1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1
00:00:00,000 --> 00:00:03,381
>> [เล่นเพลง]

2
00:00:03,381 --> 00:00:04,604

3
00:00:04,604 --> 00:00:05,520
DOUG LLOYD: สิทธิทั้งหมด

4
00:00:05,520 --> 00:00:07,860
ดังนั้นถ้าคุณเพิ่งเสร็จสิ้นการว่า
วิดีโอในรายการเดี่ยวที่เชื่อมโยงขอโทษ

5
00:00:07,860 --> 00:00:09,568
ผมออกจากคุณออกบน
บิตของน่าตื่นเต้น

6
00:00:09,568 --> 00:00:12,790
แต่ฉันดีใจที่คุณอยู่ที่นี่ที่จะเสร็จสิ้น
เรื่องราวของรายการที่เชื่อมโยงเป็นทวีคูณ

7
00:00:12,790 --> 00:00:15,250
>> ดังนั้นถ้าคุณจำได้จาก
วิดีโอที่เราได้พูดคุย

8
00:00:15,250 --> 00:00:18,500
เกี่ยวกับวิธีการหลายอย่างที่เชื่อมโยง
เข้าร่วมทำรายการความสามารถของเรา

9
00:00:18,500 --> 00:00:22,090
ในการจัดการกับข้อมูล
ซึ่งมีจำนวนขององค์ประกอบ

10
00:00:22,090 --> 00:00:24,442
หรือจำนวนของรายการใน
รายการที่สามารถเจริญเติบโตหรือหด

11
00:00:24,442 --> 00:00:26,400
ตอนนี้เราสามารถจัดการกับ
สิ่งที่ต้องการที่

12
00:00:26,400 --> 00:00:28,310
เราไม่สามารถจัดการกับมันด้วยอาร์เรย์

13
00:00:28,310 --> 00:00:30,560
>> แต่พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานจากที่หนึ่ง
ข้อ จำกัด ที่สำคัญซึ่ง

14
00:00:30,560 --> 00:00:33,790
คือว่ามีหลายอย่างที่เชื่อมโยง
รายการเราสามารถเท่านั้นที่เคยย้าย

15
00:00:33,790 --> 00:00:36,200
ในทิศทางเดียวผ่านรายการ

16
00:00:36,200 --> 00:00:39,010
และมีเพียงสถานการณ์จริง
ที่ที่สามารถกลายเป็นปัญหา

17
00:00:39,010 --> 00:00:41,250
ก็คือตอนที่เรากำลังพยายามที่จะ
ลบองค์ประกอบหนึ่ง

18
00:00:41,250 --> 00:00:46,000
และเราไม่ได้หารือถึงวิธีการที่จะทำมัน
ในรายการเดี่ยวที่เชื่อมโยงใน pseudocode

19
00:00:46,000 --> 00:00:48,797
มันเป็นไปได้อย่างแน่นอน แต่
ก็สามารถเป็นบิตของการทะเลาะ

20
00:00:48,797 --> 00:00:50,630
ดังนั้นถ้าคุณพบว่าตัวเอง
ในสถานการณ์ที่

21
00:00:50,630 --> 00:00:53,175
คุณกำลังพยายามที่จะลบ
องค์ประกอบเดียวจากรายการ

22
00:00:53,175 --> 00:00:55,430
หรือว่ามันจะต้อง
ที่คุณจะลบ

23
00:00:55,430 --> 00:00:57,970
องค์ประกอบเดียวจาก
รายการคุณอาจต้องการ

24
00:00:57,970 --> 00:01:02,090
พิจารณาใช้เป็นทวีคูณเชื่อมโยง
รายการแทนโดยลำพังรายการที่เชื่อมโยง

25
00:01:02,090 --> 00:01:06,320
เพราะรายการที่เชื่อมโยงเป็นทวีคูณช่วยให้คุณ
ที่จะย้ายไปข้างหน้าทั้งในและข้างหลัง

