1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1
00:00:00,000 --> 00:00:05,060
>> [Bermain muzik]

2
00:00:05,060 --> 00:00:05,890
>> DOUG LLOYD: OK.

3
00:00:05,890 --> 00:00:08,680
Jadi mari kita bercakap tentang bagaimana untuk
menggunakan baris arahan Linux.

4
00:00:08,680 --> 00:00:11,860
Kini, IDE CS50, atau dalam
Malah, perkakas CS50,

5
00:00:11,860 --> 00:00:15,210
jika anda biasa dengan itu, atau
anda mengambil versi yang lebih tua CS50,

6
00:00:15,210 --> 00:00:17,420
adalah mesin berasaskan awan
yang menjalankan Ubuntu,

7
00:00:17,420 --> 00:00:20,259
yang merupakan salah satu rasa banyak
sistem pengendalian Linux.

8
00:00:20,259 --> 00:00:22,300
Sistem operasi Linux adalah
digemari oleh pengaturcara,

9
00:00:22,300 --> 00:00:25,690
kerana ia hanya sejuk, kan?

10
00:00:25,690 --> 00:00:29,170
>> Banyak edaran Linux moden
mempunyai antara muka pengguna grafik,

11
00:00:29,170 --> 00:00:33,710
yang kita juga memanggil GUI, G-U-I, untuk
membolehkan berdasarkan tetikus navigasi yang mudah,

12
00:00:33,710 --> 00:00:36,920
yang anda mungkin biasa dengan,
jika anda seorang pengguna Windows atau Mac,

13
00:00:36,920 --> 00:00:39,961
bergerak tetikus anda,
double-klik pada ikon, dan sebagainya.

14
00:00:39,961 --> 00:00:42,210
Masih walaupun, sebagai seorang programmer,
dan walaupun IDE

15
00:00:42,210 --> 00:00:44,800
mengandungi keupayaan untuk
melakukan beberapa pengguna grafik

16
00:00:44,800 --> 00:00:47,400
barangan, klik, dan
mengheret, dan semua itu,

17
00:00:47,400 --> 00:00:50,197
anda masih akan menggunakan anda
tetingkap terminal agak kerap.

18
00:00:50,197 --> 00:00:52,280
Dan anda boleh melakukan banyak
tugas-tugas yang sama yang anda boleh

19
00:00:52,280 --> 00:00:53,905
lakukan dengan tetikus dengan arahan papan kekunci.

20
00:00:53,905 --> 00:00:56,821
Dan kita akan bercakap sedikit
tentang apa yang sebahagian daripada mereka arahan

21
00:00:56,821 --> 00:00:58,050
berada sekarang.

22
00:00:58,050 --> 00:01:02,490
>> Sekarang, arahan ini boleh digunakan
di mana-mana operasi berasaskan Unix

23
00:01:02,490 --> 00:01:06,790
sistem, termasuk Linux,
tetapi juga termasuk Mac OS.

24
00:01:06,790 --> 00:01:12,930
Jika anda membuka Terminal pada Mac anda,
anda boleh menggunakan arahan yang tepat.

25
00:01:12,930 --> 00:01:15,705
Windows juga mempunyai Command
Yang cepat, tetapi beberapa arahan

26
00:01:15,705 --> 00:01:17,871
yang sedikit berbeza, jadi
itu tidak benar-benar bekerja,

27
00:01:17,871 --> 00:01:20,080
kerana Windows tidak
sistem berasaskan Unix.

28
00:01:20,080 --> 00:01:22,620
>> Jadi mari kita lihat beberapa
ini arahan Linux.

29
00:01:22,620 --> 00:01:26,100
Yang pertama yang anda akan
mungkin menggunakan agak banyak adalah ls.

30
00:01:26,100 --> 00:01:30,410
Itu satu l huruf kecil, diikuti dengan
huruf kecil s, yang pendek untuk senarai.

31
00:01:30,410 --> 00:01:33,720
Dan apa arahan senarai tidak adalah ia
memberikan bacaan semua fail

32
00:01:33,720 --> 00:01:35,670
dan folder dalam direktori semasa anda.

33
00:01:35,670 --> 00:01:39,430
Jadi, anda boleh melihat semua yang anda boleh
dapat dari mana anda sedang berada.

34
00:01:39,430 --> 00:01:41,545
>> Jadi saya telah dibuka di sini IDE CS50.

35
00:01:41,545 --> 00:01:44,540
Dan saya akan untuk zum masuk dalam
kedua untuk memberikan anda melihat dengan lebih dekat,

36
00:01:44,540 --> 00:01:47,240
tetapi di sini adalah gambaran yang
apa IDE kelihatan seperti.

37
00:01:47,240 --> 00:01:49,580
Di sebelah kiri, anda boleh melihat kita mempunyai
pokok fail, yang anda mungkin

38
00:01:49,580 --> 00:01:52,663
kenal, mengklik dua kali, dan
fail dan folder, dan semua barangan itu.

39
00:01:52,663 --> 00:01:54,694
Jadi, itu masih ada
perkakas CS50.

40
00:01:54,694 --> 00:01:57,860
Di pusat itu di bahagian atas adalah di mana anda berada
akan menulis kod anda, sebaik sahaja

41
00:01:57,860 --> 00:01:58,960
anda klik pada fail.

42
00:01:58,960 --> 00:02:00,900
Dan di bahagian bawah, kita
mempunyai tingkap terminal,

43
00:02:00,900 --> 00:02:04,040
yang mana kita boleh melaksanakan
ini arahan terminal.

44
00:02:04,040 --> 00:02:07,460
>> Saya akan zum masuk
dan menuju di sini, hanya

45
00:02:07,460 --> 00:02:12,360
menunjukkan bahawa, sebenarnya, saya boleh
klik pada fail-fail dan folder.

