1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
1
00:00:00,000 --> 00:00:03,360
>> [Muzika]

2
00:00:03,360 --> 00:00:04,522

3
00:00:04,522 --> 00:00:06,730
DOUG Lloyd: Të gjithë të drejtë, kështu që
flluskë lloj është një algoritëm

4
00:00:06,730 --> 00:00:08,730
ju mund të përdorni për të zgjidhur një sërë elementesh.

5
00:00:08,730 --> 00:00:10,850
Le të marrin një sy se si funksionon.

6
00:00:10,850 --> 00:00:13,240
>> Pra, ideja themelore prapa
flluskë lloj është kjo.

7
00:00:13,240 --> 00:00:17,340
Ne në përgjithësi duan të lëvizin të lartë
elemente me vlerë në përgjithësi në të djathtë,

8
00:00:17,340 --> 00:00:20,340
dhe të ulët elemente me vlerë në përgjithësi
në të majtë, ndërsa ne do të presim.

9
00:00:20,340 --> 00:00:23,256
Ne duam që gjërat më të ulëta të jenë në
fillimi, dhe gjërat më të larta

10
00:00:23,256 --> 00:00:24,970
që të jetë në fund.

11
00:00:24,970 --> 00:00:26,130
>> Si e bëjmë këtë?

12
00:00:26,130 --> 00:00:28,040
Edhe në kodin e pseudokod,
ne mund të themi, le të

13
00:00:28,040 --> 00:00:30,320
vendosur një kundër swap në një vlerë jo-zero.

14
00:00:30,320 --> 00:00:32,570
Ne do të shohim se pse ne bëjmë atë në një të dytë.

15
00:00:32,570 --> 00:00:36,090
Dhe pastaj ne të përsëritur në vijim
Procesi deri swap counter është 0,

16
00:00:36,090 --> 00:00:39,910
ose derisa ne kemi bërë asnjë këmbime në të gjitha.

17
00:00:39,910 --> 00:00:43,170
>> Reset counter swap për
0 në qoftë se ajo nuk është tashmë 0.

18
00:00:43,170 --> 00:00:46,420
Pastaj të shohim në çdo
palë ngjitur e elementeve.

19
00:00:46,420 --> 00:00:49,550
Nëse këto dy elemente janë
jo në mënyrë, të bie në ujdi tyre,

20
00:00:49,550 --> 00:00:51,620
dhe shtoni 1 me swap banak.

21
00:00:51,620 --> 00:00:53,870
Nëse jeni duke menduar në lidhje me
kjo para se ju kujtoj atë,

22
00:00:53,870 --> 00:00:57,471
vini re se kjo do të lëvizë më të ulët
elemente me vlerë në të majtë

23
00:00:57,471 --> 00:01:00,720
dhe elementët në të djathtë vlerë të lartë,
në mënyrë efektive duke bërë atë që ne duam të bëjmë,

24
00:01:00,720 --> 00:01:03,940
i cili është të lëvizë ato grupe
e elementeve në këtë mënyrë.

25
00:01:03,940 --> 00:01:07,035
Le të parashikoj se si kjo
mund të duket përdorur array tonë

26
00:01:07,035 --> 00:01:10,504
që kemi përdorur për të testuar
nga këto algoritme.

27
00:01:10,504 --> 00:01:13,420
Ne kemi një rrjet Unsorted këtu përsëri,
treguar nga të gjithë elementët

28
00:01:13,420 --> 00:01:14,840
duke qenë në të kuqe.

29
00:01:14,840 --> 00:01:17,970
Dhe kam vendosur counter time swap
në një vlerë jozero.

30
00:01:17,970 --> 00:01:20,610
Unë zgjodha në mënyrë arbitrare
negativ 1-- kjo nuk është 0.

31
00:01:20,610 --> 00:01:23,840
Ne duam të përsërisim këtë proces
derisa shkëmbimit banak është 0.

32
00:01:23,840 --> 00:01:26,540
Kjo është arsyeja pse kam vendosur swap tim
në kundërshtim me disa vlera jo-zero,

33
00:01:26,540 --> 00:01:29,400
sepse përndryshe
shkëmbim counter do të jetë 0.

