1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
1
00:00:00,000 --> 00:00:05,587

2
00:00:05,587 --> 00:00:07,670
DOUG LLOYD: ถ้าคุณเคยเห็น
วิดีโอเกี่ยวกับการเรียกซ้ำ

3
00:00:07,670 --> 00:00:10,170
กระบวนการทั้งหมดอาจจะมี
ดูเหมือนนิด ๆ หน่อย ๆ ที่มีมนต์ขลัง

4
00:00:10,170 --> 00:00:10,930
มันทำงานยังไง?

5
00:00:10,930 --> 00:00:15,010
วิธีการทำงานจะรู้ว่าพวกเขา
จำเป็นต้องรอและรอค่าอื่น

6
00:00:15,010 --> 00:00:19,150
จะกลับมาจากที่แตกต่างกันฟังก์ชั่น
โทรในการสั่งซื้อเพื่อให้ได้ผลที่เราต้องการหรือไม่

7
00:00:19,150 --> 00:00:22,550
>> ดีเหตุผลที่งานนี้เป็นเพราะ
บางสิ่งบางอย่างที่รู้จักกันเป็นกองสาย

8
00:00:22,550 --> 00:00:26,360
เมื่อคุณเรียกฟังก์ชั่นที่
ระบบชุดกันพื้นที่ในหน่วยความจำ

9
00:00:26,360 --> 00:00:28,120
สำหรับฟังก์ชั่นการทำงานที่

10
00:00:28,120 --> 00:00:31,720
และที่เราเรียกว่าชิ้นนี้ของหน่วยความจำที่
มีการตั้งสำรองสำหรับแต่ละฟังก์ชัน

11
00:00:31,720 --> 00:00:35,670
เรียกกองกรอบหรือกรอบการทำงาน

12
00:00:35,670 --> 00:00:38,290
และในขณะที่คุณอาจคาดหวัง
เหล่านี้เฟรมสแต็ค

13
00:00:38,290 --> 00:00:41,000
อาศัยอยู่ในส่วนของสแต็คของหน่วยความจำ

14
00:00:41,000 --> 00:00:43,960

15
00:00:43,960 --> 00:00:47,540
>> มากกว่าหนึ่งกองกรอบการทำงาน
สามารถอยู่ในความทรงจำในเวลาที่กำหนด

16
00:00:47,540 --> 00:00:51,240
ถ้าสายหลักย้ายฟังก์ชั่น
และเรียกร้องให้ย้ายทิศทาง

17
00:00:51,240 --> 00:00:54,460
ทั้งสามฟังก์ชั่นที่มีกรอบการเปิด

18
00:00:54,460 --> 00:00:57,350
แต่พวกเขาไม่ได้ทุกคนมีกรอบการใช้งาน

19
00:00:57,350 --> 00:00:59,410
ภาพเหล่านี้จะถูกจัดให้อยู่ในกอง

20
00:00:59,410 --> 00:01:01,820
และกรอบจากที่
มากที่สุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่เรียกว่า

21
00:01:01,820 --> 00:01:04,390
ฟังก์ชั่นอยู่เสมอด้านบนของสแต็ค

22
00:01:04,390 --> 00:01:07,150
และที่อยู่เสมอกรอบการใช้งาน

23
00:01:07,150 --> 00:01:10,420
มีเพียงหนึ่งจริงๆเคย
ฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

24
00:01:10,420 --> 00:01:12,420
มันเป็นหนึ่งในด้านบนของสแต็ค

25
00:01:12,420 --> 00:01:17,620
>> เมื่อมีการเรียกฟังก์ชั่นอื่น
ฟังก์ชั่นการจัดเรียงของมันกดหยุดชั่วคราว

26
00:01:17,620 --> 00:01:20,590
มันคือการจัดเรียงของที่ถือรอ

27
00:01:20,590 --> 00:01:24,050
และกองกรอบอื่นจะถูกผลัก
บนสแต็คที่ด้านบนของมัน

28
00:01:24,050 --> 00:01:26,150
และนั่นกลายเป็นกรอบที่ใช้งานอยู่

29
00:01:26,150 --> 00:01:28,600
และกรอบทันที
ด้านล่างจะต้องรอ

30
00:01:28,600 --> 00:01:33,560
จนกว่าจะมีกรอบอีกครั้งที่ใช้งาน
ก่อนที่จะสามารถดำเนินการต่อการทำงานของมัน