26
00:01:06,320 --> 00:01:09,340
ผ่านรายการแทน
เพียงแค่ไปข้างหน้าผ่าน list--

27
00:01:09,340 --> 00:01:13,950
เพียงแค่เพิ่มองค์ประกอบเสริม
นิยามโครงสร้างของเรา

28
00:01:13,950 --> 00:01:16,690
สำหรับโหนดทวีคูณรายการที่เชื่อมโยง

29
00:01:16,690 --> 00:01:19,770
>> อีกครั้งถ้าคุณไม่ได้ไป
จะลบองค์ประกอบเดียว

30
00:01:19,770 --> 00:01:24,810
จาก list-- เพราะเรากำลังเพิ่ม
สนามพิเศษกับโครงสร้างของเรา

31
00:01:24,810 --> 00:01:28,340
นิยามโหนดตัวเอง
สำหรับรายการที่เชื่อมโยงเป็นทวีคูณ

32
00:01:28,340 --> 00:01:29,550
จะมีขนาดใหญ่

33
00:01:29,550 --> 00:01:31,600
พวกเขากำลังจะใช้
ขึ้นไบต์หน่วยความจำ

34
00:01:31,600 --> 00:01:34,160
และดังนั้นหากนี่ไม่ใช่สิ่งที่
คุณกำลังจะต้องทำ

35
00:01:34,160 --> 00:01:36,300
คุณอาจตัดสินใจมัน
ไม่คุ้มค่าการค้าปิด

36
00:01:36,300 --> 00:01:39,360
ที่จะมีการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ไบต์ของหน่วยความจำที่จำเป็น

37
00:01:39,360 --> 00:01:43,940
สำหรับรายการที่เชื่อมโยงเป็นทวีคูณถ้าคุณไม่ได้
จะถูกลบองค์ประกอบเดียว

38
00:01:43,940 --> 00:01:46,760
แต่พวกเขายังเย็น
สำหรับสิ่งอื่น ๆ มากเกินไป

39
00:01:46,760 --> 00:01:51,260
>> ดังนั้นที่ผมกล่าวว่าเราก็ต้องเพิ่ม
หนึ่งในเขตข้อมูลเดียวกับโครงสร้างของเรา

40
00:01:51,260 --> 00:01:55,360
definition-- ความคิดนี้
ของตัวชี้ก่อนหน้า

41
00:01:55,360 --> 00:01:58,620
ดังนั้นกับรายการเดี่ยวที่เชื่อมโยงเรา
มีค่าและตัวชี้ถัดไป

42
00:01:58,620 --> 00:02:02,850
เพื่อให้รายการที่เชื่อมโยงเป็นทวีคูณก็มี
วิธีที่จะย้ายไปข้างหลังได้เป็นอย่างดี

43
00:02:02,850 --> 00:02:04,960
>> ตอนนี้ในการเชื่อมโยงโดยลำพัง
รายการวิดีโอที่เราได้พูดคุย

44
00:02:04,960 --> 00:02:07,210
เกี่ยวกับเหล่านี้ห้าของ
สิ่งสำคัญที่คุณจะต้อง

45
00:02:07,210 --> 00:02:09,449
สามารถที่จะทำในการทำงานกับรายการที่เชื่อมโยง

46
00:02:09,449 --> 00:02:12,880
และสำหรับส่วนมากของเหล่านี้ความจริงที่
ว่ามันเป็นรายการที่เชื่อมโยงเป็นทวีคูณ

47
00:02:12,880 --> 00:02:14,130
ไม่ได้จริงๆกระโดดใหญ่

48
00:02:14,130 --> 00:02:17,936
เรายังสามารถค้นหาผ่านโดยเพียงแค่
ก้าวไปข้างหน้าตั้งแต่ต้นจนจบ

49
00:02:17,936 --> 00:02:20,810
เรายังสามารถสร้างโหนดออกจาก
อากาศบางสวยมากเช่นเดียวกับ

