1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1
00:00:00,000 --> 00:00:05,060
>> [Muzika]

2
00:00:05,060 --> 00:00:05,890
>> DOUG Lloyd: OK.

3
00:00:05,890 --> 00:00:08,680
Pra, le të flasim rreth asaj se si për të
përdorni komandën linjën Linux.

4
00:00:08,680 --> 00:00:11,860
Tani, CS50 IDE, ose në
fakt, edhe një aplikim CS50,

5
00:00:11,860 --> 00:00:15,210
në qoftë se ju jeni të njohur me atë, ose
ju jeni duke marrë një version të vjetër të CS50,

6
00:00:15,210 --> 00:00:17,420
është një makinë bazuar në cloud
që shkon Ubuntu,

7
00:00:17,420 --> 00:00:20,259
e cila është një nga shijet shumë
e sistemit operativ Linux.

8
00:00:20,259 --> 00:00:22,300
Sistem operativ Linux është
favorizuar nga programuesit,

9
00:00:22,300 --> 00:00:25,690
sepse kjo është vetëm pije freskuese, e drejtë?

10
00:00:25,690 --> 00:00:29,170
>> Shumë Shpërndarjet moderne Linux
kanë ndërfaqe grafike të përdoruesit,

11
00:00:29,170 --> 00:00:33,710
të cilat ne gjithashtu thirrje GUIs, G-U-I, në
lejojë të lehtë navigacion mouse-i bazuar,

12
00:00:33,710 --> 00:00:36,920
të cilat ju ndoshta jeni njohur me,
në qoftë se ju jeni një Windows apo Mac përdorues,

13
00:00:36,920 --> 00:00:39,961
lëviz nëpër miun tuaj,
double-klikuar në ikonat, dhe kështu me radhë.

14
00:00:39,961 --> 00:00:42,210
Ende edhe pse, si një programues,
dhe edhe pse IDE

15
00:00:42,210 --> 00:00:44,800
përmban aftësinë për
të bëjë disa përdorues grafike

16
00:00:44,800 --> 00:00:47,400
sende, klikuar, dhe
zvarritje, dhe të gjitha që,

17
00:00:47,400 --> 00:00:50,197
ju ende do të jetë duke përdorur tuaj
dritare terminali mjaft shpesh.

18
00:00:50,197 --> 00:00:52,280
Dhe ju mund të bëni shumë prej
Detyrat e njëjta që ju mund të

19
00:00:52,280 --> 00:00:53,905
bëjë me një mouse me komandat e tastierës.

20
00:00:53,905 --> 00:00:56,821
Dhe ne do të flasim pak
në lidhje me atë që disa prej këtyre komandave

21
00:00:56,821 --> 00:00:58,050
janë të drejtë tani.

22
00:00:58,050 --> 00:01:02,490
>> Tani, këto komanda mund të përdoren
në çdo operative Unix-bazuar

23
00:01:02,490 --> 00:01:06,790
sistem, i cili përfshin Linux,
por gjithashtu përfshin Mac OS.

24
00:01:06,790 --> 00:01:12,930
Në qoftë se ju i hapur deri në Mac tuaj,
ju mund të përdorni këto komanda e saktë.

25
00:01:12,930 --> 00:01:15,705
Dritaret gjithashtu ka Komandën
Prompt, por disa nga komandat

26
00:01:15,705 --> 00:01:17,871
janë pak të ndryshme, kështu që
ajo nuk ka të vërtetë punojnë,

27
00:01:17,871 --> 00:01:20,080
sepse Windows-i nuk është
një sistem Unix-bazuar.

28
00:01:20,080 --> 00:01:22,620
>> Pra, le të marrin një vështrim në disa
e këtyre komandave Linux.

29
00:01:22,620 --> 00:01:26,100
I pari që ju do të
ndoshta përdorin mjaft shumë është ls.

30
00:01:26,100 --> 00:01:30,410
Kjo është një l Fjala, e ndjekur nga një
vogle s, e cila është e shkurtër për listën.

31
00:01:30,410 --> 00:01:33,720
Dhe çfarë komanda lista nuk është ajo
ju jep një readout të gjitha dosjet

32
00:01:33,720 --> 00:01:35,670
dhe dosjet në directory tuaj të tanishme.

33
00:01:35,670 --> 00:01:39,430
Kështu që ju mund të shihni gjithçka që ju mund të
merrni për nga ku ju jeni aktualisht.

34
00:01:39,430 --> 00:01:41,545
>> Kështu që unë e kam hapur këtu IDE CS50.

35
00:01:41,545 --> 00:01:44,540
Dhe unë jam duke shkuar për të zoom-në në një
dytë për të ju jap një vështrim më të afërt,

36
00:01:44,540 --> 00:01:47,240
por këtu është fotografia e gjerë
e asaj që duket si IDE.

37
00:01:47,240 --> 00:01:49,580
Në të majtë, ju mund të shihni kemi
një pemë fotografi, të cilat ju jeni me siguri

38
00:01:49,580 --> 00:01:52,663
të njohur me, double-klikuar, dhe
dosjet dhe dosjet, dhe të gjitha këto gjëra.

39
00:01:52,663 --> 00:01:54,694
Pra, kjo është ende atje
në aplikim CS50.

40
00:01:54,694 --> 00:01:57,860
Në qendër në krye është ajo ku ju jeni
do të jetë me shkrim kodin tuaj, dikur

41
00:01:57,860 --> 00:01:58,960
ju klikoni mbi një skedar.

42
00:01:58,960 --> 00:02:00,900
Dhe në fund, ne
kanë një dritare terminali,

43
00:02:00,900 --> 00:02:04,040
i cili është ku ne mund të ekzekutojë
këto komanda terminal.

44
00:02:04,040 --> 00:02:07,460
>> Unë jam duke shkuar për të zoom-në
dhe kokë këtu, vetëm

45
00:02:07,460 --> 00:02:12,360
për të treguar ju se, në fakt, unë mund të
klikoni në këto fotografi dhe dosjet.