46
00:02:12,360 --> 00:02:17,010
Jadi jelas, di mana saya kini adalah, saya mempunyai
dua folder, yang dipanggil pset0 dan pset1,

47
00:02:17,010 --> 00:02:20,520
dan tiga gambar, dipanggil
hello, satu dipanggil hello.c,

48
00:02:20,520 --> 00:02:22,870
dan satu dipanggil hello.txt.

49
00:02:22,870 --> 00:02:27,100
>> Jadi mari kita bergerak ke bawah ke terminal
tingkap dan melihat dengan lebih dekat.

50
00:02:27,100 --> 00:02:31,010
Oleh itu, kita hanya bercakap, sekali lagi, kira-kira
Hakikat bahawa kita mempunyai tiga fail dan dua

51
00:02:31,010 --> 00:02:32,970
folder dalam direktori semasa.

52
00:02:32,970 --> 00:02:37,080
Saya menaip ls, yang sekali lagi
adalah arahan untuk menyenaraikan

53
00:02:37,080 --> 00:02:40,870
kandungan semasa
direktori, dan kemudian saya tekan Enter,

54
00:02:40,870 --> 00:02:47,220
melihat apa yang saya lihat, hello, hello.c,
hello.txt, pset0 dan pset1.

55
00:02:47,220 --> 00:02:49,620
>> pset0 dan pset1 adalah
berwarna biru, untuk menunjukkan

56
00:02:49,620 --> 00:02:52,420
kepada anda bahawa mereka adalah direktori
bahawa kita boleh menavigasi ke dalam.

57
00:02:52,420 --> 00:02:54,503
Dan kita akan belajar sedikit
sedikit tentang bagaimana untuk mengemudi

58
00:02:54,503 --> 00:02:56,290
ke dalam direktori dalam satu minit.

59
00:02:56,290 --> 00:03:00,920
Dan setiap benda lain itu berwarna hitam,
jika ia adalah fail teks atau kod sumber

60
00:03:00,920 --> 00:03:03,590
fail, dan hijau, jika
ia adalah fail boleh laku.

61
00:03:03,590 --> 00:03:06,367
Jadi jelas, ini bermakna bahawa saya
boleh menjalankan program yang dipanggil, hello.

62
00:03:06,367 --> 00:03:07,950
Itulah apa yang hijau terdapat bermakna.

63
00:03:07,950 --> 00:03:10,080
Tetapi pada dasarnya, menaip
arahan ls telah membenarkan

64
00:03:10,080 --> 00:03:13,470
saya untuk melihat segala-galanya yang wujud
di dalam direktori semasa saya, yang

65
00:03:13,470 --> 00:03:17,940
sepadan dengan apa yang kita lihat di sini, dalam
paparan grafik yang sama.

66
00:03:17,940 --> 00:03:19,940
Arahan seterusnya anda akan
mungkin menggunakan agak sedikit

67
00:03:19,940 --> 00:03:24,792
adalah cd, huruf kecil c, huruf kecil d,
yang pendek untuk direktori perubahan.

68
00:03:24,792 --> 00:03:27,500
Ini membolehkan kita untuk melakukan apa yang saya
bercakap mengenai kedua yang lalu, yang

69
00:03:27,500 --> 00:03:31,150
adalah untuk mengemudi antara
direktori dengan titah

70
00:03:31,150 --> 00:03:33,700
talian, berbanding dengan
mengklik dua kali pada folder.

71
00:03:33,700 --> 00:03:37,250
Jadi, jika kita menaip cd dan kemudian
nama direktori,

72
00:03:37,250 --> 00:03:40,890
kita boleh masuk ke dalam direktori.

73
00:03:40,890 --> 00:03:44,680
>> Sebagai mengetepikan, tahu bahawa nama
direktori semasa sentiasa

74
00:03:44,680 --> 00:03:48,670
dot, dan nama direktori
satu tahap di atas di mana kita sekarang,

75
00:03:48,670 --> 00:03:54,820
yang adalah nama folder dalam
yang folder kita, dot, dot--

76
00:03:54,820 --> 00:03:56,851
atau di mana folder kita, adalah dot, dot.

77
00:03:56,851 --> 00:03:59,350
Dan jika anda pernah ingin tahu tentang
nama direktori anda,

78
00:03:59,350 --> 00:04:03,430
anda boleh menaip pwd, yang berdiri
untuk direktori kerja ini.

79
00:04:03,430 --> 00:04:06,827
Kami akan mengambil lihat pada semua ini
sekarang, dengan menuju kembali ke IDE CS50.

80
00:04:06,827 --> 00:04:08,160
Jadi saya kembali di ruang kerja saya sekarang.

81
00:04:08,160 --> 00:04:11,930
Dan saya akan zum masuk sekali lagi di
terminal, jadi kita boleh melihat dengan

82
00:04:11,930 --> 00:04:14,209
di bergerak dalam IDE.

83
00:04:14,209 --> 00:04:16,250
Jadi saya akan menyenaraikan
kandungan direktori saya

84
00:04:16,250 --> 00:04:19,220
lagi, hanya untuk reground
kami dalam mana kita berada.

85
00:04:19,220 --> 00:04:21,740
Jadi, jika saya menaip ls, yang
adalah untuk senarai lagi,

86
00:04:21,740 --> 00:04:24,160
Saya melihat bahawa saya boleh mendapatkan untuk pset0 dan pset1.

87
00:04:24,160 --> 00:04:26,420
Mereka adalah direktori
Saya boleh mendapatkan untuk dari sini.

88
00:04:26,420 --> 00:04:30,400
Saya tahu, kerana IDE memberikan
saya petunjuk oleh mewarnakannya biru.

89
00:04:30,400 --> 00:04:33,295
>> Katakan yang saya ingin
masuk ke dalam direktori pset1 saya,

90
00:04:33,295 --> 00:04:35,310
kerana saya bekerja pada masalah menetapkan 1.