50
00:02:20,810 --> 00:02:23,591
เราสามารถลบรายการสวย
ทางเดียวกันมากเกินไป

51
00:02:23,591 --> 00:02:25,340
สิ่งเดียวที่
จะแตกต่างกันอย่างละเอียด

52
00:02:25,340 --> 00:02:28,970
จริงๆจะใส่
โหนดใหม่เข้ามาในรายการ

53
00:02:28,970 --> 00:02:33,722
และในที่สุดเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับการลบ
องค์ประกอบหนึ่งจากรายการเช่นกัน

54
00:02:33,722 --> 00:02:35,430
อีกครั้งสวยมาก
อีกสามเรา

55
00:02:35,430 --> 00:02:37,888
จะไม่พูดคุยเกี่ยวกับพวกเขา
เพราะตอนนี้พวกเขากำลังเพียง

56
00:02:37,888 --> 00:02:43,920
ปรับแต่งน้อยมากในความคิดที่กล่าวถึง
ในวิดีโอรายการเดี่ยวที่เชื่อมโยง

57
00:02:43,920 --> 00:02:46,292
>> ดังนั้นขอแทรกโหนดใหม่
เป็นรายการที่เชื่อมโยงเป็นทวีคูณ

58
00:02:46,292 --> 00:02:48,750
เราได้พูดคุยเกี่ยวกับการทำเช่นนี้
รายการเดี่ยวที่เชื่อมโยงเป็นอย่างดี

59
00:02:48,750 --> 00:02:52,020
แต่มีคู่ของพิเศษ
จับกับรายการที่เชื่อมโยงเป็นทวีคูณ

60
00:02:52,020 --> 00:02:55,280
เรา [? ผ่าน?] ในหัวของ
รายการที่นี่และบางค่าโดยพลการ

61
00:02:55,280 --> 00:02:58,600
และเราต้องการที่จะได้รับหัวใหม่
ของรายการจากฟังก์ชั่นนี้

62
00:02:58,600 --> 00:03:01,414
นั่นเป็นเหตุผลที่มันส่งกลับ dllnode ดาว

63
00:03:01,414 --> 00:03:02,330
ดังนั้นสิ่งที่เป็นขั้นตอนหรือไม่

64
00:03:02,330 --> 00:03:04,496
พวกเขาเป็นอีกครั้งที่คล้ายกันมาก
รายการเดี่ยวที่เชื่อมโยง

65
00:03:04,496 --> 00:03:05,670
ด้วยการเพิ่มเสริม

66
00:03:05,670 --> 00:03:08,900
เราต้องการที่จะจัดสรรพื้นที่สำหรับใหม่
โหนดและตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามันถูกต้อง

67
00:03:08,900 --> 00:03:11,510
เราต้องการที่จะเติมโหนดขึ้น
มีข้อมูลอะไรก็ตามที่เรา

68
00:03:11,510 --> 00:03:12,564
ต้องการที่จะใส่ในนั้น

69
00:03:12,564 --> 00:03:15,480
สิ่งสุดท้ายที่เราต้อง do--
สิ่งที่พิเศษที่เราต้องทำ, rather--

70
00:03:15,480 --> 00:03:19,435
คือการแก้ไขตัวชี้ก่อนหน้า
ของหัวเก่าของรายการ

71
00:03:19,435 --> 00:03:21,310
โปรดจำไว้ว่าเพราะ
รายชื่อของทวีคูณเชื่อมโยง

72
00:03:21,310 --> 00:03:23,110
เราสามารถก้าวไปข้างหน้า
และ backwards-- ที่

73
00:03:23,110 --> 00:03:27,080
หมายความว่าแต่ละโหนดชี้จริง
สองโหนดอื่น ๆ แทนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

74
00:03:27,080 --> 00:03:29,110
และเพื่อให้เราต้องแก้ไข
หัวหน้าเก่าของรายการ

75
00:03:29,110 --> 00:03:32,151
ที่จะชี้ให้ย้อนกลับไปที่หัวใหม่ของ
รายการที่เชื่อมโยงซึ่งเป็นบางสิ่งบางอย่าง