46
00:02:12,360 --> 00:02:17,010
Pra në mënyrë të qartë, ku unë aktualisht jam, unë kam
dy dosjet, të quajtura pset0 dhe pset1,

47
00:02:17,010 --> 00:02:20,520
dhe tre fotografi, e quajtur
hello, një i quajtur hello.c,

48
00:02:20,520 --> 00:02:22,870
dhe një i quajtur HELLO.TXT.

49
00:02:22,870 --> 00:02:27,100
>> Pra, le të shkojë poshtë në terminalin
dritare dhe për të marrë një vështrim më të afërt.

50
00:02:27,100 --> 00:02:31,010
Pra, ne vetëm të biseduar, përsëri, në lidhje me
Fakti që ne kemi tri fotografi dhe dy

51
00:02:31,010 --> 00:02:32,970
dosjet në dosjen aktuale.

52
00:02:32,970 --> 00:02:37,080
Nëse unë lloji ls, e cila përsëri
është komanda tek lista

53
00:02:37,080 --> 00:02:40,870
përmbajtja e tanishme
Lista, dhe pastaj unë hit Enter,

54
00:02:40,870 --> 00:02:47,220
shikoni se çfarë unë shoh, hello, hello.c,
HELLO.TXT, pset0 dhe pset1.

55
00:02:47,220 --> 00:02:49,620
>> pset0 dhe pset1 janë
ngjyrë blu, për të treguar

56
00:02:49,620 --> 00:02:52,420
ju se ata janë directories
që ne të mund të lundruar në.

57
00:02:52,420 --> 00:02:54,503
Dhe ne do të mësojmë pak
bit rreth asaj se si për të lundruar

58
00:02:54,503 --> 00:02:56,290
në directories në një minutë.

59
00:02:56,290 --> 00:03:00,920
Dhe çdo gjë tjetër që është me ngjyrë të zezë,
në qoftë se kjo është një file teksti ose një kod burim

60
00:03:00,920 --> 00:03:03,590
fotografi, dhe të gjelbër, në qoftë se
është një skedar i ekzekutueshëm.

61
00:03:03,590 --> 00:03:06,367
Kështu në mënyrë të qartë, që do të thotë se unë
mund të drejtuar një program të quajtur, përshëndetje.

62
00:03:06,367 --> 00:03:07,950
Kjo është ajo që një e gjelbër do të thotë atje.

63
00:03:07,950 --> 00:03:10,080
Por në thelb, shtypni
komandës ls ka lejuar

64
00:03:10,080 --> 00:03:13,470
mua që të shikojmë në çdo gjë që ekziston
në directory time aktuale, e cila

65
00:03:13,470 --> 00:03:17,940
përputhet me atë që ne shohim këtu, në
shfaqje grafike e njëjtë.

66
00:03:17,940 --> 00:03:19,940
Komanda e ardhshme ju do të
ndoshta përdorin mjaft

67
00:03:19,940 --> 00:03:24,792
është cd, me të vogla c, d vogle,
e cila është e shkurtër për directory ndryshim.

68
00:03:24,792 --> 00:03:27,500
Kjo na lejon të bëni atë që unë kam qenë
duke folur për një të dytë më parë, e cila

69
00:03:27,500 --> 00:03:31,150
është për të lundruar në mes të
directories në komandën

70
00:03:31,150 --> 00:03:33,700
line, në krahasim me
double-klikuar në dosje.

71
00:03:33,700 --> 00:03:37,250
Pra, nëse ne shkruani në CD dhe pastaj
emri i një directory,

72
00:03:37,250 --> 00:03:40,890
ne mund të merrni në këtë directory.

73
00:03:40,890 --> 00:03:44,680
>> Si një mënjanë, e di se emri
nga drejtoria e tanishme është gjithmonë

74
00:03:44,680 --> 00:03:48,670
dot, dhe emri i directory
një nivel më lart ku jemi tani,

75
00:03:48,670 --> 00:03:54,820
që është emri i dosje në
cila ynë ofron, dot, dot--

76
00:03:54,820 --> 00:03:56,851
ose në të cilat ynë ofron, është dot, dot.

77
00:03:56,851 --> 00:03:59,350
Dhe në qoftë se ju jeni ndonjëherë kurioz për
emri i directory tuaj,

78
00:03:59,350 --> 00:04:03,430
ju mund të shtypni PAK, i cili qëndron
për të pranishëm directory punës.

79
00:04:03,430 --> 00:04:06,827
Ne do të marrë një sy në të gjitha këto
tani, nga të nisej përsëri në IDE CS50.

80
00:04:06,827 --> 00:04:08,160
Kështu që unë jam kthyer në Workspace time tani.

81
00:04:08,160 --> 00:04:11,930
Dhe unë do të zoom-në përsëri mbi
terminal, kështu që ne mund të marrë një sy

82
00:04:11,930 --> 00:04:14,209
në lëvizin rreth brenda IDE.

83
00:04:14,209 --> 00:04:16,250
Kështu që unë jam duke shkuar për listën e
Përmbajtja e directory tim

84
00:04:16,250 --> 00:04:19,220
përsëri, vetëm për të bluar
na në ku jemi.

85
00:04:19,220 --> 00:04:21,740
Pra, nëse unë lloji ls, e cila
është për listës,

86
00:04:21,740 --> 00:04:24,160
Unë shoh se unë mund të merrni për të pset0 dhe pset1.

87
00:04:24,160 --> 00:04:26,420
Këto janë directories
Unë mund të merrni nga këtu.

88
00:04:26,420 --> 00:04:30,400
Unë e di se, për shkak se IDE jep
me një çelës duke i ngjyrosur ato blu.

89
00:04:30,400 --> 00:04:33,295
>> Le të thonë se unë dua të
të marrë në directory time pset1,

90
00:04:33,295 --> 00:04:35,310
sepse unë jam duke punuar në problemin vendosur 1.

