1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
1
00:00:00,000 --> 00:00:03,360
>> [Přehrávání hudby]

2
00:00:03,360 --> 00:00:04,522

3
00:00:04,522 --> 00:00:06,730
DOUG LLOYD: Dobře, tak
bublina třídění je algoritmus

4
00:00:06,730 --> 00:00:08,730
můžete použít řadit sadu prvků.

5
00:00:08,730 --> 00:00:10,850
Pojďme se podívat, jak to funguje.

6
00:00:10,850 --> 00:00:13,240
>> Takže základní myšlenka
bubble sort je to.

7
00:00:13,240 --> 00:00:17,340
Obecně chceme přesunout vyšší
ceněné prvky, obvykle na pravé straně,

8
00:00:17,340 --> 00:00:20,340
a nižší hodnotě prvky obecně
doleva, jak bychom očekávali.

9
00:00:20,340 --> 00:00:23,256
Chceme, aby spodní věci byly v
začátek, a vyšší věci

10
00:00:23,256 --> 00:00:24,970
být na konci.

11
00:00:24,970 --> 00:00:26,130
>> Jak to děláme?

12
00:00:26,130 --> 00:00:28,040
No v pseudokódu kódu,
Dalo by se říci, pojďme

13
00:00:28,040 --> 00:00:30,320
nastavit počítadlo odkládací nenulovou hodnotu.

14
00:00:30,320 --> 00:00:32,570
Uvidíme, proč to děláme, že ve vteřině.

15
00:00:32,570 --> 00:00:36,090
A pak jsme zopakovat následující
Proces, když čítač swap je 0,

16
00:00:36,090 --> 00:00:39,910
nebo dokud neděláme swapy vůbec.

17
00:00:39,910 --> 00:00:43,170
>> Vynulujte počítadlo odkládací
0, pokud to není už 0.

18
00:00:43,170 --> 00:00:46,420
Pak se podívejte na každý
přilehlé dvojice prvků.

19
00:00:46,420 --> 00:00:49,550
Pokud se tyto dva prvky jsou
není v pořádku, je vyměnit,

20
00:00:49,550 --> 00:00:51,620
a přidat 1 k pultu swapu.

21
00:00:51,620 --> 00:00:53,870
Pokud uvažujete o
to dříve, než ho představit,

22
00:00:53,870 --> 00:00:57,471
Všimněte si, že to bude pohybovat nižší
oceňují prvky vlevo

23
00:00:57,471 --> 00:01:00,720
a vyšší oceňují prvky vpravo,
účinně dělat to, co chceme dělat,

24
00:01:00,720 --> 00:01:03,940
což je přesunout tyto skupiny
prvků tímto způsobem.

25
00:01:03,940 --> 00:01:07,035
Pojďme si představit, jak to
může vypadat pomocí naší nabídku

26
00:01:07,035 --> 00:01:10,504
že používá k testování
out těchto algoritmů.

27
00:01:10,504 --> 00:01:13,420
Máme zde k netříděné pole znovu,
označeny všechny prvky

28
00:01:13,420 --> 00:01:14,840
je v červené barvě.

29
00:01:14,840 --> 00:01:17,970
A obrátil jsem počítadlo odkládací
na nenulovou hodnotu.

30
00:01:17,970 --> 00:01:20,610
I libovolně si vybral
Negativní 1-- to není 0.

31
00:01:20,610 --> 00:01:23,840
Chceme, aby tento proces opakovat
do pultu odkládacího 0.

32
00:01:23,840 --> 00:01:26,540
To je důvod, proč jsem nastavit svůj swapu
v rozporu s nějakou nenulovou hodnotu,

33
00:01:26,540 --> 00:01:29,400
protože jinak
odkládací pult by být 0.

34
00:01:29,400 --> 00:01:31,610
Neměli bychom ani začne běžet
Způsob podle tohoto algoritmu.

35
00:01:31,610 --> 00:01:33,610
Takže znovu, kroky are--
vynulovat počítadlo odkládací

36
00:01:33,610 --> 00:01:37,900
na 0, pak se podívejte na každém přilehlý
pair, a jestli jsou mimo provoz,

37
00:01:37,900 --> 00:01:40,514
je vyměnit, a přidat 1
k pultu swapu.

38
00:01:40,514 --> 00:01:41,680
Takže pojďme začít tento proces.

39
00:01:41,680 --> 00:01:44,430
Takže první věc, kterou děláme, je
nastavíme čítač odkládací na 0,

40
00:01:44,430 --> 00:01:46,660
a pak začneme hledat
v každé sousední dvojice.

41
00:01:46,660 --> 00:01:49,140
>> Tak jsme nejprve začít uvažovat o 5 a 2.

42
00:01:49,140 --> 00:01:52,410
Vidíme, že jsou mimo
objednat a tak jsme je vyměnit.

43
00:01:52,410 --> 00:01:53,830
A přidáme 1 k pultu swapu.