76
00:03:32,151 --> 00:03:33,990
เราไม่ได้มีที่ต้องทำก่อน

77
00:03:33,990 --> 00:03:37,420
และในขณะที่ก่อนหน้านี้เราก็กลับมาเป็น
ตัวชี้ไปยังหัวใหม่ของรายการ

78
00:03:37,420 --> 00:03:38,220
>> ดังนั้นนี่คือรายการ

79
00:03:38,220 --> 00:03:40,144
เราต้องการที่จะใส่ลงไปใน 12 รายชื่อนี้ได้

80
00:03:40,144 --> 00:03:42,060
ขอให้สังเกตว่าแผนภาพ
แตกต่างกันเล็กน้อย

81
00:03:42,060 --> 00:03:47,710
แต่ละโหนดมีสาม fields--
ข้อมูลและตัวชี้ต่อไปในสีแดง

82
00:03:47,710 --> 00:03:50,170
และตัวชี้ก่อนหน้าสีฟ้า

83
00:03:50,170 --> 00:03:54,059
ไม่มีอะไรมาก่อนโหนด 15
ดังนั้นตัวชี้ก่อนหน้ามันเป็นโมฆะ

84
00:03:54,059 --> 00:03:55,350
มันเป็นจุดเริ่มต้นของรายการ

85
00:03:55,350 --> 00:03:56,560
ไม่มีอะไรก่อนที่จะ

86
00:03:56,560 --> 00:04:03,350
และไม่มีอะไรมาหลังจากโหนด 10 และ
ดังนั้นจึงเป็นตัวชี้ต่อไปเป็นโมฆะเช่นกัน

87
00:04:03,350 --> 00:04:05,616
>> ดังนั้นขอเพิ่ม 12 ในรายการนี​​้

88
00:04:05,616 --> 00:04:08,070
เราจำเป็นต้อง [ไม่ได้ยิน] พื้นที่สำหรับโหนด

89
00:04:08,070 --> 00:04:11,480
เราใส่ 12 ภายในของมัน

90
00:04:11,480 --> 00:04:14,840
และหลังจากนั้นอีกเราต้องเป็นจริง
ระมัดระวังไม่ให้ทำลายห่วงโซ่

91
00:04:14,840 --> 00:04:17,144
เราต้องการที่จะจัดเรียง
คำแนะนำในลำดับที่ถูกต้อง

92
00:04:17,144 --> 00:04:19,519
และบางครั้งที่อาจ mean--
ในขณะที่เราจะเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

93
00:04:19,519 --> 00:04:24,120
delete-- กับที่เราทำมีบาง
ตัวชี้ซ้ำซ้อน แต่ที่ตกลง

94
00:04:24,120 --> 00:04:25,750
>> ดังนั้นสิ่งที่เราต้องการจะทำครั้งแรก?

95
00:04:25,750 --> 00:04:28,290
ฉันอยากจะแนะนำ
สิ่งที่คุณควรอาจจะ

96
00:04:28,290 --> 00:04:35,350
ทำเพื่อเติมเต็มคำแนะนำของ 12
โหนดก่อนที่คุณจะสัมผัสคนอื่น

97
00:04:35,350 --> 00:04:38,640
ดังนั้นสิ่งที่ 12 จะชี้ไปที่ต่อไปหรือไม่

98
00:04:38,640 --> 00:04:39,860
15

99
00:04:39,860 --> 00:04:42,430
สิ่งที่มาก่อน 12?