91
00:04:35,310 --> 00:04:41,380
Unë mund të shtypni cd-- përsëri, të shkurtër për
ndryshojë directory-- hapësirë, pset1.

92
00:04:41,380 --> 00:04:43,334
Dhe në qoftë se unë hit Enter, vini re çfarë ndodh.

93
00:04:43,334 --> 00:04:45,000
Ajo nuk duket si një shumë ka ndodhur.

94
00:04:45,000 --> 00:04:50,510
Por në qoftë se ju shikoni në prompt, ajo tani
tregon mua se unë jam në ~ / Workspace / pset1.

95
00:04:50,510 --> 00:04:55,510
Unë e kam lundruar në pset1
dosje që ishte brenda hapësirës së punës time.

96
00:04:55,510 --> 00:05:00,560
>> Dhe në qoftë se unë lloji ls, unë shoh disa
sende të ndryshme këtu, apo jo?

97
00:05:00,560 --> 00:05:03,810
Kjo nuk është e njëjtë
listë që kam parë më parë.

98
00:05:03,810 --> 00:05:05,350
Unë e kam lundruar në pset1.

99
00:05:05,350 --> 00:05:08,560
Dhe kështu që tani, kur unë lloji ls, unë jam
marrjen kontekstin e çfarë mund të

100
00:05:08,560 --> 00:05:12,600
shoh nga brenda dosje pset1.

101
00:05:12,600 --> 00:05:16,056
>> Tani, unë jam duke shkuar për të llojit të kontrollit
l, i cili sapo hap ekran.

102
00:05:16,056 --> 00:05:18,180
Dhe unë jam duke shkuar për listën e
përmbajtjen e directory

103
00:05:18,180 --> 00:05:18,880
përsëri, vetëm kështu që ju mund të shihni.

104
00:05:18,880 --> 00:05:20,730
Unë vetëm të kërkuar për të bërë këtë për
qartë nga disa gjëra

105
00:05:20,730 --> 00:05:22,521
që ju pashë poshtë
dhe për të parandaluar këtë

106
00:05:22,521 --> 00:05:24,660
nga duke shkuar shumë larg poshtë jashtë rrezes.

107
00:05:24,660 --> 00:05:28,440
>> Tani, thashë më herët se, në qoftë se unë dua
për të lundruar në dosjen aktuale,

108
00:05:28,440 --> 00:05:31,580
Unë mund të shtypni cd hapësirë ​​dot.

109
00:05:31,580 --> 00:05:32,080
Hit Enter.

110
00:05:32,080 --> 00:05:33,330
Ajo nuk ka të bëjë asgjë, e drejtë?

111
00:05:33,330 --> 00:05:35,480
Unë jam duke ndryshuar directories
në dosjen aktuale.

112
00:05:35,480 --> 00:05:37,813
Ju nuk jeni gjithmonë do të
të gjejnë një nevojë për një pikë të vetme,

113
00:05:37,813 --> 00:05:39,540
por ju do të herë pas here.

114
00:05:39,540 --> 00:05:41,950
>> Le të thonë se unë dua
të shkojë deri një nivel.

115
00:05:41,950 --> 00:05:44,450
Unë dua të kthehem në
Lista ime Workspace.

116
00:05:44,450 --> 00:05:49,800
Unë nuk mund të shtypni cd hapësira e punës,
nuk ka file apo directory e tillë.

117
00:05:49,800 --> 00:05:52,780
Dhe arsyeja për that--
nëse unë lloji ls një time-- më shumë

118
00:05:52,780 --> 00:05:58,060
është se nuk ka drejtori i quajtur
workspace brenda directory tim pset1.

119
00:05:58,060 --> 00:06:00,275
Unë jam duke shkuar për të pastruar tim
ekran përsëri me të kontrollit l.

120
00:06:00,275 --> 00:06:02,150
Mos harroni atë që kam thënë
më herët, edhe pse, se ne

121
00:06:02,150 --> 00:06:04,010
mund të lundruar përsëri me dot, dot.

122
00:06:04,010 --> 00:06:05,880
Ky është emri i directory prind.

123
00:06:05,880 --> 00:06:10,727
Pra, nëse unë lloji cd, hapësirë, dot,
dot, dhe pastaj goditi Enter,

124
00:06:10,727 --> 00:06:11,810
tani shikojmë se çfarë ndodhi.

125
00:06:11,810 --> 00:06:15,250
Komandën prompt im tregon mua se unë jam
përsëri në directory time ~ / Workspace.

126
00:06:15,250 --> 00:06:19,360
Unë u zhvendos deri një nivel,
falë dot, dot.

127
00:06:19,360 --> 00:06:23,400
>> Tani, le të themi se unë jam duke përdorur një
sistem operativ që është i bazuar në Linux,

128
00:06:23,400 --> 00:06:25,440
por nuk do të
më trego ku jam.

129
00:06:25,440 --> 00:06:28,370
Kjo ndodh për të na tregoni se
Unë jam në ~ / Workspace tani,

130
00:06:28,370 --> 00:06:29,280
të drejtë në ftim.

131
00:06:29,280 --> 00:06:31,940
Por unë mund të jetë plotësisht
humbur në një rrëmujë e dosjeve,

132
00:06:31,940 --> 00:06:34,946
dhe unë nuk kam asnjë ide se ku unë jam dhe
asnjë ide se ku unë dua të të marrë përsëri në.

133
00:06:34,946 --> 00:06:36,320
Ka dy gjëra që unë mund të bëni.

134
00:06:36,320 --> 00:06:40,920
>> Para së gjithash, unë mund ta kuptoj
se ku jam, nga shtypja PAK.

135
00:06:40,920 --> 00:06:42,720
Kjo është drejtori i pranishëm ime e punës.

136
00:06:42,720 --> 00:06:45,830
Dhe në qoftë se unë hit Enter, atë
tregon mua se ku jam.