91
00:04:35,310 --> 00:04:41,380
Saya boleh menaip cd-- lagi, pendek untuk
menukar ruang directory--, pset1.

92
00:04:41,380 --> 00:04:43,334
Dan jika saya tekan Enter, melihat apa yang berlaku.

93
00:04:43,334 --> 00:04:45,000
Ia tidak kelihatan seperti banyak yang telah berlaku.

94
00:04:45,000 --> 00:04:50,510
Tetapi jika anda melihat penggunaan di segera, ia kini
memberitahu saya bahawa saya dalam ~ / ruang kerja / pset1.

95
00:04:50,510 --> 00:04:55,510
Saya telah menavigasi ke pset1 yang
folder yang dalam ruang kerja saya.

96
00:04:55,510 --> 00:05:00,560
>> Dan jika saya menaip ls, saya melihat beberapa
barangan yang berbeza di sini, bukan?

97
00:05:00,560 --> 00:05:03,810
Ini tidak sama
senarai yang saya lihat sebelum ini.

98
00:05:03,810 --> 00:05:05,350
Saya telah menavigasi ke pset1.

99
00:05:05,350 --> 00:05:08,560
Dan sekarang, apabila saya menaip ls, Saya
mendapat konteks apa yang boleh saya

100
00:05:08,560 --> 00:05:12,600
lihat dari dalam folder pset1 itu.

101
00:05:12,600 --> 00:05:16,056
>> Sekarang, saya akan menaip kawalan
l, yang hanya membersihkan skrin.

102
00:05:16,056 --> 00:05:18,180
Dan saya akan menyenaraikan
kandungan direktori

103
00:05:18,180 --> 00:05:18,880
lagi, supaya anda boleh lihat.

104
00:05:18,880 --> 00:05:20,730
Saya hanya mahu berbuat demikian kepada
membersihkan beberapa perkara yang

105
00:05:20,730 --> 00:05:22,521
yang kaulihat itu, turun di bawah
dan untuk mengelakkan perkara ini

106
00:05:22,521 --> 00:05:24,660
daripada pergi terlalu jauh ke bawah di luar liputan.

107
00:05:24,660 --> 00:05:28,440
>> Sekarang, saya berkata sebelum ini bahawa, jika saya ingin
untuk menavigasi ke direktori semasa,

108
00:05:28,440 --> 00:05:31,580
Saya boleh menaip ruang cd titik.

109
00:05:31,580 --> 00:05:32,080
Tekan Enter.

110
00:05:32,080 --> 00:05:33,330
Ia tidak berbuat apa-apa, kan?

111
00:05:33,330 --> 00:05:35,480
Saya menukar direktori
untuk direktori semasa.

112
00:05:35,480 --> 00:05:37,813
Anda tidak sentiasa akan
mencari keperluan untuk titik tunggal,

113
00:05:37,813 --> 00:05:39,540
tetapi anda akan sekali-sekala.

114
00:05:39,540 --> 00:05:41,950
>> Mari kita mengatakan bahawa saya mahu
untuk bergerak ke atas satu tahap.

115
00:05:41,950 --> 00:05:44,450
Saya hendak kembali kepada
direktori ruang kerja saya.

116
00:05:44,450 --> 00:05:49,800
Saya tidak boleh menaip cd ruang kerja,
tidak ada fail atau direktori tersebut.

117
00:05:49,800 --> 00:05:52,780
Dan sebab bahawa-
saya menaip ls satu time-- lebih

118
00:05:52,780 --> 00:05:58,060
adalah bahawa tidak ada direktori dipanggil
ruang kerja di dalam direktori pset1 saya.

119
00:05:58,060 --> 00:06:00,275
Saya akan membersihkan saya
menyaring lagi dengan kawalan l.

120
00:06:00,275 --> 00:06:02,150
Ingat apa yang saya katakan
sebelum ini, walaupun, kita yang

121
00:06:02,150 --> 00:06:04,010
boleh menavigasi kembali dengan dot, dot.

122
00:06:04,010 --> 00:06:05,880
Itulah nama direktori induk.

123
00:06:05,880 --> 00:06:10,727
Jadi, jika saya menaip cd, ruang, dot,
dot, dan kemudian tekan Enter,

124
00:06:10,727 --> 00:06:11,810
kini melihat apa yang berlaku.

125
00:06:11,810 --> 00:06:15,250
Command prompt saya memberitahu saya bahawa saya
kembali dalam direktori ~ / ruang kerja saya.

126
00:06:15,250 --> 00:06:19,360
Saya berpindah ke satu tahap,
terima kasih kepada dot, dot.

127
00:06:19,360 --> 00:06:23,400
>> Sekarang, mari kita mengatakan bahawa saya menggunakan
sistem operasi yang berasaskan Linux,

128
00:06:23,400 --> 00:06:25,440
tetapi tidak semestinya
beritahu saya di mana saya.

129
00:06:25,440 --> 00:06:28,370
Yang ini berlaku untuk memberitahu kita bahawa
Saya dalam ~ / ruang kerja sekarang,

130
00:06:28,370 --> 00:06:29,280
kerja, prompt.

131
00:06:29,280 --> 00:06:31,940
Tetapi saya boleh menjadi benar-benar
hilang dalam keadaan kucar-kacir folder,

132
00:06:31,940 --> 00:06:34,946
dan saya tidak tahu di mana saya dan
tidak tahu di mana saya mahu kembali kepada.

133
00:06:34,946 --> 00:06:36,320
Ada dua perkara yang boleh saya lakukan.

134
00:06:36,320 --> 00:06:40,920
>> Pertama sekali, saya boleh memikirkan
di mana saya, dengan menaip pwd.

135
00:06:40,920 --> 00:06:42,720
Itulah direktori kerja saya sekarang.

136
00:06:42,720 --> 00:06:45,830
Dan jika saya tekan Enter, ia
memberitahu saya betul-betul di mana saya.