44
00:01:53,830 --> 00:01:57,860
Takže teď náš čítač swap je 1,
a 2 a 5 byly přepnut.

45
00:01:57,860 --> 00:01:59,370
Nyní jsme opět proces opakovat.

46
00:01:59,370 --> 00:02:03,540
>> Dívali jsme se na další sousední dvojice,
5 a 1-- jsou také mimo provoz,

47
00:02:03,540 --> 00:02:06,960
tak jsme je vyměnit a přidat
1 k pultu swapu.

48
00:02:06,960 --> 00:02:08,900
Pak se podíváme na 5 a 3.

49
00:02:08,900 --> 00:02:13,830
Jsou mimo provoz, takže jsme vyměnit
je a přidáme 1 k pultu swapu.

50
00:02:13,830 --> 00:02:15,550
Pak se podíváme na 5 a 6.

51
00:02:15,550 --> 00:02:18,630
Jsou v pořádku, takže my vlastně
je třeba vyměnit cokoliv tentokrát.

52
00:02:18,630 --> 00:02:20,250
Pak se podíváme na 6 a 4.

53
00:02:20,250 --> 00:02:24,920
Jsou také mimo provoz, takže jsme vyměnit
je a přidáme 1 k pultu swapu.

54
00:02:24,920 --> 00:02:26,230
>> Teď si všimnout, co se stalo.

55
00:02:26,230 --> 00:02:29,514
Přesunuli jsme 6 celou cestu až do konce.

56
00:02:29,514 --> 00:02:32,180
Takže ve výběru druhu, pokud jste
vidět, že video, co jsme udělali, bylo

57
00:02:32,180 --> 00:02:35,290
jsme skončili pohybem
Nejmenší prvky v budově

58
00:02:35,290 --> 00:02:39,640
roztříděný pole v podstatě od
zleva doprava, nejmenší k největší.

59
00:02:39,640 --> 00:02:43,200
V případě bublina druhu, když jsme
po této konkrétní algoritmus,

60
00:02:43,200 --> 00:02:46,720
my vlastně bude stavět
roztříděný pole zprava

61
00:02:46,720 --> 00:02:49,100
doleva, největší po nejmenší.

62
00:02:49,100 --> 00:02:53,840
Máme skutečně bublala 6,
Největší hodnota, až do konce.

63
00:02:53,840 --> 00:02:56,165
>> A tak nyní můžeme prohlásit,
že je tříděn,

64
00:02:56,165 --> 00:02:59,130
a v budoucnu iterations--
prochází pole again--

65
00:02:59,130 --> 00:03:01,280
nemusíme uvažovat už 6.

66
00:03:01,280 --> 00:03:03,850
Máme jen zvážit
netříděného prvky

67
00:03:03,850 --> 00:03:06,299
když se díváme na sousedních párů.

68
00:03:06,299 --> 00:03:08,340
Takže jsme skončili jeden
projít bublina druhu.

69
00:03:08,340 --> 00:03:11,941
Takže teď se vrátíme k otázce,
opakujte, dokud počítadlo swap je 0.

70
00:03:11,941 --> 00:03:13,690
No counter swapu
je 4, takže jdeme

71
00:03:13,690 --> 00:03:15,410
aby znovu opakovat tento proces.

72
00:03:15,410 --> 00:03:19,180
>> Chystáme se vynulovat počítadlo odkládací
na 0, a podívat se na každým sousedním párem.

73
00:03:19,180 --> 00:03:21,890
Takže začneme s 2 a 1-- jsou
mimo provoz, takže jsme je vyměnit

74
00:03:21,890 --> 00:03:23,620
a přidáme 1 k pultu swapu.

75
00:03:23,620 --> 00:03:25,490
2 a 3, jsou v pořádku.

76
00:03:25,490 --> 00:03:27,060
Nepotřebujeme nic dělat.

77
00:03:27,060 --> 00:03:28,420
3 a 5 jsou v pořádku.

78
00:03:28,420 --> 00:03:30,150
Nepotřebujeme nic dělat tam.

79
00:03:30,150 --> 00:03:32,515
>> 5 a 4, jsou mimo
provoz, a tak jsme

80
00:03:32,515 --> 00:03:35,130
je třeba je vyměnit a přidat
1 k pultu swapu.

81
00:03:35,130 --> 00:03:38,880
A teď jsme se přestěhovali 5,
Příští největší prvek,

82
00:03:38,880 --> 00:03:40,920
na konec netříděného části.

83
00:03:40,920 --> 00:03:44,360
Takže můžeme teď říkat, že
část uspořádané části.

84
00:03:44,360 --> 00:03:47,180
>> Teď při pohledu na
obrazovky a pravděpodobně může říct,

85
00:03:47,180 --> 00:03:50,130
jak můžu, že pole
Je řazeny právě teď.

86
00:03:50,130 --> 00:03:51,820
Ale nemůžeme dokázat, že dosud.

87
00:03:51,820 --> 00:03:54,359
Nemáme záruku
že je to třídit.