137
00:06:45,830 --> 00:06:49,400
Tani / home / Ubuntu është
rrugë e gjatë për të thënë, tilde,

138
00:06:49,400 --> 00:06:51,290
i cili është drejtori juaj në shtëpi.

139
00:06:51,290 --> 00:06:56,540
Por ajo tregon mua se unë jam në
shtëpi / ubuntu / Workspace, ose ~ / Workspace.

140
00:06:56,540 --> 00:07:00,700
>> Unë jam duke shkuar për të lundruar në
Lista ime pset1 përsëri,

141
00:07:00,700 --> 00:07:02,229
dhe unë jam duke shkuar tek lista përmbajtjen.

142
00:07:02,229 --> 00:07:04,770
Dhe unë shoh se unë kam një tjetër
Lista atje, i quajtur ekstra.

143
00:07:04,770 --> 00:07:09,020
Kështu që unë jam duke shkuar për cd në ekstra, dhe
atëherë unë jam duke shkuar për të pastruar ekranin tim.

144
00:07:09,020 --> 00:07:11,540
>> Deri tani, unë jam goxha larg në, e drejtë?

145
00:07:11,540 --> 00:07:13,680
Çka nëse unë dua të mbështetur
në hapësira e punës menjëherë?

146
00:07:13,680 --> 00:07:15,138
Ka disa gjëra që mund të bëja.

147
00:07:15,138 --> 00:07:18,750
Unë mund të shkruani cd, dot, dot, çaj, dot,
dot, të shkojë deri një nivel dhe pastaj

148
00:07:18,750 --> 00:07:19,640
një nivel tjetër.

149
00:07:19,640 --> 00:07:21,090
Por kjo është lloj i bezdisshëm.

150
00:07:21,090 --> 00:07:24,990
>> Pra, nëse unë ndonjëherë të dëshironi të kthehet në
vetëm drejtori shtëpi tim, Tilde,

151
00:07:24,990 --> 00:07:27,690
Unë mund të shtypni cd me asgjë pas saj.

152
00:07:27,690 --> 00:07:29,224
Cd, Enter.

153
00:07:29,224 --> 00:07:30,140
Dhe tani, unë jam në tilde.

154
00:07:30,140 --> 00:07:34,310
Dhe në qoftë se unë dua të shkoj në hapësira e punës,
Unë vetëm mund të shtypni cd workspace.

155
00:07:34,310 --> 00:07:36,770
Dhe kjo është se si ju punoni
directories ndryshojnë

156
00:07:36,770 --> 00:07:42,080
brenda IDE CS50 ose çfarëdo Linux
sistemit operativ në rreshtin e komandave.

157
00:07:42,080 --> 00:07:42,580
Në rregull.

158
00:07:42,580 --> 00:07:45,610
Një tjetër që fuqia
të vijë në dobishëm është mkdir,

159
00:07:45,610 --> 00:07:48,709
e cila është e shkurtër për të bërë një listë,
nëse kam nevojë për të krijuar një dosje të re.

160
00:07:48,709 --> 00:07:50,750
Nëse ju jeni të njohur me
sistemi operativ GUI,

161
00:07:50,750 --> 00:07:51,820
ju mund të right-click.

162
00:07:51,820 --> 00:07:54,500
Dhe pastaj, kur context menu
pops up, zgjidhni New Folder.

163
00:07:54,500 --> 00:07:56,250
Kjo është ndoshta si
ju keni bërë atë më parë.

164
00:07:56,250 --> 00:08:00,979
Por ne mund të krijojë
directories në rreshtin e komandave.

165
00:08:00,979 --> 00:08:02,020
Pra, ne jemi kthyer në IDE.

166
00:08:02,020 --> 00:08:08,020
Unë do të zoom-në në terminal dhe
lista përmbajtjen e directory tim

167
00:08:08,020 --> 00:08:11,882
përsëri, vetëm për të na dhënë
një kornizë referimi.

168
00:08:11,882 --> 00:08:14,340
Le të themi se, tani, unë kam
mbaruar duke punuar mbi problemin e ngritur 0

169
00:08:14,340 --> 00:08:15,580
dhe problemi vendosur 1.

170
00:08:15,580 --> 00:08:19,390
Kështu që unë dua të krijoj një directory të re
për të punuar në për problemin e ngritur 2.

171
00:08:19,390 --> 00:08:20,420
Si ta bëj këtë?

172
00:08:20,420 --> 00:08:24,132
>> E pra, përsëri, unë mund të right-click në
la anën atje dhe zgjidhni New Folder

173
00:08:24,132 --> 00:08:25,340
dhe për të krijuar një listë pset2.

174
00:08:25,340 --> 00:08:26,240
Se do të punojë shumë.

175
00:08:26,240 --> 00:08:28,615
Por pastaj unë gjithashtu të bëjë atë më së
command line shumë shpejt,

176
00:08:28,615 --> 00:08:35,049
nga shtypja mkdir, unë space--
shtypur në n, but-- hapësirë ​​pset2.

177
00:08:35,049 --> 00:08:38,659
Nëse unë hit Enter dhe pastaj unë Listën e
përmbajtja e directory time përsëri,

178
00:08:38,659 --> 00:08:40,710
Unë shoh se, shikoni, tani
Unë kam një dosje pset2.

179
00:08:40,710 --> 00:08:43,110
Dhe unë mund të lundruar në
se duke përdorur cd dhe të bëjë

180
00:08:43,110 --> 00:08:45,614
të gjithë punën e unë duhet të bëj për pset2.

181
00:08:45,614 --> 00:08:48,530
Rastësisht, unë vetëm do të pop mbi
këtu me të vërtetë shpejt në pemë file.

182
00:08:48,530 --> 00:08:53,494
Dhe ju mund të shihni se, edhe, në
grafike File Explorer,

183
00:08:53,494 --> 00:08:56,160
ne mund të shohim se drejtori pset2
ka qenë gjithashtu krijuar atje.

