1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
1
00:00:00,000 --> 00:00:03,360
>> [REPRODUCCIÓ DE MÚSICA]

2
00:00:03,360 --> 00:00:04,522

3
00:00:04,522 --> 00:00:06,730
DOUG LLOYD: Molt bé, així
ordenament de bombolla és un algoritme

4
00:00:06,730 --> 00:00:08,730
es pot utilitzar per ordenar un conjunt d'elements.

5
00:00:08,730 --> 00:00:10,850
Fem una ullada a com funciona.

6
00:00:10,850 --> 00:00:13,240
>> Així que la idea bàsica darrera
ordenament de bombolla és això.

7
00:00:13,240 --> 00:00:17,340
Generalment Volem avançar més alta
elements valorats generalment a la dreta,

8
00:00:17,340 --> 00:00:20,340
i baixar elements valorats generalment
a l'esquerra, com era d'esperar.

9
00:00:20,340 --> 00:00:23,256
Volem que les coses inferiors a estar a
el principi, i les coses més elevades

10
00:00:23,256 --> 00:00:24,970
a estar a l'extrem.

11
00:00:24,970 --> 00:00:26,130
>> Com fem això?

12
00:00:26,130 --> 00:00:28,040
Bé en el codi de pseudocodi,
podríem dir, anem a

13
00:00:28,040 --> 00:00:30,320
fixar un comptador de bescanvi a un valor diferent de zero.

14
00:00:30,320 --> 00:00:32,570
Ja veurem què fem això en un segon.

15
00:00:32,570 --> 00:00:36,090
I després repetim el següent
procés fins que el comptador d'intercanvi és 0,

16
00:00:36,090 --> 00:00:39,910
o fins que no fem canvis en absolut.

17
00:00:39,910 --> 00:00:43,170
>> Restablir el comptador d'intercanvi d'
0 si no ho és ja 0.

18
00:00:43,170 --> 00:00:46,420
Després, busquin en cada
parell adjacent d'elements.

19
00:00:46,420 --> 00:00:49,550
Si aquests dos elements són
no en ordre, ells intercanviar,

20
00:00:49,550 --> 00:00:51,620
i afegeix 1 al comptador d'intercanvi.

21
00:00:51,620 --> 00:00:53,870
Si vostè està pensant en
això abans de visualitzar-lo,

22
00:00:53,870 --> 00:00:57,471
observi que aquest es mourà més baixa
elements valuosos a l'esquerra

23
00:00:57,471 --> 00:01:00,720
i més alt elements a la dreta valorada,
fent amb eficàcia el que volem fer,

24
00:01:00,720 --> 00:01:03,940
que és moure aquests grups
d'elements en aquesta forma.

25
00:01:03,940 --> 00:01:07,035
Anem a visualitzar com aquest
podria semblar utilitzant la nostra gamma

26
00:01:07,035 --> 00:01:10,504
que utilitzem per provar
aquests algoritmes.

27
00:01:10,504 --> 00:01:13,420
Tenim una gran varietat classificar aquí de nou,
indicat per tots els elements

28
00:01:13,420 --> 00:01:14,840
estant en vermell.

29
00:01:14,840 --> 00:01:17,970
I vaig tornar el meu comptador d'intercanvi
a un valor diferent de zero.

30
00:01:17,970 --> 00:01:20,610
Jo vaig triar arbitràriament
negatiu 1-- no és 0.

31
00:01:20,610 --> 00:01:23,840
Volem repetir aquest procés
fins que el comptador d'intercanvi és de 0.

32
00:01:23,840 --> 00:01:26,540
Per això em vaig posar el meu permuta
comptador a algun valor diferent de zero,

33
00:01:26,540 --> 00:01:29,400
perquè en cas contrari la
comptador d'intercanvi seria 0.

34
00:01:29,400 --> 00:01:31,610
Ni tan sols podríem començar el
procés de l'algorisme.

35
00:01:31,610 --> 00:01:33,610
Així que de nou, els passos són--
restablir el comptador d'intercanvi

36
00:01:33,610 --> 00:01:37,900
a 0, a continuació, cerqueu a cada costat
parell, i si estan fora de servei,

37
00:01:37,900 --> 00:01:40,514
intercanviar-los, i afegir 1
al taulell d'intercanvi.

38
00:01:40,514 --> 00:01:41,680
Així que anem a començar aquest procés.

39
00:01:41,680 --> 00:01:44,430
Així que el primer que fem és
ens vam posar al taulell d'intercanvi a 0,

40
00:01:44,430 --> 00:01:46,660
i després començar a cercar
en cada parell adjacent.

41
00:01:46,660 --> 00:01:49,140
>> Així que primer començar a buscar a les 5 i 2.

42
00:01:49,140 --> 00:01:52,410
Veiem que estan fora de
Ordre i així que els swap.

43
00:01:52,410 --> 00:01:53,830
I afegim 1 al comptador d'intercanvi.

