1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
1
00:00:00,000 --> 00:00:03,360
>> [მუსიკის დაკვრა]

2
00:00:03,360 --> 00:00:04,522

3
00:00:04,522 --> 00:00:06,730
DOUG LLOYD: ყველა უფლება,
bubble sort არის ალგორითმი

4
00:00:06,730 --> 00:00:08,730
თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ დასალაგებლად კომპლექტი ელემენტები.

5
00:00:08,730 --> 00:00:10,850
მოდით შევხედოთ, თუ როგორ მუშაობს.

6
00:00:10,850 --> 00:00:13,240
>> ასე რომ, ძირითადი იდეა უკან
bubble sort არის ეს.

7
00:00:13,240 --> 00:00:17,340
ჩვენ ზოგადად მინდა გადატანა უმაღლესი
ღირებული ელემენტები ზოგადად უფლება,

8
00:00:17,340 --> 00:00:20,340
და ქვედა ღირებული ელემენტები ზოგადად
მარცხნივ, როგორც ჩვენ მოელოდა.

9
00:00:20,340 --> 00:00:23,256
ჩვენ გვინდა, რომ ქვედა რამ უნდა იყოს
დასაწყისში და უმაღლესი რამ

10
00:00:23,256 --> 00:00:24,970
უნდა იყოს ბოლოს.

11
00:00:24,970 --> 00:00:26,130
>> როგორ გავაკეთოთ ეს?

12
00:00:26,130 --> 00:00:28,040
კარგად pseudocode კოდი,
შეიძლება ითქვას, რომ, მოდით,

13
00:00:28,040 --> 00:00:30,320
მითითებული swap counter არასამთავრობო ნულოვანი ღირებულება.

14
00:00:30,320 --> 00:00:32,570
ჩვენ დავინახავთ, რატომ ვაკეთებთ, რომ მეორე.

15
00:00:32,570 --> 00:00:36,090
და შემდეგ ჩვენ ვიმეორებ შემდეგი
პროცესი სანამ swap counter არის 0,

16
00:00:36,090 --> 00:00:39,910
ან სანამ ჩვენ არ გაცვლებს ყველა.

17
00:00:39,910 --> 00:00:43,170
>> რესეტი swap წინააღმდეგობაში
0 თუ ეს არ არის უკვე 0.

18
00:00:43,170 --> 00:00:46,420
შემდეგ შეხედეთ ყველა
მიმდებარე წყვილი ელემენტებს.

19
00:00:46,420 --> 00:00:49,550
თუ ამ ორი ელემენტები
არ არის იმისათვის, რომ სვოპ მათ,

20
00:00:49,550 --> 00:00:51,620
და დაამატოთ 1 სვოპ counter.

21
00:00:51,620 --> 00:00:53,870
თუ თქვენ ფიქრი
ეს სანამ ვიზუალურად იგი,

22
00:00:53,870 --> 00:00:57,471
შეამჩნია, რომ ეს გადავა ქვედა
ღირებული ელემენტები მარცხენა

23
00:00:57,471 --> 00:01:00,720
და უმაღლესი ღირებული ელემენტები მარჯვნივ,
ეფექტურად აკეთებს იმას, რაც ჩვენ გვინდა, რომ,

24
00:01:00,720 --> 00:01:03,940
რომელიც გადავა იმ ჯგუფების
ელემენტების, რომ გზა.

25
00:01:03,940 --> 00:01:07,035
მოდით ვიზუალურად როგორ ეს
შეიძლება გამოიყურებოდეს გამოყენებით ჩვენი მასივი

26
00:01:07,035 --> 00:01:10,504
რომ ჩვენ შეამოწმოთ
აღნიშნული ალგორითმები.

27
00:01:10,504 --> 00:01:13,420
ჩვენ გვაქვს დაუხარისხებელი მასივი აქ კიდევ ერთხელ,
მიერ მითითებულ ყველა ელემენტები

28
00:01:13,420 --> 00:01:14,840
მიმდინარეობს წითელი.

29
00:01:14,840 --> 00:01:17,970
და მე ჩემს swap counter
რომ არ უდრის ნულს ღირებულება.

30
00:01:17,970 --> 00:01:20,610
თვითნებურად აირჩია
უარყოფითი 1-- ეს არ არის 0.

31
00:01:20,610 --> 00:01:23,840
შეგახსენებთ, რომ ეს პროცესი
სანამ swap counter არის 0.

32
00:01:23,840 --> 00:01:26,540
ამიტომ, მე ჩემს swap
counter ზოგიერთი არასამთავრობო ნულოვანი ღირებულება,

33
00:01:26,540 --> 00:01:29,400
რადგან, წინააღმდეგ შემთხვევაში
swap counter იქნება 0.