184
00:08:56,160 --> 00:08:58,537
Dhe unë mund të lundruar në të,
duke përdorur GUI si.

185
00:08:58,537 --> 00:09:00,870
Herën tjetër dhe kjo është
ndoshta do të vijnë në volitshëm

186
00:09:00,870 --> 00:09:03,650
është cp, e cila është e shkurtër për kopje.

187
00:09:03,650 --> 00:09:06,960
Kopje, ndryshe nga të gjitha të tjera
komandat ne kemi parë më parë,

188
00:09:06,960 --> 00:09:11,800
merr dy argumente, një burim,
emrin e file që dëshironi ta kopjoni,

189
00:09:11,800 --> 00:09:15,810
dhe një destinacion, ku ju
dëshironi të kopjoni skedarin për të.

190
00:09:15,810 --> 00:09:19,490
Është mjaft e lehtë për të kopjoni
një fotografi, kështu që le të bëjë atë.

191
00:09:19,490 --> 00:09:20,640
>> Pra, ne jemi kthyer në IDE.

192
00:09:20,640 --> 00:09:24,540
Unë jam duke shkuar tek lista përmbajtjen
e directory time aktuale me ls.

193
00:09:24,540 --> 00:09:28,310
Tani, le të thonë se unë dua
për të bërë një kopje të HELLO.TXT.

194
00:09:28,310 --> 00:09:32,120
Përsëri, nga pema skedar në
majtas, interface grafike,

195
00:09:32,120 --> 00:09:35,969
Unë mund të right-click mbi HELLO.TXT,
të bëjë një kopje, paste kopje.

196
00:09:35,969 --> 00:09:38,260
Por unë mund ta bëjë atë shumë shpejt
në rreshtin e komandave shumë.

197
00:09:38,260 --> 00:09:42,520
>> Le të thonë se unë dua të kopjoni
HELLO.TXT për hi.txt.

198
00:09:42,520 --> 00:09:45,850
Unë mund të cp, hapësirë, HELLO.TXT.

199
00:09:45,850 --> 00:09:48,850
Kjo është dosja ime burim, kështu që kjo është arsyeja pse
Unë jam duke shkuar për të zgjedhur se një të parë.

200
00:09:48,850 --> 00:09:51,058
Dhe pastaj kam nevojë për emrin
Dosja destinacion, hi.txt.

201
00:09:51,058 --> 00:09:53,690

202
00:09:53,690 --> 00:09:54,620
Unë hit Enter.

203
00:09:54,620 --> 00:09:57,930
Dhe në qoftë se unë lista përmbajtjen e mia
Lista përsëri, nuk ka hi.txt.

204
00:09:57,930 --> 00:09:59,220
Unë bëra një kopje të saj.

205
00:09:59,220 --> 00:10:01,090
Dhe në fakt, nëse unë shkova
në hi.txt, unë mund të

206
00:10:01,090 --> 00:10:04,030
të shihni se ajo do të jetë një e saktë
kopjuar nga çdo gjë që

207
00:10:04,030 --> 00:10:08,330
ekzistuar në dosjen time HELLO.TXT.

208
00:10:08,330 --> 00:10:09,790
>> Pra, kjo është se si ju kopjoni një fotografi.

209
00:10:09,790 --> 00:10:12,680
Por, çfarë nëse ju doni të
kopjoni një directory të tërë?

210
00:10:12,680 --> 00:10:16,510
Pra, për një të dytë, le të marrin një vështrim
në çfarë është në directory time pset0.

211
00:10:16,510 --> 00:10:23,950
Nëse unë CD pset0 dhe lista përmbajtjen,
Unë kam një listë të quajtur, mostër,

212
00:10:23,950 --> 00:10:26,252
dhe një skedar zeroja, scratch.sb2.

213
00:10:26,252 --> 00:10:27,210
Kështu që është mirë të dihet.

214
00:10:27,210 --> 00:10:29,800
Pra, le të qartë në ekran,
dhe unë jam duke shkuar për të shkuar mbrapa

215
00:10:29,800 --> 00:10:32,870
në directory time Workspace për një të dytë.

216
00:10:32,870 --> 00:10:36,630
>> Le të themi se, tani, unë dua të
të bëjë një kopje të indeksin tim pset0.

217
00:10:36,630 --> 00:10:42,940
Unë nuk mund të them vetëm cp pset0
pset3, për shembull.

218
00:10:42,940 --> 00:10:46,220
Ju merrni këtë mesazh pazakontë,
duke lënë jashtë directory pset0.

219
00:10:46,220 --> 00:10:47,439
Pse e merrni këtë mesazh?

220
00:10:47,439 --> 00:10:49,730
E pra, ajo rezulton se, kur
ju keni një listë që

221
00:10:49,730 --> 00:10:53,150
ka sende të tjera në brendësi të saj,
komanda cp nuk ka të vërtetë

222
00:10:53,150 --> 00:10:55,590
domosdoshmërisht e di se çfarë të bëjë me të.

223
00:10:55,590 --> 00:10:59,670
>> Ne kemi nevojë për të në mënyrë eksplicite
them Linux, terminali,

224
00:10:59,670 --> 00:11:03,720
Unë dua që ju të kopjoni
Lista pset0 dhe kopje

225
00:11:03,720 --> 00:11:07,530
çdo dosje që ekziston brenda
e ajo dhe çdo fotografi që

226
00:11:07,530 --> 00:11:08,750
ekziston në brendësi të saj.

227
00:11:08,750 --> 00:11:13,270
Me fjalë të tjera, kam nevojë për ju për të
Recursively zhyten poshtë në pset0

228
00:11:13,270 --> 00:11:15,660
dhe të bëjë një kopje të çdo gjë në atje.

229
00:11:15,660 --> 00:11:25,280
>> Nëse unë dua të bëj këtë, çfarë mund të bëj
është cp-r, për rekursive, pset3 pset0.

230
00:11:25,280 --> 00:11:26,850
Hit Enter.