100
00:04:42,430 --> 00:04:43,640
ไม่มีอะไร

101
00:04:43,640 --> 00:04:46,280
ตอนนี้เราได้เต็มไปด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติมใน 12

102
00:04:46,280 --> 00:04:49,320
ดังนั้นจึงมีก่อนหน้าถัดไปและความคุ้มค่า

103
00:04:49,320 --> 00:04:53,505
>> ตอนนี้เราสามารถมี 15-- พิเศษนี้
ขั้นตอนที่เราได้พูดคุย about-- เรา

104
00:04:53,505 --> 00:04:56,590
สามารถมี 15 จุดกลับไปที่ 12

105
00:04:56,590 --> 00:04:59,634
และตอนนี้เราสามารถย้ายหัวของ
รายการที่เชื่อมโยงกับยัง 12

106
00:04:59,634 --> 00:05:02,550
ดังนั้นจึงเป็นที่สวยคล้ายกับสิ่งที่เรา
กำลังทำกับรายการเดี่ยวเชื่อมโยง

107
00:05:02,550 --> 00:05:06,940
ยกเว้นขั้นตอนพิเศษของ
การเชื่อมต่อหัวเก่าของรายการ

108
00:05:06,940 --> 00:05:09,810
กลับไปที่หัวใหม่ของรายการ

109
00:05:09,810 --> 00:05:12,170
>> ตอนนี้ขอลบในที่สุด
โหนดจากรายการที่เชื่อมโยง

110
00:05:12,170 --> 00:05:14,350
ดังนั้นสมมติว่าเรามี
บางฟังก์ชั่นอื่น ๆ ที่

111
00:05:14,350 --> 00:05:18,080
คือการหาโหนดเราต้องการที่จะลบ
และได้ให้เราชี้ไปว่า

112
00:05:18,080 --> 00:05:19,710
โหนดที่เราต้องการลบ

113
00:05:19,710 --> 00:05:22,360
เราไม่ได้พูด need--
หัวยังคงประกาศทั่วโลก

114
00:05:22,360 --> 00:05:23,590
เราไม่จำเป็นต้องหัวที่นี่

115
00:05:23,590 --> 00:05:26,830
ทุกฟังก์ชั่นนี้จะทำก็คือเราได้
พบว่าตัวชี้ไปตรงที่เราโหนด

116
00:05:26,830 --> 00:05:28,090
ต้องการที่จะกำจัด

117
00:05:28,090 --> 00:05:28,940
ขอกำจัดมัน

118
00:05:28,940 --> 00:05:31,859
มันง่ายมากที่มี
รายการที่เชื่อมโยงเป็นทวีคูณ

119
00:05:31,859 --> 00:05:33,650
First-- ก็จริง
เพียงสองสิ่ง

120
00:05:33,650 --> 00:05:38,760
เราก็ต้องแก้ไขโดยรอบ
ตัวชี้โหนด 'เพื่อให้พวกเขาข้าม

121
00:05:38,760 --> 00:05:40,240
โหนดที่เราต้องการลบ

122
00:05:40,240 --> 00:05:43,484
แล้วเราสามารถลบโหนดที่

123
00:05:43,484 --> 00:05:45,150
ดังนั้นอีกครั้งเราก็จะผ่านที่นี่

124
00:05:45,150 --> 00:05:49,625
เราได้ตัดสินใจที่เห็นได้ชัดว่า
เราต้องการที่จะลบโหนดเอ็กซ์

125
00:05:49,625 --> 00:05:51,500
และอีกครั้งสิ่งที่ฉัน
ทำ here-- โดย way--

126
00:05:51,500 --> 00:05:54,580
เป็นกรณีทั่วไปสำหรับ
โหนดที่อยู่ตรงกลาง

127
00:05:54,580 --> 00:05:56,547
มีคู่ของมี
caveats พิเศษที่คุณ

128
00:05:56,547 --> 00:05:59,380
ต้องพิจารณาเมื่อคุณลบ
จุดเริ่มต้นของรายการ

129
00:05:59,380 --> 00:06:01,040
หรือส่วนท้ายสุดของรายการ

130
00:06:01,040 --> 00:06:03,730
มีคู่ของพิเศษเป็น
กรณีมุมที่จะจัดการกับมี

131
00:06:03,730 --> 00:06:07,960
>> ดังนั้นงานนี้สำหรับการลบโหนดใด ๆ
ในช่วงกลางของหนึ่ง list-- ที่