31
00:01:33,560 --> 00:01:35,870
เมื่อฟังก์ชั่นเป็น
ที่สมบูรณ์และมันทำ

32
00:01:35,870 --> 00:01:37,720
กรอบของมันจะโผล่ออกกอง

33
00:01:37,720 --> 00:01:38,950
นั่นเป็นคำศัพท์

34
00:01:38,950 --> 00:01:41,110
และกรอบทันที
ด้านล่างเป็นฉันเพียงแค่กล่าวว่า

35
00:01:41,110 --> 00:01:42,880
กลายเป็นกรอบใหม่ที่ใช้งาน

36
00:01:42,880 --> 00:01:45,960
>> และถ้ามันเรียกฟังก์ชั่นอื่น
ก็จะหยุดการทำงานชั่วคราวอีกครั้ง

37
00:01:45,960 --> 00:01:49,290
กรอบสแต็คที่ฟังก์ชั่นใหม่จะ
จะผลักดันไปยังด้านบนของสแต็ค

38
00:01:49,290 --> 00:01:50,650
มันจะทำงานของมัน

39
00:01:50,650 --> 00:01:52,100
มันอาจปรากฏกลับออก

40
00:01:52,100 --> 00:01:55,630
และฟังก์ชั่นอื่น ๆ
ด้านล่างจะสามารถกลับมาทำงานอีกครั้ง

41
00:01:55,630 --> 00:02:00,080
>> ถ้าอย่างนั้นเราไปถึงนี้อีกครั้งมอง
ที่ความคิดของฟังก์ชั่นแฟกทอ

42
00:02:00,080 --> 00:02:03,070
ที่เรากำหนดไว้ใน
วิดีโอเรียกซ้ำเพื่อดู

43
00:02:03,070 --> 00:02:07,770
ว่าวิธีการที่อยู่เบื้องหลังความมหัศจรรย์นี้
ขั้นตอนการเรียกซ้ำที่เกิดขึ้น

44
00:02:07,770 --> 00:02:09,870
ดังนั้นนี่คือไฟล์ทั้งหมดของเราใช่มั้ย?

45
00:02:09,870 --> 00:02:14,000
เรากำหนดสอง
functions-- หลักและความเป็นจริง

46
00:02:14,000 --> 00:02:15,980
และในขณะที่เราอาจคาดหวัง
โปรแกรม C ใด ๆ ที่เกิดขึ้น

47
00:02:15,980 --> 00:02:18,470
จะเริ่มต้นที่บรรทัดแรกของหลัก

48
00:02:18,470 --> 00:02:21,660
>> ดังนั้นเราจึงสร้างกองกรอบใหม่สำหรับหลัก

49
00:02:21,660 --> 00:02:23,320
และมันก็จะเริ่มทำงาน

50
00:02:23,320 --> 00:02:25,270
สายหลัก printf

51
00:02:25,270 --> 00:02:29,390
และ printf เป็นไป
พิมพ์ออกมาจาก 5 ปัจจัย

52
00:02:29,390 --> 00:02:31,440
ดีก็ไม่ทราบ
สิ่งที่ปัจจัย 5 คือ

53
00:02:31,440 --> 00:02:35,620
และเพื่อให้การเรียกร้องนี้มีอยู่แล้ว
ขึ้นอยู่กับการเรียกใช้ฟังก์ชันอื่น

54
00:02:35,620 --> 00:02:37,270
หลักดังนั้นจะไปหยุดอยู่ที่นั่น

55
00:02:37,270 --> 00:02:39,103
ผมจะปล่อยให้มัน
ลูกศรขวามีสี

56
00:02:39,103 --> 00:02:41,360
มันมีสีเดียวกันเป็น
สแต็คกรอบด้านขวา

57
00:02:41,360 --> 00:02:47,720
เพื่อแสดงให้เห็นว่าหลักเป็นไปแช่แข็ง
ที่นี่ในขณะปัจจัย 5 ที่เรียกว่า

58
00:02:47,720 --> 00:02:49,300
>> ดังนั้นปัจจัย 5 ที่เรียกว่า

59
00:02:49,300 --> 00:02:53,160
และมันจะเริ่มต้นที่มาก
เริ่มต้นการทำงานของปัจจัย

60
00:02:53,160 --> 00:02:55,440
มันถามคำถามที่ฉันกำลังเท่ากับ 1

61
00:02:55,440 --> 00:02:56,810
คือ 5 เท่ากับ 1?