231
00:11:26,850 --> 00:11:29,290
Tani, në qoftë se unë renditni
përmbajtja e directory tim,

232
00:11:29,290 --> 00:11:32,180
Unë shoh atje është pset3
Lista që unë të mund të punojnë me të.

233
00:11:32,180 --> 00:11:36,990
Dhe nëse kam cd në pset3 tani dhe
pastaj lista përmbajtjen, shikoni,

234
00:11:36,990 --> 00:11:39,594
ka mostër dhe scratch.sb2 përsëri.

235
00:11:39,594 --> 00:11:40,510
Pra, kjo është pretty cool.

236
00:11:40,510 --> 00:11:43,819
Pra, kjo është se si ju mund të kopjoni një faqe të tërë
Lista, dhe jo vetëm një file të vetëm.

237
00:11:43,819 --> 00:11:45,860
Pra, nëse ju doni të kopjoni një
Lista, vetëm mos harroni

238
00:11:45,860 --> 00:11:49,830
për të përdorur flamurin-r kur ju jeni
duke punuar me komandën CP.

239
00:11:49,830 --> 00:11:50,330
Në rregull.

240
00:11:50,330 --> 00:11:52,320
Kështu që unë kam kopjuar një fotografi, por
Unë e kam bërë atë gabimisht.

241
00:11:52,320 --> 00:11:53,695
Dhe tani, unë dua të të shpëtoj prej tij.

242
00:11:53,695 --> 00:11:54,850
Si ta bëj këtë?

243
00:11:54,850 --> 00:11:56,830
Përsëri, në qoftë se ju jeni të njohur
me një GUI interface,

244
00:11:56,830 --> 00:11:58,310
ju mund të right-click
dhe vetëm të zgjidhni Delete.

245
00:11:58,310 --> 00:12:00,630
Dhe kjo do të dërgojnë atë në
plehra apo Recycle Bin.

246
00:12:00,630 --> 00:12:03,320
Por në rreshtin e komandave, ne
vetëm mund të shtypni rm, për Hiq,

247
00:12:03,320 --> 00:12:05,580
dhe pastaj emri i të
paraqesë ne duam të heqin qafe.

248
00:12:05,580 --> 00:12:08,614
>> Tani, rm është shumë i kujdesshëm.

249
00:12:08,614 --> 00:12:11,280
Ajo ka një shumë të dyfishtë kontrollit,
për t'u siguruar që ju të vërtetë

250
00:12:11,280 --> 00:12:12,377
dëshironi të fshini file.

251
00:12:12,377 --> 00:12:15,460
Ajo nuk dëshiron të bëjë gabime,
sepse nuk ka asnjë Recycle Bin këtu.

252
00:12:15,460 --> 00:12:17,010
Pasi të kemi fshini një skedar, është e shkuar.

253
00:12:17,010 --> 00:12:18,710
Dhe nuk ka të vërtetë nuk ka mënyrë për të rimarrë atë.

254
00:12:18,710 --> 00:12:20,730
Pra, ne duhet të jetë goxha
të kujdesshëm, dhe kështu rm

255
00:12:20,730 --> 00:12:23,110
do të jenë shumë të kujdesshëm për ne.

256
00:12:23,110 --> 00:12:27,120
>> Pra, le të kthehemi në IDE
dhe të shpëtoj nga këtë dosje hi.txt

257
00:12:27,120 --> 00:12:29,640
që kam krijuar një minutë më parë me kopje.

258
00:12:29,640 --> 00:12:30,560
Pra, ne jemi në IDE.

259
00:12:30,560 --> 00:12:33,180
Dhe lista përmbajtjen e directory tim
përsëri, vetëm të na jepni disa kontekst.

260
00:12:33,180 --> 00:12:36,500
Unë do të thotë, ju mund të shihni se ka hi.txt,
që kam krijuar pak kohë më parë.

261
00:12:36,500 --> 00:12:38,196
Tani, unë dua të të shpëtoj prej tij.

262
00:12:38,196 --> 00:12:38,820
Si mund ta bëj atë?

263
00:12:38,820 --> 00:12:39,810
>> Përsëri, vetëm RM.

264
00:12:39,810 --> 00:12:46,220
Kështu që unë mund të shtypni rm hi.txt dhe hit Enter.

265
00:12:46,220 --> 00:12:47,970
Dhe nuk ka rm qenie
me të vërtetë të kujdesshëm për ne

266
00:12:47,970 --> 00:12:50,178
dhe duke u siguruar ne fakt
dëshironi të fshini këtë skedar.

267
00:12:50,178 --> 00:12:52,784
A jeni të vërtetë dëshironi të hiqni
rregullt bosh hi.txt skedar?

268
00:12:52,784 --> 00:12:55,200
Kjo është vetëm si një operative
sistem, si Windows ose Mac,

269
00:12:55,200 --> 00:12:56,310
që ju mund të jetë
njohur me popping up

270
00:12:56,310 --> 00:12:58,770
se kuti thotë se jeni të vërtetë
te sigurte qe doni ta bëni këtë.

271
00:12:58,770 --> 00:13:01,228
>> Unë jam goxha i sigurt unë dua të kësaj,
kështu që unë jam duke shkuar për të tipit, yes--

272
00:13:01,228 --> 00:13:04,390
ose unë mund edhe vetëm
lloji y-- dhe hit Enter.

273
00:13:04,390 --> 00:13:08,620
Dhe në qoftë se unë lista përmbajtjen e mia
Lista përsëri, hi.txt është zhdukur.

274
00:13:08,620 --> 00:13:10,000
Jo keq, apo jo?

275
00:13:10,000 --> 00:13:12,410
Le të Kontrollit shtyp L, vetëm
për të hequr qafe të gjitha stuff këtë

276
00:13:12,410 --> 00:13:14,900
dhe të na kthehet në
në krye të ekranit.

277
00:13:14,900 --> 00:13:18,520
>> Tani, ka një mënyrë për të
rm qark të shkurtër, kështu që

278
00:13:18,520 --> 00:13:20,090
se ajo nuk na pyet atë pyetje.