137
00:06:45,830 --> 00:06:49,400
Sekarang / rumah / ubuntu adalah
cara lama untuk mengatakan, tilde,

138
00:06:49,400 --> 00:06:51,290
yang adalah direktori rumah anda.

139
00:06:51,290 --> 00:06:56,540
Tetapi ia memberitahu saya bahawa saya dalam
rumah / ubuntu / ruang kerja, atau ~ / ruang kerja.

140
00:06:56,540 --> 00:07:00,700
>> Saya akan pergi ke
direktori pset1 saya sekali lagi,

141
00:07:00,700 --> 00:07:02,229
dan saya akan menyenaraikan kandungan.

142
00:07:02,229 --> 00:07:04,770
Dan saya melihat bahawa saya mempunyai satu lagi
direktori yang dinamakan tambahan.

143
00:07:04,770 --> 00:07:09,020
Jadi saya akan cd ke dalam tambahan, dan
maka saya akan mengosongkan skrin saya.

144
00:07:09,020 --> 00:07:11,540
>> Oleh sebab itu, saya cukup jauh, bukan?

145
00:07:11,540 --> 00:07:13,680
Bagaimana jika saya mahu menyandarkan
untuk ruang kerja serta-merta?

146
00:07:13,680 --> 00:07:15,138
Ada beberapa perkara yang saya boleh lakukan.

147
00:07:15,138 --> 00:07:18,750
Saya boleh menaip cd, dot, dot, slash, dot,
dot, untuk bergerak ke atas satu tahap dan kemudian

148
00:07:18,750 --> 00:07:19,640
tahap yang lain.

149
00:07:19,640 --> 00:07:21,090
Tetapi itulah jenis menjengkelkan.

150
00:07:21,090 --> 00:07:24,990
>> Jadi, jika saya pernah mahu kembali kepada
hanya saya direktori rumah, tilde,

151
00:07:24,990 --> 00:07:27,690
Saya boleh menaip cd dengan apa-apa selepas itu.

152
00:07:27,690 --> 00:07:29,224
Cd, Enter.

153
00:07:29,224 --> 00:07:30,140
Dan sekarang, saya dalam tilde.

154
00:07:30,140 --> 00:07:34,310
Dan jika saya mahu ke ruang kerja,
Saya hanya boleh menaip cd ruang kerja.

155
00:07:34,310 --> 00:07:36,770
Dan itulah bagaimana anda bekerja
menukar direktori

156
00:07:36,770 --> 00:07:42,080
dalam IDE CS50 atau mana-mana Linux
sistem operasi pada baris arahan.

157
00:07:42,080 --> 00:07:42,580
Baiklah.

158
00:07:42,580 --> 00:07:45,610
Yang seterusnya yang mungkin
sangat berguna adalah mkdir,

159
00:07:45,610 --> 00:07:48,709
yang pendek untuk membuat direktori,
jika saya perlu membuat folder baru.

160
00:07:48,709 --> 00:07:50,750
Jika anda biasa dengan
sistem operasi GUI,

161
00:07:50,750 --> 00:07:51,820
anda mungkin klik kanan.

162
00:07:51,820 --> 00:07:54,500
Kemudian, apabila menu konteks
timbul, pilih Folder Baru.

163
00:07:54,500 --> 00:07:56,250
Itu mungkin bagaimana
anda telah melakukannya sebelum ini.

164
00:07:56,250 --> 00:08:00,979
Tetapi kita juga boleh membuat
direktori pada baris arahan.

165
00:08:00,979 --> 00:08:02,020
Oleh itu, kita kembali dalam IDE.

166
00:08:02,020 --> 00:08:08,020
Saya akan zum masuk pada terminal dan
senarai kandungan direktori saya

167
00:08:08,020 --> 00:08:11,882
lagi, hanya untuk memberi kita
rangka rujukan.

168
00:08:11,882 --> 00:08:14,340
Mari kita mengatakan bahawa, kini, saya telah
selesai bekerja pada masalah set 0

169
00:08:14,340 --> 00:08:15,580
dan masalah set 1.

170
00:08:15,580 --> 00:08:19,390
Jadi saya ingin membuat direktori baru
bekerja selama masalah set 2.

171
00:08:19,390 --> 00:08:20,420
Bagaimana saya boleh berbuat demikian?

172
00:08:20,420 --> 00:08:24,132
>> Nah, sekali lagi, saya boleh klik kanan dalam
sebelah kiri sana dan pilih New Folder

173
00:08:24,132 --> 00:08:25,340
dan mewujudkan direktori pset2.

174
00:08:25,340 --> 00:08:26,240
Yang akan bekerja juga.

175
00:08:26,240 --> 00:08:28,615
Tetapi saya juga melakukannya pada
baris arahan cantik dengan cepat,

176
00:08:28,615 --> 00:08:35,049
dengan menaip mkdir, saya space--
ditaip n, but-- ruang pset2.

177
00:08:35,049 --> 00:08:38,659
Jika saya tekan Enter dan kemudian saya menyenaraikan
kandungan direktori saya sekali lagi,

178
00:08:38,659 --> 00:08:40,710
Saya melihat bahawa, lihatlah,
Saya mempunyai folder pset2.

179
00:08:40,710 --> 00:08:43,110
Dan saya boleh menavigasi ke dalam
bahawa menggunakan cd dan jangan

180
00:08:43,110 --> 00:08:45,614
semua kerja yang saya perlu lakukan untuk pset2.

181
00:08:45,614 --> 00:08:48,530
Secara kebetulan, saya hanya akan pop
di sini benar-benar cepat ke pokok fail.

182
00:08:48,530 --> 00:08:53,494
Dan anda boleh melihat bahawa, juga, dalam
Fail Explorer grafik,

183
00:08:53,494 --> 00:08:56,160
kita dapat melihat bahawa direktori pset2 yang
juga telah diwujudkan di sana.