88
00:03:54,359 --> 00:03:56,900
Ale to je místo, kde swap
Počítadlo to přijde do hry.

89
00:03:56,900 --> 00:03:59,060
>> Proto jsme dokončili a nahrává.

90
00:03:59,060 --> 00:04:00,357
Počítadlo swap je 2.

91
00:04:00,357 --> 00:04:02,190
Takže budeme opakovat
se tento proces,

92
00:04:02,190 --> 00:04:04,290
opakujte, dokud počítadlo swap je 0.

93
00:04:04,290 --> 00:04:05,550
Vynulujte počitadlo odkládací 0.

94
00:04:05,550 --> 00:04:06,820
Takže my jej resetovat.

95
00:04:06,820 --> 00:04:09,810
>> Nyní se podívejte na každým sousedním párem.

96
00:04:09,810 --> 00:04:11,880
To je v pořádku, 1 a 2.

97
00:04:11,880 --> 00:04:13,590
2 a 3 jsou v pořádku.

98
00:04:13,590 --> 00:04:15,010
3 a 4 jsou v pořádku.

99
00:04:15,010 --> 00:04:19,250
Takže v tomto bodě, Všimněte si, že jsme dokončili
při pohledu na každé sousední dvojice,

100
00:04:19,250 --> 00:04:22,530
ale počítadlo swap je stále 0.

101
00:04:22,530 --> 00:04:25,520
>> Pokud nebudeme muset přejít
některé prvky, pak se

102
00:04:25,520 --> 00:04:28,340
musí být v pořádku tím, že
Na základě tohoto procesu.

103
00:04:28,340 --> 00:04:32,000
A tak účinností druhů,
Že jsme počítačoví odborníci milujeme,

104
00:04:32,000 --> 00:04:35,560
je nyní můžeme prohlásit,
celé pole musí

105
00:04:35,560 --> 00:04:38,160
tříděny, protože jsme neměli
muset vyměnit jakékoli prvky.

106
00:04:38,160 --> 00:04:40,380
To je docela pěkné.

107
00:04:40,380 --> 00:04:43,260
>> Takže to, co je nejhorší případ
Scénář s bublinkové řazení?

108
00:04:43,260 --> 00:04:46,240
V nejhorším případě je pole
ve zcela opačném pořadí,

109
00:04:46,240 --> 00:04:49,870
a proto musíme bublina každý
velkých prvků all

110
00:04:49,870 --> 00:04:51,780
cestu přes pole.

111
00:04:51,780 --> 00:04:55,350
A my efektivně muset také
bublina všech malých prvků zpět

112
00:04:55,350 --> 00:04:57,050
celou cestu přes pole, také.

113
00:04:57,050 --> 00:05:01,950
Takže každý z n elementy se musí pohybovat
v rámci všech ostatních n elementy.

114
00:05:01,950 --> 00:05:04,102
Tak to je ten nejhorší možný scénář.

115
00:05:04,102 --> 00:05:05,810
V nejlepším případě
scénář i když, je to

116
00:05:05,810 --> 00:05:07,880
mírně liší od výběru druhu.

117
00:05:07,880 --> 00:05:10,040
Pole je již
řazeny když jdeme dovnitř.

118
00:05:10,040 --> 00:05:12,550
My nemusíme provádět žádné
swapy na prvním průchodu.

119
00:05:12,550 --> 00:05:14,940
Takže možná budeme muset hledat
na méně prvků, ne?

120
00:05:14,940 --> 00:05:18,580
My nemusíme opakovat
zpracovat několikrát více než.

121
00:05:18,580 --> 00:05:19,540
>> Takže co to znamená?

122
00:05:19,540 --> 00:05:22,390
Takže to, co je nejhorší možný scénář
k Bubble druhu, a to, co je

123
00:05:22,390 --> 00:05:25,330
nejlepší scénář pro bubble druhu?

124
00:05:25,330 --> 00:05:27,770
Věděli jste, že tohle?

125
00:05:27,770 --> 00:05:32,420
V nejhorším případě musíte iterovat
napříč všemi n elementy n-krát.

126
00:05:32,420 --> 00:05:34,220
Takže nejhorší případ je n na druhou.

127
00:05:34,220 --> 00:05:36,550
>> V případě, že pole je dokonale
tříděných i když, jen vy

128
00:05:36,550 --> 00:05:38,580
se podívat na sebe
prvků jednou.

129
00:05:38,580 --> 00:05:42,670
A v případě, že počítadlo swap je stále 0,
můžete říci toto pole je tříděn.

130
00:05:42,670 --> 00:05:45,780
A tak v nejlepším případě se jedná
vlastně lepší než výběr

131
00:05:45,780 --> 00:05:49,230
sort-- to je omega n.

132
00:05:49,230 --> 00:05:50,270
>> Jsem Doug Lloyd.

133
00:05:50,270 --> 00:05:52,140
To je CS50.

134
00:05:52,140 --> 00:05:54,382