279
00:13:20,090 --> 00:13:22,060
Ne me të vërtetë e di se ne duam
për të hequr qafe këtë dosje,

280
00:13:22,060 --> 00:13:23,490
dhe ne nuk duam as
për t'u bërë pyetjen.

281
00:13:23,490 --> 00:13:24,720
Si e bëjmë këtë?

282
00:13:24,720 --> 00:13:27,180
E pra, ne mund të specifikojë një
flamuri shtesë, ashtu si ne

283
00:13:27,180 --> 00:13:30,400
bëri me CP ku ne
mund të shtoni flamurin-r,

284
00:13:30,400 --> 00:13:32,800
të Recursively kopje në një directory.

285
00:13:32,800 --> 00:13:35,630
Ka një tjetër flamur
për RM, e cila eshte -F,

286
00:13:35,630 --> 00:13:39,470
e cila është për të detyruar për të bërë pikërisht RM
ajo që ne jemi duke u thënë atë për të bërë.

287
00:13:39,470 --> 00:13:44,610
>> Pra, le të themi se, tani, unë dua
për të hequr qafe dosjen time HELLO.TXT.

288
00:13:44,610 --> 00:13:46,490
Unë nuk dua se një ose.

289
00:13:46,490 --> 00:13:47,370
Çfarë mund të bëj?

290
00:13:47,370 --> 00:13:54,710
E pra, unë mund të rm HELLO.TXT -F.

291
00:13:54,710 --> 00:13:57,530
Çfarë mendoni se është
do të ndodhë këtu?

292
00:13:57,530 --> 00:13:58,030
Është e shkuar.

293
00:13:58,030 --> 00:13:59,363
As nuk pyesni mua pyetjen.

294
00:13:59,363 --> 00:14:03,600
Dhe në fakt, në qoftë se unë lista përmbajtjen
e directory time përsëri, është e shkuar.

295
00:14:03,600 --> 00:14:05,750
Nuk ka prish ketu.

296
00:14:05,750 --> 00:14:09,554
HELLO.TXT është zhdukur, dhe unë nuk ishte i
edhe pyeti nëse kam kërkuar për të fshirë atë.

297
00:14:09,554 --> 00:14:11,595
Çka nëse unë dua të shpëtoj
i një directory të tërë?

298
00:14:11,595 --> 00:14:14,180

299
00:14:14,180 --> 00:14:17,039
Mënyrë që ju të bëni që është
shumë të ngjashme me kopje.

300
00:14:17,039 --> 00:14:19,080
Në qoftë se ju dëshironi të fshini një
Lista, ju nuk e bëni vetëm

301
00:14:19,080 --> 00:14:22,121
dëshironi të fshini dosjen, ju doni
të fshini çdo gjë brendësi të saj.

302
00:14:22,121 --> 00:14:26,250
Dhe kështu që ju përdorni -R, për
Recursively fshini një directory.

303
00:14:26,250 --> 00:14:28,600
>> Pra, le të rm pset2-r.

304
00:14:28,600 --> 00:14:31,870
Unë nuk jam në të vërtetë duke punuar në pset2,
kështu që unë mund të shpëtoj prej kësaj directory.

305
00:14:31,870 --> 00:14:33,040
Unë hit Enter.

306
00:14:33,040 --> 00:14:35,050
A doni të hiqni
Drejtoria, pset2?

307
00:14:35,050 --> 00:14:37,160
Po, unë bëj.

308
00:14:37,160 --> 00:14:41,150
Dhe në qoftë se unë lista përmbajtjen e
Lista time përsëri, është e shkuar.

309
00:14:41,150 --> 00:14:41,650
Në rregull?

310
00:14:41,650 --> 00:14:43,739
>> Një variant më shumë mbi këtë temë.

311
00:14:43,739 --> 00:14:46,280
Kështu që unë do të pastruar në ekran përsëri,
për të vënë gjithçka në krye.

312
00:14:46,280 --> 00:14:47,420
Hit ls.

313
00:14:47,420 --> 00:14:49,890
Tani, unë dua të shpëtoj
e directory tim pset3,

314
00:14:49,890 --> 00:14:52,810
dhe unë me të vërtetë e di se unë dua të
shpëtoj directory tim pset3.

315
00:14:52,810 --> 00:15:00,120
Unë mund Recursively dhe me forcë
hequr dosjen time pset3.

316
00:15:00,120 --> 00:15:03,900
>> Tani, ju jeni do të jetë me të vërtetë
të kujdesshëm kur ju jeni duke përdorur rm -rf.

317
00:15:03,900 --> 00:15:06,784
Si ju programoni më shumë, ajo do të jetë
diçka që ju vetëm bëni me të vërtetë shpejt.

318
00:15:06,784 --> 00:15:08,200
Dhe në fakt, unë bëj atë gjatë gjithë kohës.

319
00:15:08,200 --> 00:15:10,380
Por kjo mund të çojë në disa
pasoja shkatërrimtare,

320
00:15:10,380 --> 00:15:12,340
në qoftë se ju aksidentalisht
fshini gjë e gabuar.

321
00:15:12,340 --> 00:15:15,089
Kështu që unë dua që ju të jenë të vetëdijshëm se
ky është një opsion në dispozicion për ju,

322
00:15:15,089 --> 00:15:17,220
por e përdorin atë me masë,
dhe e përdorin atë me kujdes.

323
00:15:17,220 --> 00:15:20,910
>> Unë e di për një fakt unë nuk jam duke punuar
mbi problemin tim të vendosur 3 më, kështu që unë jam

324
00:15:20,910 --> 00:15:22,550
duke shkuar për të hequr qafe të gjitha ato fotografi.

325
00:15:22,550 --> 00:15:26,420
Dhe unë e di unë nuk dua të të kërkohet
çdo herë të vetme në qoftë se unë dua të fshini

326
00:15:26,420 --> 00:15:30,640
një fotografi, kështu që unë jam duke shkuar për rm pset3 -rf.