34
00:01:29,400 --> 00:01:31,610
ჩვენ კი არ დაიწყოს
პროცესი ალგორითმი.

35
00:01:31,610 --> 00:01:33,610
ასე რომ კიდევ ერთხელ, ნაბიჯები are--
აღადგინოთ swap counter

36
00:01:33,610 --> 00:01:37,900
0, მაშინ შევხედოთ ყველა მიმდებარე
წყვილი, და თუ ისინი მწყობრიდან გამოვიდა,

37
00:01:37,900 --> 00:01:40,514
სვოპ მათ, და დაამატოთ 1
რომ swap counter.

38
00:01:40,514 --> 00:01:41,680
ასე რომ დავიწყოთ ამ პროცესში.

39
00:01:41,680 --> 00:01:44,430
ასე რომ, პირველი, რასაც ვაკეთებთ არის
ჩვენ მითითებული swap counter 0,

40
00:01:44,430 --> 00:01:46,660
და შემდეგ დავიწყებთ
ყოველ მიმდებარე წყვილი.

41
00:01:46,660 --> 00:01:49,140
>> ასე რომ, ჩვენ დავიწყოთ ეძებს 5 და 2.

42
00:01:49,140 --> 00:01:52,410
ჩვენ ვხედავთ, რომ ისინი გარეთ
შეკვეთა და ამიტომ ჩვენ სვოპ მათ.

43
00:01:52,410 --> 00:01:53,830
და დავუმატებთ 1 სვოპ counter.

44
00:01:53,830 --> 00:01:57,860
ასე რომ, ახლა ჩვენი swap counter 1,
და 2 და 5 უკვე შეცვალა.

45
00:01:57,860 --> 00:01:59,370
ახლა ჩვენ ვიმეორებთ პროცესს კიდევ ერთხელ.

46
00:01:59,370 --> 00:02:03,540
>> ჩვენ შევხედოთ შემდეგი მიმდებარე წყვილი,
5 და 1 ისინი ასევე მწყობრიდან,

47
00:02:03,540 --> 00:02:06,960
ასე რომ, ჩვენ სვოპ მათ და დაამატოთ
1-swap counter.

48
00:02:06,960 --> 00:02:08,900
მაშინ შევხედავთ 5 და 3.

49
00:02:08,900 --> 00:02:13,830
ისინი მწყობრიდან, ამიტომ ჩვენ სვოპ
მათ და დავუმატებთ 1 სვოპ counter.

50
00:02:13,830 --> 00:02:15,550
მაშინ შევხედავთ 5 და 6.

51
00:02:15,550 --> 00:02:18,630
ისინი, რათა, ამიტომ ჩვენ არ რეალურად
უნდა სვოპ არაფერი ამ დროს.

52
00:02:18,630 --> 00:02:20,250
მაშინ შევხედავთ 6 და 4.

53
00:02:20,250 --> 00:02:24,920
ისინი ასევე მწყობრიდან, ამიტომ ჩვენ სვოპ
მათ და დავუმატებთ 1 სვოპ counter.

54
00:02:24,920 --> 00:02:26,230
>> ახლა შეამჩნია, რა მოხდა.

55
00:02:26,230 --> 00:02:29,514
ჩვენ გადავიდა 6 ყველა გზა ბოლომდე.

56
00:02:29,514 --> 00:02:32,180
ასე რომ, შერჩევის დალაგების, თუ თქვენ
ჩანს, რომ ვიდეო, რა გავაკეთეთ,

57
00:02:32,180 --> 00:02:35,290
ჩვენ დასრულდა მოძრავი
პატარა ელემენტები შენობა

58
00:02:35,290 --> 00:02:39,640
დახარისხებული მასივი, არსებითად,
მარცხნიდან მარჯვნივ, პატარა რომ უდიდესი.

59
00:02:39,640 --> 00:02:43,200
იმ შემთხვევაში, თუ bubble sort, თუ ჩვენ
შემდეგ ამ კონკრეტულ ალგორითმი,

60
00:02:43,200 --> 00:02:46,720
ჩვენ რეალურად აპირებს უნდა მშენებლობის
დახარისხებული array მარჯვნიდან

61
00:02:46,720 --> 00:02:49,100
მარცხნივ, უმსხვილესი to ყველაზე პატარა.

62
00:02:49,100 --> 00:02:53,840
ჩვენ ეფექტურად bubbled 6
უდიდესი მნიშვნელობა, ყველა გზა ბოლომდე.

63
00:02:53,840 --> 00:02:56,165
>> ასე რომ, ახლა ჩვენ შეგვიძლია განვაცხადოთ,
რომ ეს არის დახარისხებული,

64
00:02:56,165 --> 00:02:59,130
და მომავალში iterations--
გადის მასივი ერთხელ

65
00:02:59,130 --> 00:03:01,280
ჩვენ არ უნდა განიხილოს 6 უქმნით.