184
00:08:56,160 --> 00:08:58,537
Dan saya boleh mengemudi kepadanya,
menggunakan GUI juga.

185
00:08:58,537 --> 00:09:00,870
Lain kali dan itu
mungkin akan datang dalam berguna

186
00:09:00,870 --> 00:09:03,650
adalah cp, yang merupakan singkatan bagi salinan.

187
00:09:03,650 --> 00:09:06,960
Salin, tidak seperti semua yang lain
arahan kita lihat sebelum ini,

188
00:09:06,960 --> 00:09:11,800
mengambil masa dua hujah, sumber,
menamakan fail yang anda hendak salin,

189
00:09:11,800 --> 00:09:15,810
dan destinasi, di mana anda
mahu menyalin fail ke.

190
00:09:15,810 --> 00:09:19,490
Ia agak mudah untuk menyalin
fail, jadi mari kita berbuat demikian.

191
00:09:19,490 --> 00:09:20,640
>> Oleh itu, kita kembali dalam IDE.

192
00:09:20,640 --> 00:09:24,540
Saya akan menyenaraikan kandungan
daripada direktori semasa saya dengan ls.

193
00:09:24,540 --> 00:09:28,310
Sekarang, mari kita mengatakan bahawa saya mahu
untuk membuat salinan hello.txt.

194
00:09:28,310 --> 00:09:32,120
Sekali lagi, dari pokok fail pada
kiri, antara muka grafik,

195
00:09:32,120 --> 00:09:35,969
Saya boleh klik kanan pada hello.txt,
membuat salinan, paste salinan.

196
00:09:35,969 --> 00:09:38,260
Tetapi saya boleh melakukannya cukup cepat
pada baris arahan juga.

197
00:09:38,260 --> 00:09:42,520
>> Katakan saya hendak salin
hello.txt untuk hi.txt.

198
00:09:42,520 --> 00:09:45,850
Saya boleh CP, ruang, hello.txt.

199
00:09:45,850 --> 00:09:48,850
Itulah fail sumber saya, jadi itulah sebabnya
Saya akan memilih salah satu yang pertama.

200
00:09:48,850 --> 00:09:51,058
Dan kemudian saya perlu menamakan
fail destinasi, hi.txt.

201
00:09:51,058 --> 00:09:53,690

202
00:09:53,690 --> 00:09:54,620
Saya tekan Enter.

203
00:09:54,620 --> 00:09:57,930
Dan jika saya menyenaraikan kandungan saya
direktori lagi, ada hi.txt.

204
00:09:57,930 --> 00:09:59,220
Saya membuat salinan.

205
00:09:59,220 --> 00:10:01,090
Dan sebenarnya, jika saya pergi
ke dalam hi.txt, saya boleh

206
00:10:01,090 --> 00:10:04,030
melihat bahawa ia akan menjadi satu yang tepat
salinan semua yang

207
00:10:04,030 --> 00:10:08,330
wujud dalam fail hello.txt saya.

208
00:10:08,330 --> 00:10:09,790
>> Jadi itulah bagaimana anda menyalin fail.

209
00:10:09,790 --> 00:10:12,680
Tetapi bagaimana jika anda mahu
menyalin direktori keseluruhan?

210
00:10:12,680 --> 00:10:16,510
Jadi untuk kali kedua, mari kita lihat
pada apa yang di dalam direktori pset0 saya.

211
00:10:16,510 --> 00:10:23,950
Jika saya cd pset0 dan senarai kandungan,
Saya mempunyai direktori yang dipanggil, sampel,

212
00:10:23,950 --> 00:10:26,252
dan fail awal, scratch.sb2.

213
00:10:26,252 --> 00:10:27,210
Jadi, itu baik untuk mengetahui.

214
00:10:27,210 --> 00:10:29,800
Oleh itu, marilah mengosongkan skrin,
dan saya akan kembali

215
00:10:29,800 --> 00:10:32,870
ke direktori ruang kerja saya untuk kali kedua.

216
00:10:32,870 --> 00:10:36,630
>> Mari kita mengatakan bahawa, kini, saya mahu
membuat salinan direktori pset0 saya.

217
00:10:36,630 --> 00:10:42,940
Saya tidak boleh hanya berkata cp pset0
pset3, misalnya.

218
00:10:42,940 --> 00:10:46,220
Anda mendapat mesej pelik ini,
meninggalkan direktori pset0.

219
00:10:46,220 --> 00:10:47,439
Mengapa anda mendapat mesej itu?

220
00:10:47,439 --> 00:10:49,730
Nah, ternyata bahawa, apabila
anda mempunyai direktori yang

221
00:10:49,730 --> 00:10:53,150
mempunyai hal-hal lain di dalamnya,
arahan cp tidak benar-benar

222
00:10:53,150 --> 00:10:55,590
semestinya tahu apa yang perlu dilakukan dengan ia.

223
00:10:55,590 --> 00:10:59,670
>> Kita perlu jelas
memberitahu Linux, terminal,

224
00:10:59,670 --> 00:11:03,720
Saya mahu anda untuk menyalin
direktori pset0 dan salinan

225
00:11:03,720 --> 00:11:07,530
setiap folder yang wujud di dalam
itu dan setiap fail yang

226
00:11:07,530 --> 00:11:08,750
wujud di dalamnya.

227
00:11:08,750 --> 00:11:13,270
Dalam erti kata lain, saya memerlukan anda untuk
rekursif menyelam jauh ke dalam pset0

228
00:11:13,270 --> 00:11:15,660
dan membuat salinan segala-galanya di sana.

229
00:11:15,660 --> 00:11:25,280
>> Jika saya mahu berbuat demikian, apa yang saya boleh lakukan
adalah cp-r untuk rekursi, pset3 pset0.

230
00:11:25,280 --> 00:11:26,850
Tekan Enter.

