1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1
00:00:00,000 --> 00:00:03,381
>> [REPRODUCCIÓ DE MÚSICA]

2
00:00:03,381 --> 00:00:04,604

3
00:00:04,604 --> 00:00:05,520
DOUG LLOYD: D'acord.

4
00:00:05,520 --> 00:00:07,860
Així que si vostè acaba d'acabar que
de vídeo a les llistes per separat vinculats sorry

5
00:00:07,860 --> 00:00:09,568
Et vaig deixar en un
mica d'un cliffhanger.

6
00:00:09,568 --> 00:00:12,790
Però m'alegro que estiguis aquí per acabar
la història de les llistes doblement enllaçades.

7
00:00:12,790 --> 00:00:15,250
>> Així que si vostè recorda de
aquest vídeo, parlem

8
00:00:15,250 --> 00:00:18,500
sobre com lligat individualment-
llistes fan assistir a la nostra capacitat

9
00:00:18,500 --> 00:00:22,090
per fer front a la informació
on el nombre d'elements

10
00:00:22,090 --> 00:00:24,442
o el nombre d'articles en
una llista pot créixer o encongir-se.

11
00:00:24,442 --> 00:00:26,400
Ara podem fer front a
alguna cosa així com que, quan

12
00:00:26,400 --> 00:00:28,310
no podíem tractar amb ell amb matrius.

13
00:00:28,310 --> 00:00:30,560
>> Però ells pateixen d'un
limitació crítica que

14
00:00:30,560 --> 00:00:33,790
és que amb vinculats per separat, un
llista, podem només sempre moure

15
00:00:33,790 --> 00:00:36,200
en una sola direcció a través de la llista.

16
00:00:36,200 --> 00:00:39,010
I l'única situació real
on això pot esdevenir un problema

17
00:00:39,010 --> 00:00:41,250
va ser quan estàvem tractant de
suprimir un sol element.

18
00:00:41,250 --> 00:00:46,000
I ni tan sols discutim com fer-ho
en una llista simplement enllaçada en pseudocodi.

19
00:00:46,000 --> 00:00:48,797
Sens dubte, és factible, però
que pot ser una mica complicat.

20
00:00:48,797 --> 00:00:50,630
Així que si vostè es troba
en una situació on

21
00:00:50,630 --> 00:00:53,175
vostè està tractant d'eliminar
elements individuals de la llista

22
00:00:53,175 --> 00:00:55,430
o que serà necessari
que se li esborrant

23
00:00:55,430 --> 00:00:57,970
elements individuals de
la llista, és possible que vulgueu

24
00:00:57,970 --> 00:01:02,090
considerar l'ús lligada doblement 01:00
llista en lloc d'una llista simplement enllaçada.

25
00:01:02,090 --> 00:01:06,320
Perquè les llistes doblement enllaçades, que permeten
per moure cap endavant i cap enrere

26
00:01:06,320 --> 00:01:09,340
a través de la llista en lloc de
just davant a través de la pel·lícules--

27
00:01:09,340 --> 00:01:13,950
només mitjançant l'addició d'un element extra
a la nostra definició de l'estructura

28
00:01:13,950 --> 00:01:16,690
per al node de la llista doblement enllaçada.

29
00:01:16,690 --> 00:01:19,770
>> Un cop més, si no vas a
ser esborrat d'elements individuals

30
00:01:19,770 --> 00:01:24,810
Del pel·lícules-- perquè estem afegint
un camp addicional a la nostra estructura

31
00:01:24,810 --> 00:01:28,340
definició, els propis nodes
per a les llistes doblement enlazadas-

32
00:01:28,340 --> 00:01:29,550
van a ser més gran.

33
00:01:29,550 --> 00:01:31,600
Ells van a tenir
fins a més bytes de memòria.