34
00:01:29,400 --> 00:01:31,610
Ne nuk do të fillojë edhe
Procesi i algoritmi.

35
00:01:31,610 --> 00:01:33,610
Pra, përsëri, hapat are--
reset swap counter

36
00:01:33,610 --> 00:01:37,900
0, pastaj të shohim në çdo ngjitur
palë, dhe nëse ata janë jashtë funksionit,

37
00:01:37,900 --> 00:01:40,514
bie në ujdi tyre, dhe të shtoni 1
të swap banak.

38
00:01:40,514 --> 00:01:41,680
Pra, le të fillojmë këtë proces.

39
00:01:41,680 --> 00:01:44,430
Pra, gjëja e parë që bëni është të
ne kemi vendosur swap counter në 0,

40
00:01:44,430 --> 00:01:46,660
dhe pastaj ne fillojmë të shikojmë
në çdo çift ngjitur.

41
00:01:46,660 --> 00:01:49,140
>> Pra, ne së pari të fillojmë të shikojmë në 5 dhe 2.

42
00:01:49,140 --> 00:01:52,410
Ne shohim se ata janë jashtë
rendit dhe kështu që ne bie në ujdi tyre.

43
00:01:52,410 --> 00:01:53,830
Dhe ne shtoni 1 me swap banak.

44
00:01:53,830 --> 00:01:57,860
Kështu që tani shkëmbim counter tonë është 1,
dhe 2 dhe 5 kanë qenë të ndezur.

45
00:01:57,860 --> 00:01:59,370
Tani ne përsëris procesin përsëri.

46
00:01:59,370 --> 00:02:03,540
>> Ne shikojmë në palë tjetër ngjitur,
5 dhe 1-- ata janë edhe jashtë funksionit,

47
00:02:03,540 --> 00:02:06,960
kështu që ne bie në ujdi tyre dhe shtoni
1 në swap banak.

48
00:02:06,960 --> 00:02:08,900
Atëherë ne shikojmë në 5 dhe 3.

49
00:02:08,900 --> 00:02:13,830
Ata janë jashtë funksionit, kështu që ne të bie në ujdi
ata dhe ne shtoni 1 me swap banak.

50
00:02:13,830 --> 00:02:15,550
Atëherë ne shikojmë në 5 dhe 6.

51
00:02:15,550 --> 00:02:18,630
Ata janë në rregull, kështu që ne nuk mund të vërtetë
duhet të bie në ujdi asgjë këtë herë.

52
00:02:18,630 --> 00:02:20,250
Atëherë ne shikojmë në 6 dhe 4.

53
00:02:20,250 --> 00:02:24,920
Ata janë gjithashtu jashtë funksionit, kështu që ne të bie në ujdi
ata dhe ne shtoni 1 me swap banak.

54
00:02:24,920 --> 00:02:26,230
>> Tani vini re se çfarë ka ndodhur.

55
00:02:26,230 --> 00:02:29,514
Ne kemi lëvizur 6 gjithë rrugës deri në fund.

56
00:02:29,514 --> 00:02:32,180
Pra, në përzgjedhjes lloj, në qoftë se ju keni
shihet se video, ajo që ne e bëmë ishte

57
00:02:32,180 --> 00:02:35,290
ne përfundoi duke lëvizur
Elementet më të vogla në ndërtesë

58
00:02:35,290 --> 00:02:39,640
array renditura në thelb nga
majta në të djathtë, më të vogël për të më e madhe.

59
00:02:39,640 --> 00:02:43,200
Në rastin e flluskë lloji, në qoftë se ne jemi
pas këtij algoritmi të veçantë,

60
00:02:43,200 --> 00:02:46,720
ne jemi të vërtetë do të jetë ndërtimi
array renditura nga e djathta

61
00:02:46,720 --> 00:02:49,100
në të majtë, më i madh për të vogël.

62
00:02:49,100 --> 00:02:53,840
Ne kemi bubbled efektive 6,
vlera më e madhe, gjatë gjithë rrugës deri në fund.

63
00:02:53,840 --> 00:02:56,165
>> Dhe kështu që ne tani mund të deklarojë
se kjo është e renditura,

64
00:02:56,165 --> 00:02:59,130
dhe në të ardhmen iterations--
shkuar nëpër rrjet again--

65
00:02:59,130 --> 00:03:01,280
ne nuk duhet të marrin në konsideratë 6 më.