132
00:06:07,960 --> 00:06:11,550
มีตัวชี้ไปข้างหน้าถูกต้องตามกฎหมาย
และตัวชี้ถูกต้องตามกฎหมายย้อนหลัง

133
00:06:11,550 --> 00:06:14,460
ถูกต้องตามกฎหมายชี้ก่อนหน้าและถัดไป

134
00:06:14,460 --> 00:06:16,530
อีกครั้งถ้าคุณกำลังทำงาน
มีปลายคุณ

135
00:06:16,530 --> 00:06:18,500
ต้องจัดการผู้
แตกต่างกันเล็กน้อย

136
00:06:18,500 --> 00:06:19,570
และเราไม่ได้ไป
พูดคุยเกี่ยวกับว่าตอนนี้

137
00:06:19,570 --> 00:06:21,319
แต่คุณอาจจะสามารถ
คิดออกสิ่งที่จำเป็น

138
00:06:21,319 --> 00:06:24,610
ที่จะทำเพียงแค่ดูวิดีโอนี้

139
00:06:24,610 --> 00:06:28,910
>> ดังนั้นเราจึงได้แยก X. X คือโหนด
เราต้องการที่จะลบออกจากรายการ

140
00:06:28,910 --> 00:06:30,140
พวกเราทำอะไร?

141
00:06:30,140 --> 00:06:32,800
อันดับแรกเราต้องจัดเรียง
ตัวชี้ออกไปข้างนอก

142
00:06:32,800 --> 00:06:35,815
เราจำเป็นต้องจัดเรียง
9 ต่อไปจะข้าม 13

143
00:06:35,815 --> 00:06:38,030
และชี้ไปที่ 10--
คือสิ่งที่เราได้ทำเพียงแค่

144
00:06:38,030 --> 00:06:41,180
และเรายังจำเป็นที่จะต้อง
จัดเรียง 10 ก่อนหน้า

145
00:06:41,180 --> 00:06:44,610
ให้ชี้ไปที่ 9 แทนการชี้ไปที่ 13

146
00:06:44,610 --> 00:06:46,490
>> ดังนั้นอีกครั้งนี้คือ
แผนภาพจะเริ่มต้นด้วย

147
00:06:46,490 --> 00:06:47,730
นี่เป็นห่วงโซ่ของเรา

148
00:06:47,730 --> 00:06:51,027
เราจำเป็นต้องข้าม 13
แต่เราจำเป็นต้องรักษายัง

149
00:06:51,027 --> 00:06:52,110
ความสมบูรณ์ของรายการ

150
00:06:52,110 --> 00:06:54,680
เราไม่ต้องการที่จะสูญเสียใด ๆ
ข้อมูลในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

151
00:06:54,680 --> 00:06:59,620
ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องจัดเรียง
คำแนะนำอย่างระมัดระวัง

152
00:06:59,620 --> 00:07:02,240
ดังนั้นเราจึงไม่ทำลายห่วงโซ่ที่ทั้งหมด

153
00:07:02,240 --> 00:07:05,710
>> ดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ 9 ตัวชี้ถัดไป
ชี้ไปที่สถานที่เดียวกัน

154
00:07:05,710 --> 00:07:08,040
ที่สิบสามถัดไป
ตัวชี้จุดในขณะนี้

155
00:07:08,040 --> 00:07:10,331
เพราะเราในที่สุด
จะต้องการที่จะข้าม 13

156
00:07:10,331 --> 00:07:13,750
เพื่อให้ทุก 13 คะแนนต่อไป
ต้องการที่จะชี้เก้ามีแทน

157
00:07:13,750 --> 00:07:15,200
ดังนั้นที่ว่า

158
00:07:15,200 --> 00:07:20,370
และแล้วทุกที่ที่ 13 คะแนนกลับ
กับสิ่งที่มาก่อน 13