34
00:01:31,600 --> 00:01:34,160
I pel que si això no és una cosa
vostè va a haver de fer,

35
00:01:34,160 --> 00:01:36,300
vostè pot decidir que és
No val la pena el trade off

36
00:01:36,300 --> 00:01:39,360
a haver de passar l'extra
bytes de memòria necessaris

37
00:01:39,360 --> 00:01:43,940
per obtenir una llista doblement enllaçada si no estàs
va a ser esborrat d'elements individuals.

38
00:01:43,940 --> 00:01:46,760
Però també són fresc
per a altres coses també.

39
00:01:46,760 --> 00:01:51,260
>> Així com he dit, només hem d'afegir
un sol camp per a la nostra estructura

40
00:01:51,260 --> 00:01:55,360
definition-- aquesta noció
d'un punter anterior.

41
00:01:55,360 --> 00:01:58,620
Així que amb una llista simplement enllaçada, ens
tenir el valor i el punter següent,

42
00:01:58,620 --> 00:02:02,850
de manera que la llista doblement enllaçada només té
una manera de moure cap enrere també.

43
00:02:02,850 --> 00:02:04,960
>> Ara a lligades individualment-la
llista de vídeos, parlem

44
00:02:04,960 --> 00:02:07,210
sobre aquests estan cinc de la
coses principals que necessita per ser

45
00:02:07,210 --> 00:02:09,449
capaç de fer per treballar amb llistes enllaçades.

46
00:02:09,449 --> 00:02:12,880
I per a la majoria d'ells, el fet de
que es tracta d'una llista doblement enllaçada

47
00:02:12,880 --> 00:02:14,130
no és realment un gran salt.

48
00:02:14,130 --> 00:02:17,936
Podem encara buscar a través de tot just
avançant des del principi fins al final.

49
00:02:17,936 --> 00:02:20,810
Encara podem crear un node de
res, més o menys la mateixa manera.

50
00:02:20,810 --> 00:02:23,591
Podem eliminar llistes bastant
de la mateixa manera també.

51
00:02:23,591 --> 00:02:25,340
Les úniques coses que
són subtilment diferents,

52
00:02:25,340 --> 00:02:28,970
Realment, s'insereix
nous nodes a la llista,

53
00:02:28,970 --> 00:02:33,722
i finalment parlarem sobre l'eliminació
un sol element de la llista també.

54
00:02:33,722 --> 00:02:35,430
Un cop més, més o menys
els altres tres, que estem

55
00:02:35,430 --> 00:02:37,888
no vaig a parlar d'ells
en aquest moment perquè són just

56
00:02:37,888 --> 00:02:43,920
ajustos molt de menor importància en les idees discutides
en la llista de vídeo simplement enllaçada.

57
00:02:43,920 --> 00:02:46,292
>> Així que anem a inserir un nou node
en una llista doblement enllaçada.

58
00:02:46,292 --> 00:02:48,750
Parlem sobre fer això per
llistes simplement enllaçada, així,

59
00:02:48,750 --> 00:02:52,020
però hi ha un parell de addicional
les captures amb les llistes doblement enllaçades.

60
00:02:52,020 --> 00:02:55,280
Estem [? passant?] al cap de la
enumerar aquí i una mica de valor arbitrari,

61
00:02:55,280 --> 00:02:58,600
i volem que el nou cap
de la llista d'aquesta funció.

62
00:02:58,600 --> 00:03:01,414
És per això que torna un estel dllnode.

63
00:03:01,414 --> 00:03:02,330
Quins són els passos?

64
00:03:02,330 --> 00:03:04,496
Ells són, de nou, molt similar
a les llistes lligades individualment-

65
00:03:04,496 --> 00:03:05,670
amb una addició extra.

66
00:03:05,670 --> 00:03:08,900
Volem assigna espai per a un nou
node i de verificació per assegurar-se que és vàlid.

67
00:03:08,900 --> 00:03:11,510
Volem omplir aquest node fins
amb qualsevol informació que

68
00:03:11,510 --> 00:03:12,564
vol posar en ell.