62
00:02:56,810 --> 00:02:57,410
ดีไม่มี

63
00:02:57,410 --> 00:03:01,110
ดังนั้นมันจะลงไป
ส่วนอื่นกลับ n ครั้ง

64
00:03:01,110 --> 00:03:02,990
ปัจจัยของ n ลบ 1

65
00:03:02,990 --> 00:03:03,490
ดีตกลง

66
00:03:03,490 --> 00:03:07,070
>> ดังนั้นตอนนี้ปัจจัย 5 คือ
ขึ้นอยู่กับสายอื่น

67
00:03:07,070 --> 00:03:09,740
ปัจจัยที่จะผ่าน
4 เป็นพารามิเตอร์

68
00:03:09,740 --> 00:03:14,210
ดังนั้นปัจจัยของ
5 กรอบที่กรอบสีแดง

69
00:03:14,210 --> 00:03:17,160
จะไปหยุดอยู่ที่นั่น
ที่บรรทัดที่ฉันได้แสดงให้เห็น

70
00:03:17,160 --> 00:03:21,914
และรอปัจจัย 4 ที่จะเสร็จสิ้น
สิ่งที่ต้องทำเพื่อที่แล้วมัน

71
00:03:21,914 --> 00:03:23,330
จะกลายเป็นกรอบที่ใช้งานอีกครั้ง

72
00:03:23,330 --> 00:03:26,890
>> ดังนั้นปัจจัย 4 เริ่มต้นที่
จุดเริ่มต้นของปัจจัย

73
00:03:26,890 --> 00:03:28,556
4 เท่ากับ 1?

74
00:03:28,556 --> 00:03:30,180
ไม่เช่นนั้นก็จะทำสิ่งเดียวกัน

75
00:03:30,180 --> 00:03:31,590
มันจะลงไปสาขาอื่น

76
00:03:31,590 --> 00:03:33,240
ก็จะได้รับไปยังบรรทัดของรหัสที่

77
00:03:33,240 --> 00:03:35,710
ตกลงฉันจะกลับมาสี่ครั้ง

78
00:03:35,710 --> 00:03:41,270
โอ้ปัจจัยของ 3-- ดังนั้นปัจจัยของ
4 ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ตกแต่ง

79
00:03:41,270 --> 00:03:43,055
>> และดังนั้นจึงต้องมีการเรียก factorial 3

80
00:03:43,055 --> 00:03:45,180
และที่จะไปผ่าน
กระบวนการเดียวกันอีกครั้ง

81
00:03:45,180 --> 00:03:48,200
มันเริ่มต้นผ่านได้ที่นี่

82
00:03:48,200 --> 00:03:50,980
ปัจจัย 3 ขึ้น
ในปัจจัยที่ 1

83
00:03:50,980 --> 00:03:53,750
ดังนั้นปัจจัย 2 เริ่มต้นที่นี่ได้รับ

84
00:03:53,750 --> 00:03:56,310
มันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ 1

85
00:03:56,310 --> 00:03:57,430
ปัจจัยที่ 1 เริ่มต้น

86
00:03:57,430 --> 00:03:57,650
>> ตกลง.

87
00:03:57,650 --> 00:03:59,775
ดังนั้นตอนนี้เราได้รับ
ที่ไหนสักแห่งที่น่าสนใจใช่มั้ย?

88
00:03:59,775 --> 00:04:02,190
ดังนั้นตอนนี้ 1 มีค่าเท่ากับ 1

89
00:04:02,190 --> 00:04:05,130
และเพื่อให้เรากลับ 1

90
00:04:05,130 --> 00:04:06,770
ณ จุดนี้เราจะกลับมา

91
00:04:06,770 --> 00:04:07,880
ของทำฟังก์ชั่น

92
00:04:07,880 --> 00:04:11,140
มันเป็นพฤติกรรม is-- มี
ไม่มีอะไรมันจะทำ

93
00:04:11,140 --> 00:04:17,006
และเพื่อให้กองกรอบสำหรับ
ปัจจัยที่ 1 ปรากฏออก

94
00:04:17,006 --> 00:04:17,589
มันเสร็จ

95
00:04:17,589 --> 00:04:19,480
มันกลับมา 1

96
00:04:19,480 --> 00:04:23,370
และตอนนี้ปัจจัยของ 2 ซึ่ง
เป็นกรอบด้านล่างทันที

97
00:04:23,370 --> 00:04:26,160
ในกองกลายเป็นกรอบที่ใช้งานอยู่

98
00:04:26,160 --> 00:04:29,030
>> และมันสามารถรับ
ตรงที่มันทิ้งไป

99
00:04:29,030 --> 00:04:32,240
มันได้รับการรอปัจจัย
1 ที่จะเสร็จสิ้นการทำงานของมัน

100
00:04:32,240 --> 00:04:33,610
จะได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในขณะนี้

101
00:04:33,610 --> 00:04:35,510
และอื่น ๆ ที่นี่เรามี

102
00:04:35,510 --> 00:04:38,080
>> ปัจจัยที่ 1 กลับค่าเป็น 1

103
00:04:38,080 --> 00:04:42,430
ดังนั้นปัจจัย 2 กระป๋อง
กล่าวว่าการกลับมาครั้งที่ 2 1