159
00:07:20,370 --> 00:07:24,800
เราต้องการที่จะชี้ 10
ที่แทน 13

160
00:07:24,800 --> 00:07:29,290
สังเกตเห็นตอนนี้ถ้าคุณทำตาม
ลูกศรที่เราสามารถวาง 13

161
00:07:29,290 --> 00:07:32,380
โดยไม่ต้องสูญเสียข้อมูลใด ๆ

162
00:07:32,380 --> 00:07:36,002
เราได้เก็บความสมบูรณ์ของรายการ
การเคลื่อนย้ายทั้งข้างหน้าและถอยหลัง

163
00:07:36,002 --> 00:07:38,210
และจากนั้นเราสามารถจัดเรียงเพียง
การทำความสะอาดขึ้นนิด ๆ หน่อย ๆ

164
00:07:38,210 --> 00:07:40,930
โดยการดึงรายการด้วยกัน

165
00:07:40,930 --> 00:07:43,270
ดังนั้นเราจึงจัด
คำแนะนำเกี่ยวกับด้านใดด้านหนึ่ง

166
00:07:43,270 --> 00:07:46,231
แล้วเราเป็นอิสระเอ็กซ์
โหนดที่มี 13

167
00:07:46,231 --> 00:07:47,480
และเราไม่ได้ทำลายห่วงโซ่

168
00:07:47,480 --> 00:07:50,980
ดังนั้นเราจึงไม่ดี

169
00:07:50,980 --> 00:07:53,000
>> บันทึกสุดท้ายที่นี่ในรายการที่เชื่อมโยง

170
00:07:53,000 --> 00:07:55,990
ดังนั้นทั้งสอง singly- และทวีคูณเชื่อมโยง
รายการที่เราเคยเห็น

171
00:07:55,990 --> 00:07:58,959
การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพแทรกจริงๆ
และการลบขององค์ประกอบ

172
00:07:58,959 --> 00:08:00,750
คุณสวยมากสามารถทำ
ในเวลาที่คงที่

173
00:08:00,750 --> 00:08:03,333
สิ่งที่พวกเราต้องทำเพื่อลบ
เพียงองค์ประกอบที่สองที่ผ่านมาแล้ว?

174
00:08:03,333 --> 00:08:04,440
เราย้ายตัวชี้หนึ่ง

175
00:08:04,440 --> 00:08:05,920
เราย้ายตัวชี้อีก

176
00:08:05,920 --> 00:08:07,915
เราเป็นอิสระ X-- เอาสามการดำเนินงาน

177
00:08:07,915 --> 00:08:14,500
มันก็จะต้องใช้เวลาสามการดำเนินงานเพื่อ
ลบ node-- ที่จะเป็นอิสระโหนด

178
00:08:14,500 --> 00:08:15,280
>> เราจะใส่ได้อย่างไร

179
00:08:15,280 --> 00:08:17,280
ดีเราเพียงแค่เสมอ
ตรึงในการเริ่มต้น

180
00:08:17,280 --> 00:08:19,400
ถ้าเราใส่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

181
00:08:19,400 --> 00:08:21,964
ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะ rearrange--
ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็น

182
00:08:21,964 --> 00:08:24,380
singly- หรือทวีคูณเชื่อมโยง
รายการที่เราอาจจะต้องทำสาม

183
00:08:24,380 --> 00:08:26,824
หรือสี่การดำเนินงานสูงสุด

184
00:08:26,824 --> 00:08:28,365
แต่อีกครั้งก็มักจะสามหรือสี่

185
00:08:28,365 --> 00:08:30,531
มันไม่สำคัญว่าหลาย
องค์ประกอบในรายการของเรา

186
00:08:30,531 --> 00:08:33,549
ก็มักจะสามหรือสี่ operations--
เช่นเดียวกับการลบอยู่เสมอ