66
00:03:01,280 --> 00:03:03,850
Ne vetëm duhet të marrin në konsideratë
elementet Unsorted

67
00:03:03,850 --> 00:03:06,299
kur ne jemi duke kërkuar në çifte ngjitur.

68
00:03:06,299 --> 00:03:08,340
Pra, ne kemi përfunduar një
kalojnë nëpër flluskë lloj.

69
00:03:08,340 --> 00:03:11,941
Deri tani ne kthehemi në pyetjen:
përsëris deri swap counter është 0.

70
00:03:11,941 --> 00:03:13,690
Well swap counter
është 4, kështu që ne jemi duke shkuar

71
00:03:13,690 --> 00:03:15,410
për ta mbajtur përsëritur këtë proces përsëri.

72
00:03:15,410 --> 00:03:19,180
>> Ne jemi duke shkuar për të rivendosur swap counter
në 0, dhe të kërkoni në çdo palë ngjitur.

73
00:03:19,180 --> 00:03:21,890
Pra, ne fillojmë me 2 dhe 1-- ata janë
jashtë funksionit, kështu që ne të bie në ujdi tyre

74
00:03:21,890 --> 00:03:23,620
dhe ne shtoni 1 me swap banak.

75
00:03:23,620 --> 00:03:25,490
2 dhe 3, ata janë në rregull.

76
00:03:25,490 --> 00:03:27,060
Ne nuk kemi nevojë të bëni asgjë.

77
00:03:27,060 --> 00:03:28,420
3 dhe 5 janë në rregull.

78
00:03:28,420 --> 00:03:30,150
Ne nuk kemi nevojë të bëjë asgjë atje.

79
00:03:30,150 --> 00:03:32,515
>> 5 dhe 4, ata janë jashtë
e rendit, dhe kështu që ne

80
00:03:32,515 --> 00:03:35,130
duhet të bie në ujdi tyre dhe shtoni
1 në swap banak.

81
00:03:35,130 --> 00:03:38,880
Dhe tani ne kemi lëvizur 5,
elementi tjetër më i madh,

82
00:03:38,880 --> 00:03:40,920
në fund të pjesës pandara.

83
00:03:40,920 --> 00:03:44,360
Pra, ne tani mund të telefononi atë
një pjesë e pjesës së renditura.

84
00:03:44,360 --> 00:03:47,180
>> Tani ju jeni duke kërkuar në
ekran dhe ndoshta mund të them,

85
00:03:47,180 --> 00:03:50,130
si mund unë, se array
është e renditura tani.

86
00:03:50,130 --> 00:03:51,820
Por ne nuk mund të provojë se ende.

87
00:03:51,820 --> 00:03:54,359
Ne nuk kemi një garanci
se është e renditura.

88
00:03:54,359 --> 00:03:56,900
Por, ky është vendi ku swap
counter do të hyjë në lojë.

89
00:03:56,900 --> 00:03:59,060
>> Pra, ne kemi përfunduar një abone.

90
00:03:59,060 --> 00:04:00,357
Swap counter është 2.

91
00:04:00,357 --> 00:04:02,190
Pra, ne jemi duke shkuar për të përsëritur
ky proces përsëri,

92
00:04:02,190 --> 00:04:04,290
përsëris deri swap counter është 0.

93
00:04:04,290 --> 00:04:05,550
Reset swap counter në 0.

94
00:04:05,550 --> 00:04:06,820
Pra, ne do të rivendosur atë.

95
00:04:06,820 --> 00:04:09,810
>> Tani shikoni në çdo palë ngjitur.

96
00:04:09,810 --> 00:04:11,880
Kjo është në rregull, 1 dhe 2.

97
00:04:11,880 --> 00:04:13,590
2 dhe 3, janë në mënyrë të.

98
00:04:13,590 --> 00:04:15,010
3 dhe 4 janë në mënyrë të.

99
00:04:15,010 --> 00:04:19,250
Pra, në këtë pikë, vini re ne kemi përfunduar
duke kërkuar në çdo palë ngjitur,

100
00:04:19,250 --> 00:04:22,530
por swap counter është ende 0.