231
00:11:26,850 --> 00:11:29,290
Sekarang, jika saya menyenaraikan
kandungan direktori saya,

232
00:11:29,290 --> 00:11:32,180
Saya melihat ada pset3 yang
direktori yang saya boleh bekerja dengan.

233
00:11:32,180 --> 00:11:36,990
Dan jika saya ke dalam cd pset3 sekarang dan
kemudian senarai kandungan, melihat,

234
00:11:36,990 --> 00:11:39,594
ada sampel dan scratch.sb2 lagi.

235
00:11:39,594 --> 00:11:40,510
Jadi, itu agak sejuk.

236
00:11:40,510 --> 00:11:43,819
Jadi itulah bagaimana anda boleh menyalin keseluruhan yang
direktori, dan bukan hanya satu fail.

237
00:11:43,819 --> 00:11:45,860
Jadi jika anda mahu untuk menyalin
direktori, hanya ingat

238
00:11:45,860 --> 00:11:49,830
menggunakan bendera -r apabila anda berada
bekerja dengan arahan cp.

239
00:11:49,830 --> 00:11:50,330
Baiklah.

240
00:11:50,330 --> 00:11:52,320
Jadi saya telah disalin fail, tetapi
Saya telah melakukannya dengan tidak sengaja.

241
00:11:52,320 --> 00:11:53,695
Dan sekarang, saya ingin mendapatkan membuangnya.

242
00:11:53,695 --> 00:11:54,850
Bagaimana saya boleh berbuat demikian?

243
00:11:54,850 --> 00:11:56,830
Sekali lagi, jika anda biasa
dengan antara muka GUI,

244
00:11:56,830 --> 00:11:58,310
anda boleh klik kanan
dan hanya memilih Padam.

245
00:11:58,310 --> 00:12:00,630
Dan ia akan hantar ke
sampah atau Recycle Bin.

246
00:12:00,630 --> 00:12:03,320
Tetapi pada baris arahan, kita
hanya boleh menaip rm, untuk mengeluarkan,

247
00:12:03,320 --> 00:12:05,580
dan kemudian nama
memfailkan kita mahu menyingkirkan.

248
00:12:05,580 --> 00:12:08,614
>> Sekarang, rm adalah sangat berhati-hati.

249
00:12:08,614 --> 00:12:11,280
Ia melakukan banyak dua memeriksa,
memastikan bahawa anda benar-benar

250
00:12:11,280 --> 00:12:12,377
mahu memadam fail.

251
00:12:12,377 --> 00:12:15,460
Ia tidak mahu membuat sebarang kesilapan,
kerana tidak ada Recycle Bin sini.

252
00:12:15,460 --> 00:12:17,010
Apabila kita memadam fail, ia pergi.

253
00:12:17,010 --> 00:12:18,710
Dan ada benar-benar ada cara untuk mendapatkannya kembali.

254
00:12:18,710 --> 00:12:20,730
Oleh itu, kita perlu menjadi cantik
berhati-hati, dan sebagainya rm

255
00:12:20,730 --> 00:12:23,110
akan menjadi benar-benar berhati-hati untuk kita.

256
00:12:23,110 --> 00:12:27,120
>> Oleh itu, marilah kita kembali kepada IDE
dan buang fail hi.txt

257
00:12:27,120 --> 00:12:29,640
bahawa saya dicipta minit yang lalu dengan salinan.

258
00:12:29,640 --> 00:12:30,560
Oleh itu, kita berada dalam IDE.

259
00:12:30,560 --> 00:12:33,180
Dan saya menyenaraikan kandungan direktori saya
lagi, hanya untuk memberikan kita beberapa konteks.

260
00:12:33,180 --> 00:12:36,500
Maksud saya, anda boleh melihat bahawa ada hi.txt,
yang saya buat sementara waktu lalu.

261
00:12:36,500 --> 00:12:38,196
Sekarang, saya mahu untuk mendapatkan membuangnya.

262
00:12:38,196 --> 00:12:38,820
Bagaimana saya melakukannya?

263
00:12:38,820 --> 00:12:39,810
>> Sekali lagi, hanya rm.

264
00:12:39,810 --> 00:12:46,220
Jadi saya boleh menaip rm hi.txt dan tekan Enter.

265
00:12:46,220 --> 00:12:47,970
Dan ada rm makhluk
benar-benar berhati-hati untuk kita

266
00:12:47,970 --> 00:12:50,178
dan memastikan kita benar-benar
mahu memadam fail ini.

267
00:12:50,178 --> 00:12:52,784
Adakah anda benar-benar mahu mengeluarkan
tetap fail hi.txt kosong?

268
00:12:52,784 --> 00:12:55,200
Itu hanya seperti operasi yang
sistem, seperti Windows atau Mac,

269
00:12:55,200 --> 00:12:56,310
yang mungkin menjadi
biasa dengan bermunculan

270
00:12:56,310 --> 00:12:58,770
kotak yang mengatakan yang anda benar-benar
pasti anda mahu melakukan ini.

271
00:12:58,770 --> 00:13:01,228
>> Saya agak pasti saya mahu ini,
jadi saya akan menaip, yes--

272
00:13:01,228 --> 00:13:04,390
atau saya juga boleh hanya
menaip y-- dan tekan Enter.

273
00:13:04,390 --> 00:13:08,620
Dan jika saya menyenaraikan kandungan saya
direktori lagi, hi.txt hilang.

274
00:13:08,620 --> 00:13:10,000
Boleh tahan, bukan?

275
00:13:10,000 --> 00:13:12,410
Mari kita L akhbar Kawalan, hanya
untuk menghilangkan semua barangan ini

276
00:13:12,410 --> 00:13:14,900
dan membawa kita kembali
bahagian atas skrin.

277
00:13:14,900 --> 00:13:18,520
>> Sekarang, terdapat satu cara untuk
litar pintas rm, jadi

278
00:13:18,520 --> 00:13:20,090
bahawa ia tidak meminta kami soalan itu.