69
00:03:12,564 --> 00:03:15,480
L'última cosa que necessitem fer-- el
cosa extra que hem de fer, rather--

70
00:03:15,480 --> 00:03:19,435
és fixar el punter Anterior
de l'antic cap de la llista.

71
00:03:19,435 --> 00:03:21,310
Recordeu que a causa
llistes d'enllaços doblement,

72
00:03:21,310 --> 00:03:23,110
podem avançar
i backwards-- que

73
00:03:23,110 --> 00:03:27,080
vol dir que cada node assenyala en realitat
a altres dos nodes en lloc d'un de sol.

74
00:03:27,080 --> 00:03:29,110
I així hem d'arreglar
l'antic cap de la llista

75
00:03:29,110 --> 00:03:32,151
apuntar cap enrere per al nou cap de
la llista enllaçada, que era una cosa

76
00:03:32,151 --> 00:03:33,990
que no havíem de fer abans.

77
00:03:33,990 --> 00:03:37,420
I com abans, només tornem una
punter a la nova cap de la llista.

78
00:03:37,420 --> 00:03:38,220
>> Així que aquí està una llista.

79
00:03:38,220 --> 00:03:40,144
Volem inserir 12 en aquesta llista.

80
00:03:40,144 --> 00:03:42,060
Tingueu present que el diagrama
és lleugerament diferent.

81
00:03:42,060 --> 00:03:47,710
Cada node conté tres fields--
dades i un punter Següent a vermell,

82
00:03:47,710 --> 00:03:50,170
i un punter anterior en blau.

83
00:03:50,170 --> 00:03:54,059
Res ve abans que el node 15,
pel que la seva punter anterior és nul.

84
00:03:54,059 --> 00:03:55,350
És el principi de la llista.

85
00:03:55,350 --> 00:03:56,560
No hi ha res abans.

86
00:03:56,560 --> 00:04:03,350
I res ve després que el node 10 i
per la qual cosa és Següent punter és nul també.

87
00:04:03,350 --> 00:04:05,616
>> Així que anem a afegir 12 a aquesta llista.

88
00:04:05,616 --> 00:04:08,070
Necessitem [inaudible] espai per al node.

89
00:04:08,070 --> 00:04:11,480
Posem 12 a l'interior de la mateixa.

90
00:04:11,480 --> 00:04:14,840
I, de nou, hem de ser molt
compte de no trencar la cadena.

91
00:04:14,840 --> 00:04:17,144
Volem canviar el
punters en l'ordre correcte.

92
00:04:17,144 --> 00:04:19,519
I a vegades això pot dir--
com veurem en particular

93
00:04:19,519 --> 00:04:24,120
amb delete-- que tenim alguns
punters redundants, però això està bé.

94
00:04:24,120 --> 00:04:25,750
>> Llavors, què és el que volem fer primer?

95
00:04:25,750 --> 00:04:28,290
Jo recomanaria el
Coses que vostè ha, probablement,

96
00:04:28,290 --> 00:04:35,350
fer són per omplir els punters del 12
node abans de tocar a ningú més.

97
00:04:35,350 --> 00:04:38,640
Llavors, què està passant 12 per assenyalar a continuació?

98
00:04:38,640 --> 00:04:39,860
15.

99
00:04:39,860 --> 00:04:42,430
Què ve abans dels 12?

100
00:04:42,430 --> 00:04:43,640
Res.

101
00:04:43,640 --> 00:04:46,280
Ara hem omplert el
Informació addicional en 12

102
00:04:46,280 --> 00:04:49,320
pel que té Anterior, Següent, i valor.

103
00:04:49,320 --> 00:04:53,505
>> Ara podem tenir 15-- aquest accessori
pas que estàvem parlant sobre-- ens

104
00:04:53,505 --> 00:04:56,590
pot tenir 15 punts de nou a 12.

105
00:04:56,590 --> 00:04:59,634
I ara podem moure el cap de
la llista enllaçada a ser també 12.