101
00:04:22,530 --> 00:04:25,520
>> Në qoftë se ne nuk kemi për të kaluar
Çdo elemente, atëherë ata

102
00:04:25,520 --> 00:04:28,340
duhet të jetë në rregull, nga
virtyt i këtij procesi.

103
00:04:28,340 --> 00:04:32,000
Dhe kështu një efikasitet në terezi,
se shkencëtarët kompjuterike ne dashuri,

104
00:04:32,000 --> 00:04:35,560
është ne tani mund të deklarojë
të gjithë grup duhet

105
00:04:35,560 --> 00:04:38,160
të ndahen, sepse ne nuk e bëmë
duhet të bie në ujdi asnjë element.

106
00:04:38,160 --> 00:04:40,380
Kjo është shumë e bukur.

107
00:04:40,380 --> 00:04:43,260
>> Pra, çfarë është rasti më i keq
Skenari me flluskë lloj?

108
00:04:43,260 --> 00:04:46,240
Në rastin më të keq array është
në mënyrë krejtësisht të kundërt,

109
00:04:46,240 --> 00:04:49,870
dhe kështu që ne duhet të flluskë çdo
e elementeve të mëdha të gjithë

110
00:04:49,870 --> 00:04:51,780
rruga nëpër rrjet.

111
00:04:51,780 --> 00:04:55,350
Dhe ne në mënyrë efektive gjithashtu duhet të
flluskë të gjitha elementet të vogla mbrapa

112
00:04:55,350 --> 00:04:57,050
të gjithë rrugën nëpër rrjet, too.

113
00:04:57,050 --> 00:05:01,950
Kështu që secili prej elementeve n ka për të lëvizur
nëpër të gjitha elementet e tjera n.

114
00:05:01,950 --> 00:05:04,102
Pra, kjo është skenari më i keq.

115
00:05:04,102 --> 00:05:05,810
Në rastin më të mirë
skenar edhe pse, kjo është

116
00:05:05,810 --> 00:05:07,880
paksa e ndryshme nga përzgjedhjes lloji.

117
00:05:07,880 --> 00:05:10,040
Array është tashmë
renditura kur të shkojmë në.

118
00:05:10,040 --> 00:05:12,550
Ne nuk duhet të bëjë ndonjë
këmbime në kalimin e parë.

119
00:05:12,550 --> 00:05:14,940
Pra, ne mund të duhet të shikojmë
në më pak elemente, e drejtë?

120
00:05:14,940 --> 00:05:18,580
Ne nuk kemi për të përsëritur këtë
procesin disa herë gjatë.

121
00:05:18,580 --> 00:05:19,540
>> Pra, çfarë do të thotë kjo?

122
00:05:19,540 --> 00:05:22,390
Pra, çfarë është skenari më i keq
për flluskë lloj, dhe çfarë është

123
00:05:22,390 --> 00:05:25,330
skenari më i mirë për flluskë lloj?

124
00:05:25,330 --> 00:05:27,770
A ju me mend kjo?

125
00:05:27,770 --> 00:05:32,420
Në rastin më të keq se ju keni për të iterate
në të gjitha elementet e n n herë.

126
00:05:32,420 --> 00:05:34,220
Pra, rasti më i keq është katror n.

127
00:05:34,220 --> 00:05:36,550
>> Nëse array është krejtësisht
renditura edhe pse, ju vetëm

128
00:05:36,550 --> 00:05:38,580
duhet të shikoni në çdo
e elementeve të njëjtën kohë.

129
00:05:38,580 --> 00:05:42,670
Dhe në qoftë se swap counter është ende 0,
ju mund të them këtë grup është e renditura.

130
00:05:42,670 --> 00:05:45,780
Dhe kështu në rastin më të mirë, kjo është
në fakt më mirë se përzgjedhja

131
00:05:45,780 --> 00:05:49,230
sort-- është omega e n.

132
00:05:49,230 --> 00:05:50,270
>> Unë jam Doug Lloyd.

133
00:05:50,270 --> 00:05:52,140
Kjo është CS50.

134
00:05:52,140 --> 00:05:54,382