279
00:13:20,090 --> 00:13:22,060
Kami benar-benar tahu kita mahu
untuk menghilangkan fail itu,

280
00:13:22,060 --> 00:13:23,490
dan kami tidak mahu
boleh ditanya soalan.

281
00:13:23,490 --> 00:13:24,720
Bagaimana kita berbuat demikian?

282
00:13:24,720 --> 00:13:27,180
Nah, kita boleh menentukan
bendera tambahan, sama seperti kita

283
00:13:27,180 --> 00:13:30,400
lakukan dengan cp di mana kita
boleh menambah bendera -r,

284
00:13:30,400 --> 00:13:32,800
untuk secara rekursif menyalin ke dalam direktori.

285
00:13:32,800 --> 00:13:35,630
Ada bendera lain
untuk rm, iaitu f,

286
00:13:35,630 --> 00:13:39,470
iaitu untuk memaksa rm untuk melakukan perkara
apa yang kita memberitahu ia lakukan.

287
00:13:39,470 --> 00:13:44,610
>> Jadi katakan itu, kini, saya mahu
untuk menghilangkan fail hello.txt saya.

288
00:13:44,610 --> 00:13:46,490
Saya tidak mahu satu yang sama ada.

289
00:13:46,490 --> 00:13:47,370
Apa yang boleh saya lakukan?

290
00:13:47,370 --> 00:13:54,710
Well, saya boleh rm hello.txt f.

291
00:13:54,710 --> 00:13:57,530
Apa yang anda fikir adalah
akan berlaku di sini?

292
00:13:57,530 --> 00:13:58,030
Ia pergi.

293
00:13:58,030 --> 00:13:59,363
Adakah tidak bertanya kepada saya soalan.

294
00:13:59,363 --> 00:14:03,600
Dan sebenarnya, jika saya menyenaraikan kandungan
daripada direktori saya sekali lagi, ia pergi.

295
00:14:03,600 --> 00:14:05,750
Tidak ada buat asal di sini.

296
00:14:05,750 --> 00:14:09,554
hello.txt hilang, dan saya tidak
walaupun bertanya jika saya mahu untuk memadamnya.

297
00:14:09,554 --> 00:14:11,595
Bagaimana jika saya mahu menyingkirkan
sebuah direktori keseluruhan?

298
00:14:11,595 --> 00:14:14,180

299
00:14:14,180 --> 00:14:17,039
Cara anda berbuat demikian adalah
hampir sama dengan menyalin.

300
00:14:17,039 --> 00:14:19,080
Jika anda ingin memadam
direktori, anda tidak hanya

301
00:14:19,080 --> 00:14:22,121
mahu memadam direktori, anda mahu
untuk memadam segala-galanya di dalamnya.

302
00:14:22,121 --> 00:14:26,250
Dan supaya anda menggunakan -r, untuk
rekursif memadam direktori.

303
00:14:26,250 --> 00:14:28,600
>> Jadi mari kita rm pset2 -r.

304
00:14:28,600 --> 00:14:31,870
Saya tidak benar-benar bekerja pada pset2,
jadi saya boleh menghilangkan direktori.

305
00:14:31,870 --> 00:14:33,040
Saya tekan Enter.

306
00:14:33,040 --> 00:14:35,050
Adakah saya mahu mengeluarkan
direktori, pset2?

307
00:14:35,050 --> 00:14:37,160
Ya saya.

308
00:14:37,160 --> 00:14:41,150
Dan jika saya menyenaraikan kandungan
direktori saya sekali lagi, ia pergi.

309
00:14:41,150 --> 00:14:41,650
Semua betul?

310
00:14:41,650 --> 00:14:43,739
>> Satu perubahan yang lebih pada tema ini.

311
00:14:43,739 --> 00:14:46,280
Jadi saya akan mengosongkan skrin sekali lagi,
meletakkan segala-galanya di bahagian atas.

312
00:14:46,280 --> 00:14:47,420
Hit ls.

313
00:14:47,420 --> 00:14:49,890
Sekarang, saya mahu untuk menghilangkan
daripada direktori pset3 saya,

314
00:14:49,890 --> 00:14:52,810
dan saya benar-benar tahu saya mahu
menghilangkan direktori pset3 saya.

315
00:14:52,810 --> 00:15:00,120
Saya boleh secara berulang dan secara paksa
membuang direktori pset3 saya.

316
00:15:00,120 --> 00:15:03,900
>> Sekarang, anda akan benar-benar
berhati-hati apabila anda menggunakan rm -rf.

317
00:15:03,900 --> 00:15:06,784
Seperti yang anda program lagi, ia akan menjadi
sesuatu yang anda hanya melakukan benar-benar cepat.

318
00:15:06,784 --> 00:15:08,200
Dan sebenarnya, saya melakukannya sepanjang masa.

319
00:15:08,200 --> 00:15:10,380
Tetapi ia boleh membawa kepada beberapa
kesan buruk,

320
00:15:10,380 --> 00:15:12,340
jika anda secara tidak sengaja
memadam perkara yang salah.

321
00:15:12,340 --> 00:15:15,089
Jadi saya mahu anda sedar bahawa
ini adalah pilihan yang disediakan untuk anda,

322
00:15:15,089 --> 00:15:17,220
tetapi menggunakannya dengan berhati-hati,
dan menggunakannya dengan berhati-hati.

323
00:15:17,220 --> 00:15:20,910
>> Saya tahu hakikatnya saya tidak bekerja
pada masalah saya menetapkan 3 lagi, jadi saya

324
00:15:20,910 --> 00:15:22,550
akan menghapuskan semua fail-fail.

325
00:15:22,550 --> 00:15:26,420
Dan saya tahu saya tidak mahu ditanya
setiap kali jika saya mahu memadam

326
00:15:26,420 --> 00:15:30,640
fail, jadi saya akan ke rm pset3 -rf.