66
00:03:01,280 --> 00:03:03,850
ჩვენ მხოლოდ უნდა განიხილოს
არასორტირებული ელემენტები

67
00:03:03,850 --> 00:03:06,299
როდესაც ჩვენ შევხედავთ მიმდებარე წყვილი.

68
00:03:06,299 --> 00:03:08,340
ასე რომ, ჩვენ დასრულდა ერთი
გაიაროს bubble sort.

69
00:03:08,340 --> 00:03:11,941
ასე რომ, ახლა ჩვენ დავუბრუნდეთ კითხვას,
ვიმეორებ, სანამ swap counter არის 0.

70
00:03:11,941 --> 00:03:13,690
ისე swap counter
4, ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ

71
00:03:13,690 --> 00:03:15,410
შევინარჩუნოთ იმეორებს ამ პროცესში კიდევ ერთხელ.

72
00:03:15,410 --> 00:03:19,180
>> ჩვენ ვაპირებთ, რომ აღადგინოთ swap counter
0, და შევხედოთ თითოეული მიმდებარე წყვილი.

73
00:03:19,180 --> 00:03:21,890
ამიტომ, ჩვენ დავიწყებთ 2 და 1 ისინი
მწყობრიდან, ამიტომ ჩვენ სვოპ მათ

74
00:03:21,890 --> 00:03:23,620
და დავუმატებთ 1 სვოპ counter.

75
00:03:23,620 --> 00:03:25,490
2 და 3, ისინი მიზნით.

76
00:03:25,490 --> 00:03:27,060
ჩვენ არ გვჭირდება არაფრის.

77
00:03:27,060 --> 00:03:28,420
3 და 5 მიზნით.

78
00:03:28,420 --> 00:03:30,150
ჩვენ არ უნდა გავაკეთოთ არაფერი არსებობს.

79
00:03:30,150 --> 00:03:32,515
>> 5 და 4, ისინი გარეთ
იმისათვის, და ამიტომ ჩვენ

80
00:03:32,515 --> 00:03:35,130
უნდა სვოპ მათ და დაამატოთ
1-swap counter.

81
00:03:35,130 --> 00:03:38,880
და ახლა ჩვენ გადავიდა 5,
შემდეგი უდიდესი ელემენტი,

82
00:03:38,880 --> 00:03:40,920
ბოლოს არასორტირებული ნაწილი.

83
00:03:40,920 --> 00:03:44,360
ასე რომ, ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვუწოდებთ, რომ
ნაწილი დახარისხებული ნაწილი.

84
00:03:44,360 --> 00:03:47,180
>> ახლა თქვენ ეძებს
ეკრანზე და ალბათ შემიძლია გითხრათ,

85
00:03:47,180 --> 00:03:50,130
როგორც შემიძლია, რომ მასივი
დალაგებულია ახლავე.

86
00:03:50,130 --> 00:03:51,820
მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია დავამტკიცოთ, რომ ამჟამად.

87
00:03:51,820 --> 00:03:54,359
ჩვენ არ გვაქვს გარანტია
რომ ეს დახარისხებული.

88
00:03:54,359 --> 00:03:56,900
მაგრამ ეს არის, სადაც swap
counter აპირებს მოვიდეს პიესა.

89
00:03:56,900 --> 00:03:59,060
>> ასე რომ, ჩვენ დასრულდა აკეთებს.

90
00:03:59,060 --> 00:04:00,357
სვოპ counter 2.

91
00:04:00,357 --> 00:04:02,190
ასე რომ, ჩვენ ვაპირებთ გავიმეორო
ეს პროცესი კიდევ ერთხელ,

92
00:04:02,190 --> 00:04:04,290
ვიმეორებ, სანამ swap counter არის 0.

93
00:04:04,290 --> 00:04:05,550
რესეტი swap counter 0.

94
00:04:05,550 --> 00:04:06,820
ასე რომ, ჩვენ აღადგინოთ იგი.

95
00:04:06,820 --> 00:04:09,810
>> ახლა შევხედოთ თითოეული მიმდებარე წყვილი.

96
00:04:09,810 --> 00:04:11,880
სწორედ იმისათვის, 1 და 2.

97
00:04:11,880 --> 00:04:13,590
2 და 3 მიზნით.

98
00:04:13,590 --> 00:04:15,010
3 და 4 მიზნით.

99
00:04:15,010 --> 00:04:19,250
ასე რომ, ამ ეტაპზე, შეამჩნია ჩვენ უკვე დასრულდა
ეძებს ყოველ მიმდებარე წყვილი,

100
00:04:19,250 --> 00:04:22,530
მაგრამ swap counter კვლავ 0.