106
00:04:59,634 --> 00:05:02,550
Així que és bastant similar al que
estaven fent amb les llistes simplement enllaçada,

107
00:05:02,550 --> 00:05:06,940
excepte pel pas addicional de
que connecta l'antic cap de la llista

108
00:05:06,940 --> 00:05:09,810
donar suport a la nova cap de la llista.

109
00:05:09,810 --> 00:05:12,170
>> Ara anem a per fi eliminar
un node d'una llista enllaçada.

110
00:05:12,170 --> 00:05:14,350
Així que anem a dir que tenim
alguna altra funció que

111
00:05:14,350 --> 00:05:18,080
és trobar un node que volem eliminar
i ens ha donat un punter a exactament

112
00:05:18,080 --> 00:05:19,710
el node que volem eliminar.

113
00:05:19,710 --> 00:05:22,360
Ni tan sols need-- diem la
cap està encara a nivell mundial ha declarat.

114
00:05:22,360 --> 00:05:23,590
No necessitem el cap aquí.

115
00:05:23,590 --> 00:05:26,830
Tota aquesta funció està fent és que hem
trobat un punter a exactament el que el node

116
00:05:26,830 --> 00:05:28,090
vol desfer.

117
00:05:28,090 --> 00:05:28,940
Anem a desfer-se'n.

118
00:05:28,940 --> 00:05:31,859
És molt més fàcil amb
llistes doblement enllaçada.

119
00:05:31,859 --> 00:05:33,650
Primer-- en realitat
només un parell de coses.

120
00:05:33,650 --> 00:05:38,760
Només hem de fixar l'envolta
punters nodes 'perquè se salten més

121
00:05:38,760 --> 00:05:40,240
el node que voleu eliminar.

122
00:05:40,240 --> 00:05:43,484
I llavors podem eliminar aquest node.

123
00:05:43,484 --> 00:05:45,150
Així que de nou, només anem per aquí.

124
00:05:45,150 --> 00:05:49,625
Aparentment Hem decidit que
volem eliminar el node X.

125
00:05:49,625 --> 00:05:51,500
I de nou, el que estic
fent aquí-- pel manera-

126
00:05:51,500 --> 00:05:54,580
és un cas general d'una
node que es troba en el medi.

127
00:05:54,580 --> 00:05:56,547
Hi ha un parell de
advertiments addicionals que vostè

128
00:05:56,547 --> 00:05:59,380
considerar quan s'està esborrant
el principi de la llista

129
00:05:59,380 --> 00:06:01,040
o el final de la llista.

130
00:06:01,040 --> 00:06:03,730
Hi ha un parell d'especials
casos de cantonada per fer front a allà.

131
00:06:03,730 --> 00:06:07,960
>> Així que això funciona per esborrar qualsevol node
en el medi de la qual pel·lícules--

132
00:06:07,960 --> 00:06:11,550
té un punter legítima cap endavant
i un punter legítima cap enrere,

133
00:06:11,550 --> 00:06:14,460
legítim punter anterior i següent.

134
00:06:14,460 --> 00:06:16,530
Un cop més, si vostè està treballant
amb els extrems, que

135
00:06:16,530 --> 00:06:18,500
necessari per manejar els
lleugerament diferent,

136
00:06:18,500 --> 00:06:19,570
i nosaltres no anem a
parlar d'això ara.

137
00:06:19,570 --> 00:06:21,319
Però vostè pot probablement
esbrinar el que necessita

138
00:06:21,319 --> 00:06:24,610
de fer amb només mirar aquest vídeo.

139
00:06:24,610 --> 00:06:28,910
>> Així que ens hem aïllat X. X és el node
volem eliminar de la llista.

140
00:06:28,910 --> 00:06:30,140
Què fem?

141
00:06:30,140 --> 00:06:32,800
En primer lloc, hem de reorganitzar
els punters fora.