327
00:15:30,640 --> 00:15:32,640
Adakah tidak bertanya kepada saya jika saya
mahu mendapatkan membuangnya.

328
00:15:32,640 --> 00:15:33,840
Saya memukul ls.

329
00:15:33,840 --> 00:15:35,680
pset3 hilang.

330
00:15:35,680 --> 00:15:39,730
Jadi itu sahaja variasi yang
boleh gunakan untuk menghilangkan fail dengan rm.

331
00:15:39,730 --> 00:15:43,620
>> Arahan terakhir baris arahan itu
akan cukup berguna untuk anda

332
00:15:43,620 --> 00:15:46,391
adalah mv, yang pendek untuk bergerak.

333
00:15:46,391 --> 00:15:48,960
Pindah Adakah pada dasarnya sama dengan menamakan semula.

334
00:15:48,960 --> 00:15:53,870
Ia bergerak fail dari satu lokasi ke lokasi
lain, sumber ke destinasi.

335
00:15:53,870 --> 00:15:59,400
Mari kita lihat di mana menggunakan kekuatan langkah
menjadi berguna di tingkap terminal.

336
00:15:59,400 --> 00:16:02,070
>> Jadi saya di pset1 saya
direktori, dan saya dapati

337
00:16:02,070 --> 00:16:03,860
sesuatu yang telah pergi yang salah sedikit.

338
00:16:03,860 --> 00:16:08,620
Saya telah bekerja pada masalah tamak saya,
tetapi saya tidak sengaja menamakannya Greddy.

339
00:16:08,620 --> 00:16:11,380
Oleh itu, apabila saya cuba dan menjalankannya melalui
check50, ia tidak benar-benar berkesan.

340
00:16:11,380 --> 00:16:12,630
Saya mempunyai beberapa pilihan.

341
00:16:12,630 --> 00:16:16,220
Kita boleh melakukan apa yang kita lakukan sebelum ini,
iaitu untuk membuat salinan fail.

342
00:16:16,220 --> 00:16:23,960
Saya boleh menyalin greddy.c
untuk greedy.c, bukan?

343
00:16:23,960 --> 00:16:25,580
Tekan Enter.

344
00:16:25,580 --> 00:16:28,180
Saya melihat bahawa kedua-dua fail yang ada.

345
00:16:28,180 --> 00:16:36,337
Dan kemudian saya boleh rm,
untuk membuang, greddy.c.

346
00:16:36,337 --> 00:16:37,170
Yang mendapat membuangnya.

347
00:16:37,170 --> 00:16:40,920
Jadi yang akan bekerja, selepas saya mengesahkan
yang saya ingin membuangnya.

348
00:16:40,920 --> 00:16:44,770
Dan saya berkesan mempunyai
greddy.c dinamakan semula kepada greedy.c.

349
00:16:44,770 --> 00:16:48,460
Saya disalin, dan kemudian
dikeluarkan asal.

350
00:16:48,460 --> 00:16:50,170
>> Tetapi itu adalah satu proses pelbagai langkah.

351
00:16:50,170 --> 00:16:51,670
Dan demi sesungguhnya, ada cara yang lebih baik.

352
00:16:51,670 --> 00:16:52,420
Malah, ada.

353
00:16:52,420 --> 00:16:55,810
Jadi mari kita memukul Kawalan L,
hanya untuk membawa balik sehingga ini,

354
00:16:55,810 --> 00:16:58,680
dan senarai kandungan
daripada direktori saya sekali lagi.

355
00:16:58,680 --> 00:17:00,350
>> Jadi katakan, oh, saya membuat kesilapan.

356
00:17:00,350 --> 00:17:03,470
Saya benar-benar benar-benar tidak mahu
untuk memanggil fail greddy.c.

357
00:17:03,470 --> 00:17:11,369
Dalam satu kali kejadian, saya boleh menaip
bergerak greedy.c untuk greddy.c.

358
00:17:11,369 --> 00:17:12,470
Tekan Enter.

359
00:17:12,470 --> 00:17:15,210
Dan sekarang, saya tidak mempunyai
untuk menyalin dan mengeluarkannya,

360
00:17:15,210 --> 00:17:16,880
Saya hanya dapat menamakan semula.

361
00:17:16,880 --> 00:17:18,710
Sehenti membeli-belah.

362
00:17:18,710 --> 00:17:21,160
>> Kini, terdapat banyak lain
kemudahan asas baris arahan

363
00:17:21,160 --> 00:17:22,640
yang boleh anda gunakan dengan
baris arahan Linux.

364
00:17:22,640 --> 00:17:24,990
Dan kita akan membincangkan banyak
daripada mereka pada masa hadapan dalam CS50.

365
00:17:24,990 --> 00:17:27,948
Tetapi untuk sekarang, hanya mendapat kaki anda
basah dengan bekerja dengan terminal ini

366
00:17:27,948 --> 00:17:30,540
alam sekitar, lima arahan
perlu mendapatkan anda cukup jauh

367
00:17:30,540 --> 00:17:34,990
dalam mengemudi di sekitar dan
bekerja dengan fail dalam IDE anda

368
00:17:34,990 --> 00:17:37,770
atau dalam apa sahaja yang berasaskan Linux
sistem operasi yang anda gunakan.

369
00:17:37,770 --> 00:17:40,580
>> Jika anda ingin tahu dan anda mahu
melihat ke hadapan sedikit di beberapa

370
00:17:40,580 --> 00:17:43,420
satu arahan baris arahan
kita akan menggunakan pada masa depan,

371
00:17:43,420 --> 00:17:46,930
di sini ialah senarai pasangan
orang-orang yang lebih biasa.

372
00:17:46,930 --> 00:17:47,820
Saya Doug Lloyd.

373
00:17:47,820 --> 00:17:49,860
Ini adalah CS50.

374
00:17:49,860 --> 00:17:52,598