44
00:01:53,830 --> 00:01:57,860
Així que ara el nostre comptador d'intercanvi és 1,
i 2 i 5 han estat commutada.

45
00:01:57,860 --> 00:01:59,370
Ara repetim el procés de nou.

46
00:01:59,370 --> 00:02:03,540
>> Ens fixem en el següent parell adjacent,
5 i 1-- estan també fora d'ordre,

47
00:02:03,540 --> 00:02:06,960
així que els swap i afegim
1 al comptador d'intercanvi.

48
00:02:06,960 --> 00:02:08,900
Llavors ens fixem en 5 i 3.

49
00:02:08,900 --> 00:02:13,830
Ells estan fora de servei, de manera que intercanvien
ells i afegim 1 al comptador d'intercanvi.

50
00:02:13,830 --> 00:02:15,550
Llavors ens fixem en 5 i 6.

51
00:02:15,550 --> 00:02:18,630
Estan en ordre, així que en realitat no
necessitarà canviar res aquesta vegada.

52
00:02:18,630 --> 00:02:20,250
Llavors ens fixem en 6 i 4.

53
00:02:20,250 --> 00:02:24,920
Són també fora de servei, així que intercanvien
ells i afegim 1 al comptador d'intercanvi.

54
00:02:24,920 --> 00:02:26,230
>> Ara noti el que ha passat.

55
00:02:26,230 --> 00:02:29,514
Hem passat 6 de tot el camí fins al final.

56
00:02:29,514 --> 00:02:32,180
Així que en la selecció d'espècie, si tens
vist aquest vídeo, el que vam fer va ser

57
00:02:32,180 --> 00:02:35,290
Acabem canviant la
els elements més petits de la construcció

58
00:02:35,290 --> 00:02:39,640
la matriu ordenada essencialment de
esquerra a dreta, de menor a major.

59
00:02:39,640 --> 00:02:43,200
En el cas d'ordenament de bombolla, si som
seguint aquest algorisme en particular,

60
00:02:43,200 --> 00:02:46,720
estem en realitat serà la construcció
la matriu ordenada de dreta

61
00:02:46,720 --> 00:02:49,100
a esquerra, de major a menor.

62
00:02:49,100 --> 00:02:53,840
Hem bombolleig eficaçment 6, la
valor més gran, tot el camí fins al final.

63
00:02:53,840 --> 00:02:56,165
>> I així podem ara declarar
que això es va solucionar,

64
00:02:56,165 --> 00:02:59,130
i en el futur iterations--
passant per la matriu nou--

65
00:02:59,130 --> 00:03:01,280
no hem de considerar 6 més.

66
00:03:01,280 --> 00:03:03,850
Només hem de considerar
els elements sense classificar

67
00:03:03,850 --> 00:03:06,299
quan estem veient parells adjacents.

68
00:03:06,299 --> 00:03:08,340
Així que hem acabat un sol
passar a través d'ordenament de bombolla.

69
00:03:08,340 --> 00:03:11,941
Així que ara tornem a la pregunta,
repetir fins que el comptador d'intercanvi és 0.

70
00:03:11,941 --> 00:03:13,690
Bé el comptador d'intercanvi
és 4, per la qual cosa anem

71
00:03:13,690 --> 00:03:15,410
seguir repetint aquest procés de nou.

72
00:03:15,410 --> 00:03:19,180
>> Anem a zero el comptador d'intercanvi
a 0, i buscar en cada parell adjacent.

73
00:03:19,180 --> 00:03:21,890
Així que vam començar amb 2 i 1-- són
fora de servei, de manera que els intercanviem

74
00:03:21,890 --> 00:03:23,620
i sumem 1 al comptador d'intercanvi.

75
00:03:23,620 --> 00:03:25,490
2 i 3, estan en ordre.

76
00:03:25,490 --> 00:03:27,060
No necessitem fer res.

77
00:03:27,060 --> 00:03:28,420
3 i 5 són en ordre.

78
00:03:28,420 --> 00:03:30,150
No necessitem fer res allà.

79
00:03:30,150 --> 00:03:32,515
>> 5 i 4, estan fora
d'ordre, de manera que

80
00:03:32,515 --> 00:03:35,130
necessari per intercanviar i afegir
1 al comptador d'intercanvi.

81
00:03:35,130 --> 00:03:38,880
I ara ens hem mogut 5,
el següent element més gran,

82
00:03:38,880 --> 00:03:40,920
fins al final de la porció sense classificar.

83
00:03:40,920 --> 00:03:44,360
Així que ara podem anomenar a això
part de la porció ordenats.

84
00:03:44,360 --> 00:03:47,180
>> Ara vostè està buscant en el
pantalla i probablement pot dir,

85
00:03:47,180 --> 00:03:50,130
igual que jo, que la matriu
es classifica en aquest moment.

86
00:03:50,130 --> 00:03:51,820
Però no podem provar que encara.

87
00:03:51,820 --> 00:03:54,359
No tenim una garantia
que està ordenada.

