשיו, אתה הולך להיות ממש
היזהר כאשר אתה משתמש ב-rf rm.

317
00:15:03,900 --> 00:15:06,784
כפי שאתה לתכנת יותר, זה יהיה
משהו שאתה פשוט עושה ממש במהירות.

318
00:15:06,784 --> 00:15:08,200
ולמעשה, אני עושה את זה כל הזמן.

319
00:15:08,200 --> 00:15:10,380
אבל זה יכול להוביל לכמה
תוצאות הרות אסון,

320
00:15:10,380 --> 00:15:12,340
אם אתה בטעות
להסיר את הדבר הלא נכון.

321
00:15:12,340 --> 00:15:15,089
אז אני רוצה שתהיו מודע לכך ש
זו אופציה זמינה לך,

322
00:15:15,089 --> 00:15:17,220
אבל להשתמש בו במשורה,
ולהשתמש בו בזהירות.

323
00:15:17,220 --> 00:15:20,910
>> אני יודע בוודאות שאני לא עובד
על הבעיה שלי להגדיר 3 יותר, ולכן אני

324
00:15:20,910 --> 00:15:22,550
הולך להיפטר מכל אותם הקבצים.

325
00:15:22,550 --> 00:15:26,420
ואני יודע שאני לא רוצה להישאל
בכל פעם אם אני רוצה למחוק

326
00:15:26,420 --> 00:15:30,640
קובץ, אז אני הולך ל RM pset3 -rf.

327
00:15:30,640 --> 00:15:32,640
אפילו לא שאל אותי אם אני
רציתי להיפטר ממנו.

328
00:15:32,640 --> 00:15:33,840
אני מכה LS.

329
00:15:33,840 --> 00:15:35,680
pset3 נעלם.

330
00:15:35,680 --> 00:15:39,730
אז זה בכל הווריאציות ש
יכול להשתמש בו כדי להיפטר מקבצים עם rm.

331
00:15:39,730 --> 00:15:43,620
>> פקודת שורת הפקודה האחרונה זה
הולך די שימושי עבורך

332
00:15:43,620 --> 00:15:46,391
הוא MV, שהוא קיצור של מהלך.

333
00:15:46,391 --> 00:15:48,960
המהלך הוא בעצם שווה ערך כדי לשנות את השם.

334
00:15:48,960 --> 00:15:53,870
הוא נע קובץ ממקום אחד ל
אחר, המקור ליעד.

335
00:15:53,870 --> 00:15:59,400
בואו לראות איפה באמצעות כוח מהלך
להיות שימושי בחלון המסוף.

336
00:15:59,400 --> 00:16:02,070
>> אז אני בpset1
ספרייה, ושמתי לב

337
00:16:02,070 --> 00:16:03,860
משהו הלך קצת לא בסדר.

338
00:16:03,860 --> 00:16:08,620
אני עובד על הבעיה שלי חמדן,
אבל אני שם את זה בטעות greddy.

339
00:16:08,620 --> 00:16:11,380
לכן, כאשר אני מנסה להפעיל אותו ודרך
check50, זה לא ממש עובד.

340
00:16:11,380 --> 00:16:12,630
יש לי כמה אפשרויות.

341
00:16:12,630 --> 00:16:16,220
אנחנו יכולים לעשות את מה שעשינו לפני,
אשר הוא ליצור עותק של הקובץ.

342
00:16:16,220 --> 00:16:23,960
אני יכול להעתיק greddy.c
לgreedy.c, נכון?

343
00:16:23,960 --> 00:16:25,580
לחץ על Enter.

344
00:16:25,580 --> 00:16:28,180
אני רואה ששני הקבצים נמצאים שם.

345
00:16:28,180 --> 00:16:36,337
ואז אני יכול RM,
כדי להסיר, greddy.c.

346
00:16:36,337 --> 00:16:37,170
שמקבל להיפטר ממנו.

347
00:16:37,170 --> 00:16:40,920
אז זה יעבוד, אחרי שאאשר
שאני רוצה להיפטר ממנו.

348
00:16:40,920 --> 00:16:44,770
ואני באופן יעיל יש לי
greddy.c שם לgreedy.c.

349
00:16:44,770 --> 00:16:48,460
אני העתקתי אותו, ולאחר מכן
הוסר המקורי.

350
00:16:48,460 --> 00:16:50,170
>> אבל זה תהליך רב שלבים.

351
00:16:50,170 --> 00:16:51,670
ובהחלט, יש דרך טובה יותר.

352
00:16:51,670 --> 00:16:52,420
למעשה, יש.

353
00:16:52,420 --> 00:16:55,810
אז בואו פגעו בקרת L,
רק כדי להחזיר את זה,

354
00:16:55,810 --> 00:16:58,680
ולפרט את התוכן
של הספרייה שלי שוב.

355
00:16:58,680 --> 00:17:00,350
>> אז בואו נגיד, הו, עשיתי טעות.

356
00:17:00,350 --> 00:17:03,470
אני באמת באמת רוצה
לקרוא שgreddy.c קובץ.

357
00:17:03,470 --> 00:17:11,369
במחי יד, אני יכול להקליד
להעביר greedy.c לgreddy.c.

358
00:17:11,369 --> 00:17:12,470
לחץ על Enter.

359
00:17:12,470 --> 00:17:15,210
ועכשיו, לא היה לי
להעתיק ולהסיר אותו,

360
00:17:15,210 --> 00:17:16,880
אני רק יכול היה לשנות את זה.

361
00:17:16,880 --> 00:17:18,710
one-stop shopping.

362
00:17:18,710 --> 00:17:21,160
>> עכשיו, יש הרבה אחרים
שירות של שורת הפקודה בסיסית

363
00:17:21,160 --> 00:17:22,640
שאתה יכול להשתמש ב
בשורת הפקודה של לינוקס.

364
00:17:22,640 --> 00:17:24,990
ואנחנו נדון הרבה
שלהם בעתיד בCS50.

365
00:17:24,990 --> 00:17:27,948
אבל לעת עתה, רק מקבל הרגליים שלך
רטוב עם עובד עם מסוף זה

366
00:17:27,948 --> 00:17:30,540
הסביבה, חמש פקודות אלה
צריך להביא לך די הרבה

367
00:17:30,540 --> 00:17:34,990
בניווט סביב ו
עבודה עם קבצים בIDE שלך

368
00:17:34,990 --> 00:17:37,770
או מבוססת לינוקס בכל מה ש
מערכת הפעלה אתה משתמש.

369
00:17:37,770 --> 00:17:40,580
>> אם אתה סקרן ואתה רוצה
להסתכל קדימה קצת בכמה

370
00:17:40,580 --> 00:17:43,420
מפקודות שורת הפקודה
אנו נשתמש בעתיד,

371
00:17:43,420 --> 00:17:46,930
הנה רשימה של כמה
של אלה נפוצים יותר.

372
00:17:46,930 --> 00:17:47,820
אני דאג לויד.

373
00:17:47,820 --> 00:17:49,860
זה CS50.

374
00:17:49,860 --> 00:17:52,598