104
00:04:42,430 --> 00:04:43,680
การทำงานของมันจะทำในขณะนี้

105
00:04:43,680 --> 00:04:49,110
มันกลับ 2 ปัจจัย
3 ซึ่งได้รับการรอให้มัน

106
00:04:49,110 --> 00:04:53,370
ปัจจัย 3 อยู่ในขณะนี้กรอบด้านบน
กรอบการใช้งานในกอง

107
00:04:53,370 --> 00:04:58,617
และดังนั้นจึงกล่าวว่าตกลงกันฉันจะ
ที่จะกลับมา 3 ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็น 6

108
00:04:58,617 --> 00:05:00,700
และฉันจะให้ที่
ค่ากลับไปที่ปัจจัย

109
00:05:00,700 --> 00:05:03,430
4 ซึ่งได้รับการรอคอยสำหรับฉัน

110
00:05:03,430 --> 00:05:04,500
ฉันทำ

111
00:05:04,500 --> 00:05:09,410
ปัจจัย 3 ปรากฏออกมาจาก stack และ
ปัจจัย 4 คือตอนนี้กรอบที่ใช้งานอยู่

112
00:05:09,410 --> 00:05:13,510
>> 4 กล่าวว่าตกลงฉันจะกลับมา 4 ครั้ง
ปัจจัยใน 3 ซึ่งเป็นหก

113
00:05:13,510 --> 00:05:15,980
นั่นคือของค่าที่
ปัจจัย 3 กลับ

114
00:05:15,980 --> 00:05:19,010
และอื่น ๆ 4 ครั้งที่ 6 คือ 24

115
00:05:19,010 --> 00:05:20,990
และฉันจะผ่าน
กลับไปที่ปัจจัย

116
00:05:20,990 --> 00:05:23,160
5 ซึ่งได้รับการรอคอยสำหรับฉัน

117
00:05:23,160 --> 00:05:25,270
ปัจจัย 5 อยู่ในขณะนี้กรอบที่ใช้งานอยู่

118
00:05:25,270 --> 00:05:30,700
มันจะกลับมา 5 ครั้ง
ปัจจัยของ 4-- 5 ครั้งที่ 24 หรือ 120--

119
00:05:30,700 --> 00:05:32,722
และให้ค่าที่
กลับไปที่หลักซึ่งมี

120
00:05:32,722 --> 00:05:35,680
รอคอยอย่างอดทนมากสำหรับ
เวลานานที่ด้านล่างของสแต็ค

121
00:05:35,680 --> 00:05:36,640
>> มันเป็นเรื่องที่มันเริ่มต้น

122
00:05:36,640 --> 00:05:37,670
มันทำให้สายนี้

123
00:05:37,670 --> 00:05:39,400
หลายเฟรมเข้ามาที่ด้านบน

124
00:05:39,400 --> 00:05:41,890
คือตอนนี้กลับมาอยู่ด้านบนของสแต็ค

125
00:05:41,890 --> 00:05:43,450
มันเป็นกรอบที่ใช้งานอยู่

126
00:05:43,450 --> 00:05:47,810
ดังนั้นหลักมีค่า 120
กลับมาจากปัจจัย 5

127
00:05:47,810 --> 00:05:50,750
จะได้รับการรอคอยที่จะ
พิมพ์ค่าที่

128
00:05:50,750 --> 00:05:51,657
และจากนั้นก็ทำ

129
00:05:51,657 --> 00:05:53,240
ไม่มีบรรทัดที่มากขึ้นของรหัสในหลักเป็น

130
00:05:53,240 --> 00:05:56,800
ดังนั้นกรอบหลักของปรากฏออก
สแต็คและเรากำลังทำ

131
00:05:56,800 --> 00:05:58,992
>> และนั่นคือวิธีการเรียกซ้ำงาน

132
00:05:58,992 --> 00:06:00,200
นั่นเป็นวิธีที่เฟรมสแต็คทำงาน

133
00:06:00,200 --> 00:06:03,120
ผู้ที่ฟังก์ชั่นการโทร
ก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้น

134
00:06:03,120 --> 00:06:06,620
เป็นเพียงเกี่ยวกับการหยุดรอ
สำหรับการโทรตามมา

135
00:06:06,620 --> 00:06:12,050
จะเสร็จสิ้นเพื่อให้พวกเขาสามารถกลายเป็นที่ใช้งานอยู่
กรอบและเสร็จสิ้นสิ่งที่พวกเขาต้องทำ

136
00:06:12,050 --> 00:06:13,060
>> ฉันลอยด์ดั๊ก

137
00:06:13,060 --> 00:06:14,880
นี่คือ CS50

138
00:06:14,880 --> 00:06:16,580