88
00:03:54,359 --> 00:03:56,900
Però aquí és on el bescanvi
comptador que va entrar en joc.

89
00:03:56,900 --> 00:03:59,060
>> Així que hem completat una passada.

90
00:03:59,060 --> 00:04:00,357
El comptador d'intercanvi és de 2.

91
00:04:00,357 --> 00:04:02,190
Així que repetirem
aquest procés de nou,

92
00:04:02,190 --> 00:04:04,290
repetir fins que el comptador d'intercanvi és 0.

93
00:04:04,290 --> 00:04:05,550
Restablir el comptador d'intercanvi a 0.

94
00:04:05,550 --> 00:04:06,820
Així que anem a restablir-la.

95
00:04:06,820 --> 00:04:09,810
>> Ara mira cada parell adjacent.

96
00:04:09,810 --> 00:04:11,880
Aquest és la fi, 1 i 2.

97
00:04:11,880 --> 00:04:13,590
2 i 3 són en ordre.

98
00:04:13,590 --> 00:04:15,010
3 i 4 són en ordre.

99
00:04:15,010 --> 00:04:19,250
Així que en aquest punt, notem que hem completat
buscant en cada parell adjacent,

100
00:04:19,250 --> 00:04:22,530
però el comptador d'intercanvi continua sent 0.

101
00:04:22,530 --> 00:04:25,520
>> Si nosaltres no hem de canviar
qualsevol element, llavors

102
00:04:25,520 --> 00:04:28,340
ha d'estar en ordre, per
virtut d'aquest procés.

103
00:04:28,340 --> 00:04:32,000
I així una eficiència de classes,
que els científics de la computació ens encanta,

104
00:04:32,000 --> 00:04:35,560
està ara podem Declarem
tota la matriu ha de

105
00:04:35,560 --> 00:04:38,160
ser resolt, perquè no vam fer
haver de canviar cap element.

106
00:04:38,160 --> 00:04:40,380
Això és bastant agradable.

107
00:04:40,380 --> 00:04:43,260
>> Quin és el pitjor dels casos
escenari amb la bombolla del tipus?

108
00:04:43,260 --> 00:04:46,240
En el pitjor dels casos la matriu és
per tal completament inversa,

109
00:04:46,240 --> 00:04:49,870
i així tenim que la bombolla de cada
dels grans elements de tot

110
00:04:49,870 --> 00:04:51,780
el camí a través de la matriu.

111
00:04:51,780 --> 00:04:55,350
I efectivament tenim també
bombolla de tots els petits elements de retorn

112
00:04:55,350 --> 00:04:57,050
tot el camí a través de la matriu, també.

113
00:04:57,050 --> 00:05:01,950
Així cada un dels n elements ha de moure
a través de tots els altres elements n.

114
00:05:01,950 --> 00:05:04,102
Així que aquest és el pitjor dels casos.

115
00:05:04,102 --> 00:05:05,810
En el millor dels casos
escenari però, això és

116
00:05:05,810 --> 00:05:07,880
lleugerament diferent d'ordenació per selecció.

117
00:05:07,880 --> 00:05:10,040
La matriu és ja
ordenats quan anem a.

118
00:05:10,040 --> 00:05:12,550
Nosaltres no hem de fer cap
swaps en la primera passada.

119
00:05:12,550 --> 00:05:14,940
Així que pot ser que haguem de mirar
almenys elements, oi?

120
00:05:14,940 --> 00:05:18,580
No hem de repetir aquest
processar un nombre de vegades.

121
00:05:18,580 --> 00:05:19,540
>> Llavors, què vol dir això?

122
00:05:19,540 --> 00:05:22,390
Quin és el pitjor dels casos
d'ordenament de bombolla, i el que és

123
00:05:22,390 --> 00:05:25,330
el millor dels casos per a l'ordenació de bombolla?

124
00:05:25,330 --> 00:05:27,770
Sabia vostè endevina això?

125
00:05:27,770 --> 00:05:32,420
En el pitjor dels casos vostè ha de repetir
a través de tots els n elements n vegades.

126
00:05:32,420 --> 00:05:34,220
Així que el pitjor dels casos és N al quadrat.

127
00:05:34,220 --> 00:05:36,550
>> Si la matriu és perfectament
ordenada, però, només es

128
00:05:36,550 --> 00:05:38,580
cal mirar cada
dels elements d'una vegada.

129
00:05:38,580 --> 00:05:42,670
I si el comptador d'intercanvi segueix sent 0,
es pot dir que aquesta sèrie està ordenada.

130
00:05:42,670 --> 00:05:45,780
I així, en el millor dels casos, es tracta de
en realitat millor que la selecció

131
00:05:45,780 --> 00:05:49,230
sort-- és l'omega de n.

132
00:05:49,230 --> 00:05:50,270
>> Sóc Doug Lloyd.

133
00:05:50,270 --> 00:05:52,140
Això és CS50.

134
00:05:52,140 --> 00:05:54,382