142
00:06:32,800 --> 00:06:35,815
Hem de reorganitzar
9 del proper per saltar més de 13

143
00:06:35,815 --> 00:06:38,030
i apunten a 10-- que
és el que acabem de fer.

144
00:06:38,030 --> 00:06:41,180
I també hem de
reorganitzar 10 Anterior

145
00:06:41,180 --> 00:06:44,610
per assenyalar a 9 en lloc d'apuntar a 13.

146
00:06:44,610 --> 00:06:46,490
>> Així que de nou, aquesta va ser la
diagrama per començar.

147
00:06:46,490 --> 00:06:47,730
Aquesta va ser la nostra cadena.

148
00:06:47,730 --> 00:06:51,027
Hem de saltar sobre 13,
però necessitem també preservar

149
00:06:51,027 --> 00:06:52,110
la integritat de la llista.

150
00:06:52,110 --> 00:06:54,680
No volem perdre cap
informació en qualsevol direcció.

151
00:06:54,680 --> 00:06:59,620
Així que hem de reordenar
els punters acuradament

152
00:06:59,620 --> 00:07:02,240
pel que no trenquem la cadena en absolut.

153
00:07:02,240 --> 00:07:05,710
>> Així que podem dir de 9 Següent punter
apunta al mateix lloc

154
00:07:05,710 --> 00:07:08,040
que dels tretze Següent
punter apunta ara.

155
00:07:08,040 --> 00:07:10,331
Perquè som el temps
voldrà saltar sobre 13.

156
00:07:10,331 --> 00:07:13,750
Així que allà on 13 punts següent,
volen nou a punt no lloc.

157
00:07:13,750 --> 00:07:15,200
Així que això és tot.

158
00:07:15,200 --> 00:07:20,370
I a continuació, sempre que sigui 13 punts enrere
a, el que ve abans dels 13,

159
00:07:20,370 --> 00:07:24,800
volem assenyalar 10
perquè en lloc de 13.

160
00:07:24,800 --> 00:07:29,290
Ara noti, si vostè segueix
les fletxes, que poden caure 13

161
00:07:29,290 --> 00:07:32,380
sense arribar a perdre la informació.

162
00:07:32,380 --> 00:07:36,002
Hem mantingut la integritat de la llista,
movent-se cap endavant i cap enrere.

163
00:07:36,002 --> 00:07:38,210
I llavors podem només una espècie
de netejar-una mica

164
00:07:38,210 --> 00:07:40,930
tirant de la llista junts.

165
00:07:40,930 --> 00:07:43,270
Així que va reorganitzar la
punters a cada costat.

166
00:07:43,270 --> 00:07:46,231
I llavors ens alliberem X el
node que contenia 13,

167
00:07:46,231 --> 00:07:47,480
i no ens trenquem la cadena.

168
00:07:47,480 --> 00:07:50,980
Així ho vam fer bé.

169
00:07:50,980 --> 00:07:53,000
>> Nota final aquí a llistes enllaçades.

170
00:07:53,000 --> 00:07:55,990
Així doncs, tant singly- i doblement enllaçada
llistes, com hem vist,

171
00:07:55,990 --> 00:07:58,959
suport inserció realment eficient
i cancel·lació de les seves elements.

172
00:07:58,959 --> 00:08:00,750
Vostè pot gairebé fer
a temps constant.

173
00:08:00,750 --> 00:08:03,333
Què havíem de fer per eliminar
un element només un segon enrere?

174
00:08:03,333 --> 00:08:04,440
Ens mudem d'un punter.

175
00:08:04,440 --> 00:08:05,920
Ens mudem altre punter.

176
00:08:05,920 --> 00:08:07,915
Ens alliberem X-- prendre tres operacions.

177
00:08:07,915 --> 00:08:14,500
Sempre porta tres operacions a
eliminar aquesta node-- per alliberar un node.

178
00:08:14,500 --> 00:08:15,280
>> Com ens inserim?