101
00:04:22,530 --> 00:04:25,520
>> თუ ჩვენ არ უნდა გადავიდეს
ნებისმიერი ელემენტები, მაშინ ისინი

102
00:04:25,520 --> 00:04:28,340
უნდა იყოს იმისათვის, მოძებნა
ძალით ამ პროცესში.

103
00:04:28,340 --> 00:04:32,000
ასე რომ, ეფექტურობის სახის,
რომ ჩვენ კომპიუტერის მეცნიერები მიყვარს,

104
00:04:32,000 --> 00:04:35,560
არის ახლა ჩვენ შეგვიძლია განვაცხადოთ,
მთელი რიგი უნდა

105
00:04:35,560 --> 00:04:38,160
იყოს დახარისხებული, იმიტომ, რომ ჩვენ არ
უნდა სვოპ ნებისმიერი ელემენტები.

106
00:04:38,160 --> 00:04:40,380
ეს არის საკმაოდ ლამაზი.

107
00:04:40,380 --> 00:04:43,260
>> ასე რომ, რა უარეს შემთხვევაში
სცენარი ბუშტი დალაგება?

108
00:04:43,260 --> 00:04:46,240
უარეს შემთხვევაში მასივი
სრულიად საპირისპირო მიზნით,

109
00:04:46,240 --> 00:04:49,870
და ამიტომ ჩვენ უნდა ბუშტი თითოეულ
ერთი დიდი ელემენტები ყველა

110
00:04:49,870 --> 00:04:51,780
გზა მასშტაბით მასივი.

111
00:04:51,780 --> 00:04:55,350
ჩვენ ეფექტურად ასევე უნდა
bubble ყველა პატარა ელემენტები უკან

112
00:04:55,350 --> 00:04:57,050
ყველა გზა მასშტაბით მასივი, ძალიან.

113
00:04:57,050 --> 00:05:01,950
ასე რომ, თითოეული N ელემენტები უნდა გადავიდეს
მთელი მეორე n ელემენტებს.

114
00:05:01,950 --> 00:05:04,102
ასე რომ, უარეს შემთხვევაში.

115
00:05:04,102 --> 00:05:05,810
საუკეთესო შემთხვევაში
სცენარი, თუმცა, ეს არის

116
00:05:05,810 --> 00:05:07,880
ოდნავ განსხვავებული შერჩევა ერთგვარი.

117
00:05:07,880 --> 00:05:10,040
მასივი უკვე
დალაგებულია, როდესაც ჩვენ წავიდეთ.

118
00:05:10,040 --> 00:05:12,550
ჩვენ არ გვაქვს რაიმე
სვოპების პირველ უღელტეხილზე.

119
00:05:12,550 --> 00:05:14,940
ასე რომ, ჩვენ შეიძლება უნდა გამოიყურებოდეს
განთავსებულია ნაკლები ელემენტები, არა?

120
00:05:14,940 --> 00:05:18,580
ჩვენ არ უნდა გავიმეოროთ ეს
დამუშავებას ნომერი ჯერ მეტი.

121
00:05:18,580 --> 00:05:19,540
>> ასე რომ, რას ნიშნავს ეს?

122
00:05:19,540 --> 00:05:22,390
ასე რომ, რა არის ყველაზე უარესი სცენარი
ამისთვის bubble sort, და რა არის

123
00:05:22,390 --> 00:05:25,330
საუკეთესო სცენარით ბუშტი დალაგება?

124
00:05:25,330 --> 00:05:27,770
ხომ იცი, ეს?

125
00:05:27,770 --> 00:05:32,420
უარეს შემთხვევაში თქვენ უნდა iterate
მთელი n ელემენტებს N ჯერ.

126
00:05:32,420 --> 00:05:34,220
ასე რომ, უარეს შემთხვევაში არის n კვადრატში.

127
00:05:34,220 --> 00:05:36,550
>> იმ შემთხვევაში, თუ მასივი მშვენივრად
დახარისხებული, თუმცა, თქვენ მხოლოდ

128
00:05:36,550 --> 00:05:38,580
უნდა შევხედოთ თითოეული
ელემენტები ერთხელ.

129
00:05:38,580 --> 00:05:42,670
და თუ swap counter კვლავ 0,
შეიძლება ითქვას, ამ მასივი დალაგებულია.

130
00:05:42,670 --> 00:05:45,780
ასე რომ, საუკეთესო შემთხვევაში, ეს არის
რეალურად უკეთესი არჩევანი

131
00:05:45,780 --> 00:05:49,230
დალაგება ის omega of ო.

132
00:05:49,230 --> 00:05:50,270
>> მე Doug Lloyd.

133
00:05:50,270 --> 00:05:52,140
ეს არის CS50.

134
00:05:52,140 --> 00:05:54,382