327
00:15:30,640 --> 00:15:32,640
As nuk më pyesni nëse unë
kërkuar për të marrë shpëtoj prej tij.

328
00:15:32,640 --> 00:15:33,840
I goditi ls.

329
00:15:33,840 --> 00:15:35,680
pset3 është zhdukur.

330
00:15:35,680 --> 00:15:39,730
Pra, kjo është e gjitha variacionet që ju
mund të përdorë për të hequr qafe e dosjeve me rm.

331
00:15:39,730 --> 00:15:43,620
>> Komanda e fundit command line që është
do të mjaft të dobishme për ju

332
00:15:43,620 --> 00:15:46,391
është MV, e cila është e shkurtër për lëvizje.

333
00:15:46,391 --> 00:15:48,960
Veprim është në thelb ekuivalent të riemërtoni.

334
00:15:48,960 --> 00:15:53,870
Ajo lëviz një fotografi nga një vend në
tjetër, burimi në destinacion.

335
00:15:53,870 --> 00:15:59,400
Le të shohim se ku duke përdorur një fuqinë veprim
të jetë i dobishëm në dritaren e terminalit.

336
00:15:59,400 --> 00:16:02,070
>> Kështu që unë jam në pset1 tim
Lista, dhe unë kam vënë re

337
00:16:02,070 --> 00:16:03,860
diçka ka shkuar një gabim të vogël.

338
00:16:03,860 --> 00:16:08,620
Unë kam qenë duke punuar në problemin tim babëzitur,
por unë rastësisht e quajti atë Greddy.

339
00:16:08,620 --> 00:16:11,380
Kështu që, kur unë të përpiqet dhe të drejtuar atë nëpërmjet
check50, ajo nuk ka të vërtetë punojnë.

340
00:16:11,380 --> 00:16:12,630
Unë kam disa opcione.

341
00:16:12,630 --> 00:16:16,220
Ne mund të bëjmë atë që ne kemi bërë më parë,
e cila është për të bërë një kopje të dosjes.

342
00:16:16,220 --> 00:16:23,960
Unë mund të kopjoni greddy.c
të greedy.c, e drejtë?

343
00:16:23,960 --> 00:16:25,580
Hit Enter.

344
00:16:25,580 --> 00:16:28,180
Unë shoh se të dyja dosjet janë atje.

345
00:16:28,180 --> 00:16:36,337
Dhe atëherë unë mund të RM-së,
për të hequr, greddy.c.

346
00:16:36,337 --> 00:16:37,170
Që merr shpëtoj prej tij.

347
00:16:37,170 --> 00:16:40,920
Kështu që do të punojë, pasi unë konfirmoj
që unë dua të shpëtoj prej tij.

348
00:16:40,920 --> 00:16:44,770
Dhe unë kam në mënyrë efektive
greddy.c riemëruar për greedy.c.

349
00:16:44,770 --> 00:16:48,460
I kopjuar atë, dhe pastaj
hequr origjinal.

350
00:16:48,460 --> 00:16:50,170
>> Por kjo është një proces shumë-hap.

351
00:16:50,170 --> 00:16:51,670
Dhe sigurisht, ka një mënyrë më të mirë.

352
00:16:51,670 --> 00:16:52,420
Në fakt, nuk është.

353
00:16:52,420 --> 00:16:55,810
Pra, le të goditur Kontrollit L,
vetëm për të sjellë këtë back up,

354
00:16:55,810 --> 00:16:58,680
dhe lista përmbajtjen
e directory time përsëri.

355
00:16:58,680 --> 00:17:00,350
>> Pra, le të themi, oh, kam bërë një gabim.

356
00:17:00,350 --> 00:17:03,470
Unë në fakt me të vërtetë dua
për të thirrur këtë dosje greddy.c.

357
00:17:03,470 --> 00:17:11,369
Në një goditje, unë mund të shtypni
lëvizin greedy.c për greddy.c.

358
00:17:11,369 --> 00:17:12,470
Hit Enter.

359
00:17:12,470 --> 00:17:15,210
Dhe tani, unë nuk kam
të kopjoni dhe për të hequr atë,

360
00:17:15,210 --> 00:17:16,880
Unë vetëm ishte në gjendje për të riemërtoni atë.

361
00:17:16,880 --> 00:17:18,710
Pazar one-stop.

362
00:17:18,710 --> 00:17:21,160
>> Tani, ka shumë të tjera të
themelore shërbimet command line

363
00:17:21,160 --> 00:17:22,640
që ju mund të përdorni me
command line Linux.

364
00:17:22,640 --> 00:17:24,990
Dhe ne do të diskutojmë shumë
prej tyre në të ardhmen në CS50.

365
00:17:24,990 --> 00:17:27,948
Por tani për tani, vetëm duke marrë këmbët tuaja
lagur me punuar me këtë terminal

366
00:17:27,948 --> 00:17:30,540
Mjedisi, këto pesë komanda
duhet të merrni ju shumë larg

367
00:17:30,540 --> 00:17:34,990
në lundrimit përreth dhe
duke punuar me fotografi në IDE tuaj

368
00:17:34,990 --> 00:17:37,770
ose në çfarëdo bazuar në Linux
sistemi operativ që jeni duke përdorur.

369
00:17:37,770 --> 00:17:40,580
>> Nëse ju jeni kurioz dhe ju doni të
shikojmë përpara pak në disa

370
00:17:40,580 --> 00:17:43,420
nga komandat command line
ne do të jetë duke përdorur në të ardhmen,

371
00:17:43,420 --> 00:17:46,930
këtu është një listë e një çifti
nga ato më të zakonshme.

372
00:17:46,930 --> 00:17:47,820
Unë jam Doug Lloyd.

373
00:17:47,820 --> 00:17:49,860
Kjo është CS50.

374
00:17:49,860 --> 00:17:52,598