179
00:08:15,280 --> 00:08:17,280
Bé, estem simplement sempre
virades al començament

180
00:08:17,280 --> 00:08:19,400
si estem inserint de manera eficient.

181
00:08:19,400 --> 00:08:21,964
Així que hem de rearrange--
depenent de si es tracta de

182
00:08:21,964 --> 00:08:24,380
1 singly- o doblement enllaçada
llista, pot ser que hagi de fer de tres

183
00:08:24,380 --> 00:08:26,824
o max quatre operacions.

184
00:08:26,824 --> 00:08:28,365
Però, de nou, sempre és tres o quatre.

185
00:08:28,365 --> 00:08:30,531
No importa quants
elements estan en la nostra llista,

186
00:08:30,531 --> 00:08:33,549
sempre tres o quatre operations--
de la mateixa manera que l'eliminació és sempre

187
00:08:33,549 --> 00:08:35,320
tres o quatre operacions.

188
00:08:35,320 --> 00:08:36,919
És temps constant.

189
00:08:36,919 --> 00:08:38,169
Així que això és realment genial.

190
00:08:38,169 --> 00:08:40,620
>> Amb els arranjaments, que estàvem fent
alguna cosa així com l'ordenació per inserció.

191
00:08:40,620 --> 00:08:44,739
Vostè probablement recordarà que la inserció
espècie no és un algoritme de temps constant.

192
00:08:44,739 --> 00:08:46,030
En realitat és bastant car.

193
00:08:46,030 --> 00:08:48,840
Així que això és molt millor per a la inserció.

194
00:08:48,840 --> 00:08:51,840
Però com he esmentat en el
individualment lligada llista de vídeos,

195
00:08:51,840 --> 00:08:54,030
tenim un desavantatge aquí també, oi?

196
00:08:54,030 --> 00:08:57,580
Hem perdut la capacitat de
accedir aleatòriament elements.

197
00:08:57,580 --> 00:09:02,310
No podem dir, vull element número quatre
o l'element número 10 d'una llista enllaçada

198
00:09:02,310 --> 00:09:04,990
de la mateixa manera que podem
fer això amb una matriu

199
00:09:04,990 --> 00:09:08,630
o podem simplement directament índex
en l'element de la nostra matriu.

200
00:09:08,630 --> 00:09:10,930
>> I així, tractant de trobar una
element d'una pel·lícules-- vinculats

201
00:09:10,930 --> 00:09:15,880
si la recerca és important--
Ara pot prendre temps lineal.

202
00:09:15,880 --> 00:09:18,330
Com la llista s'allarga, es
podria donar un pas addicional

203
00:09:18,330 --> 00:09:22,644
per a cada element en la llista de
Per trobar el que estem buscant.

204
00:09:22,644 --> 00:09:23,560
Així que no hi ha compensacions.

205
00:09:23,560 --> 00:09:25,780
Hi ha una mica d'un professional
i l'element aire aquí.

206
00:09:25,780 --> 00:09:29,110
>> I les llistes doblement enllaçades, no n'hi ha
últim tipus d'estructura de dades de combinació

207
00:09:29,110 --> 00:09:32,840
que parlarem,
tenint tot l'edifici bàsic

208
00:09:32,840 --> 00:09:34,865
blocs de C 1 armant.

209
00:09:34,865 --> 00:09:37,900
Perquè, de fet, podem
fins i tot una mica millor que això

210
00:09:37,900 --> 00:09:41,970
per crear una estructura de dades que
vostè podria ser capaç de buscar a través de

211
00:09:41,970 --> 00:09:43,360
en temps constant també.

212
00:09:43,360 --> 00:09:46,080
Però més sobre això en un altre vídeo.

213
00:09:46,080 --> 00:09:47,150
>> Sóc Doug Lloyd.

214
00:09:47,150 --> 00:09:49,050
Això és CS50.

215
00:09:49,050 --> 00:09:50,877