187
00:08:33,549 --> 00:08:35,320
สามหรือสี่การดำเนินงาน

188
00:08:35,320 --> 00:08:36,919
มันเป็นเวลาที่คงที่

189
00:08:36,919 --> 00:08:38,169
เพื่อให้เป็นที่ดีจริงๆ

190
00:08:38,169 --> 00:08:40,620
>> กับอาร์เรย์ที่เรากำลังทำ
บางสิ่งบางอย่างเช่นการจัดเรียงแทรก

191
00:08:40,620 --> 00:08:44,739
คุณอาจจะจำได้ว่าแทรก
การเรียงลำดับไม่ได้เป็นอัลกอริทึมเวลาคง

192
00:08:44,739 --> 00:08:46,030
เป็นจริงราคาแพงสวย

193
00:08:46,030 --> 00:08:48,840
ดังนั้นนี้เป็นจำนวนมากที่ดีกว่าสำหรับการใส่

194
00:08:48,840 --> 00:08:51,840
แต่ที่ผมกล่าวถึงใน
ลำพังเชื่อมโยงวิดีโอรายการ

195
00:08:51,840 --> 00:08:54,030
เรามีข้อเสียที่นี่ด้วยใช่มั้ย?

196
00:08:54,030 --> 00:08:57,580
เราได้สูญเสียความสามารถที่จะ
สุ่มเข้าถึงองค์ประกอบ

197
00:08:57,580 --> 00:09:02,310
เราไม่สามารถพูดฉันต้องการจำนวนองค์ประกอบที่สี่
หรือส่วนประกอบจำนวน 10 รายการที่เชื่อมโยง

198
00:09:02,310 --> 00:09:04,990
เช่นเดียวกับที่เราสามารถทำได้
ทำกับอาร์เรย์

199
00:09:04,990 --> 00:09:08,630
หรือเราสามารถเพียงดัชนีโดยตรง
เข้าองค์ประกอบอาร์เรย์ของเรา

200
00:09:08,630 --> 00:09:10,930
>> และเพื่อพยายามที่จะหา
องค์ประกอบในการเชื่อมโยง list--

201
00:09:10,930 --> 00:09:15,880
ถ้าการค้นหาเป็น important--
ตอนนี้อาจใช้เวลาในการเชิงเส้น

202
00:09:15,880 --> 00:09:18,330
เป็นรายการที่ได้รับอีกต่อไปมัน
อาจใช้เวลาอีกหนึ่งขั้นตอน

203
00:09:18,330 --> 00:09:22,644
สำหรับทุกองค์ประกอบเดียวในรายการใน
เพื่อหาสิ่งที่เรากำลังมองหา

204
00:09:22,644 --> 00:09:23,560
เพื่อให้มีการค้าที่ไม่ชอบ

205
00:09:23,560 --> 00:09:25,780
มีบิตของโปรที่เป็น
และองค์ประกอบนักโทษที่นี่

206
00:09:25,780 --> 00:09:29,110
>> และรายการทวีคูณเชื่อมโยงไม่ได้
ชนิดสุดท้ายของโครงสร้างข้อมูลรวมกัน

207
00:09:29,110 --> 00:09:32,840
ว่าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับ
การทั้งหมดที่สร้างพื้นฐาน

208
00:09:32,840 --> 00:09:34,865
บล็อกของซีวางกัน

209
00:09:34,865 --> 00:09:37,900
เพราะในความเป็นจริงที่เราสามารถทำได้
แม้จะทำได้ดีกว่านี้

210
00:09:37,900 --> 00:09:41,970
ในการสร้างโครงสร้างข้อมูลที่
คุณอาจจะสามารถที่จะค้นหาผ่าน

211
00:09:41,970 --> 00:09:43,360
ในเวลาคงเกินไป

212
00:09:43,360 --> 00:09:46,080
แต่เพิ่มเติมว่าในวิดีโออื่น

213
00:09:46,080 --> 00:09:47,150
>> ฉันลอยด์ดั๊ก

214
00:09:47,150 --> 00:09:49,050
นี่คือ CS50

215
00:09:49,050 --> 00:09:50,877